Gård Sperstad (32) bruk nr 7 og flere

32.07

1951

Matrikulert bruk

Ble matrikulert som bruk den 6.1.1951. Utskilt fra bnr 1.

1950

Eier og bruker - Kr. Bernhoff Johansen

Skyld av 25 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

32.08

1996

Eier

Hjemmel fra 18.11.1996 Wenche Irene Røsnes.

1999

Utskilt fra bnr 2

Bnr 8 er utskilt fra bnr 2 den 28.6.1994.

32.09

2018

Ny eier

Eier fra og med 6.7.2018 er Andreas Holter.

2000

Nye eiere (3)

Gnr 32, bnr 9 er overdradd fra Elsa Gurine Holter til:
Trond Kristian Holter,
Andreas Holter og
Geir Egil Holter (21.03.2000).

2000

Eier - Else Gurine Holter

Gnr 32, bnr 9 er overdradd fra Elsa Gurine Holter til Trond Kristian Holter, Andreas Holter og Geir Egeil Holter (21.03.2000).

1993

Utskilt fra bnr 2

Dette bnr er utskilt fra bnr 2 den 12.7.1993.

32.10

1995

Omtale

Bnr 10 er utskilt fra bnr 2 den 21.2.1995.
Eier: Trond Åge Telnes.

32.11

1995

Omtale

Bnr 11 er skilt ut fra bnr 2 den 21.2.1995.
Eier: Trond Åge Telnes.

32.13

1999

Sammenslått med bnr 9

Dette bnr er gått ut i det er sammenslått med bnr 9 den 30.6.1999.

1998

Omtale

Bnr 13 er fraskilt bnr 2 den 8.6.1998.

32.14

1999

Eier - Einar Dag Sperstad

Gnr 32, bnr 14 er overdradd fra Knut Jostein Sperstad til Einar Dag Sperstad (29.12.1999).

1999

Eier - Knut Jostein Sperstad

Gnr 32, bnr 14 er overdradd fra Knut Jostein Sperstad til Einar Dag Sperstad (29.12.1999).

1999

Bnr 14

Fradelt bnr 1 den 26.10.1999.

32.16

2017

Omtale

Bruks nr utskilt fra bnr 2 av gården den 22.8.2017.
Eier: Elly Elise Røsnes.

Plass 1875 - Forannesset

1875

Merknad

Vanskelig å finne om denne plassen er matrikulert og hvilke bnr den hører til her. Foreløpig øverst her som plass under bnr 1. Sammen familie er bosatt her 1865.

1875 Plass

Husmannsenke - Mekkeline Andreasdtr

001 01 Mekkeline Andreasdatter 1829 Rødø Sogn og Pr. hm e Husmands Enke med Jord, har til Aarets Udgang nydt delvis Understøttelse af Fattigvæsenet b
002 01 Fredrik Jansen 1858 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjælper Moderen b
003 01 Didrik Jansen 1863 Rødø Sogn og Pr. s Hjælper Moderen b
004 01 Beret Jansdatter 1868 Rødø Sogn og Pr. d b
005 01 Antonætte Jansdatter 1857 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjælper Moderen b
006 01 Julius Andreas Hansen? 1875 Rødø Sogn og Pr. s af Antonette b

Utsæd/husdyr:

Mekkeline Andreasdatter
Utsæd: by1/4 po1
Husdyr: ku1 få6 gj4

Plass 1865 Foranneset? - husmann Jan Fredriksen

1865

Husmann - Jan Fredriksen

001 01 Jan Fredriksen 37 Haus Præstegjeld g Huusm med Jord og Fisker
002 01 Mekkeline Andreasdatter 36 Rødø Præ Huusmandens Kone g
003 01 Antonetta Jahnsdatter 10 Rødø Præ deres Datter ug
004 01 Fredrik Jahnsen 8 Rødø Præ deres Søn ug
005 01 Johan Jahnsen 6 Rødø Præ deres Søn ug
006 01 Konstanze Jahnsdatter 4 Rødø Præ deres Datter ug
007 01 Didrik Jahnsen 3 Rødø Præ deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jan Fredriksen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Huusm med Jord og Fisker
Husdyr: få4 gj4
Merknader: Fodres i Fjeldmarken.

Plass 1865 - Husmann Lorents Olsen

1865 Plass

Husmann - Lorents Olsen

001 01 Lornz Olsen 28 Rødø Præstegj g Huusmand uden Jord Fisker
002 01 Marith Andreasdatter 30 Ranens Præstegj hans Kone g
003 01 Petter Lornzsen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Karen Lornzdatter 4 Rødø Præstegj deres Datter ug
005 01 Birgitta Lornzdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lornz Olsen
Utsæd:
Brukers yrke: Huusmand uden Jord Fisker
Husdyr: få2 gj2