Gård Nordfjordholmen (27)

Foto tatt fra fjellet overfor av Britt Hafsmo. Skannet (del av) et foto fra heftet "Rødøy rundt", utgitt av Rødøy kommune - Bygdepolitisk program.

 

Sider

Div

1886

Nordfjordholmen - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 27
•Gammelt matrikkelnr: 86
•Navn på gård: Nordfjordholmen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1 1 87 Nordfjordholmen Benjamin og Johan Olssønner 1-3 0-1-22-22

1782

Diverse fra gården

Felleshistoria side 218:
Gården Norfjordholmen er beskrevet under tidligere bruker Jakob Hansen og Nils Monsen. Da lenmannen og 5 lagrettemend kom dit i slutten av september 1782 traff de Kristen Andersen, den ene av to oppsittere. Der var et lite og magert åkerland av blekksort jord hvor det kunne sås ialt 2 tønner, men sjelden avles det dobbelte. Som oftest frøs avlingen da "de høye omkringliggende fjell innesluttet plassen slik at solen kun en ganske kort tid på sommeren kan skinne der". Enga var liten og skrinn, men fra en " god og vidløftig" utmark kunne med besvær en del for samles slik at hver oppsitter kunne fore 4 kyr og 10 småfe. Ved hjelp av skogen kunne så mange som 16 småfe fores. Her var løvskog nok til brendsel, men ikke hustømmer. Tømmeret måtte hentes fra Rana, 10 mil unna. Som nevnt var imidlertid den største ulempen isen. Den gjorde det nermest umulig å bruke sjøen om vinteren.


Felleshistoria 332:
..."Folk i beskjedne kår, slik som Marit Tomasdatter og Kristen i Nordfjordholmen, som ellers eide knapt mere enn sine få husdyr i tillegg til stuen de bodde i, kunne varme seg med en eskeovn; en ovn laget av klebestein."