Gård Tjong Øvre (60) - bruk nr 3 og 4

FFR 1983-00-0011.
I midten, fra venstre: Innergården på Tjong Øvre og Solheim. Helt til høyre flaggstanga på Vollan og fremst - Alfheim på Tjong Nedre.

 

Tilbake..

1981

60.03 - Innergården - Mathilde Falch

1950

Eier - Mathilde Falch

Skyld av 58 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

60.03 - Johan Falch

1910 (1)

Bruker av gården - Johan Falch

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Falck 22.04.1867 Tjøtø hf g Landhandler, gaardbr. fiskek. b
002 01 Anna Mikalsdatter 28.12.1870 Rødøy hm g Husfrue b
003 01 Matilde Falk 04.12.1900 Rødøy d ug Datter b
004 01 Anna Falk 17.02.1908 Rødøy d ug Datter b
005 01 Inga Falk 04.12.1904 Rødøy d ug Datter b
006 01 Jessenia Falk 01.03.1906 Rødøy d ug Datter b
007 01 Frithjof Falk 08.12.1908 Rødøy d!! ug Søn b
008 01 Tora Toresen 03.03.1882 Melø tj ug Tjenestepige b
009 01 Arnt Falk 21.04.1874 Tjøtø fl ug Fisker b

1900 (1)

Bruker av gården - Johan Falch

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Falch 1867 Tjøttø Nor Hf g Fisker og gårdbruger og Fartøireder b
002 01 Anna Falch 1870 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Johan Johansen Falch 1898 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Arnt Falch 1874 Tjøttø FL ug Fisker b
005 01 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø Nor Tj e Tjenestepige b
006 01 Ole Johansen 1873 Vefsen Nor Tj ug Tjenestegut, Fiskeri f
007 01 Martin Falch 1862 Tjøttø Nor FL ug Skipper, Fiskekjøb. f

1900/1910 FT

Fisker (og bror av Johan) - Arnt Falch

Omtal mer under her:
1910; 009 01 Arnt Falk 21.04.1874 Tjøtø fl ug Fisker b
1900: 004 01 Arnt Falch 1874 Tjøttø FL ug Fisker b

Eide også en annen gård

Reppen Nedre 56 01, lenke dit.

60.03 Losjerende Arnt Falch

Familie losjerende - Arnt Falch

Arnt Falch - av bror av den mer kjent handelsmannen Johan Falch. Arnt om først til gården her etter at hans mor døde. Han kom til sin morsøster (tante) - Johanna Mortensdtr - gift med brukeren før her - Mikal Baruksen.
Arnt om fra Husvik på Tjøtta.

Mer om Arnt

Bosatt hos sin bror Johan Falch.
1910; 009 01 Arnt Falk 21.04.1874 Tjøtø fl ug Fisker b
1900: 004 01 Arnt Falch 1874 Tjøttø FL ug Fisker b

Ektefelle: Grethe Pareli Nikolaisen

Født den 14. mars 1875 på Tjong Øvre. Datter av Nikolai Dahl Pettersen og Hanna Georgine Andreasdtr.

Slektsomtale:

Falch slekta: Arnt var yrkesfisker. i 1902 gifta han seg med Grete Nicolaisen. En ulykke med sprengstoff under bryluppet første til at en av gjestene ble drept. Kona Grete døde på barseng like etter bryllupet. De hadde ingen barn. Etter ekteskapet fikk Arnt en datter som ble døpt Elfrida f. 1908. Hun ble gift med Helge Urskog, og de bosatte seg i Verangfjord. Arnt var helbror av handelsmand Johan Falch.

Uekte barn: Elfrida Karlotte Falch

Uekte barn: 20.07.1908 Elfrida Karlotte Falch.
Mor til barnet: Petra Eversdtr 1878.
Enkemann, fisker: Arnt Falch f.1874.
Meldt til presten av Nikolai Eversen,

Arnt Falch - bosatt til slutt på gården Brevik 57

60.03 Mikal Baruksen

1910 FT

Føderaadsmann - Mikal Baruksen

FOLKETELLINGEN 1910:
010 02 Mekal Baruksen 05.03.1838 Melø hf e Føderaadsmand b
011 02 Ane Jakobsdatter 14.05.1877 Rødøy tj ug Husholderske b

1900 FT

Føderaadsmann - Mikael Baruksen

FOLKETELLINGEN 1900:
008 02 Mikal Baruksen 1836 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand og Fisker b
009 02 Johanna Mortensdatter 1828 Tjøttø Hm g Føderaadskone b
010 02 Ingeborg Baruksdr. 1823 Rødøy herred* FL e Hovedsagelig af formue og kår b

1886

Matrikkel

3 121c Tjong øvre Mikael J. Baruksen 2-57 0-4-5-5

1875 (1)

Eier og bruker - Mikael Baruksen

001 01 Mikael Baruksen 1838 Melø Sogn hf g Selveier Grdbrg. Fisker b
002 01 Johanna Mortensdatter 1833 Tjøtø Pr. Kone g b
003 01 Peter Mikaelsen 1867 Melø Sogn s b
004 01 Anna Mikaelsdatter 1870 Rødø Sogn d b
005 01 Kristine Mikaelsdatter 1875 Rødø Sogn d b
006 01 Thore Stenersen 1855 Sundalens Pr. Dreng ug b
007 01 Ole Andreassen 1864 Melø Sogn Fostergut b
008 01 Berith Pedersdatter 1852?? Melø Sogn Tjenestepige ug b
009 01 Martha Pedersdatter 1858 Melø Sogn Tjenestepige ug b
010 01 Kristianna Nilsdatter 1792 Melø Sogn Logerende Moder til No. 1 e Ernæres af Sønnen No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Mikael Baruksen
Utsæd: by1 1/2 ha3/4 po6
Husdyr: he1 ku5 ka3 få19 gj9

Utsæd/husdyr:

Martha Pedersdatter
Utsæd:
Husdyr: få1

Utsæd/husdyr:

Berith Pedersdatter
Utsæd:
Husdyr: få1

60.03 Innerste Mathias Hansen

Flytta til Gjerøy søndre

Finnes senere på gården Gjerøy Søndre bnr 1 hvor familien er omtalt videre.

1875 FT

Innerste: Mathias Hansen

016 03 Mathias Hanssen 1847 Melø Sogn hf g Inderst, Fisker b
017 03 Karen Eliasdatter 1845 Stamnæs Pr. Kone g b
018 03 Elise Mathiasdatter 1875 Rødø Sogn d b

60.03 Peder Michael Olsen

10. jan, 2017

Kaarmann - Peder Michael Olsen

011 02 Peder Olsen 1809 Rødø Sogn hf g Kaarmand b
012 02 Karen Olsdatter 1814 Rødø Sogn Kone g b
013 02 Peder Olsen 1854 Rødø Sogn Dreng ug b
014 02 Ivar Johnsen 1856 Rødø Sogn Dreng ug b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Olsen
Utsæd:
Husdyr: ku3 få6 gj3

1865 (1)

Eier og bruker - Peder Olsen

001 01 Peder Olsen 56 Rødø Præst g Selveier, Gaardbr, Fisker
002 01 Karen Olsdatter 51 Rødø Præst hans Kone g
003 01 Antonette Pedersdatter 21 Rødø Præst deres Datter ug
004 01 Theodor Jacobsen 21 Rødø Præst ug Tjener
005 01 Karen Ellingsdatter 18 Rødø Præst ug Tjenerinde
006 01 Marie Johandatter 21 Sogn ug Tjenestepige
007 01 Pernella Kristophersdatter 70 Rødø Præst ug Lægdslem

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Olsen Utsæd: ru1/5 by4 ha1 po7
Brukers yrke: Selveier, Gaardbr, Fisker Husdyr: he1 ku11 få16 gj12

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Marie Olsdtr

1875: 012 02 Karen Olsdatter 1814 Rødø Sogn Kone g b
1865: 002 01 Karen Olsdatter 51 Rødø Præst hans Kone g

Karen var fra gården Sleipnes, datter av Ole Hagelstrøm Jakobsen og Karen Randine Ellingsdtr. Lenke.

1839

Viet 2. EKTESKAP

1839 september 22:
Enkemann Peder Mikkal Olsen, født og bosatt Tjong. (30).
Pige Karen Maren Olsdtr, født Sleipnes (24).

1837

Valborg Andrea Nilsdr -dør

1837 avdød Walborg Nielsdtr gift kone Tjong
Begravelsesdato:
1709183719081837
DØD PAA BARSELSENG {Alder ved skrifte:} 28 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1836

Viet 1. EKTESKAP

1836 oktober 30.
Ungkar Peder Michael Olsen, født og bosatt Tjong. (26).
Pige Valborg Andrea Nielsdtr, født og bosatt Aarnæs. (25).

Valborg - hvor fra

Født ca 1809 på gården Aarnes i Rødøy. Datter av Nils Nilsen og Karen Birgitha Larsdtr. Lenke dit.

1837-1838

Anne Malene Pedersdtr

Født 10. august 1837 på gården Tjong Øvre (60-03).
1837 avdød Anne Malene Pedersdtr
Begravelsesdato:
1412183728111837
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 5 MND
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

Tjener

Theodor Jakobsen

Theodor ble senere bruker av gården Kjetvik.

60.03 Elling Pettersen

1875

Elling Pettersen dør

Døde på gården Kila 16. november 1875.

Logerende

1865 er familien logerende hos bruker Peder Olsen - se foran.

1865 FT

Logerende: Elling Pettersen

008 02 Elling Pettersen 57 Rødø Præst Logerende g Fisker
009 02 Kristianna Monzdatter 60 Rødø Præst hans Kone g
010 02 Peder Olsen 12 Rødø Præst ug Visergut

1865 FT

Ektefelle: Kristianna Monzdtr

1865: 009 02 Kristianna Monzdatter 60 Rødø Præst hans Kone g
1875: Bosatt som enke og i tjeneste det hun klarer - hos Evert Andreassen.

Mer om Kristianna

Ved tellingen 1875 er Kristianna bosatt på gården Tjong Nedre bruk nr 2.

1875: 010 01 Kristianna Monsdatter 1815 Rødø Sogn Logerer e Hun gaar Husmoderen tilhaande med hvad hun formaar, samt karder og spinner Uld. Delvis understøttet b

1802/1808

Var fra

Født Selstad i Meløy- usikker på år...

1840

Uekte sønn:

KIRKEBOKA DØPTE 1840:
Uekte barn f. 10.03.40 av kvinne Maren Pedersdatter Tjong. Far Elling Pett?, antas å være denne person.
1840 avdød Dødfødt barn
pårørende Elling Pedersen, Tjong og Maren Pedersdtr Tjong.
Gravlagt 1840.
HAN UNGKARL OG HUN PIGE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

Barnemor: Maren Pedersdtr

1840 avdød Maren Pedersdtr Tjenestepige Tjong
Gravlagt 10. august 1840.Merknader:
DØDE I BARSELSENG {Alder ved skrifte:} 25 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1837

Uekte sønn: Benjamin Martinus Ellingsen

Barnemor - Barbroe Maria Johannesdtr - var født ca 1799 på gården Sperstad. Datter av Johannes Hermandsen og Pernelle Isaksdtr, Lenke dit.
Merknader:
HAN UNGKARL OG HUN PIGE

KIRKEBOKA DØPTE 1837:
Uekte barn av Elling Pettersen Tjong og Barbro Jansdatter Tjong.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Barbro Johannesdtr, ugift person.
Sønn: Benjamin Mortinus Ellingsen. 8 uker.
Formynder Andreas Jakobsen Tjong.

60.04 Solheim

1950

Eier - Martin P. Solheim

Skyld av 1 mark og 29 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

60.04 Peter Mikalsen

1910

Eier og bruker - Peter Mikalsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peter Mikalsen 01.04.1867 Melø hf g Gaardbr. (selveier) fisker b
002 01 Sine Abelsdatter 03.10.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Martin Petersen 19.06.1893 Rødøy s ug Smedelærling f
004 01 Tonny Elingsdatter 1904 Melø P.d. ug Pleiedatter b
005 01 Hanna Johnsdatter 06.02.1886 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900

Eier og bruker - Petter Mikalsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Petter Mikalsen 1867 Melø Nor Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Sine Abelsen 1868 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Martin Pettersen 1893 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Helga Raffelsdatter 1883 Melø Nor Tj ug Tjenestepige b
005 01 Lyder Kristensen 1867 Rødøy herred* B g Kinamisjonær mt
006 01 Inger Kristensen 1866 Molde Rom B g Misjonærinde mt

60.04 Plass: Johan Eliassen

1900 Plass

Husmann - Johan Eliassen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Eliasen 1852 Tjøttø Nor Hf g Fisker, husmand b
002 01 Bereth Pedersdatter 1853 Melø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Albertine Kristiansdr. 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b