Gård Tjong Nedre (59) bruk nr 1 (B)

Foto: ©FFR. Brukt i årbokartikkel og i en kalender tidligere. Bilde fra nær 1900.
Bruk nr 1 Vollan.

Tjong Nedre bruk nr 1 deles i to sider pga omfattende materiale i ord og bilder.

Del B - er en side som omtaler gården etter at en ny familie kom som brukere av gården.

Den første av denne -  Mattis Ivarsen fra Strømdal.

Før han kom hadde dette bruk fellestun med Ner TJONG, der bnr 2 ligger idag.

Tilbake...

59.01 Vollan - Inger Marie Tjong

1984

Eier og bruker: Inger Marie Tjong

Hjemmel den 20.6.1984.

59.01 Edvard Mathisen

1989

Edvard døde

Døde på Rødøy sykehjem den 28.12.1989.

1957

Tomt utskilt

Bnr 17 ble utskilt fra dette bruket den 2.4.1957.

1956

Tomt utskilt

Bnr 13 formelt den 14.8.1956. (Del av tomta for Lensmannsgården).

1952

Tomt utskilt

Bnr 12 Jomfrubråten - eid av Ester Mathisen.
Etter en avtale i skjøtet til Edvard Mathisen - da gården ble solgt til han i 1945.

1952

Tomt utskilt

Bnr 11 Vallhall - eier Gustav Kristian Mahthisen, bror av Edvard, utvandret og bodde i Seatle, USA.
Etter en avtale i skjøtet til Edvard Mathisen - da gården ble solgt til han i 1945.

1950

Eier - Edvard Mathisen

Skyld av 1 mark og 24 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1945

Skjøte

Edvard Mathisen blir ny eier - og får skjøte fra dødsboet etter foreldrene Ivar og Marie Mathisen. Skjøtet er datert 1.8.1945. Det er et privat skifte hvor alle søsken skriver under. Kjøpesum er kr 4400 som oppgjøres på omforent måte. Gustav og ester får egne tomter - som ble utskilt 1952. Gustav er i Amerika, men har gitt fullmakt til M. J. Bikset til å representere han i oppgjøret.

Hvor fra

Sønn av forrige bruker Ivar Mathisen og hans andre ektefelle Marie Arntsen.
Født 23.07.1915 på Tjong Nedre bnr 1.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ebba Annie Dorthea Aag, g. Mathisen

Født den 23.09.1918 på gården Aag i Meløy.
Datter av Adolf Johan Aag (1883-1952) og Ebba Marie Pernille Rasmusdtr, g. Aag (1895-1918).

Lenke til morfar i Rødøy - Petter J.H. Rasmussen

59.01 - Ivar Mathisen

1945

Gårdbrukerenke - Marie Magdalene Zal Arntsen

Dør på gården bruket Vollan den 7.5.1945. Hun ble født i fiskeværet Valvær 21. mars 1878.

1940

Eier og bruker - Ivar Zakarias Mathisen

Ivar dør på gården på gården 31.5.1940.
Eldste sønn av forrige bruker - Mathis Iversen

1945

Gården delt - bnr 9 Østrem

Bruket - 59.09 Østrem går fra her formelt den 31.5.1945.

1917

Bruk utskilt

Ny parsell med bnr 6 går fra her. Fjellheim. Formelt registrert 8.9.17, men skjedde noen år før.

1910 FT

Eier og bruker - Ivar Mathisen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ivar Matiasen 22.12.1872 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier), fisker, fiskekjøber b
002 01 Marie Johansdatter 21.03.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone f
003 01 Matias Ivarsen 30.05.1899 Rødøy s ug Søn b
004 01 Gustav Ivarsen 21.06.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Ester Ivarsdatter 23.04.1905 Rødøy d ug Datter b
006 01 Kristine Ivarsdatter 16.05.1907 Rødøy d ug Datter b
007 01 Marie Ellingsdatter 03.03.1901 Melø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og gbr. b
008 01 Gine Antonsdatter 14.06.1891 Melø tj ug Tjenestepige b
009 01 Signe Antonsdatter 03.03.1890 Melø tj ug Tjenestepige b
010 01 Olaf Sørnsen 07.02.1891 Rødøy tj ug Tjenestegut f
011 01 Martinus Bikset 11.08.1880 Ulfstein el ug Folkeskolelærer b
012 01 Matias Ivarsen 05.03.1839 Rødøy fl e Føderaadsmand b

1900 FT

Eier og bruker - Ivar Mathisen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ivar Mathisen 1872 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Emilie Olsdatter 1875 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Mathis Ivarssen 30.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Johanna Kristoffersdr 1863 Mo, Helgeland Nor Tj ug Tjenestepige b
005 01 Kristine Martinusdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
006 01 Mathis H. Ivarsen 1839 Rødøy herred* Bedstefar e Føderådsmand b
007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
008 01 Johan Mathisen 1878 Rødøy herred* EL ug Fisker b

EKTEFELLER og BARN:

1931

Marie - melder seg inn i statskirken

Innmeldt 6.9.1931.
Marie Magdalena Zahl Mathissen, gbr kone, f. 1878, Rødøy. Bosatt Tjong.
Fra samfunn: Utmeldt av Kirken uten å være innmeldt i noe samfund
Merknader:
egtefællen tilhører: Statskirken. Barn: 1 barn som er døpt i Statskirken
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941

1910 FT

Ektefelle (2): Marie Johansdtr (Arntsen)

1910: 002 01 Marie Johansdatter 21.03.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone f

1902

Viet 1902

Kirkeboka for Rødøy:1902.5 10.06.1902 gaardbruger Ivar Sakarias Matisen Strømdal Tjong 1872
Marie Magdalene Zal Arntsen Valvær 1878
Bruden tilhører Rødø Frimenighet.

1922

Datter: Liv Mathisen

Født her 14.10.1922. Døde på Rødøy sykehjem den 4.4.2004.
Ble gift med Valdemar Nilsen er var bosatt på Elvtun (bnr 20) på Tjong Nedre. Lenke.

1915

Sønn: Evard Mathisen

Født her den 23.7.1915. Overtar som eier av bruk nr 1 etter sin far. Omtalt foran her.

1912

Datter: Borghild Edvarda Mathisen

Født her den 4.6.1912. Døde 15.4.2001 i Asker.

1907

Datter: Kristine Mathisen, g. Houmsmoen

Født her 16.mai 1907.
1910: 006 01 Kristine Ivarsdatter 16.05.1907 Rødøy d ug Datter b

1905

Datter: Ester Mathisen, g. Kruger

Født her den 23. april 195.
1910: 005 01 Ester Ivarsdatter 23.04.1905 Rødøy d ug Datter b

1902

Sønn: Gustav Mathisen

Født 21. juni 1902 på gården her.
1910: 004 01 Gustav Ivarsen 21.06.1902 Rødøy s ug Søn b
Utvandret og var bosatt i Seatle, USA.
I forbindelse med at broren Edvard fikk skjøte på gården ble det bestemt utskilt en tomt som ble gitt dette nr og navn: 59.11 Vallhall, lenke dit. Gustav omtales mer der.

1901 - 1909

Sønn: Edvard Ingbert Mathisen

Født her 31.03.1901. Død her den 1.9.1909.

1. EKTESKAP

1897

Viet 1897

Kirkeboka for Rødøy:
1897.10 27.09.1897 gaardbruger Ivar Sakarias Matiasen Strømdal Tjong 1872
Emilie Alberta Anker Olsen Sleipnæs 1875
(K1897.9)

1902

Skifte etter Emilie Alberta Olsdtr

Hovedperson.
Ivar Mathisen, ektefelle.
Mathis Echoff, 3 år sønn.
Edvard Ingbert Ivarsen, sønn 1 år.

Ektefelle (1): Emilie Alberta Anker Olsdtr

Ivars første ektefelle. Hun var født 15. februar 1875 på gården Sleipnes. Datter av bruker der - Ole Edvard Olsen (1840-1919) og ektefelle Kristine Johanna Andersdtr f.1838.

Sønn (1.ekt) Mathis Ekoff Mathisen

Født her 30.5.1999. Eneste barn fra 1. ekteskap. Fikk utskilt en del av farens gårde - bnr 9 som ble kalt for Østrem. Mer omtale der.
1910: 003 01 Matias Ivarsen 30.05.1899 Rødøy s ug Søn b
1900: 003 01 Mathis Ivarssen 30.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b

ANDRE:

1901

Pleiedatter: Marie Ellingsdtr

Født i Meløy 3. mars 1901.
007 01 Marie Ellingsdatter 03.03.1901 Melø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og gbr. b

1910 FT

Tjenestejente: Gine Antonsdtr

Født i Meløy 14. juni 1891.
008 01 Gine Antonsdatter 14.06.1891 Melø tj ug Tjenestepige b

1910 FT

Tjenestepige: Signe Antonsdtr

Født i Meløy 3. mars 1890
1910: 009 01 Signe Antonsdatter 03.03.1890 Melø tj ug Tjenestepige b

1910 FT

Tjenestedreng: Olaf Sørensen

Født 7. februar 1891.
010 01 Olaf Sørnsen 07.02.1891 Rødøy tj ug Tjenestegut f

1910 FT

Bosatt - skolelærer Marthinus Bikset

011 01 Martinus Bikset 11.08.1880 Ulfstein el ug Folkeskolelærer b

59.01 Vollan (Storvollan) - Mathis Henrik Iversen

1914 Kårmannen - Mathis Henrik Iversen

Han dør på bruket Vollan den 15. april 1914. Han var født i Strømdal 5. mars 1839. Lenke dit.

Skifte 1914.

1910 folketellingen

012 01 Matias Ivarsen 05.03.1839 Rødøy fl e Føderaadsmand b

1900 folketellingen

006 01 Mathis H. Ivarsen 1839 Rødøy herred* Bedstefar e Føderådsmand b
007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
008 01 Johan Mathisen 1878 Rødøy herred* EL ug Fisker b

1886 Matrikkel

1 120a Tjong nedre Mathias H. Iversen 1-96 0-3-20-20

1875 folketellingen

001 01 Mathias Iversen 1837 Rødø Sogn hf g Selveier, Grdbrg., Fisker b
002 01 Elen Zakariasdatter 1836 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Ivar Mathiassen 1872 Rødø Sogn s b
004 01 Hellena Mathiasdatter 1875 Rødø Sogn d b
005 01 Ivar Davidsen 1860 Rødø Sogn Fostersøn ug Hjælper Forældrene b
006 01 Marith Nilsdatter 1868 Rødø Sogn Fosterbarn b
007 01 Kristine Kristiansdatter 1858 Lødingens Pr. tj ug b

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865:
Mathis er 27 år gammel og ugift. Han bor som husmann hjemme på gården hos foreldrene.
Hans yngre søster Dorthea er bosatt hos han som tjenestepike.
Mathis har fostersønnen Iver Davidsen, 6 år gammel og også nevnt hos han etter at han er kommet til Tjong Nedre 59-01 ved folketellinga 1875.

Mathis Henrik Iversen

Opprinnelse - fra gården Strømsnes (Strømdal) i Rødøy. Han er omtalttellingen 1865 under opplysningen om faren - føderaadsman Ivar Mathisen.

EKTEFELLER og BARN:

1.ekteskap

Ingen etterslekt i første ekteskap,

Gurine Maria Larsdtr Hoff dør

Døde den 9.3.1867. Jordfestet 10.9.1867. Gravlagt Telnes. Ingen merknad om hva hun døde av. Ekteskapet ble inngått 1. juli året før og varte da under ett år.

Ektefellen Gurine Maria Larsdtr Hoff - dør

HOFF\STRØMDALSLEKTA:
Døde på barseng på gården Strømsnes (Strømdal). Ingen barn. Brudekista hennes har gått i arv gjennom hennes gjenlevende mann, til sønnen Johan, til sønnen Magnus, til sønnen Johan Martin Mathisen f.1947, bosatt på Tjong Nedre. Den står nå i stua hans. Det er påskrift av hennes navn og fødselsdato, samt ekteskapsår. Ganske sikkert bygget av hennes far som var en god snekker.

1866 Ektefelle: Gurina Mari Larsdtr Hoff

KIRKEBOKA EKTESKAP 1866-03:
1.juli. Ungkar Mathis Henrik Ivarsen (27), Strømdal, sønn av Ivar Mathisen Strømdal. Pige Gurina Maria Hoff (22 1/2) år, Bo Prestegjeld i Romsdalen - Forsdal, datter av Lars Hoff, Forsdal.

2.ekteskap

Elen dør her 8. mars 1892

Nevnt som død med denne dato i skiftet etter ektefellen 1914.

Mer om Elen Oline

Elen Olina Sakariasdtr, f. 7.1.1837 Sjåvik (Kolvik). Lenke dit.

1882-1886 Datter: Karen Sofie Mathisen

Født 12.3.1882. Døde 27.6.1886.

1878 Sønn: Johan Kristian Mathisen

1900: 008 01 Johan Mathisen 1878 Rødøy herred* EL ug Fisker b
(Bosatt på Vollan - hvor broren Ivar nå er blitt bruker).

Handelsmann og fiskekjøper i fiskeværet Myken fra 1901. Omtalt er under bnr 7 Utheim. Han hadde da bnr 6 her som feriehus hvor familien ferierte om sommeren.
Nevnt skiftet etter faren 1914 som kjøpmann på Myken.

1875 Datter: Hellene Dorthea Mathisen

Hun ble gift med Ole Johan Hagen Jakobsen fra Aarnes i Rødøy. Han var da bosatt som gårdbruker på gården Engen i Meløy. Hun døde der 18.12.1903. Flere barn. Ole var gift både før og etter henne.

Helenes barn;

Skifte etter faren Matias Iversen Tjong 1914:
Helene Dorthea, død datter.
Hennes barn:
Edvin Olsen (Engen) 15 år, barn av Helene, Engen i Meløy.
Mathias Olsen (Engen) 13 år, barn av Helene, Engen i Meløy.
Esten Olsen (Engen) 10 år, barn av Helene, Engen i Meløy.
Værge for de umyndige er P, Mikalsen, Tjong.

1875 Fosterdatter - Marit Nilsdtr

Født 11.3.1868 i Kila. Hun var datter av Nils Kristoffer Mathisen som døde 7.11.1875 og han kone Kristianna Pedersdtr (Jokumine).

KIRKEBOKA VIET 1895:
Viet 28.10.1895 - selvholder Knut Alexander Hansen, født Sjåvik 1873, bosatt Sjåvik, 1.ekt. År 1900 er de bosatt på gården Sjåvik 33-1.
Hun kalte seg senere for Tømmerbakk.
Marit Tømmerbakk flytta fra Tømmerbakk, Jektvik, til Balsfjord, den 16.12.1946.

1872 Sønn: Ivar Mathisen

Overtar som bruker etter faren. Nevnt i skifte fra 1914 som Sønn, Tjong.

1871-1872 Datter: Gurine Ebertine Mathisen

Født 25.3.1871, død 3.1.1872.

ANDRE:

1900 ft: Fostersønn: Peder Theodorsen f.1889

1900: 007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

Han kom 1895 til oppfostring på gården her. Han kom fra Kjetvik, hvor hans far Theodor Jakobsen var bruker. Han hadde blant annet to søsken på NerTjong og mora var tjenestejente hos Johan Falch. Han reiste til Amerika helt ung, men var flere ganger tilbake her på sine gamle dager. Man kalte han bare "Pit".

1875 ft: Fostersønn - Iver Mathias Davidsen

Nevnt som fostersønn her 1865 og 1875. Han var sønn av David Christian Jensen og Anne Lovise Hansdtr og født på gården Kvitnesvik (37-01). Lenke dit.

1875 ft: Tjenestejene: Kristine Kristiansdtr

Hun var født 14.7.1858 i Tysfjord. Hun var datter av Kristian Lorents Tønder Sørensen f.1825 og Oline Andrine Johannesdtr f. 1836. De er da flytta til Rødøy med sin familie og Kristine er her kommet i tjeneste. Hun dør her 10.10.1879. Foreldrene bodde i Breivik.

  • Hellena sin ROKK. Foto: Kjerstin Marthinsen.

  • Hellena sin ROKK. Foto: Kjerstin Martinsen.