Gård Tjong Nedre (59) - bruk nr 3 og 4

Til hovedsiden

Her omtales:

03 GAUPÅSEN
04 ALFHEIM

59.03 Gaupåsen

2013

Eiere: Kent Arve Føan og Camilla Andrea Jenssen

Fikk hjemmel her den 10.7.2013-

59.03

Flere eier

Kommer senere

Sjønning dør

(7400).

59.03 Schjønning Tangstad

1970

"Anna Sjønning" dør

Flytta fra bruket og kommunen etter mannens død - og ble gravlagt 10.6.1970 på gravsted Lademoen, Trondheim. Ikke foto av hennes gravminne, mulig sletta.

1960

Schjønning dør

Døde som bosatt her den 23.7.1960.

1950

Eier og bruker Schjønning Tangstad

Skyld av 1 mark og 13 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1948/1949

Utskilt tomt

Bnr 10 Elim skilles ut fra denne eiendom til Sverre Tangstad. Skjøte fra faren til sønnen 1948. Tinglyst 1.2.1949.

1910

Eier og bruker - Sjønning Tangstad

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Sjønning Tangstad 09.05.1888 Borge i Lofoten hf g Fisker, gaardbr., skomager f
002 01 Anna Johansdatter 27.01.1888 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Tordis Tangstad* 18.06.1904 Bodø d ug Datter b
004 01 Sigrid Tangstad* 21.08.1905 Bodø d ug Datter b
005 01 Alvilda Tangstad* 26.12.1906 Borge i Lofoten d ug Datter b
006 01 Solveig Tangstad* 17.07.1908 Rødøy d ug Datter b
007 01 Ruth Tangstad* 16.10.1909 Rødøy d ug Datter b

1905

Eiendom utskilt fra bnr 2

Utgår fra bnr 2 formelt den 27.9.1905.
Kilde: Grunnboka.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Anna Johanna Tønder Johansdtr

Født den 27.1.1885 - datter av Johan Ulrik Peder Kritiansen og Anne Johanne Nicoline Thomasdtr - bosatt på plassen Rakvik under gnr 51 Kvalvik.
1910: 002 01 Anna Johansdatter 27.01.1888 Rødøy hm g Gaardmandskone b

1923

Sønn: Sigurd TomasTangstad

Født den 11.3.1923. Døpt kirken den 26.8.1923.
Sigurd dør 29.4.1999. Se foto av hans gravminne nedenfor her.
Gravlagt på Oddenes gamle i Kristiansand.

1920-1920

Sønn: Sigurd Schønning Tangstad

Født den 14.5.1920 og døde 20.9.1920.

1916

Datter: Anna Helene Tangstad

Født den 20.6.1916. Døpt kirken den 20.8.1916.

1914

Sønn: Johannes Tangstad

Født den 9.4.1914.
Se omtale med familie nedenfor her.

1913

Sønn: Sverre M. Tangstad

Født den 17.4.1913.

1911

Sønn: Ansgar Zahl Tangstad

Født den 26.10.1911.
Døde 8.3.1981. Gravlagt Lademoen, Trondheim.
Se foto av gravminne nedenfor her.

1909

Datter: Ruth Tangstad

1910: 007 01 Ruth Tangstad* 16.10.1909 Rødøy d ug Datter b

1908

Datter: Solveig Tangstad

1910. 006 01 Solveig Tangstad* 17.07.1908 Rødøy d ug Datter b

1906

Datter: Alvilda Tangstad

1910: 005 01 Alvilda Tangstad* 26.12.1906 Borge i Lofoten d ug Datter b

1905

Datter: Sigrid Dorthea Tangstad

Født i Rødøy den 24.8.1905.
1910. 004 01 Sigrid Tangstad* 21.08.1905 Bodø d ug Datter b
Døde i Meløy 1957?

1904

Datter: Tordis Tangstad

1910: 003 01 Tordis Tangstad* 18.06.1904 Bodø d ug Datter b

HVOR FRA

Schjønning ble født den 9.5.1880 på Tangstad i Lofoten.
1910 - omtalt slik: 001 01 Sjønning Tangstad 09.05.1888 Borge i Lofoten hf g Fisker, gaardbr., skomager f

Sigurd Tangstad - nevnt foran her

Gravlagt Oddenes gamle, Kristiansand.

Ansgar Tangstad - nevnt foran her

Gravlagt Lademoen, Trondheim.

Familien Johannes Tangstad

Gravsted Bjerka Nedre.

Umatrikulert tomt

Johannes Tangsted

Født her 9.4.1911.
Døde på Bjerka 17.9.2001.

Bolighus på bruket

Johannes satte opp et hus her på sitt fødested og var bosatt her noen år. Han hadde tidligere en tomt og hus ved Ågvatnet. Se merknad om det. Han flyttet til sist til Bjerka med familien - hvor han var bosatt til han døde.

Familien Johannes og Julia Tangstad

Sønn; Jarle Tangstad

Født 24.12.1948.
Død Bjerka 10.12.1962.

Jarle Tangstad (1948-1962)

Bjerka Øvre gravsted.

.

59.04 Alfheim - Annfinn Richard Alfheim

1986.

Eier og bruker: Annfinn Richard Alfheim

Fikk hjemmel den 9.5.1986.

59.04 Einar Krogh Alfheim

1991

Einar Krogh Alfheim dør

Dør her den 23.3.1991.

1977

Skilt ut herfra

Bruks nr 59 22 ble skilt ut herfra den 14.7.1977 til tomt for Ottar Martin Bjerkelis hus.

1956

Skilt ut herfra

Bruk nr 14 Megård II (lensmannsgården, med tillegg en del av bnr 1). Formelt den 14.8.1956.

1950

Eier og bruker - Einar Krogh Alfheim

Skyld av 1 mark og 48 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1939

Skjøte

Peder Evertsen Tjong f. 12.6.1870, skjøter over eiendommen Alfheim, 59 04 av skyld 1,48 - til sønnen Einar Krogh Alfheim f. 11.10.1906.
Utstedt den 28.6.1939.
Vitner eer Erling N. Tjong og L. Brennesvik.
Medunderskrevet av Hansine Evertsen.
Tinglyst 17.7.1939.
Kjøpesum kr 1500.
Eiendommen overtas med panteheftelse i Rødøy sparebank på 519 kr.
Skjøte har i tillegg deltaljert informasjon om kårytelser.

Einar - hvor fra

Født den 11.10.1906.
Sønn av forrige bruker her Peder Olai Evertsen.

EKTEFELLE OG BARN:

Anna Marie Bjerkeli. g. Alfheim

Født den 30.3.1899 på Breivik 57.06 Seljenes.
Datter av Anthon Johan Meier Olsen Bjerkeli og Rikartine Johanna Dahl Bjerkeli.

1955

Datter: Elisa Alfheim

Født 1955.

1947

Sønn: Annfinn Richard Alfheim

Født 1947.
Overtar som bruker av bruket her.

1945

Datter: Haldis Perly Alfheim, g. Vestvik

Født 1945.

Einar Krogh Alfheim

59.04 - Peder Olai Evertsen

1955

Peder Olai dør her

Døde 19.12.1955.

1910

Eier og bruker - Peder Evertsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Evertsen 12.06.1870 Rødøy hf g Gaardbr. selveier og fisker b
002 01 Hansine Petersdatter 17.07.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Einar Pedersen 11.10.1906 Rødøy s ug Søn b
004 01 Petra Evertsdatter 1878??.07.29 Rødøy fl ug Søm b
005 01 Elfrida Arntsdatter 20.07.1908 Rødøy %fl% ug Barn b

Peder Evertsen

Født på "NerTjong" og bosatt der sist ved tellingen 1900. Han fikk utskilt til seg denne gården som kan kalte "Alfheim". Barna tok navnet Alfheim, etter bruket.

EKTEFELLE OG BARN:

1904

Ektefelle: Hansine Petersdtr

Født den 17.7.1869.
1910: 002 01 Hansine Petersdatter 17.07.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
Viet 1904:
Peder Olai Evertsen, født og bosatt Tjong, f.1870.
Hansine Elisabeth Petersdtr, Tjong, født 1860.

Hun er datter av gårdbruker Peter Johan Nilsen, Værnesosen og Anne Serine Hansdtr. Lenke dit.

1906

Sønn: Einar Krogh Alfheim

Født den 11.10.1906.
1910: 003 01 Einar Pedersen 11.10.1906 Rødøy s ug Søn b
Overtar som bruker etter faren.

ANDRE BOSATTE

1910 FT

Søster av Peder: Petra Evertsdtr

Født
1910: 004 01 Petra Evertsdatter 1878??.07.29 Rødøy fl ug Søm b
Datter av Evert Albricht Hagelstrøm Andreassen og Karoline Randine Klemina Pedersdtr, Tjong Nedre, bnr 2.

1910 FT

Datter av Petra

Født den 20-7-1908.
1910: 005 01 Elfrida Arntsdatter 20.07.1908 Rødøy %fl% ug Barn b