Gård Sleipnes (66) - bruk nr 5 - 8

Tilbake til hovedsiden

05 Sleipnes markedsplass
06 Fagerheim
7 Fagermo
08 Reinan

PUNN GJEDDEN

Fotograf: Brit Hafsmo. 2009-

66.05 - Per Anton Johansen

Eier: Per-Anton Johansen

66.05 - Kåre Andreassen

1950

Eier og bruker - Kåre Andreassen

Skyld av 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

PunnGJEDDEN

Knut Eliassen‎/Rødøy før og nå/2018.

66.00 - Plass "Gjedden"

1886

Matrikkel - med eiere

5 130c Sleipnes Markedsplads Mathias og Peter Hansssønner 0-3 0-0-1-1

Husmannsplass

Lå under brukene med bnr 3 og 4
Nevnes bosatt av samme familie 1865, 1875 og 1900

66.00 Plass "Gjedden"

1900 FT

Husmann - Petter Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Petter Pedersen 1833 Rødøy herred* Hf g Fisker og Husmand b
002 01 Anna Larsdatter 1838 Melø Nor Hm g Fiskerkone b
003 01 Hans Olsen 1875 Melø Nor S %%Stedsøn%% ug Fisker b
004 01 Ingeborg Olsdatter 1874 Melø Nor D %%Steddatter%% ug Husstel (spind, kale o.s.v) b
005 01 Tine Monsdatter 1868 Lurø Nor Tj ug Tjenestepige b
006 01 Anton Didriksen 1893 Lurø Pleiebarn ug Pleiebarn b

Ektefelle: Anna Larsdtr

Født ca 1838 i Meløy
1900: 002 01 Anna Larsdatter 1838 Melø Nor Hm g Fiskerkone b

1900 FT

Stesønn (konas sønn): Hans Olsen

Født ca 1875 i Meløy.
1900: 003 01 Hans Olsen 1875 Melø Nor S %%Stedsøn%% ug Fisker b

1900 FT

Stedatter (konas dtr): Ingeborg Olsdtr

Født ca 1874 i Meløy
1900: 004 01 Ingeborg Olsdatter 1874 Melø Nor D %%Steddatter%% ug Husstel (spind, kale o.s.v) b

1900 FT

Pleiesønn: Anton Didriksen

Født ca 1893 i Lurøy.
1900: 006 01 Anton Didriksen 1893 Lurø Pleiebarn ug Pleiebarn b

1900 FT

Tjenestepike: Tine Monsdtr

Født ca 1868 i Lurøy.
1900: 005 01 Tine Monsdatter 1868 Lurø Nor Tj ug Tjenestepige b

1875 FT

Husmann - Peder Pedersen

001 01 Peder Pedersen 1833 Rødø S. hf e Husmand Fisker b
002 01 Peder Eliassen 1797 Sør-Ranen i Hemnæs Logerende e Understøttes af foregaaende b
003 01 Kristen Petersen 1816 Melø Sogn tj g b
004 01 Mikkeline Olsdatter 1821 Melø Sogn tj g b
005 01 Jørgina Jensdatter 1860 Rødø tj ug b

Utsæd/husdyr:

Peder Pedersen
Utsæd: by1 ha1/8 po3
Husdyr: ku2 få9 gj4

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Eliassen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få3

1875 FT

Tjener: Kristen Petersen

Født ca 1816 i Melø sogn.
1875: 003 01 Kristen Petersen 1816 Melø Sogn tj g b

1875 FT

Tjenestejent: Mikkeline Olsdtr

Født ca 1821 i Melø sogn.
1875: 004 01 Mikkeline Olsdatter 1821 Melø Sogn tj g b

1875 FT

Tjenestejente: Jørgina Jensdtr

Født ca 1860 i rødøy.
1875: 005 01 Jørgina Jensdatter 1860 Rødø tj ug b

1865 FT

Husmann - Petter Pedersen

001 01 Petter Pedersen 33 Rødø Præstegj e Huusmand med Jord, Fisker
002 01 Peder Eliassen 64 Ranens Præsteg e Holdsmand og Fisker
003 01 Dorthea Nielsdatter 70 Alstahoug e Tjenestepige
004 01 Ole Olsen 9 Hosangers Præst Fostergut ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Petter Pedersen
Utsæd: by1 po3
Brukers yrke: Huusmand med Jord, Fisker
Husdyr: ku3 få20

1865 FT

Tjenestepike: Dorthea Nilsdtr

Født ca 1795 i Alstahaug, er enke.
1865: 003 01 Dorthea Nielsdatter 70 Alstahoug e Tjenestepige

1865 FT

Fostergutt: Ole Olsen

Født ca 1856 i Hosanger.
1865: 004 01 Ole Olsen 9 Hosangers Præst Fostergut ug

66.05 - Peder Eliassen

Husmann: Peder Eliassen

Peder er 1865 og 1875 bosatt hos den neste husmannen som "holdsmann og fisker":

1875: 002 01 Peder Eliassen 1797 Sør-Ranen i Hemnæs Logerende e Understøttes af foregaaende b
1865: 002 01 Peder Eliassen 64 Ranens Præsteg e Holdsmand og Fisker

1833 ca

Sønn: Petter Pedersen

Sønn av husmannen her, og overtar som husmann videre etter faren. Er nevnt her foran.

66.06 - Fagerheim

Eier: Per-Anton Johansen

1950

Eier og bruker - Kanutte Andreassen

Skyld av 16 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1910

Eier og bruker Ludvig Lorentsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ludvig Lorntsen 02.10.1877 Rødøy hf g Fisker, gaardbr., matros f
002 01 Marie Andersdatter 1871.02??.30 Melø hm g Gaardm.kone b
003 01 Signe Ludvigsdatter 08.05.1896 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Magda Ludvigsdatter 23.09.1902 Rødøy d ug Datter b
005 01 Anne Kristofersdatter 78 ca Rødøy fl (b.m.) e Ophold m.m. hos svigersønnen b

66.07 - Osvald Fagermo

Eier: Osvald Fagermo

66.07

1965

Bartold Pareli Kristoffer Hansen Seines

FORDELSENSLEKTA:
Han var fra Seines og kalte seg dette navnet. Han var maskinist. Det bodde på Seines til ca. 1918. Da flytta de til Fagermo. Han og kona ble skilt ca. 1940. Bartol døde i Oslo.

1950

Eier og bruker - Bartol Hansen

Skyld av 18 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Foreldrene

Sønn av Hans Monsen Seines og kona Margrethe.

Født 29.5.1892 på gården Seines 67-02 Seinesvik. Lenke til denne siden.

66.07 -

1917

Dør

Dør den 9. juni 1917.

1911 - 2dre

Ektefelle Hedevig Hansdtr

Kirkeboka for Rødøy - viet:
18.06.1911. Fisker Martin Kristian Albert Kristoffersen, bosatt Sleipnes, født Sleipnes 1862, 2.ekt. sønn av fisker Kristoffer Kristoffersen. Tjener Hedevik Bertine Hansdtr, født Kila 1877, datter av fisker Hans Jensen.

1910 FT

Eier og bruker - Martin Kristoffersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Martin Kristofersen 22.01.1862 Rødøy hf e Fisker og gaardbr. b
002 01 Hedvig Hansdatter 1877.04??.12 Rødøy tj ug Husholderske b
003 01 Peter Martinsen 13.09.1898 Rødøy s ug Søn b
004 01 Ole Martinsen 29.06.1894 Rødøy s ug Smedelærling f
005 02 Bente Eliasdatter 29.06.1885?? Melø hm %el% e@g Arbeiderkone b
006 02 Sigvard Sarassen 28.03.1905 Melø s ug Søn b
007 02 Agnes Sarasdatter 05.08.1906 Melø d ug Datter b

1900 FT

Bosatt Seines

FOLKETELLINGEN 1900 (under 67-1.
001 01 Martin Kristoffersen 1862 Rødøy herred* Hf g Fisker b
002 01 Kristine Amundsdatter 1861 Melø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Ole Andreas Martinsen 1894 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
004 01 Petter Martinsen 1898 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Petronella Pettersdatter 1832 Lurø Nor B ug Husstel (spind og kale osv) mt

1900

Bosatt under bruk 3 av Seines som fisker

Bosatt med ektefelle 1. ekt og tre barn, samt tjenestejente.

Opprinnelig fra

Bosatt 1865 og 1875 hos foreldrene - lenke til husmann Kristoffer Kristoffersen på 66-13.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle

1 ekt - Kristine Amundsdtr f.1861

002 01 Kristine Amundsdatter 1861 Melø Nor Hm g Husmandskone b
Nevnt slik tellingen 1900 på gården Seines, bnr 3.

Foreldrene

Sønn av Kristoffer Kristoffersen og Anne Larsdtr

Se under bruk nr 13 under her hvor foreldrene er omtalt.

Barn/sønn

Ole Andreas Jentoft Martinsen

Bosatt hjemme 1910 - er da "smedlærling".

Barn/sønn

Peter Ole Angel Martinsen (13.9.1898).

Bosatt hjemme 1910.

66.08 - Reinan

1950

Eier og bruker - Helmer Eliassen

Skyld av 16 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1916

Skylddelt bruk

Skylddelingsforretning, hvorved fradeles dette bruk (nr 4) og bnr 3 en parsell "Reinan" , det er gitt en skyld av 16 øre, hvorav fradeles dette bruk (4) 8 øre og bruk nr 3 8 øre., avholdt den 25.10.1915, tinglest 2.12.1915, med en påtegning av 29.9., tinglest 11.11.1916.