Gård Storstenøren (68) - bruk nr 2 og senere

68.02 Kampen

1924

Tilbakeført til bruk nr 1

Skylddelingsforretning - avholdt 13. august, tinglyst 10. september 1924.
Erklæring for skifteforvaltningen i Karl Edvard Ingebrigtsen dødsbo med begjæring om at dette bruk igjen sammenføres med bruk nr 1 Storstenøren, datert 20, tinglyst 28.11.1925.

68.03 Villmo

Eier - Sven Rune Hansen

68.04

Eier - Bjørn Hansen

68.04

Flere eiere

Eiere etter arv og før salg

Eiere i felleskap:

- Harald Karlsen
- Hanna Gundersen
- Ragnhild Sætre
- Dagmar Korsvik
- Haldis Haugen
- Petra Vollvik

68.03

1950

Eier og bruker - Peder Karlsen

Matrikkelutkastet av 1950: Eier Peder Karlsen. Skyld av 17 øre.

1926

Eier og bruker - Peder Karlsen

Peder Karlsen får skjøte fra skifteforvaltningen , tinglyst 5. juni 1926.
Han overtar bruket etter sin far Karl Edvard Ingebrigtsen og før avdød hustrus dødsbo.

1925

Eier og bruker- Peder Karlsen

Skylddelingsforetning er datert 25. august, tinglest 14. november 1925.

1910

Husmann - Peder Karlsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Karlsen 01.06.1872 Rødøy hf g Fisker, husmand b
002 01 Maren Didriksdatter 03.08.1877 Beiaren hm g Husmandskone b
003 01 Dagmar Pedersdatter 18.05.1903 Rødøy d ug Datter b
004 01 Haldis Pedersdatter 08.06.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Ragnhild Pedersdatter 06.10.1908 Rødøy d ug Datter b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Didriksdtr

1910: 002 01 Maren Didriksdatter 03.08.1877 Beiaren hm g Husmandskone b

1908

Datter: Ragnhild Pedersen

Født den 6.10.1908
1910: 005 01 Ragnhild Pedersdatter 06.10.1908 Rødøy d ug Datter b

1905

Datter: Haldis Pedersen

Født den 8.6.1905.
1910: 004 01 Haldis Pedersdatter 08.06.1905 Rødøy d ug Datter b

1903

Datter: Dagmar Pedersen

Født den 18.5.1903.
1910: 003 01 Dagmar Pedersdatter 18.05.1903 Rødøy d ug Datter b

68.04 Bjerkskaret

2012

Eier - Grethe Anita Andersen

3. desember 2012: Gnr 68, bnr 1 er overdradd for kr 660.000 fra Jorun Bodil Herstad Abrahamsen til Grethe Anita Andersen. Overdragelsen omfatter også gnr. 68, bnr 4. Kilde: Kartverket.

2012

Eier - Jorun Abrahamsen

3. desember 2012: Gnr 68, bnr 1 er overdradd for kr 660.000 fra Jorun Bodil Herstad Abrahamsen til Grethe Anita Andersen. Overdragelsen omfatter også gnr. 68, bnr 4. Kilde: Kartverket.

68.04

Eier - Gurine Engen

68.04

1950

Eier - Martin Karlsen

Matrikkelutkastet av 1950: Eier Martin Karlsen. Skyld av 20 øre.

68.04

1910

Husmann - Lorents Ingebrigtsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lornts Ingebrigtsen 14.08.1846 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Beret Kaspersdatter 09.06.1846 Melø hm g Husmandskone b
003 01 Peder Lorntsen 23.01.1886 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Konrad Lorntsen 01.04.1890 Rødøy s ug Farmarbeide f
005 01 Ludvig Edvardsen 28.05.1903 Rødøy P.s. ug Pleiesøn, Fors. fisker og husmand b

1900

Husmann - Lorents Ingebrigtsen

001 01 Lorents Ingebrigtsen 1847 Rødøy herred* Hf g Fisker b
002 01 Bereth Kaspersdatter 1845 Melø Nor Hm g Husmandskone
003 01 Konstanse Lorentsdatr. 1877 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Peder Tostrup Lorntsen 1886 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1900:005 01 Konrad Lorentsen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

1891 folketellingen

001 Lorents Ingebrigtsen 1 1843 Rödö Herred - Familiens overhode g -
002 Beret Kaspersdtr 000 1845 Melö Herred - Hustru g -
003 Konstanse Lorentsdtr 000 1876 Rödø Herred - Datter - -
004 Ibenhard Lorentsen 000 1879 Rödø Herred - Søn - -
005 Peder Lorentsen 000 1885 Rödø Herred - Søn - -
006 Konrat Lorentsen 000 1890 Apr 1890 Rödø Herred - Søn -

1875 Plass

Husmann - Lorents Ingebrigtsen

FOLKETELLINGEN 1875 (u/132)
001 01 Lorents Ingebrigtsen 1848 Rødø Sogn hf g Husmd. Fisker b
002 01 Berith Kaspersdatter 1844 Melø Sogn Kone g b
003 01 Konrad Lorentsen 1873 Melø Sogn s b
004 01 Inger Nilsdatter 1813 Melø Sogn Konens Moder e Understøttes af Svigersønnen b

Utsæd/husdyr:

Lorents Ingebrigtsen
Utsæd: by1/8 gr1/8 po1
Husdyr: ku1 få2 gj4

Familien bodde en stund i Meløy

Ektefellen er født i Meløy. Det er også sønnen Konrad (1873) nevnt bosatt her 1875, men død før 1890 da et ny Konrad døpes.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Kaspersdtr

1910: 002 01 Beret Kaspersdatter 09.06.1846 Melø hm g Husmandskone b
1900: 002 0002 01 Berith Kaspersdatter 1844 Melø Sogn Kone g b 1
1875: 002 01 Berith Kaspersdatter 1844 Melø Sogn Kone g b

1890

Sønn: Konrad Lorentsen

1910: 004 01 Konrad Lorntsen 01.04.1890 Rødøy s ug Farmarbeide f
1900: 005 01 Konrad Lorentsen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1875: 003 01 Konrad Lorentsen 1873 Melø Sogn s b

1873

Sønn: Konrad Lorentsen

1875: 003 01 Konrad Lorentsen 1873 Melø Sogn s b

ANDRE:

1910 FT

Pleiesønn: Ludvig Edvardsen

Født den 28.5.1903 i Rødøy.
1910:005 01 Ludvig Edvardsen 28.05.1903 Rødøy P.s. ug Pleiesøn, Fors. fisker og husmand b

1875 FT

Beret sin mor: INGER NILSDTR

1875: 004 01 Inger Nilsdatter 1813 Melø Sogn Konens Moder e Understøttes af Svigersønnen b

68.05 Stentuvli

2015

Eier - Hans Kristian Hansen

Gnr 65, bnr 1 er overdratt for kr 1.478.130 fra Torgeir Hansen til Hans Kristian Hansen (21.12.2015.
Salget omfatter også gnr 65, bnr 2, 4, og 16. Samt gnr 68, bnr 5.

2015

Eier og selger - Torgeir Hansen

Gnr 65, bnr 1 er overdratt for kr 1.478.130 fra Torgeir Hansen til Hans Kristian Hansen (21.12.2015.
Salget omfatter også gnr 65, bnr 2, 4, og 16. Samt gnr 68, bnr 5.

1950

Eier - Sven Hansen

Matrikkelutkastet av 1950: Eier Sven Hansen. Skyld av 23 øre.
Dette matrikluerte område er skilt ut fra bruk nr. 4 Bjerkskaret.

68.06 Søppelvika

Eier - Rødøy kommune

Eier - Bjørn Hansen