Gård Storstenøren (68)

Div

Storstenøren - matrikkel 1886

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 68
•Gammelt matrikkelnr: 127
•Navn på gård: Storsteinøren
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 132 Tølløken Karl Ingebrigtsen 1-3 0-1-22-22

Diverse

Innerste 1879: Bryneld Mathias Johansen

Sønnen Bernhard er døpt mens han var bosatt her. Bryneld er videre omtalt under gården Håkaringen.