Gård Øresvik (11)

Bruk nr 1

Harald Jakobsen
Hans Peder Karstensen
Karl Sakariassen
Lars Nilsen
Sakarias Hensen
Størker Kristensen

Bnr 1 Plasser

Edvard Benjaminsen
Eilert Jakobsen
Hanna Nilsdtr
Jakob Andreas Johansen

Bruk nr 2 og 3

Aksel Olaussen
Johan Hansen
Leif Abelsen
Olaus Hansen
Otto Hansen

Bruk nr 4 -11

Berner Berntsen
Bjarne Olaussen
Halvor Mikalsen
Karsten Sakariassen
Magnus Knutsen
Petter Pettersen

Hjemler

Bnr fra nr 11 og oppover

1801

FAMILIENE:
1802 Paul Hansen
1801 Israel Pedersen
1755 Ole Jensen (Dreng)
1795 Ole Israelsen
1744 Anders Jørgensen
1711 Ole

1600

1701 manntallet og bakover

1701 Lars Mikkelsen
1696 Nils larsen (1701)
1668 Jon Persen
1668 Ole Andersen

Div

1950

Hjemler

Ved matrikkelutkastet av 1950 er det nevnt 10 bruks nr under gården Øresvik. Disse er alle omtalt i to undersider under gården Øresvik.

1936

Oldfunn

Fortidslevninger (Havnø 1936).
Gno. 11, Øresvik.
1.
I bækken fundet flat sten med halveis neddreiet hull, antagelig brugt som lager under en kvern. (En lignende fundet i elveleie paa Aakvik i Tjøtta).

1886

Øresvik - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 11
•Gammelt matrikkelnr: 70
•Navn på gård: Øresvik

1 72 Øresvik Zakarias Hansen 1-96 0-3-20-20

1844

Nilsdtr, Andrea

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1844 etter avdøde Andrea Nilsdtr. Bror: Jon Nilsen (70) Dalsgrend i Nordranen.

1805

Ekteskap

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Rødøy 1805.
Brudgom Casten Hanssøn, født og bosatt Øresvig.
Brur: Kirsten Olsddtr, født og bosatt Øresviig.

1799

Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1336 Poul Ole nu Poul 1 qværn i brug 4

1647

Skattematrikkel

Ø r r i s w i g h
Niels 1/2 w.
Kongen bygger

1610

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.164
11. Øresvik. Udt. ø2resvíKa [ogsaa opgivet ø2rres-]. -- Jør-gentzuigh 1610. 1614. Ørißuigh 1661. Øresvig 1723.

Efter den Anvisning, som den ældste Skriftform giver, er det vist rime-ligt i 1ste Led at formode et Personnavn; nærmest ligger det at tænke paa det i det 16de Aarh. og senere brugte Mandsnavn, der skrives Ørjan, Ørjen og Ørgen (jfr. Aasen, Navnebog S. 86).