Gård Tjong Øvre (60)

© RLA (Johan Martin Mathisen).

Gårdstunet på Innergården Tjong Øvre. Mikal Baruksen, svigersønn Johan Falch hus - Solheim og helt til høyre Vollan på Tjong Nedre.

 

Sider

Tjongsgårdene

Her finne kart fra 1881 som PDF fil.
Og en alfabetisk liste over noen brukere

Bruk nr 01

Bruk nr 02 B

Bruk nr 02 A

Bruk nr 03 -04

Innergården (Falch)
Solheim

Bruk nr 05 - 08

Melkvik
Kilskar
Kufiskosen
Fredheim

Bruk nr 09 - 10

Kleftås
Aspelunden

Bruk nr 11 - 19

Myrvoll
Bjerkås
Hamnbakken
Ukjent
Ukjent
Sjøvold - Tjongsfjord kirke
Sjøvold - plass
Tjongssjøen
Dalmo
Nygård (ved Ågvanne - et område på Rødøysiden).

Bruk nr 20 og videre

En rekke tomter....

1801

For bare gnr 60.

1700

For bare gnr 60

1600

1801 og før FELLESSIDE

Fellesside for begge gårdene

Side for begge - uavklart hvor personer er bosatt

Havna på Tjong Øvre - side 1 og 2

Lenke mellom sidene

Daniel Nilsen fra Kleften - side 1 og 2

Lenke mellom sidene.

Div

1886

Tjong Øvre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 60
•Gammelt matrikkelnr: 119
•Navn på gård: Tjong øvre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

1 121a Tjong øvre Nikolai Petersen 2-96 1-0-2-2
2 121b Tjong øvre Benjamin Danielsen 3-16 1-0-2-2
3 121c Tjong øvre Mikael J. Baruksen 2-57 0-4-5-5

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1388 Joen Herman nu Joen 1 qværn i øde 4 s.
1389 Daniel 1 qværn i brug 4 s.
1390 Peder 1 qværn i brug oprettet 1797 4 s.

1691-1699

Skatt

Skattemanntall - Anders
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
200 1692 Rødøe Rødøe Anders Øfr Tiong 2 ort Tienniste Drenge

1647

Skattematrikkel

Ø f f u e r T io n g h
2 1/2 w . 1 pd .
Peder 1 1/2 w. 1 pd.
Joseph
W . Daniel Bild bygger.
Rodøe kierche medeigere 2 1/2 pd.
2 dr. 1/2 ort.