Telnes (30)

1801 og før den tid

Til hovedsiden

30 00

TELNES

30/00

ANDERS NILSEN, innerste 1801

Flytta til...

Anders døde på gården Ringen Indre 80.01 den 8. januar 1852.
Han er bruker der 1838, men har sikkert flytta dit før den tid.

1801 Innerste - Anders Nilsen

Bor i huset til mor og stefar nedenfor her:
003 01 Anders Nielsen 28 Hendes søn Gift 1te gang Inderste nærer sig ved fiskeri
004 01 Beret Larsdatter 30 Hans kone 1te ægteskab
005 01 Niels Kristian Andersen 2 Deres søn
006 01 Helena Andersdatter 3 Deres datter

1799 Sønn: Niels Kristian Andersen

Født ca 1799.
1801: 005 01 Niels Kristian Andersen 2 Deres søn
Ble senere bruker av gården Hamarøy 29 bnr 2. Lenke dit.

1798 Datter: Helena Andersdtr

Født 1798.
1801; 006 01 Helena Andersdatter 3 Deres datter

Hvor fra

Sønn av Karen Monsdtr, som i andre ekteskap er gift med Johan Jacob Monsen på gården Telnes. Se familie nedenfor her.

30 00

TELNES

30/00

JOHAN JAKOB MONSEN, leilending

1801 folketellingen

001 01 Johan Jacob Monsen 53 Husbonde 1te ægteskab Bonde. bruger jord og nærer sig af fiskeri
002 01 Karen Monsdatter 55 Hans kone 2dt ægteskab

003 01 Anders Nielsen 28 Hendes søn Gift 1te gang Inderste nærer sig ved fiskeri
004 01 Beret Larsdatter 30 Hans kone 1te ægteskab
005 01 Niels Kristian Andersen 2 Deres søn
006 01 Helena Andersdatter 3 Deres datter

007 01 Elisabeth Nielsdatter 25 Hendes datter Ugift
008 01 Andreas Jonsen 3 Foster søn
009 01 Johanes Nielsen 23 Tjeneste dreng Ugift
010 01 Paulina Olsdatter 11 Foster datter Ugift
011 01 Susana Todahl 17 Tjeneste pige Ugift
012 01 Pernelle Klæppe 16 Tjeneste pige Ugift

Ektefelle: Karen Monsdtr

Født ca 1746
Skifte etter far 1787: .
Karen Monsdtr, gift datter, Johan Jakob Monsen, Telnes.
Datter av Mogens Andersen og Elisabeth Tollefsdtr, se familien nedenfor her.
1801; 002 01 Karen Monsdatter 55 Hans kone 2dt ægteskab

Karens datter 1.ekt: Elisabeth Nilsdtr

Født Telnes ca 1876.
007 01 Elisabeth Nielsdatter 25 Hendes datter Ugift
Bosatt hos mor og stefar 1875.
Faren er Nils Nilsen som er omtalt nedenfor her.
Hun ble gift med drengen nevnt foran her - Johannes Nilsen og flytta til Harmøy, lenke dit.

ANDRE personer:

1801 ft: Tjenestedreng: Johannes Nilsen

Født ca 1778.
1801: 009 01 Johanes Nielsen 23 Tjeneste dreng Ugift
BENKESTOKBOKA, side 262: Nevnt her.
Døde på gården Hamarøy 1828. Lenke dit.

1801 ft: Fosterdatter: Pauline Olsdtr

Født ca 1790.
1801: 010 01 Paulina Olsdatter 11 Foster datter Ugift

1801 ft: Tjenestepige: Susanna Thodal

Født ca 1784.
1801: 011 01 Susana Todahl 17 Tjeneste pige Ugift

1801 ft: Datter og tjenestepige: Pernelle Klæppe Johansdtr

Født ca 1785 her.
1801: 012 01 Pernelle Klæppe 16 Tjeneste pige Ugift
Hun ble senere gift med Melker Olsen og bosatt på gården Vågvik. Lenke dit.

30 00

TELNES

30/00

MOGENS (MONS) ANDERSEN, leilending

1787 Mogens Andersen dør her - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Telnes etter Mons Andersen.
Gjenlevende ektefelle Elisabeth Tollevsdtr.
Barn: Tollev Monsen, gift sønn: Vaage i Rødøy.
Walborg Monsdtr, gift Christen Nielsen, Sundøen i Rødøy.
Karen Monsdtr, gift datter, Johan Jakob Monsen, Telnes.

1755 manntall

Stilling/stand: Bonde brug og smodt kiøbmandskab
Fornavn: Mons
Etternavn: Andersen
Gård: Telness
Sivilstand og barn: Gift
Fødested: føed her
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 Fra "Felleshistorien"

FELLESHISTORIA, side 216:
Han var lagrettemann og i 1755 var han utnevnt i en en gruppe av likesinnede som skulle besikte nye rydningssteder i Rødøy.

Benkestokboka

BENKESTOKBOKA, side 261:
Mogens var skipper og gårdbruker på Telnes i Rødø.

1744 jb: Bruker (1 av 2): Mogens Andersen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Anders.
Gård: Telnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 2): Mons Andersen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Anders.
Gård: Telnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Datter: Karen Mogensdtr (Monsdtr)

Født på gården Telnes ca 1744. Døde her 1819.
Farens skifte fra 1787:Karen Monsdtr, gift datter, Johan Jakob Monsen, Telnes.

1742 døpt datter. Walborg Monsen

Far Mogens Andersen, Telnæs. (avskrevet som Magnus Andersen)
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Døpt 1739: Tollef Monsen

Barn 1739 Tollef Monsen, far Mons Andersen, Tælness. E.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

DRENGER 1755

1755 mt: Aarsdreng: Steffen Iversen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Steffen
Etternavn: Iversen
Gård: Telness
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 37
Fødested:
her i Fieringen paa Stran i Sørfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Steffen

Fødested:
her i Fieringen paa Stran i Sørfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 mt: Aarsdreng: Jakob Persen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Jacob
Etternavn:Persen
Gård: Telness
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 25
Helse: Frisk
Fødested:
her i Fieringen paa Jervigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Jakob kom fra: (tolkes Jersvik)

Fødested:
her i Fieringen paa Jervigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 mt: Aarsdreng: Elias Andersen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Elias
Etternavn: Andersen
Gård:Telness
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Helse: Frisk
Fødested:
i Ran paa Alterschære
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Kom fra Rana

Fødested:
i Ran paa Alterschære
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

30 00

TELNES

30/00

JOHAN JAKOBSEN, leilending

Johan Jakobsen

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Monsdtr

Datter av Mons Andersen - bruker foran her:
Født på gården Telnes ca 1744. Døde her 1819.
Farens skifte fra 1787 :Karen Monsdtr, gift datter, Johan Jakob Monsen, Telnes.

Viet 1780

Ung kar Johan Jakobsen, født og bosatt Telnes. Karen Monsdtr, født og bosatt telnes. Pige.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

30 00

TELNES

30/00

NILS NILSEN, bruker (?)

1740 Nils Nilsen

Født ca 1740 på gården Sundøy. Sønn av Nils Hansen og Magdalene Kristensdtr Mechlenborg (Massi). Lenke dit.

Datter: Elisabeth Nilsdtr

Født her ca 1776.
1801; 007 01 Elisabeth Nielsdatter 25 Hendes datter Ugift
Bosatt hos sin mor - som nå etter mannens død er gift med Johan Jakob Monsen.
Gift med Johannes Nilsen, dreng på Telnes 1801, senere bosatt på gården Hammerø. Lenke dit.

1773 Sønn: Anders Nilsen

Bosatt som innderste hos mor og stefar ved tellingen 1801. Se omtale av ham og hans familie foran på denne siden. Han ble senere bruker av gården Ringen Indre hvor han dør i 1852.

Sønn: Hans Nilsen

Ikke nevnt kilder når han er født?
SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Hans Nielsen, ugift, Telnes 1781.
Karen Monsdtr, hans mor.
Anders Nielsen, bror.
Elisabeth Nielsdtr, søster.

30 00

TELNES

30/00

NILS KRISTOFFERSEN TODAL, leilending

Nils dør her - skifte 30.7.1755

1701 mt: Bruker(ene): Nils Kristoffersen Todal

Fornavn: Niels
Etternavn: Christophs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Oppholdssted: Telnes
Alder: 50
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: Bruker (ene): Nils

Fornavn: Niels
Gård: Telnes
Løpenr:177
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Benkestokboka:

BENKESTOKBOKA, side 261: Nevnt der.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Valborg Jakobsdtr

Benkestokboka, side 261: Valborg var først gift med Nils Christoppersen Todal, f.1651, død på Telnes 1755, skifte 30/7 samme år.. Med han hadde hun 5 barn, hvorav 2 er nevnt og tatt med som registerte barn på henne og hennes første mand.

Mer om Valborg:

Hun blir gift med etterfølge bruker her - Anders Mogensen, se beskrivelse foran her.

Sønn: Christopher Nilsen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Sted: Telnes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Sønn: Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Gård: Telnes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1738 Mer om Ole

BENKESTOKBOKA, side 236:
Ole tok borgerskap som kjøpmann i Bergen 15041734. Se videre der.
Han døde er 1738.

ANDRE:

Dreng Anders Jørgensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jørgens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 20
Gård: Telnes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

30 00

TELNES

30/00

ANDERS MOGENSEN (MONSEN), leilending

1744 jb: Bruker (1 av 2): Anders Monsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Mogens.
Gård: Telnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 2): Anders Monsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Mogens.
Gård: Telnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1727-1729

Telnes 30 Anders Mogensen Anders Monsen 4 1727 11 8 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring.
Telnes 30 Anders Mogensen Anders Monsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering. Nevnes som lensmann Anders Mogensen.

1726 jb: Bruker (ene): Anders Monsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Mogensen
Gård: Tælnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Anders
Etternavn: Mogensen
Gård: Telness
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1718

Fogderegnskap, nr. 4516, Helgeland fogderi, 1718, side 247, 1718.
Type: Leensmændenes betalte løn
Telnes/Rødøe
Navn:
Anders Mogensen
Stilling/stand: Leensmand

1711 jb: Bruker: Anders Monsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Moenssen
Gård: Telnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Benkestokboka

BENKESTOKBOKA, side 261: Anders Mogensen Telnæs var Broder af Skipper Johan Mogensen paa Sutternæs i Lurø. Skiftet efter disses Moder "æredydrige Quinde Berethe Olsdatter", enke efter Mogens Johansen paa Fugelstad i Næsne, afholdes 22. mai 1726. (Bst 261). Anders var lensmann i tiden ca.1720-1735.

Felleshistorien

FELLESHISTORIA: "De vanskelige økonomiske vilkårene som mange hadde kommet opp i før krigen, ble enda mere utbredt, og stadig flere fikk betalingsvansker. Ved utgangen av 1717 hadde færre en av fem, lensmennene inkludert, betalt skatt for inneværende år. Lensmannen i Rødøy, Anders Monsen Telnes, hadde ikke engang betalt den forrige årets skatt, og dette var tilfelde med 1/3 av skatteyterne i gjeldet. ....".

FELLESHISTORIA 313:....."Selv lensmannens stilling var vanskelig å besette etter at "tungvekterne" falt fra. I løpet av få år etter midten av 1730-årene forsvant først Trond Jonsen Gåsvær i Meløy og deretter hans slekning Hans Andersen Øvre Valla. Det samme gjaldt Esvik-slekten og dere etterfølger Anders Monsen i Rødøy og Lars Klæboe i Lurøy. Grønbecks forgjenger som fogd, Peder Broch Agnell, klaget i 1750 over ikke å kunne få folk på grunn av den dårlige lønnen på 2 riksdaler. Han hadde vært nødt til å slå fjerdinger sammen som lensmandsdistrikt og gi innehaveren dobbelt lønn. I 1742 var den aldrende og avdankende eksborger og kranglefant Ole Arntsen Storch innsatt som lensmann i Meløy og Rødøy. Fra 1745 til 48 var han lensmann for Lurøy fjerding i tillegg...........".

Lensmann