Gård Telnes (30)

© FFR - Fotoarkiv for Rødøy (utlåner Odd Telnes).

 Foto ovenfor. Fra Rødøykalenderen 1983 (utsolgt).  Beskrevet slikt der: "Bildet viser gården Telnes like etter første verdenskrig.  Våningshuset til høyre på bildet må være et av de eldste i Rødøy - kanske 200 år gammelt.  Huset er stort sett bevart i sin opprinnelige stil med gruve på kjøkkenet og det hele.  Telnes var tingsted i gammel tid. Her var et av de steder som bygdetinget for Rødøy ble holdt.

Sider

Div

1886 Telnes - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 30
•Gammelt matrikkelnr: 89
•Navn på gård: Telnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 90a Telnes Johan Johansen 2-65 0-4-8-8
2 90b Telnes Elias Eliassen 3-6 0-4-7-7

1647 Skattematrikkel

T h e l n e s 2 w .
Olluff 2 w .
Rødøe pr esteboell bygger .