Gård Skivik (17) - bruk nr 1

Parti fra Skivik

Trond Pedersen/Rødøy før og nå. 11.2018.
Foto: Johan Rasch.

17.01 Skivik - Leikny Larsen Skivik

1950

Eier og bruker - Leikny Larsen Skivik

Skyld av 1 mark og 75 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

17.01 Lars og Georg Skivik

1922

Eiere og brukere - Lars og Georg Skivik

17.01 Kårbrevet

1922

Lars Pedersen og Dorthea Haagensdtr

Kårbrev inntatt i skjøte av 14. august 1922 mellom Lars og Dorthea Skivik og sønnene Paul og Georg Skivik.

1. For og røkt til 1 kur og 3 saue med lam framfødte.

2. Aakerland til 2 tønders potet utsed, og seinere når kårfolkene er blitt så gamle at de ikke lenger kan stelle åkeren, ha 8 tønder potet, levert innen 1. oktober kvert år.
3. Fritt hus og brendsel.
4. Den nødvendige pleie og tilsyn i alderdom og sjukdom.
5=årlig verdi kr 1000.

17.01 - Lars Kristian Klæboe Pedersen

1910 FT

Gbr og fisker - Lars Kristian Klæboe Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lars Pedersen 07.04.1844 Rødøy hf g Gaardbruker og fisker b
002 01 Dorthea Haagensdatter 25.08.1875 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Georg Larsen 28.05.1895 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
004 01 Paul Larsen 11.07.1896 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
005 01 Bertha Larsdatter 30.05.1898 Rødøy d ug Datter b
006 01 Ester Larsdatter 04.08.1900 Rødøy d ug Datter b
007 01 Laura Larsdatter 02.05.1902 Rødøy d ug Datter b
008 01 Reidar Larsen 02.09.1904 Rødøy s ug Søn b
009 01 Nils Larsen 03.10.1905 Rødøy s ug Søn b
010 01 Ragnhild Larsdatter 13.02.1907 Rødøy d ug Datter b
011 01 Gunhilde Larsdatter 01.04.1910 Rødøy d ug Datter b
012 01 Hilda Andersdatter 17.08.1894 Rødøy b d ug Datter, Fors. gbr. mt
013 01 Peder Olsen 90 ca Rødøy Bestefar e Føderaadsmand b

1900 FT

Eier og bruker: Lars Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lars Pedersen 1844 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger, S Fiskeri b
002 01 Dorthea Haakensdr. 1875 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Georg Larsen 1895 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b
004 01 Paul Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b
005 01 Ingberta Larsen 1898 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
006 01 Ester Larsen 23.08.1900 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
007 01 Josefine Larsen 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
008 01 Josefine Larsen 1884 Rødøy herred* Tyende ug Kokke- Vævning b
009 01 Jens Lornsen 1878 Rødøy herred* Tyende ug Fiskeri, Jordarbeide b

Ektefelle(2): Dorthea Hågensdtr

1910: 002 01 Dorthea Haagensdatter 25.08.1875 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900; 002 01 Dorthea Haakensdr. 1875 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

1910

Datter: Gunhilde Larsdtr

Født her den 1.4.1910.
1910: 011 01 Gunhilde Larsdatter 01.04.1910 Rødøy d ug Datter b

1907

Datter: Ragnhild Larsen

Født her den 13.2.1907.
1910: 010 01 Ragnhild Larsdatter 13.02.1907 Rødøy d ug Datter b

1905

Sønn: Nils Larsen

Født her den 3.10.1905.
1910: 009 01 Nils Larsen 03.10.1905 Rødøy s ug Søn b

1904

Sønn: Reidar Larsen

Født her den 2-9.1904.
1910: 008 01 Reidar Larsen 02.09.1904 Rødøy s ug Søn b

1902

Datter: Laura Larsen

Født her den 2.5.1902.
1910: 007 01 Laura Larsdatter 02.05.1902 Rødøy d ug Datter b

1900

Datter: Ester Larsen

Født her den 4.8.1900.
1910: 006 01 Ester Larsdatter 04.08.1900 Rødøy d ug Datter b
1900: 006 01 Ester Larsen 23.08.1900 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b

1898-1986

Datter: Bertha (Ingberta) Larsen g. Strand.

Født her den 30.5.1898.
1910: 005 01 Bertha Larsdatter 30.05.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 005 01 Ingberta Larsen 1898 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
Døde på Rødøy sykehjem den 3.2.1986 og hadde da Strand til navn.

1896

Sønn: Paul Larsen

Født her den 11.7.1896.
1910: 004 01 Paul Larsen 11.07.1896 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
1900: 004 01 Paul Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b

1895

Sønn: Georg Larsen

Født her 28.5.1895.
1910: 003 01 Georg Larsen 28.05.1895 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
1900: 003 01 Georg Larsen 1895 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b

1881

Datter: Josefine Larsen

Født her ca 1881 - 1 eller andre ekteskap?
1900: 007 01 Josefine Larsen 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b

1900 FT

Tyende og kokke: Josefine Marie Larsen

Født 1884 (Må ikke forveksles med datter i huset med samme navn).
1900: 008 01 Josefine Larsen 1884 Rødøy herred* Tyende ug Kokke- Vævning b
Det er to "Josefine Larsen" som er født 1884 i Rødøy.
Trolig er dette den som er født 30.1.1884 på gården Brendsvik, datter av Lars Kristian Gaarde Larsen og Grete Kristine Kolbeinsdtr. Lenke dit.

1900 FT

Tyende: Jens Lorentsen

Født 1878 ca
1900: 009 01 Jens Lornsen 1878 Rødøy herred* Tyende ug Fiskeri, Jordarbeide b

1886

Skivik - matrikkel

1 78 Skeivik Lars Pedersen 1-75 0-1-22-22 Alm. skr. Skjedvik.

1877

Verge for umyndige

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørfjorden 1877 etter Hans Olsen. Døde 21.juli 1875. Pernille Pedersdatter, ektefelle. Anna Maria Hansdatter (4), datter. Peder Olai Hansen 2 1/2 år, sønn. Værge for de umyndige LARS PEDERSEN SKIVIK.

1877

Datter: Hilda Elise Bye Larsdtr

Født her 23.4.1877. Døpt (hjemme?) 23.4.1877.

1875 (1)

Eier og bruker - Lars Pedersen

001 01 Lars Pedersen 1843 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Gurine Eliasdatter 1842 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Benjaminsdatter 1866 Rødø Pr. Pleiebarn b
004 01 Elias Benjaminsdatter!! 1868 Rødø Pr. Pleiebarn b
005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. tj ug Tjener b
006 01 Anne Jakobsdatter 1855 Lurø Pr. tj ug Tjener b

Utsæd/husdyr:

Lars Pedersen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: ku7 ka7 få31

1875 FT

Ektefelle (1): Gurine Eliasdtr

Født 20.01.1843 på gården Nordfjordnes (26-02).
Datter av Elias Augustiniussen og Hanna Maria Hågensdtr, Nordfjordnes 26.
Hun er tante til Elias og Kristine som ble oppfostret her.
1875: 002 01 Gurine Eliasdatter 1842 Rødø Pr. Hans Kone g b

1875 FT

Pleiebarn: Elias Anthon Bang Benjminsen?

Født 14.2.1868 Nordfjordnes. Døpt 1-6-1868.
Foreldre var Benjamin Mathias Kristensen og Lovise Johanne Kristine Eliasdtr. Foreldrene var bosatt Melfjorden Melfjorden 25-08 Ravnskar.
Kristine - er hans søster.

1875: 004 01 Elias Benjaminsdatter!! 1868 Rødø Pr. Pleiebarn b

Elias utvandret til Amerika

Han reiste 1887 til Amerika.

1875 FT

Pleiebarn: Kristine Benjaminsdtr

Født ca 1866
Foreldre var Benjamin Mathias Kristensen og Lovise Johanne Kristine Eliasdtr. Foreldrene var bosatt Melfjorden Melfjorden 25-08 Ravnskar.

1875: 003 01 Kristine Benjaminsdatter 1866 Rødø Pr. Pleiebarn b
Trolig den Kristine Benjaminsen som er budeie på Hellervik ved tellingen 1900.
Kristine er år 1900 i tjeneste som budeie hos Benjamin Pedersen og Dorthea Abrahamsdatter på gården Hellervik (20-1). Hun er da 33 år gammel og ugift.

Mer om Kristine: Sønn Benjamin Johan Angel Hågensen

Barn født 01.11.1897 på gården Melen 38. Barnefar er Haagen Hansen, Kongsvik i Lurøy. Uekte.
Benjamin er 1900 bosatt hos sin mormor på gården Oldervik. Lenke dit.

1875 FT

Tjenestedreng Ole Benjamin Dass Pedersen

Født på gården Skivik 9.10.1856. Sønn av Peder Olsen og Johanne Larsdtr. Skivik. Døpt i kirken 10.5.1857 (merknad hjemmedøpt).
Bror til brukeren her - Lars Pedersen. Foreldrene omtalt nedenfor her.
1875: 005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. tj ug Tjener b
(Tjener hos broren Lars om har overtatt bruket her).
Er den Ole B.D. Pedersen som utvandrer til Amerika 1887. Lenke.

1875 FT

Tjenestepige: Anne Jakobsdtr

Født 1855 ca
1875: 006 01 Anne Jakobsdatter 1855 Lurø Pr. tj ug Tjener b
1876 er hun bosatt som gift på plass under gården Vasvik, lenke dit. Hun er gift med Ole Johan Einarsen. Lenke dit.

1872

Ludvig Elias Gaarde Larsen

Født her 4.5.1872. Døpt kirken 7.7.1872.

1868

Ektefelle: Gurine Marie Eliasdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1868-05: 11.oktober. Ungkar Lars Christian Klæboe Pedersen (24), Skivik, sønn av Peder Olsen Skivik. Pige Gurine Maria Eliasdatter (25) Nordfjordnes, datter av Elias Augustinussen.

1865

Lars Kristian Klæboe Pedersen

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 21 år gammel ugift sønn hjemme hos foreldrene på gården Skivik 17-01.

17.02 - innerste Peter Steffensen

1875 (3)

Inderste og skomaker - Peter Steffensen

016 03 Peter Steffensen 1853 Rødø Pr. hf g Inderst Skomager Fisker b
017 03 Lovise Olsdatter 1847 Rødø Pr. Hans Kone g b

Petter Steffensen - hvor fra

Sønn av Steffen Jørgensen og Mali Malene Larsdtr, Skivik.

Peder Benjamin Olsen og Johanna


Trond Pedersen
Følg · 4. mars 2015 ·

Peder Benjamin olsen og johanna larsdtr.klæboe. de bodde sted i skivik ! dem hadde 14 barn bor hus. mine tippe-tippe-oldeforeldre bor i skivik. foreldre sin en datter heter Ane Pareli. mine tippe-oldeforeldre, hun flytte til killhavn. hun giftet med martinus bjenamen bor i kilhavn ved melfjordbotn.

 

17.01 Peder Benjamin Olsen

1910 FT

Føderaadsmann: Peder Benjamin Olsen

Bosatt hos sønnen - brukeren foran her.
1910: 013 01 Peder Olsen 90 ca Rødøy Bestefar e Føderaadsmand b

1900 FT

Husfader: Peder Benjamin Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
010 02 Peder Olsen 1830 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Garnbinding b
011 02 Johanna Larsdr 1830 Rødøy herred* Hm g Føderaad udyktig til Arbeide b

1875 FT

Kaarmann: Peder Benjamin Olsen

007 02 Peder Olsen 1821 Rødø Pr. hf g Kaarmd. og Fisker b
008 02 Johanna Larsdatter 1822 Rødø Pr. Hans Kone g b
009 02 Anton Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Fisker og Skomager b
010 02 Viktor Pedersen 1858 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
011 02 Nikolai Pedersen 1861 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
012 02 Mikal Pedersen 1866 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
013 02 Grethe Pedersen 1854 Rødø Pr. d ug b
014 02 Olava Pedersen 1849 Rødø Pr. d ug b
015 02 Jætte Johanesdatter 1874 Rødø Pr. Olavas d Forsørges af No. 14 b

1865

Bruker - Peder Olsen

001 01 Peder Olsen 41 Rødø Præste Husf. g Leilændg, Gaardbr. Fisker
002 01 Johanna Larsdatter 40 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Lars Pedersen 21 Rødø Præste deres Søn ug
004 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præste deres Søn ug
005 01 Victor Pedersen 8 Rødø Præste deres Søn ug
006 01 Anton Pedersen 13 Rødø Præste deres Søn ug
007 01 Kristian Pedersen 16 Rødø Præste deres Søn ug
008 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug
009 01 Jakobine Pedersdatter 20 Rødø Præste deres Datter ug
010 01 Jørgine Pedersdatter 6 Rødø Præste deres Datter ug
011 01 Grethe Pedersdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug
012 01 Sophie Petersdatter 30 Rødø Præste ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Olsen
Utsæd: by1 po7
Brukers yrke: Leilændg, Gaardbr. Fisker
Husdyr: he1 ku8 få20

Peder Benjamins Olsen sin dåp:

1824.7G 07.03.1824 08.08.1824 Peder Benjamen E Ole Nielsen Melfjord [Hjd]
Anne Lorensdatter Melfjord

1864

Datter: Grete Maria Pedersdtr

Født her den 11.4.1864.
1865: 011 01 Grethe Pedersdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug

1865 FT

Føderaadsenke - Ane Sørensdtr

1865: 013 01 Ane Sørensdatter 80 Rødø Præste e Føderaadskone
Hun er enke etter Ole Kristian Nilsen f. Gjerevalen.. Lenke til der ektefellen er omtalt Gjervalen.
Hun er mor til brukeren her - Peder Benjamin Olsen.

1865 FT

Ektefelle: Johanna Klæboe Larsdtr

Født 19. juni 1824 på gården Skivik.
Datter av Lars Fordelsen og Johanna Helene Mensdtr, se under her.
1900: 011 02 Johanna Larsdr 1830 Rødøy herred* Hm g Føderaad udyktig til Arbeide b
1875: 008 02 Johanna Larsdatter 1822 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Johanna Larsdatter 40 Rødø Præste hans Kone g

1866

Sønn: Mikal Pedersen

1875: 012 02 Mikal Pedersen 1866 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b

1861

Sønn: Peder Pedersen

1865: 008 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug
Vet ikke mer om han.

1861

Sønn: Nikolai Pedersen

1875: 011 02 Nikolai Pedersen 1861 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b

1860

Datter: Jørgina Birgithe Andrea Pedersdtr

Født her 4.5.1860. Døpt kirken 28.5.1860.
1865: 010 01 Jørgine Pedersdatter 6 Rødø Præste deres Datter ug

FOLKETELLINGA 1900:
Jørgine er bosatt som gift gårdbrukerkone på husmandsplass under gården Kleven 48-1 i Lurøy kommune. Hun er gift med Arnt Lorentsen f.1854 i Lurøy. År 1900 har de 5 hjemmeboende barn.

1858

Sønn: Viktor Johan Sal Pedersen

Født her 1857ca.
1875: 010 02 Viktor Pedersen 1858 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865: 005 01 Victor Pedersen 8 Rødø Præste deres Søn ug
Han ble senere gift med Lydia Johanna Klæboe Steffensdt. De omtales under hennes familie. De får to barn og reiser så til Amerika.

1856

Sønn: Ole Benjamin Dass Pedersen

Utvandret Amerika 1887.
Født her den 9.10.1856. Døpt kirken 10.5.1857. Hjemmedøpt uten oppgitt dato.
1875: 005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. tj ug Tjener b
1865: 004 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præste deres Søn ug

1855

Datter: Anne Pareli Pedersdtr

Født her den 8.4.1855. Døpt kirken 28.5.1855.

Mer om Anne

KIRKEBOKA DØPTE 1855:
Bosatt som 10 år gammel pleiedatter på plassen Dalsøen under gården Tømmerdal 12-01. Bosatt hos Hans Andersen og kona Hanna Hansdatter.

Og litt til om Anne

Hun ble gift med Martinus Benjamin Gaarde Johannessen og de var bosatt på gården Kilhavn 24.

1853

Sønn: Anton Kristian Eide Pedersen

Født her den 18.7.1853. Døpt kirken 11.9.1853.
1875: 009 02 Anton Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Fisker og Skomager b
1865: 006 01 Anton Pedersen 13 Rødø Præste deres Søn ug

Mer om Anton

FOLKETELLINGA MELØY 1900: Anton er bosatt som husmand med jord, fisker og skomaker på plassen Myren under gård 65-1 i Meløy kommune. Kona Regine er født 1854 i Lurøy kommune. Alle 5 barn er også født i Lurøy kommune.

1851

Sønn: Johan Peder Pedersen

Født her 31.5.1851. Døpt kirken 27.7.1851.

1849

Sønn: Kristian Pedersen

Født her den 22.9.1849. Døpt kirken 14.10.1849.
1865: 007 01 Kristian Pedersen 16 Rødø Præste deres Søn ug

1848

Datter: Andrea Olava Pedersdtr

Født her som Andra Olava den 14.3.1848. Døpt kirken den 14.5.1848.
1875: 014 02 Olava Pedersen 1849 Rødø Pr. d ug b
NB: hun bruker i tellingen her bare "Olava".

Olava sin datter: Jætte Johannesdtr

Bor sammen med sin mor.
1875: 015 02 Jætte Johanesdatter 1874 Rødø Pr. Olavas d Forsørges af No. 14 b

1846

Datter: Jakobine Kristine Pedersdtr

Hun er født her den 8.10.1846. Døpt kirken 22.11.1846.
1865: 009 01 Jakobine Pedersdatter 20 Rødø Præste deres Datter ug

FOLKETELLINGA 1900:
Jakobine er bosatt som gårdbruker og fiskerkone på Meløysund 82-1 i Meløy kommune. Hun er gift med Jakob Olsen f.1850 i Lurøy, bosatt som selveiende gårdbruker. 2 hjemmeboende barn i år 1900.

1845

Datter: Sara Kristine Klæboe Pedersdtr

Født her den 22.7.1845. Døpt kirken 10.8.1845.
KIRKEBOKA VIET 1872:
Viet 07.07.1872 - ungkarl Mikael Christian Diderik Christensen, bosatt Rengen Ytre, 26 år og født 1846, sønn av Christen Christensen.
Pike Sara Kirstine Klæboe Pedersdtr, født Skivik, 27 år og født 1845, datter av Peder P?

1844

Sønn: Lars Pedersen

Født 7.4.1844
1865: 003 01 Lars Pedersen 21 Rødø Præste deres Søn ug
Blir bruker her etter sin far.

1863 ca

Datter: Grethe Pedersdtr

1875: 013 02 Grethe Pedersen 1854 Rødø Pr. d ug b
1865: 011 01 Grethe Pedersdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug

1865 FT

Tjenstepike: Sophie Petersdtr

Født ca 1835.
1865: 012 01 Sophie Petersdatter 30 Rødø Præste ug Tjenestepige

1830

Peder Olsen - hvorfra

Sønn av Ole Kristian Nilsen og Ane Sørensdtr. Familien er omtalt under hans besteforeldre på gården Gjervalen - Nils Olsen og Kirsten Olsdtr.

17.01 - Lars Fordelsen

1845

Lars Fordelsen - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Skeivik 1845 etter Lars Fordelsen.
Johanna Mensdtr, ektefelle.
Hanna Catrine Larsdtr, datter, gift med Ole Olsen Gjervalen.
Johanna Larsdtr, datter, gift med Peder Olsen, Schitvigen.
Ellen Larsdtr (30), datter, formynder Ole Olsen Gjærvær.
Malli Larsdtr (25) datter, formynder Jens Larsen Strand.
Nicoline Larsdtr (23), datter, formynder Mens Jensen Strand.

1845

Lars Fordelsen dør her

1792

Hvor fra

Sønn av brukeren her Fordel Larsen og hans ektefelle Malene (Mali) Amundsdtr.
Se familien nedenfor her.

Ektefelle: Johanna Helena Mensdtr

Hun er født ca 1789.FOLKETELLINGA 1801:
Fosterdatter til gårdbruker Hans Poulsen og kona Elen Nilsdatter på gården Sørfjorden.

Johanna Helena - skifte etter hennes mor

SLEKTER I RØDØY:
Skifte på gården Reppen Øvre 1840 etter Ellen Nilsdtr, hovedperson. Lars Kristensen (Kristiansen?) Hovedperson? Johanna Mensdtr, datter, gift med Lars Fordelsen Schivig. Karen Mensdtr (Hansdtr?) gift med Anders Pedersen, Kjællen (Kjætten?). Beret Mensdtr (50) formynder Anders Pedersen, Kjællen. Merknad fra innskriveren: Det synes som det her er feiltolkning av kildene, med flere feile navn.

1824

Datter: Johanna Klæboe Larsdtr

Født 19. juni 1824 på gården Skivik.
Johanna ble gift med etterfølgende bruker her - Peder Benjamin Olsen. Se familie foran her.

1822

Datter: Necolina Fredricha Larsdtr

Født 11. mars 1822 på gården Skivik.
Skifte far 1845: Nicoline Larsdtr (23), datter, formynder Mens Jensen Strand

Datter av Necolina: Birgithe Lovise Iversen

Døpte 1853:
Uekte datter av Necolina Frdricha Larasdatter, Skivik og Iver Kristensen, Aas af Lurøe. Født 27. desember 1852.

1817 ca

Datter: Hanna Katrina Klæboe Larsdtr

Født Skivik ca 1817.
Skifte etter faren 1845: Hanna Catrine Larsdtr, datter, gift med Ole Olsen Gjervalen.

1815 ca

Datter: Elen Maria Klæboe Larsdtr

Født ca 1815.
1845 skifte far: Ellen Larsdtr (30), datter, formynder Ole Olsen Gjærvær.

Datter av Elen: Hanna Andrea Nilsdtr

Uekte barn 11. oktober 1834. Født Skivik. Døpt kirken 20. april 1835. Far til barnet var Nils Johan Andersen.

1820 ca

Datter: Mali Malena Klæboe Larsdtr

Født ca 1820 Skivik.
Skifte far 1845: Malli Larsdtr (25) datter, formynder Jens Larsen Strand.

Sønn av Mali: Ole Benjamin Klæboe Jensen

Født Skivik 21. september 1837. Døpt Rødøy kirke 22.10.1837.
KIRKEBOKA DØPTE 1837:
Uekte barn, men barnefar Jens Olsen, har Oxting i Lurøy som oppholdssted.

Sønn av Mali: Mons Nicolai Klæbo Jensen

KIRKEBOKA DØPTE 1839:
Uekte barn Mons Nicolai Klebo f. 14.06.1839 av Mali Malena Klebo Larsdatter. Far: Jens Olsen Skivik.

1801 og før

Anders Nilsen

Bosatt på gården med familie ved tellingen 1801, omtalt annen siden.