Gård Sperstad (32) - bruk nr 1

32.01 Sperstad - Knut Jostein Sperstad

1999

Bruks nr 14 fradelt

Bruks nr 14 ble fradelt her den 26.10.1999.

1986

Eier og bruker: Knut Jostein Sperstad

Hjemmel som eier her fra den 23.7.1986.

32.01 1950 Kristian Bernhoff Johansen

1951

Utskilt bnr

Bnr 7 ble utskilt fra denne eiendom den 6.1.1951.

1949

Utskilt bnr

Bnr 6 ble utskilt fra denne eiendommen den 28.11.1949.

1950

Eier og bruker Kr. Bernhoff Johansen Sperstad

Skyld av 1 mark og 85 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle

Johanna Kristine Pedersen g. Sperstad

Født 12.08.1901 på gården Aanes 36. Datter av Peder Andreas Gjersing Nilsen og Petrine Marie Pedersdtr.

Kristian Sperstad

32.01 1910 Johan Eliassen

1923

Bruk fradelt herfra

Bruk nr 4 er fradelt herfra den 29.10.1923

1917

Bruk fradelt herfra

Bruk nr 3 er fradelt herfra 21.7.1917

1913

Bruk fradelt herfra

Bruk nr 2 ble fradelt herfra den 15.7.1913.

1910 FT

Eier og bruker - Johan Eliassen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Eliasen 20.04.1849 Rødøy hf g Gaardbruker Selveier og Fisker f
002 01 Pauline Antonsdatter 28.04.1853 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Klara Johansdatter 16.04.1891 Rødøy d ug Datter b
004 01 Kristian Johansen 16.03.1894 Rødøy s ug Søn b
005 01 Anna Antonsdatter 26.01.1857 Rødøy fl ug Hjælper til med husstellet b
006 01 Kristine Olsdatter 02.02.1817 Rødøy el?? ug Fattigunderstøttet b
007 01 Anna Johansdatter 04.09.1905 Rødøy b ug Fors. fisker mt
008 01 Nils Bernhardsen 20.07.1898 Mo Pleiesøn ug Forsørges av No. 1 b
009 01 Elise Benjamensdatter 26.01.1889 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900

Eier og bruker - Johan D. Eliassen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan D. Eliassen 1849 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger & fisker S b
002 01 Pauline Antonsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Johan Johansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Engelhard Johansen 1885 Rødøy herred* S ug Fisker b
005 01 Kristian Johansen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Terese Johansdatter 1883 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Klara Johansdatter 1891 Rødøy herred* D ug Datter b
008 01 Johanna Jensdatter 1890 Trænen Nor Pleiebarn ug Pleiedatter b
009 01 Emilie Johansdatter 1882 Buksnes Nor Tj ug Tjenestepige b
010 01 Kristine Olsen 1818 Rødøy herred* FL ug Jomfru b

1886

Matrikkel

1 92 Sperstad Johan D. Eliassen 3-65 1-0-18-18

1875

Fisker - Johan Eliassen

1875: 009 02 Johan Eliasen 1849 Rødø Sogn og Pr. Logerende ug Fisker b

Utsæd/husdyr: (Johan Eliassen)

Johan Eliasen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få3

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Pauline Antonsdtr

1910: 002 01 Pauline Antonsdatter 28.04.1853 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
1900: 002 01 Pauline Antonsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
Datter av brukeren nedenfor - Anton Andersen og Anna Marie Greve Tøllefsdtr Norum.

1891

Datter: Klara Johansen

Født den 16.4.1891.
1910: 003 01 Klara Johansdatter 16.04.1891 Rødøy d ug Datter b
1900: 007 01 Klara Johansdatter 1891 Rødøy herred* D ug Datter b

1894

Sønn: Kristian Johansen

Født her den 16-3-1894.
1910: 004 01 Kristian Johansen 16.03.1894 Rødøy s ug Søn b

1885

Sønn: Engelhard Johansen

1900: 004 01 Engelhard Johansen 1885 Rødøy herred* S ug Fisker b

1883

Datter: Terese Johandtr

1900: 006 01 Terese Johansdatter 1883 Rødøy herred* D ug Datter b

1877

Sønn: Johan Johansen

1900: 003 01 Johan Johansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker b

1900 FT

Pleiebarn: Johanna Jensdtr

1900; 008 01 Johanna Jensdatter 1890 Trænen Nor Pleiebarn ug Pleiedatter b

1910 FT

Pleiesønn: Nils Bernhardsen

1910: 008 01 Nils Bernhardsen 20.07.1898 Mo Pleiesøn ug Forsørges av No. 1 b

ANDRE:

1910 FT

Husstell: Anna Antonsdtr

1910: 005 01 Anna Antonsdatter 26.01.1857 Rødøy fl ug Hjælper til med husstellet b

1910 FT

Fattigunderstøttede: Kristine Olsdtr

1910: 006 01 Kristine Olsdatter 02.02.1817 Rødøy el?? ug Fattigunderstøttet b
1900: 010 01 Kristine Olsen 1818 Rødøy herred* FL ug Jomfru b

1910 FT

Anna Johansdtr

1910: 007 01 Anna Johansdatter 04.09.1905 Rødøy b ug Fors. fisker mt

1910 FT

Tjenestepige: Elise Benjaminsdtr

1910: 009 01 Elise Benjamensdatter 26.01.1889 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900 FT

Tjenestepige: Emilie Johansdtr

1900: 009 01 Emilie Johansdatter 1882 Buksnes Nor Tj ug Tjenestepige b

32.01 1900 Anton Andersen

1900 FT

Føderådsmann - Anton Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
011 02 Anton Andersen 1824 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand b
012 02 Anne Tolløvsdatter 1822 Lurø Nor Hm g Føderaadskone b

1875 (1)

Eier og bruker - Anton Andersen

001 01 Anton Andersen 1824 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger Selveier af Gaarden og Fisker b
002 01 Anne Maria Norom Taalovdatter?? 1822 Lurø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Christian Antonsen 1850 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
004 01 Anskjon?? Antonsen 1867 Rødø Sogn og Pr. s b
005 01 Pauline Antonsdatter 1853 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
006 01 Anna Antonsdatter 1857 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
007 01 Thine Antonsdatter 1859 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
008 01 Bergine Antonsdatter 1861 Rødø Sogn og Pr. d Hjelper Faderen b

Utsæd/husdyr:

Anton Andersen
Utsæd: by2 gr1/2 po8
Husdyr: he1 ty1 ku6 ka2 få20 gj8 sv1

1865

Eier og bruker - Anton Andersen

001 01 Anton Andersen 42 Rødø Præstegj Huusf. g Gaardbr og Fisker Selveier
002 01 Christian Antonsen 16 Rødø Præstegj deres Søn og hjælper ug
003 01 Pauline Antonsdatter 13 Rødø Præstegj deres Datter og hjælp ug
004 01 Boletta Antonsdatter 11 Rødø Præstegj deres Datter ug
005 01 Anna Antonsdatter 9 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Tine Antonsdatter 7 Rødø Præstegj deres Datter ug
007 01 Bergine Antonsdatter 4 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 01 Anne Tollefsdatter 44 Lurø Præstegj Konen til Anton g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anton Andersen
Utsæd: ru1/5 by3 ha2 po8
Brukers yrke: Gaardbr og Fisker Selveier
Husdyr: he1 ku12 få20 gj8

1827-1835

Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE RØDØY 1809-1835:
Nevnt på gården Sperstad året 1827-1835, som sønn. 2 til 10 år gammel.

Hvor fra

KIRKEBOKA DØPTE 1824:
Nevnt her som født 18.9.1824, annen plass som 28.09.1824?
Ektefødt sønn av foreldre Anders Abelsen og Karen Bang, Sperstad.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Marie Norum Tølløvsdtr

1900: 012 02 Anne Tolløvsdatter 1822 Lurø Nor Hm g Føderaadskone b
1875: 002 01 Anne Maria Norom Taalovdatter?? 1822 Lurø Sogn og Pr. Kone g b
1865: 008 01 Anne Tollefsdatter 44 Lurø Præstegj Konen til Anton g

1867

Sønn: Ansøn Antonsen

Født11,10.1867 her. død ung.
1875: 004 01 Anskjon?? Antonsen 1867 Rødø Sogn og Pr. s b

1862-1890

Datter: Bergine Sophia (Antonsdtr) Sperstad

Født den 27.6.1862 her.
1875: 008 01 Bergine Antonsdatter 1861 Rødø Sogn og Pr. d Hjelper Faderen b

Utvandret

Utvandret til Amerika 1888.

Benkestokboka (s32):

BENKESTOKBOKA (s32): Bergine tok lærinneeksamen i 1885. Hun var deretter et par år lærinne på Helgeland, før hun utvandret til Amerika i 1888. Hun døde i Sanct Paul i 1890.

1860

Datter: Bergine Sophia Sperstad

Født den 24.3.1860. Død samme år?

1859

Datter: Thine (Antonsdtr) Sperstad

Født her 10.1.1859. Døpt kirken 5.6.1859. Konfirmert den 13.6.1875.
1875: 007 01 Thine Antonsdatter 1859 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
1865: 006 01 Tine Antonsdatter 7 Rødø Præstegj deres Datter ug

Benkestokboka (s32):

BENKESTOKBOKA (32): Tine Sperstad var 14021881 ansatt som jordmoder i Alstahaug og "var der opført som Tine Marie Anthonsdatter Sperstad". Hun var ugift i år 1900.

1857

Datter: Anna Sophie Norum Antonsdtr

Født den 26.1.1857 her.
1875: 006 01 Anna Antonsdatter 1857 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
1865: 005 01 Anna Antonsdatter 9 Rødø Præstegj deres Datter ug

Benkestokboka (s32):

BENKESTOKBOKA (32): Ugift i år 1900.

1855

Datter: Bolette Katrine Parelius Antonsdtr

Født her den 14.2.1855. Døpt kirken 28.8.1855.
1865: 004 01 Boletta Antonsdatter 11 Rødø Præstegj deres Datter ug

Mer om Bolette

FOLKETELLINGA NESNA 1875:
Bolette Kristine Pareli Antonsen, ugift tjenstepike, f. 1856, Rødøy sogn og prestegjeld. Arbeider som tjenestepike hos fiskeriiser og selveiende gårdbruker Elias Andreas Petersen, Ørnes i Nesna.

Benkestokboka:

BENKESTOKBOKA, SIDE 32:
Boletter ble gift med Kristian Fredrik Olsen, Handelsmann på Vikholmen, Nesna, født 1/9-1839 i Bergen. 1 barn.

1853

Datter: Pauline Andrea Zahl Antonsdtr

1875: 005 01 Pauline Antonsdatter 1853 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
1865: 003 01 Pauline Antonsdatter 13 Rødø Præstegj deres Datter og hjælp ug
Hun ble gift med Johan Daniel Eliassen, bruker omtalt foran her.

1850

Sønn: Kristian Antonsen

1875: 003 01 Christian Antonsen 1850 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b

1850

Sønn: Kristian Andreas (Moss?) Spertad

Født her 30.12.1850. Døpt kirken 31.8.1851.

Benkestokoka (s32):

BENKESTOKBOKA, 32: Levde ugift i Tyskland i år 1900.

1853

Datter: Pauline Andrea Zahl Sperstad

Født den 28.4.1853 her. Døpt kirken 24.7.1853.

1848

Sønn: Tollef Tønder Norum (Antonsen)

KIRKEBOKA DØPTE 1848-24:
Døpenavn er "Tollef Tønder Norum". Brukte siste endelsen av døpenavnet, som etternavn.

Benkestokboka (s32):

BENKESTOKBOKA, side 32:
Tollef ble født på Sperstad i Rødøy. Han bodde først på Kvinen i Lurøy, men flyttet så 3/5-1893 til gården Aarnes i Lurøy. Han benyttet "Norum" som slektsnavn, de andre søsken "Sperstad".

32.01 1816 Nils Danielsen

1865

Nils Danielsen

FOLKETELLINGA 1865:
Er antagelig den Nils Danielsen som er bosatt på gården Rangsund 5-2 - hos sønnen Lorents Nilsen. Føderådsmand og enkemann, 76 år gammel.

Sølvskatten 1816

Fornavn:Niels
Etternavn:Danielsen
Innskudd:12-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Sperstad
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801

Nils Danielsen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 13 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Tjong Øvre 60-2

Familien Anders Abelsen

Foreløpig

Far til Anton Andersen

Ektefelle - Kirsten Sørensdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sperstad 1824 etter Ole Sørensen, ugift person. Ane Sørensdtr, søster, gift med Ole Nielsen, Melfjorden. Kiersten Sørensdtr (36) gift med Anders Abelsen Sperstad.

Ektefelle - Elisabeth (Elisabeth) Pedersdtr

Enke etter forrige bruker (1801 og før) Daniel Nilsen.
Daniel døde 1811 og det ser ut som hun er gift på nytt med Anders Abelsen - bruker av gården - lenke til bnr 1.
I skiftet etter henne 1823 er kalles Anders Abelsen som stedfar til sønn:
Benjamin Danielsen (død), sønn. Formynder for hans barn stedfaderen Anders Abelsen Sperstad.