Gård Øresvik (11) - bruk og brukere I

MATRIKKELUTKASTET AV 1950. Skann: © RLA.

 

Bnr 1 Øresvik

1950

Eier og bruker Karl Zachariassen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gård 11 Øresvik, bruk nr. 1.
Skyld: 85 øre.
Hjemmelsinnehaver: Karl Zachariassen

Bnr 1

1910

Eier og bruker - Zakarias Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Zakarias Hansen 18.01.1839 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) b
002 01 Benjamine Pedersdatter 02.06.1852 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 02 Kasten!! Zakariassen 1873@11.08.1883 Rødøy fl g Fiskeri f
004 02 Kaja Larsdatter 09.03.1882 Rødøy fl g Fiskerkone b
005 02 Harald Karstenssen 05.10.1905 Rødøy s ug Søn b
006 02 Sigrid Karstensdatter 1808!!.06.04 Rødøy d ug Datter b
007 02 Albert Hofstad 1850? ? b hf g Gaardbruker mt

1900

Eier og bruker - Zakarias Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Sakarias Hansen 1838 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, S Gaardbruger Fiskeri b
002 01 Benjamine Pedersdr. 1852 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Karsten Sakariasen 1873 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Andreas Sakariasen 1875 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Petra Sakariasen 1884 Rødøy herred* D ug Spinding, Vævning, Husgjerning b
006 01 Alfhild Sakariasen 1892 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Parelius Olsen 1873 Lurø Nor FL Hf.s Svigersøn g Fiskeri b
008 01 Ragna Sakariasen 1878 Rødøy herred* Hf.s D g Husgjerning- Kreaturstel b

1886

Matrikkel

1 72 Øresvik Zakarias Hansen 1-96 0-3-20-20

1875 (1)

Eier og bruker - Sakarias Hansen

001 01 Sakarias Hansen 1839 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Benjamine Pedersdatter 1852 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Karsten Sakariasen 1873 Rødø Pr. s b
004 01 Andreas Sakariasen 1875 Rødø Pr. s b
005 01 Johanna Pedersdatter 1860 Rødø Pr. Pleiebarn ug Hjælper Pleieforældrene No. 1 & 2 b

Utsæd/husdyr:

Bruker: S. Hansen
Utsæd: by1 po4
Husdyr: he1 ku4 ka4 få17 gj2

11-01 - Hans Peder Karstensen

1808-1863

Hans Peder Karstensen

1865

Ektefelle: Sara Ursina Olsdtr

001 01 Sara Olsdatter 59 Lurø Præstgjeld e Gaardbr. Leilænding
002 01 Sakarias Hansen 27 Rødø Præstgjeld hendes Søn ug hjælper Moderen md Gaardbruget
003 01 Olaus Hansen 21 Rødø Præstgjeld hendes Søn ug hjælper Moderen md Gaardbruget
004 01 Sara Hansdatter 23 Rødø Præstgjeld hendes Datter ug
005 01 Edvart Johansen 12 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Sara Olsdatter
Utsæd: by1 po5
Brukers yrke: Gaardbr. Leilænding
Husdyr: he1 ku7 få4 gj2

1847

Datter: Mikkeline Johanna Dorthea Hansdtr

Født 28. juli 1847. Døpt kirken 27.9.1847.
Hun

1865 - bosatt Stensland

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 18 år gammel tjenestejente hos gårdbruker Bertel Bertelsen og kona Olav Johannesdatter på plassen Jansvik under gården Steinsland.

Sønnen Jens Lorentsen

Født 1878.
Han utvandrer til Amerika 1905.

Mer om Mikkeline Johanna

Hun reiser til Amerika 1911.

Bnr 1 Plass 1875

1875 (1) Plass

Husmann - Edvard Benjaminsen

001 01 Edvard Benjaminsen 1842 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Skomager, Fisker b
002 01 Sara Hansdatter 1844 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Helga Edvardsdatter 1870 Rødø Pr. d b
004 01 Mekkeline Edvardsdatter 1872 Rødø Pr. d b
005 01 Hans Johnsen 1865 Rødø Pr. Pleiebarn Delvis af Fattigvæsenet b

Utsæd/husdyr:

Edvard Benjaminsen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 ka1 få2

Bnr 1 plass "Hågsvik"

1910 Plass

Husmann - Eilert Jakobsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Eilert Jakobsen 28.03.1865 Rødøy hf g Husmand %med jord% og fisker f
002 01 Karoline Ediasdatter 24.10.1862 Hamerøy hm g Husmandskone b
003 01 Arthur Johanssen 14.01.1900 Rødøy fl ug Fors. husmand b

1900 Plass

Husmandsenke - Hanna Nilsdtr

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hanna Nilsdatter 1840 Lurø Nor Hm e Husgjerning- Husmand m.J b
002 01 Klara Jakobsd. 1884 Rødøy herred* D ug Kreaturstel- Husgjerning b
003 01 Karl Antonsen 1891 Melø Husmoderens Pleiebarn Dattersøn ug hugger ved. springer Erdr?? b
004 01 Eilert Jakobsen 1865 Lurø Nor Husmoderens Søn g Fiskeri b
005 01 Karoline Eliasen 1862 Hammerø Nor FL Hans kone g Husgjerning b

1875 (2)

Husmann - Jakob Johansen

006 02 Jakob Johansen 1840 Rødø Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
007 02 Hanna Nilsdatter 1840 Lurø Pr. Hans Kone g b
008 02 Eilert Jakobsen 1865 Lurø Pr. s b
009 02 Juliane Jakobsen 1867 Rødø Pr. d b
010 02 Thine Jakobsen 1869 Rødø Pr. d b
011 02 Randine Jakobsen 1872 Rødø Pr. d b
012 02 Mariane Jakobsen 1874 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Jakob Johnsen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 ka1 få5

Familien: Lars Nilsen

Lars Nilsen

Foreløpig ukjent opprinnelse før 1801.

Ektefelle - Karen Pedersdtr

SKIFTER I LURØY:
Skifte på gården Aas 1765 etter Karen Larsdtr. Michel Pedersen, ektefelle. Lars Michelsen (18) sønn. Peder Michelsen (13) sønn. Elen Michelsdtr (14) datter. Merknad fra innskriver: Detter må være 3 barn i Michels 1.ekteskap, resterende fra senere ekteskap, se skifte 1786.

SKIFTER I LURØY:
Skifte på gården Aas 1786 etter Michel Pedersen, hovedperson; Lensmann. Michelline Pedersdtr, ektefelle. Lars Michelsen, sønn; lensmann. Sigfred Michelsen (6) sønn. Peder Michelsen (sønn) død. Michel Pedersen (4) barn av Peder; formynder Knud Abelsen, Aas. Karen Pedersdtr (3) barn av Peder; formynder Knud Abelsen, Aas. Synnøve Pedersdtr (2) barn av Peder; formynder Knud Abelsen, Aas. Ingeborg Pedersdtr (1) barn av Peder; formynder Knud Abelsen, Aas. Elen Michelsdtr, datter, gift med Kristen Paulsen, Stuvland. Karen Malena Michelsdtr (18), datter; formynder Christen Paulsen Stuvland. Micheline Michelsdtr (13) datter, Maren Michelsdtr (12) datter, Pernille Michelsdtr (4).

SKIFTER I LURØY:
Skifte på gården Aas 1824 etter Lars Klæboe, lensmand. Peder Michelsen (død) bror. Michel Pedersen, barn av Peder, Hjart. Karen Pedersdtr, barn av Peder, gift Lars Nielsen Rosvig (feilskrevet for Øresvik??) Synneve Pedersdtr, barn av Peder, gift Ole Jakobsen Tonnes. Elen Michelsdtr, død søster. Einar Rasmus Christensen, barn av Elen, tjener faderen Christen Pedersen, Stuvland. Karen Ejnersdtr, barn av Elen, gift Peder Hansen Gjersvig. Kjerstin Christensdtr, barn av Elen, ugift. Maren Michelsdtr, halvsøster, gift Jacob Pedersen, Allern. Karen Michelsdtr, halvsøster, gift Niels Ingebrigtsen, Lien.

SKIFTER I LURØY:
Skifte på gården Hjart 1831 etter avdøde Michel Pedersen. Ektefelle Karen Knutsdtr. Søster: Karen Pedersen, gift med Lars Nielsen Øresvigen. Synnøve Pedersdtr, enke, søster av avdøde. Beret Jonsdtr, gift med Peder Johansen Bratland, halvsøster av avdøde.

Mer

Ektefelle - Karen Pedersdtr

MERKNAD FRA INNSKRIVER:
I skiftet fra 1831 etter avdøde Michel Pedersen, har han en søster som heter Karen Pedersdtr og er gift med Lars Nielsen Øresvigen. Det må være nokså sikker at det er dette paret det gjelder. I et foregående skifte fra gården Aas etter lensmann Lars Klæboe, nevnes også søskenparet Michel og Karen, som sønn av Peder Michelen, en død bror av lensmannen, Peder Michelsen. Faren til Karen blir da Peder Michelsen, som er død før 1786. Hans far igjen er da lensmann Michel Pedersen, som nevnes i skifte fra 1786.

SE LURØYBOKA 1996/97, SIDE 138 HVOR LENSMENN PÅ 1700 TALLET ETT NEVNT.

1801

Lars Nilsen

FOLKETELLINGA 1801:
Fostersønn til gårdbruker Jens Olsen, Oldervik 19-1 og kona Lisa Tidemand. 14 år gammel.

1823

Sønn: Nils Olai Larsen

Født 20.5.1823 i Øresvik.
KIRKEBOKA DØPTE 1823:
Ektefødt sønn av Lars Nilsen og Karen Pedersdatter, Øresvik.

Mer om Nils:

LURØYBOKA 1996/97:
Nils er her nevnt på side 110. Det gjelder en Koekoppe-indpodningsattest på Nils Olai Larsen Øresvik. Attesten er utstedt på Tjøtta i 1828 av hjelpevaksinatør Arnesen. Nils Olai (som senere skulle bli far til Ludvig Nilsen Vassvatne) var 5 år gammel da han ble vaksinert.

1815

Sønn: Peder Larsen

Født Øresvik.

1813 ca

Datter: Synnøve Larsdtr

Hun er født Oldervik . Døde 22.10.1881 i Lurøy.
Hun hadde en datter som hette Kornelia Sophie f. 9.6.1878. Død 5.10.1967.
Gift 15.9.1872 til Oluf Petter Meg Olsen f. 29.9.1846 Kristiansund. Døde i Lurøy 26.7.1941.

Bnr 1 ? - Størker Kristensen

1826

Skifte - avdød Størker Kristensen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Øresvik 1826 etter Størcher Christensen.
Ektefelle Chirsten Olsdtr.
Barn: Catrina Saafia Størchersdtr (12) formynder moderen med tilsyn av Jens Jansen Stensland.
Olava Størchersdtr (6). Formynder moderen med tilsyn av Jens Jansen Stensland.

Ektefelle: Chirsten Olsdr

1820

Datter: Olava Størkersdtr (Lava)

Nevnes om 6 år i skiftet etter faren 1826.

KIRKEBOKA RØDØY DØPTE:
1820.3P. Født 04.04.1820. Døpt 06.04.1820. Olava. Ekte datter av gaardbruker Størker Christensen, Øresvik og Kiersten Olsdtr.

Barn/datter

Catrina Saafia Størchersdtr

Nevnes som 12 år i skiftet etter faren 1826.SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Øresvik 1827 etter Chatarina Sophia Størkersdtr. Olava Størkersdtr (7), søster. Andreas Carstensen (20) halvbror. Hans Carstensen (18) halvbror.

1800/1801

Størker Kristensen - fra Tømmerdal

SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1800 på gården Tømmerdal etter avdøde Olava Størchersdtr. Gjenlevende ektefelle Christen Christensen. Størcher Christensen (13) sønn, Christian Christensen (7), sønn, Niels Christensen (6) sønn, Elen Christina Christensdtr (20) datter, Rachel Elisabet Christensdtr (18) datter, Christense Christensdtr (17) datter, Mallena Christensdtr (15) datter, Anne Cathrine Christensdtr (9) datter.

Bnr 1

1801

Bruker - Poul Hanssen

Omtalt annen side...

Bnr 1

1801 (2)

Holdsmann - Israel Pedersen

Omtalt annen side...

Bnr 2 Venes

1950

Eier og bruker - Leif Abelsen

Matrikkelutkastet fra 1950.
Gård Øresvik, bruk 2 Venes.
Skyld: 17 øre.
Hjemmelsinnehaver: Leif Abelsen

Bnr 2

1910 Plass

Husmann - Johan Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Hansen 1864.11??.? Lurøy hf g Husmand (jordbrukende) og fisker f
002 01 Helene Pedersdatter 1867.07@06.02 Nesne hm g Husmandskone b
003 01 Peder Holgersen 26.12.1832 Nesne fl e Fiskeri b
004 01 Magda Olsdatter 10.05.1900 Lurøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. husmand b

1900 Plass

Husmann - Johan Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Hansen 1863 Lurø Nor Hf g Fiskeri- Husmand m J Jordbrugsarbeide b
002 01 Helene Pedersen 1867 Nesne Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Alfons Meier 1888 Rødøy herred* Pleibarn ug Vedhugning b

Bnr 3 Halsan

1950

Eier og bruker - Aksel Olaussen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gård Øresvik, bruk nr. 3 HALSAN
Skyld: 20 øre.
Hjemmelsinnehaver: Aksel Olaussen

Bnr 3 Plass Halsan

1910 Plass

Husmann - Olaus Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaus Hansen 04.10.1844 Rødøy hf g Husmand (med jord) og fisker b
002 01 Ane Abramsdatter 12.06.1855 Davik hm g Husmandskone b
003 01 Harald Olaussen 09.01.1884 Rødøy s ug Fiskeri f
004 01 Aksel Olaussen 10.05.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
005 01 Laura Laurisdatter 20.03.1891@26 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
006 01 Petra Johansdatter 14.01.1887 Tjøtta tj ug Tjenestepike b
007 01 Haldis Haraldsdatter 24.03.1908 Tjøtta fl ug b

1900 Plass

Husmann - Olaus Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Olaus Hansen 1845 Rødøy herred* Hf g Fiskeri. Husmand m J Gaardsdrift b
002 01 Anne Abrahamsen 1855 Rugsund. Sogn Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Otto Olausen 1877 Rødøy herred* S ug Fiskeri, Garnbinding b
004 01 Harald Olausen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Svanhild Olausen 1887 Rødøy herred* D ug hjælper til med Husstellet b
006 01 Aksel Olausen 1890 Rødøy herred* S ug Vedhugning b
007 01 Laura Benjamsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

1875 (2)

Husmann - Olaus Hansen

007 02 Olaus Hansen 1844@1847 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
008 02 Tella Wold 1852 Namsos Hans Kone g b
009 02 Rickard Olausen 1874 Rødø s b

Utsæd/husdyr:

Olaus Hansen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 ka1 få7 gj3

Barn/sønn

Aksel Olaussen

Har hjemmelen her i 1950.

1910 Plass

Fisker - Otto Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
008 02 Otto Hansen 17.06.1879 Rødøy fl g Fisker f
009 02 Elerine Pedersdatter 26.01.1890 Lurøy fl g Fiskerkone b
010 02 !! Hansen* 01.08.1910 Rødøy fl ug Dbr. b

Otto Hansen

Sønn av husmann Olaus Hansen.