Gård Ringen Indre (80)

Til den andre Ringen gård - Ringen Ytre

En gård (av mange) som i dag (2016) er helt fraflyttet for fastboende...

Bruk nr 1

Bnr 2 og flere

1801

1700

1600

Div

1936

Oldsaker

Fortidslevninger (Havnø 1936).
Paa Hansøen (maasske oprindelig Havns-ø) simpel ell. Usikker rullestensrøs paa en høide, kun ca 3 meter i tverm.

Lignende men ganske sikker gravhaug med rest av kammer i en bakke paa østre side av bunden i Hansøvaagen. Utmark.

Paa bakkene nedenfor husene paa gaarden, etpar græsgrodde stenhauge, noksaa smaa og vel usikre, rydningsrøser vil dog i almindelighet ikke være oplagt paa toppen av en bakke, men ved foten herav og denslag er heller ikke dækket av et tykt torvlag.

1886

Ringen Indre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 80
•Gammelt matrikkelnr: 139
•Navn på gård: Ringen indre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 144 Ringen indre Peter og Anton Johanssønner 2-26 1-0-18-18

1799

Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1354 Lars 1 qværn i brug 4 s.

1791-1799

Skatt

Skattemanntall - Johan Eliassøn
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
666 1699 Rødøe Rødøe Johanis Eliassøn Ringen 2 ort Half Løns Drenge

1743

Korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
224 23 Rødøe fierding Sør Ringen Niels Pedersen Død i armod 2 rd. 49

1647

Skattematrikkel

I n d e r R i n gen
1 w.
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort

1647

Skattematrikkel

Ytterringen og Innerringen og Ringen er nevnt?

R i n g e n l w .
Niels w . ) Enchenn w )
Rødøe presteboell bygg er .