Gård Sperstad (32)

bruk nr 5

til hovedsiden

32 05 Ytre Raunes

2018 hjemler

Andel av Gnr 32, bnr 2 er overdradd fra Anita Røsnes-Høgås til Torstein Røsnes (31.10.2018)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 32, bnr 4
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 32, bnr 5

2018 nye eiere

Gnr 32, bnr 2 er overdradd fra Elly Elise Røsnes til Torstein Røsnes og Anita Røsnes-Høgås (31.10.2018)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 32, bnr 4
Overdragelsen omfatter også Gnr 32, bnr 5

1999 Eier: Elly Elise Røsnes

Gnr 32, bnr 2 er overdradd fra Else Charlotte Raunes til Elly Elise Røsnes (31.12.1999).
Overdragelsen omfatter også ANDEL av gnr 32, bnr 4. Overdragelsen omfatter også gnr 32, bnr 5

1999 Eier: Else Charlotte Raunes

Gnr 32, bnr 2 er overdradd fra Else Charlotte Raunes til Elly Elise Røsnes (31.12.1999).
Overdragelsen omfatter også ANDEL av gnr 32, bnr 4.
Overdragelsen omfatter også gnr 32, bnr 5

1950 Eier og bruker - Erling J. Raunes

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1937 Utskilt fra bnr 2

Utskilt fra bnr 2 den 15.7.1937.

32 05 Ytre Raunes - Plass

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Raunesodden:
001 01 Mathis Nilsen 30.05.1862 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Martha Bendiksdatter 09.05.1858 Kin, Søndfjord hm g Hustru b
003 01 Nikolai Mathisen 19.02.1887 Rødøy s ug Søn b
004 01 Mathilde Mathisdatter 13.02.1889 Rødøy d ug Tjenestepike b
005 01 Olga Mathisdatter 04.10.1893 Rødøy d ug Datter f
006 01 Peder Mathisen 18.12.1896 Rødøy s ug Søn b
007 01 Sigurd Mathisen 04.06.1903 Rødøy s ug Søn b
008 01 Hilfred Hagbartsen 01.06.1907 Hamningberg Pleiesøn ug Forsørges av No. 1 b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Matias Nilssen 1862 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Marta Bendiksdatter 1858 Florø Hm g Husmandskone b
003 01 Nikolai Matiassen 1886 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Peder Matiassen 1895 Rødøy herred* S ug Søn b
005 01 Mathilde Matiasdtr. 1889 Rødøy herred* D ug Datter b
006 01 Benjamine Matiasdtr. 1891 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Olga Matiasdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b