Gård Nordfjordholmen (27) - bruk nr 1

Bnr 1 Nordfjordholmen - Sigurd Olsen

1950

Eier og bruker - Sigurd Olsen

Skyld av 1 mark og 3 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 1 Nordfjordholmen - Johan Olsen

1910 (1)

Leilending - Johan Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Olsen 29.11.1859 Rødøy hf g Gaardbruker Leilænding, fisker og snedker f
002 01 Anna Haagensen 29.03.1863 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Sigurd Johansen 26.08.1888 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Signe Johansen 16.09.1889 Rødøy d ug Kokkepige b
005 01 Helge Johansen 06.11.1897 Rødøy s ug Søn (barn) b
006 01 Johan Johansen 24.06.1900 Rødøy s ug Søn (barn) b
007 01 Mathilde Johansen 1904??.04.07 Rødøy d ug Datter (barn) b
008 01 Karen Mortensdatter 1830.06??.27?? Rødøy fl e Føderaadskone (enke) b

1900

Leilending - Johan Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Olsen 1861 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger og Snedker (Leilænding) b
002 01 Anna Haagensdatter 1863 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Jenny Johansdatter 1886 Rødøy herred* D ug Kok og Stuepige b
004 01 Sigurd Johanssen 1888 Rødøy herred* S ug Søn (mindreårig) b
005 01 Signe Johansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b
006 01 Nilsine Johansdatter 1891 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b
007 01 Helge Johansen 1897 Rødøy herred* S ug Datter!! (mindreårig) b
008 01 Johan Johansen 24.06.1900 Rødøy herred* S ug Søn (mindreårig) b

1886

Matrikkel

1 87 Nordfjordholmen Benjamin og Johan Olssønner 1-3 0-1-22-22

Bnr 1 (87) - Jens Monsen

1875 (1)

Husmann - Jens Monsen

001 01 Jens Monssen 1847 Rødø Pr. hf g Husmd. med Jord, Fisker. Husmand paa Særskilt matrikuleret Jord, der er henlagt under Rødø Prestegaa b
002 01 Edrikke Olsdatter 1851 Rødø Pr. Kone g b
003 01 Severine Jensdatter 1875 Rødø Pr. d b
004 01 Jørgine Amundsdatter 1851 Dovre Pr. tj ug Tjenestepige b
005 01 Saras Thomassen 1863 Rødø Pr. Pleiesøn Jens Monssen b

Utsæd/husdyr:

Jens Monssen
Utsæd: by1/5 ha1/5 po3
Husdyr: he1 ku4 ka1 få11 gj5

Bnr 1 (87) - Mons Larsen

1875 (2)

Kaarmann - Mons Larsen

006 02 Mons Larssen 1808 Rødø Pr. hf g Kaarmd., Fisker b
007 02 Massi Paulsdatter 1808 Rødø Pr. Kone g b
008 02 Anders Larssen Hoff 1832?? Aal Sogn Hallingdal Tilreisende g Gaardbrg. Selveier, Fisker mt
009 02 Vilhelm Anderssen 1861 Rødø Pr. Tilreisende Hans Søn mt

1865 (1)

Bruker - Mons Larsen

001 01 Mons Larsen 51 Rødø Præstegjæld g Leilænding, Fisker
002 01 Masi Paulsdatter 50 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Jens Monsen 19 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Guriane Monsdatter 16 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Mine Monsdatter 14 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Mons Larsen Utsæd: by1/2 po5
Brukers yrke: Leilænding, Fisker Husdyr: he1 ku5 få10 sv1

1843 Datter

Beret Maria Lise Monsdtr

Født her 13. mai 1843.
Gift her før med Daniel Pedersen som døde 1866.
Ble gift med Israel Mathias Israelsen fra Rana. Familien bodde en tid som inderster på bnr 2 av gården Brevik før de bosatt seg på husmannsplass i Kila. Senere til Amerika. lenke til Breivik.

Beret sin datter: Jensine Danielsdtr

Folketelling 1875 for gården Breivik 57.02:
Bosatt sammen med mor der:
1875: 006 02 Jensine Danielsdatter 1865 Rødø Sogn No. 5s d b

1866

Døde - Daniel Johan Jørgen Pedersen

KIRKEBOKA DØDE 1866-13:
Døde 7.2.98, samme dag som Peder Johan Tomassen døde. Begge er ikke begravet og er da sansynlig omkommet på havet uten å være funnet. Daniel er her nevnt som inderst med tilhørighet Nordfjordholmen. Det er beskevet nermere i kirkeboka, slik: "Omkom paa søen under fisket i Mykø paa 6 roms baad som blev fyldt af en braadsø i Sundet?, forsvant den..... 1 tjedie kom paa hvelvet og blev reddet - senere gjenfundne og jordede 19.august.

1865 (2)

Logerende - Daniel Pedersen

006 01 Daniel Pedersen 23 Rødø Præstegjæld Logerende g Fisker
007 01 Berith Monsdatter 23 Rødø Præstegjæld hans Kone g
008 01 Jensine Danielsdatter 2 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

1864

Ekteskap Danile og Beret

KIRKEBOKA EKTESKAP 1864-08:
9.oktober. Ungkar Daniel Johan Jørgen Pedersen (21) Selvåg-Gjærø. Sønn av Peder Larsen. Pige Berit Maria Eline Monsdatter (21) Nordfjordholm. Datter av Mons Larsen.

Familien: Ole Johansen

1827

Ole Johansen døde her - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Nordfjordholmen 1827 etter Ole Johansen. Marit Monsdtr, ektefelle. Mons Olsen (7) sønn. Johan Olsen (4) sønn.

Ektefelle: Marit Monsdtr

Født ca 1788 på gården Lines. Foreldre Mons Henriksen og Karen Eriksdtr.
Hun var først gift med Peder Larsen (se under), senere med Ole Johansen.

Familien: Peder Larsen

1820

Peder Larsen - døde her

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordfjordholmen 1820 etter Peder Larsen.
Marit Monsdtr, ektefelle.
Henrich Larsen, sønn 3 år.
Sara Pedersdtr (10), formynder Ole Johansen Nordfjordholmen.

Ektefelle: Marit Monsdtr

Født ca 1788 på gården Lines. Foreldre Mons Henriksen og Karen Eriksdtr.
Hun var først gift med Peder Larsen, senere med Ole Johansen.

Nevnt i kilder som "Lap" - nå same

27 01 1811 Jacob Kristensen

Brukeren - Jakob Kristensen

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Jakob er nevnt som gårdbruker på Norfjordholmen året 1809 og 1811. Han nevnes disse år som "svagelig". Han er også nevnt som født der? Jakob er antagelig død mellom 1811 og 1814, for året 1814 finner vi Peder Larsen fra Ranen som bruker av denne del av gården. Jakob og sønnene er ikke lenger nevnt bosatt der i rullene.

1801 FT

Bruker - Jakob Kristiansen (Kristensen).

001 01 Jacob Kristiansen 42 Husbonde Enkemand efter 1te ægteskab Bonde, har jord brug, og driver fiskeri
002 01 Jørgen Jacobsen 12 Hans søn
003 01 Benonie Jacobsen 9 Hans søn
004 01 Ole Petter Jacobsen 2 Hans søn
005 01 Rachel Maria Jacobsdatter 6 Hans datter
006 01 Johanna Kristensdatter 30 Tjeneste pige Ugift
007 01 Marith Tommasdatter 80 Mandens moder Enke efter 1te ægteskab Opholdes af sønnen
008 01 Andreas Tommassen 18 Foster søn Ugift

1801 FT

Jakobs mor - Marit Tomasdtr

Født ca 1721.
1801: 007 01 Marith Tommasdatter 80 Mandens moder Enke efter 1te ægteskab Opholdes af sønnen

1783

Konfirmasjon - Jakob Kristensen

KIRKEBOKA KONFIRMERTE 1783:
Jakob ble konfirmert året 1783 i Rødøy kirke, oppgitt da å være 21 år gammel. Hans søster Andrina ble konfirmert samme året og oppgitt å være 30 år gammel.

Hvor fra

Jacob Kristensen er født her - av foreldre Kristen Andersen og Marit Tomasdtr, se familien under her.

EKTEFELLE og BARN:

1804

Adriane Larsdtr - skifte etter henne

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1804 på gården Nordfjordholmen etter Adriana Larsdtr.
Gjenlevende ektefelle er Jacob Christensen.
Tørrel Larsen er oppgitt som avdødes bror.
Likeledes Doret Larsdtr, som hennes søster. Hun var gift med Søren Olsen Melfjord.

Ektefelle (2): Adrianne Larsdtr

Jakob må ha ektet henne for få får siden - skifte etter forrige ektefelle i 1801.

Var fra Rana og hadde flere søsken i Rødøy

** Berg; Moe/1792
1816 Lars Fordelsen M Hovedperson; Enken lever, men navn
ikke nevnt.
1817 Fordel Larsen M Gift Sønn; Schrevigen i Rødøy.
1818 Berret Maria K Gift Datter; Melbotn i Meløy.
Larsdatter
1819 Dorothea Larsdatter K Gift Datter; Johannes Amundsen, Berg
1820 Andrina Larsdatter K Ugift Datter; Hjemme.

1801

Ektefelle (1) Karen Kristensdtr - skifte her

SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1801 etter Karen Kristensdtr.
Gjenlevende ektefelle Jacob Christensen.
Barn av Karen: Jørgen Jakobsen (11),
Benoni Jakobsen (3),
Ole Jakobsen (2) og
Rachel Jacobsdtr.

Ektefelle: Karen Kristensdtr

Dør her og skifte skjer 1801. Gjenlevende ektefelle nevn som enkemann ved tellingen foran her.
KIRKBOKA: Karen ble trolovet med Jacob 20.07.1790. Hun er nevnt som pike da hun giftet seg med ham samme år. Hun er nevnt å komme fra Oldervigen. Hun er antagelig død tett før århundreskiftet, sønn 2 år gammel i 1801.

1801

Sønn: Peer Jacobsen

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Peer Jakobsen, Nordfiorholmen, 10 aar.

1799 ca

Sønn: Ole Petter Jacobsen

Født ca 1799.
1801: 004 01 Ole Petter Jacobsen 2 Hans søn

1795 ca -1818

Datter: Rachel Maria Jacobsdtr

Født ca 1795.
1801: 005 01 Rachel Maria Jacobsdatter 6 Hans datter
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1818. Rachel Jakobsdtr, Øresvik, 20 aar.

1792

Sønn: Benonie Jacobsen

Født ca 1792
1801: 003 01 Benonie Jacobsen 9 Hans søn

1792

Sønn: Dødfødt guttebarn

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1792. Dødfødt drengebarn, Nordfiorholmen, Jakob.

1789

Sønn: Jørgen jacobsen

Født ca 1789.
1801: 002 01 Jørgen Jacobsen 12 Hans søn

1783

Fostersænn: Andreas Tomassen

Født ca 1783.
1801: 008 01 Andreas Tommassen 18 Foster søn Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Johanna Kristensdtr

Født ca 1771
1801: 006 01 Johanna Kristensdatter 30 Tjeneste pige Ugift
Søster av husbonden her - datter av Kirsten Andersen og Marit Tomasdtr.