Gård Tømmerdal (12)

Div

1886

Tømmerdal - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 12
•Gammelt matrikkelnr: 71
•Navn på gård: Tømmerdal
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 73 Tømmerdal Jakob Andersen 1-23 0-2-8-8

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1337 Christen 1 qværn i brug 4 s

1647

Skattematrikkel

T h ø m m e r d a l
1/2 w .
Mons 18 mk.
Arnne 18 mk.
Kongen bygger.
1 1/2 ort.

BRUK OG BRUKERE

Bnr 1 (73)

1875 (2)

Husmann - Hans Andersen

007 02 Hans Andersen 1830 Rødø Pr. hf g Husmd. md Jord, Fisker b
008 02 Hanna Hansdatter 1830 Rødø Pr. Hans Kone g b
009 02 Hartvig Hansen 1865 Rødø Pr. s b
010 02 Mariane Hansen 1869 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

H. Andersen Utsæd:
Husdyr: ka2 få3 gj2

1865

Husmann - Hans Andersen

001 01 Hans Andersen 30 Rødø Præstgjeld Husf. g Husmd md Jord Fisker
002 01 Hanna Hansdatter 30 Rødø Præstgjeld hans Kone g
003 01 Hartvig Hansen 1 Rødø Præstgjeld deres Søn ug
004 01 Ane Pedersdatter 10 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr:

1865; Bruker: Hans Andersen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmd md Jord Fisker
Husdyr: ku1 få5

Hvorfra

Født 1836 som sønn av Anders Hågensen og Karen Oline Eriksdtr - brukere av gården Tømmerdal.

1865 FT

Pleiedatter: Anne Pareli Pedersdtr

Hun er født den 8.4.1855 på gården Skivik, datter av Peder Benjamin Olsen og Johanna Klæboe Larsdtr. lenke dit.

1865: 004 01 Ane Pedersdatter 10 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug