Gård Sleipnes (66) - bruk nr 1

Bnr 1 Sleipnes

1950

Eier og bruker - Karl A. Kvarv

Skyld av 1 mark og 55 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Våningshuset ut (og inne)

FFR 1996:50:985.
Alsing Einvoll foto.
Reidar Kvarv foran høyre, resten ukjent.

Nergården hos Kvarv

FFR 1996:50:986
Alsing Einvoll foto.

Nergården på Sleines - i stua til familien Kvarv.

Marie Kvarv og døtrene Aslaug og Jørunn (kalte seg senere Jorun).

Karl Kvarv - et snekkeroppdrag

Falcharkivet (Rødøy Museum).

Falcharkivet (Rødøy Museum).

Bnr 1

1910

Eier og bruker - Martin Taarnes

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Martin Taarnes 12.04.1869 Aafjord hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Elise Olsdatter 19.02.1880 Rødøy hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Hanna Martinsdatter 22.08.1900 Rødøy d ug Datter b
004 01 Egil Martinsen 04.02.1908 Rødøy s ug Søn b
005 01 Dagny Martinsdatter 05.08.1910 Rødøy d ug Datter b
006 01 Elise Nilsdatter 03.10.1893 Melø tj ug Tjenestepige b
007 01 Johan Rafaelsen 29.09.1859 Melø fl ug Skomager og fisker mt

Bnr 1

1919

Skifte etter Ole Edvard Olsen

Skifte Sleipnes 1919:
Ole Edvard Olsen, hovedperson, født 26.juni 1840, død 24. april 1919.

Kristense Johanne Olsen, ektefelle.
Otelius Kristian Dahl Olsen, sønn; Arhaug i Meløy.
Kristian Olai Olsen, sønn; Amerika, 11 år siden noen hørte fra ham.
Elise Alberta Antonsen, gift, datter; Adolf Antonsen, Sleipnes.
Hanna Olea Sandberg, død, datter.
Dagmar Petersvik, barn av Hanna; Eidem i Aafjord.
Aalfrid Tornesvik, barn av Hanna; Eidem i Aafjord.
Kristian Bang Tornesvik, barn av Hanna, Eidem i Aafjord.
Emilie Mathisen, død, datter; Tjong.
Mathis Iversen, barn av Emilie; Tjong.

Kilde: Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1881/1920 v/Svein Edvardsen.

1913

Selvangivelse

Se innsatt foto nedenfor her.

1910

Føderaadsmann - Ole Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
008 02 Ole Olsen 03.07.1840 Melø hf g Føderaadsmand, fisker f
009 02 Kristense Andreasdatter 1838 Melø hm g Føderaadskone f

1900

Eier og bruker Ole Edvard Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Edvard Olsen 1839 Melø Nor Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Kristense Andreasdr. 1838 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Kristian Olsen 1877 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Elise Olsdatter 1880 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
005 01 Hedevig Hansdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Husstel. b
006 01 Petter Larsen 1889 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b
007 01 Dagmar Johansdatter 1895 Aafjorden ST Pleiebarn ug Pleiebarn b
008 01 Udøbt pige 22.08.1900 Rødøy herred* Barnebarn ug Barnebarn b

Barn/datter

Emilie Alberta Anker Olsdtr

KIRKEBOKA VIET 1897:
Viet 27.09.1897 - gårdbruker Ivar Sakarias Mathisen, født Strømdal 1872, bosatt Tjong, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Matias Henrik Ivarsen. Emilie Alberta Anker Olsen, født Sleipnes 1875, 1.ekt. Datter av gårdbruker Ole Olsen.

Barn/datter

Hanna Olea Sandberg Olsdtr

Død før 1919.

Barn/sønn

Kristian Olai Olsen

Utvandret til Amerika i 1902. I skiftet etter faren fra 1919 er nevnt at det er 11 år siden de hørte fra han sist.

Barn/sønn

Otelius Kristian Olsen

Otelius er bosatt Kjetvik bnr 1 ved tellingen 1900. Lenke dit.

1913

RLA (dok) 956.

Her omtales at han eier en færing og en sekringsbåt - verdsatt ti kr 10 i formuen.

Han har 30 torskegarn med kavel og taug, og hadde inntekter fra fisket i Valvær på 143.

Han er kaarmann og har begrenset med husdyr.

Det oppgis også at han har overlatt sønnen Otelius kr 2000.

66.01 (130a) - Ole Olsen

1886

Matrikkel

1 130a Sleipnes Ole Olsen 2-34 0-3-13-13

1875

Eier og bruker - Ole Olsen

001 01 Ole Olsen 1841 Melø Sogn hf g Grdbrg. Selveier Fisker b
002 01 Kristense Andreasdatter 1839 Melø Sogn Kone g b
003 01 Hanna Olsdatter 1868@1858 Melø Sogn d b
004 01 Otelius Olsen 1870 Rødø s b
005 01 Emilia Olsdatter 1875 Rødø d b
006 01 Jakobine Johannesdatter 1853 Melø Sogn tj ug b
007 01 Andreas %Ole% Olsen 1795 Melø Sogn Konens Forældre g I Huset hos Svigersønnen b
008 01 Anne Eliasdatter 1793 Melø Sogn Konens Forældre g I Huset hos Svigersønnen b

Utsæd/husdyr;

Ole Olsen
Utsæd: by3 po6
Husdyr: he1 ku4 ka1 få16 gj4

66.01 Andreas Olsen

1865 (1)

Bruker - Andreas Olsen

001 01 Andreas Olsen 25 Rødø Præstegjeld g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Anne Andersdatter 25 Ranenes Præst hans Hustrue g
003 01 Anne Benonisdatter 17 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
004 01 Torinius Johanessen 16 Bergen ug Tjener
005 01 Bente Andersdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Ole Monzsen 28 Woss ug Tjener

Utsæd/husdyr:

Bruker: Andreas Olsen
Utsæd: by1 1/2 po3
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få8 gj11 sv1

1865 (2)

Selvholder - Johan Andersen

007 02 Johan Andersen 28 Ranenes Præsteg Selvholder ug Tømmermand

66.01 Anders Hansen

18756 FT

Anders Hansen - nå bosatt i Meløy

Folketellinga for Meløy 1875:
Han er nevnt som bosatt på gården Torsvik (208) i Meløy herred. Han bor hos sønnen Johan Andersen f. 1838 i Mo prestegjeld. Sønnen er "notbruker, handel med sild og fisk, fartøyeier og selveiende gårdbruker". Kona nevnes her som "Ingeborg Hansdtr", f. 1809 i Mo prestegjeld. Anders er her nevnt som født : Hemnæs.

1865 FT

Holdsmann - Anders Hansen

008 03 Anders Hansen 67 Ranenes Præsteg g Holdsmand og Smed
009 03 Ingebor Pedersdatter 56 Ranenes Præsteg hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Hansen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Holdsmand og Smed
Husdyr:

Ander Hansen - HVOR fra

RANA BYGDEBOK - GÅRDSHISTORIA, SIDE 31, OMTALE AV GÅRDEN HJELMDAL (11):
"Anders Hanssa fra Urlandet, Sør-Rana, f. 1800, var innerst her fra 1828 og fikk kongelig skjøte i juni 1832 for 120 spd., men overdrog gården til Jens Zahl, Straumen 1.2.1838 (se eigarer) og vart bygselmand. Flink smed og båtbygger. Gift 1828 med Ingeborg Anna Persdatter Hjelmdal, f. 1809. Barn: Hans f.11.02.1829. Per Olaus f. 12.3.1832 (Sleipnes). Dorthea Marie f. 5.10.1834. Johan Jakob f. 21.3.1837 (Kongsvik)
og Ane Sofie f. 7.2.1840. Anders flytta til Rødøy med hele familien først i 1840-åra. Alla barna ble prester eller lekpreikarar."

66.01 Johan Andersen

1865 FT

Selvholder Johan Jakob Andersen

Født den 21.3.1837 i Ranenes Præstegjeld.
1865: 007 02 Johan Andersen 28 Ranenes Præsteg Selvholder ug Tømmermand

Bok

Omtale av Johan Jakob Andersen

BOK: "KRISTUS ER HERRE, DEN EGANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 1877-1977, SIDE 138:
"Disse 6 styremedlemmer hadde et særlig ansvar, nemlig å kalle og sørge for underhold av den første emmisær i Nordland krets. Denne emissæren, Johan Andersen Sleipnes, var egentlig fra en kommune lenger sør, men han var godt kjent i Meløy og selv godt kjent av folk derfra. Han hadde selvsagt langt mer enn Meløy som sitt virkeområde........."

Johan Jakob - HVOR fra

Han er født Ranens prestegjeld, som sønn av den tidligere bruker her Anders Hansen.

66.01

Ole Augustiniussen

Mulig han var bruker her - må avklares senere. Kom fra Bjerga.

66.01 Hans Andersen

Hans Andersen

Ektefelle: Tomina Andersdtr

Sønn: Anton Tobias Hansen

Født den 19.6.1852 på gården Sleipnes. Døpt kirken 3.10.1852.
FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt på gården Hugvik nordre, 191, i Melø. Hans mor Tomina Andersdtr er enke, huseier og husmannskone med jord der. Anton er ugift og er fisker. 3 søsken er også bosatt er. Det er alle født i Melø, slik at familien må være flytta fra Rødø til Melø mellom 1855 og 1868.

Datter: Olina Johanna Hansdtr

Født den 2.4.1855 på gården Sleipnes. Døpt kirken 16.7.1855.

1801 og før

1801

Bruker - Elling Larsen

Omtales under siden - "1801 og før.