Gård Sørfjorden (13) - bruk nr 1 og 2

Bnr 1

1950

Eier og bruker - Harald Eriksen

Skyld av 60 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 1

1910

Eier og bruker - Hans Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Pedersen 30.01.1856 Rødøy hf g Gaardbruker b
002 01 Pernille Pedersdatter 09.01.1844 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Anna Hansdatter 08.10.1871 Rødøy d ug Arbeide i huset b
004 01 Peder Hansen 03.05.1873 Rødøy s ug Fiskeri f
005 01 Hedevik Hansdatter 19.07.1880 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
006 01 Vilhelm Hansen 18.05.1882 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide f
007 01 Bertha Hansdatter 19.01.1886 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
008 01 Martin Hansen 19.07.1888 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
009 01 Ane Pedersdatter 1840.04.? Rødøy fl ug Strikning b

Bnr 1

1900

Eier og bruker - Hans Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hans Pedersen 1853 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, Skogdrift Fiskeri. S Gaardbruger b
002 01 Pernille Pedersdatter 1844 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Striking b
003 01 Anna Hansdatter 1871 Rødøy herred* D ug Vævning b
004 01 Peder Hansen 1873 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Hedevik Hansen 1880 Rødøy herred* D ug Spinding- Kreaturstel b
006 01 Vilhelm Hansen 1882 Rødøy herred* S ug Fiskeri- Skogdrift b
007 01 Bertha Hansen 1886 Rødøy herred* D ug Kreaturstel b
008 01 Martin Hansen 1888 Rødøy herred* S ug Vedhugger b

1886

Matrikkel

1 74a Sørfjorden Hans Pedersen 0-67 0-1-11-11

EKTEFELLE og BARN:

1877

Ektefelle - Pernille Andrea Pedersdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1877-14:
Ungkar og gårdbruker Hans Nikolai Pedersen, Kjætten-Sørfjord, 26, sønn av Peder Eriksen Kjætten. Enka Pernilla Andrea Pedersen, Stensland, 33, datter av Peder Andersen.

1852

Hans Nikolai Pedersen

KIRKEBOKA DØPTE 1852-04:
Uekte barn f. 30.01.1952. Ungkar Peder Eriksen Bredvik og pige Else Nilsdatter Kjætten.

ANDRE:

1900/1910

Tjenstejente: Anna Hansdtr

Født den 8.10.1871.
Hun er datter av husmann Karl Pedersen på Gjerøy Nordre (1 og 2) Langvaagen.
1910: 003 01 Anna Hansdatter 08.10.1871 Rødøy d ug Arbeide i huset b
1900:003 01 Anna Hansdatter 1871 Rødøy herred* D ug Vævning b

Bnr 1 (74)

1875 (1)

Bruker-enke - Pernelle Pedersdtr

001 01 Pernelle Pedersdatter 1844 Rødø Pr. hm e Gaardbr. Leilænding b
002 01 Anna Hansdatter 1871 Rødø Pr. d b
003 01 Peder Hansen 1872 Rødø Pr. s b
004 01 Anne Pedersdatter 1850 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

P. Pedersen
Utsæd: by1 po7
Brukers yrke: Enke
Husdyr: he1 ku4 ka1 få5

Bnr 1 74 1865

1865 (1)

Bruker - Hans Olsen

001 01 Hans Olsen 51 Rødø Præstgjeld Husf. e Gaardbr. Leilændg Fisker
002 01 Elen Johansdatter 37 Næsne Præstgjeld ug Tjener, bestyrer Husholdgn.
003 01 Mekal Fredriksen 16 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug
004 01 Berith Pedersdatter 17 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr:

1865: Bruker: Hans Olsen
Utsæd: by1 1/2 po8
Brukers yrke: Gaardbr. Leilændg Fisker
Husdyr: he1 ku12 få19 gj5

Bnr 1 (74)

1875 (3) Plass

Husmann - Mons Andersen

012 03 Mons Andersen 1813 Rødø Pr. hf e %g% Husmd med Jord, Fisker, Skytter b
013 03 Saras Monsen 1858 %1869% Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
014 03 Albert Monsen 1863 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
015 03 Anne Pedersdatter 1836 Rødø Pr. tj ug Husholderske b

Utsæd/husdyr:

Bruker: M. Andersen
Utsæd:
Husdyr: ku2 ka1 få4

13.01 1813 Hans Paulsen

1840

Elen Nilsdtr - døde

Døde på gården Reppen Øvre 55-01 den 1. mars 1840.

1813

Skifte - Hans Poulsen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sørfjorden 1813 etter Hans Paulsen. Elen Nilsdtr, ektefelle. Formynder for de umyndige, Ole Hansen Sørfjorden. Ole Hansen (40) sønn. Niels Hansen (30) sønn. Bereth Hansdtr (18) datter. Karen Hansdtr (16) datter. Jakob Hansen (død) sønn. Povel Jakobsen (10) barn av Jakob. Marith Jakobsdtr (12) barn av Jakob. Bereth Jakobsdtr (barn av Jakob). Carsten Hansen (død) sønn. Andreas Carstensen (8) barn av Carsten. Ole Carstensen (6) barn av Carsten. Hans Carstensen 84) barn av Carsten. Paul Hansen (død) sønn. Ole Paulsen (18) barn av Paul.

1809-1809

Mannskapsrullene

Bosatt Sørfjorden. 71 år gammel. 1XXX 0.1.12. Nevnt som født "Altern i N. Rana". "Gammel og svak". Nevt kun året 1809, ikke senere.

1801 (1)

Bruker - Hans Poulsen

001 01 Hans Poulsen 64 Husbonde 2dt ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Elen Nielsdatter 40 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Casten Hanssen 20 Hans søn Ugift
004 01 Ole Hanssen 18 Hans søn Ugift
005 01 Niels Hanssen 7 Deres søn
006 01 Berithe Sophia Hansdatter 5 Deres datter
007 01 Karen Hansdatter 2 Deres datter
008 01 Olava Hansdatter 1 Deres datter
009 01 Johanna Mentzdatter 12 Foster datter Ugift

1787

Skifte - 1.ektefelle Beret Jakobsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter avdød Beret Jakobsdtr Sørfjorden 1787. Gjenlevende ektefelle Hans Paulsen. Barn: Jakob Hansen (20), Carsten Hansen (10). Povel Hansen (16) og Ole Hansen (8).

Sønn

Ole Hansen (Sønn 1 ekt). (f.1783).

40 år gammel sønn - ved skifte etter faren 1813. Nevnt skifte etter sin mor 1787.

Sønn

Carsten Hansen (1.ekt) (f. 1777)

Nevnt skifte etter sin mor 1787 (10 år).
Nevnt som død i skiftet etter faren i 1813. Anders Carstensen (6) sønn av Carsten, Ole Carstensen (6). Hans Carstensen (4) .

Sønn

Paul Hansen (1.ekt) (f.1771)

Nevnt i skiftet etter sin mor 1787.
Nevnt som død sønn i skiftet etter faren i 1813. Etterlater seg sønnen Ole (18).
Bodde og døde på gården Øresvik, lenke dit.

Sønn

Jakob Hansen (sønn 1 ekt). (f. 1767).

Bruker av gården Gjersvik - lenke dit
Nevnt skifte etter sin mor 1787.
Nevnes som død sønn ved skifte etter faren 1813. Jakob etterlater seg Påvel Jakobsen (10 år 1813), Marit Jakobsdt (10 år i 1813), Beret Jakobsdtr.

Sønn

Nils Hansen (f.1794)

30 år gammel sønn - ved skifte av faren 1813.

Datter

Berit Hansdtr

18 år gammel datter ved skiftet etter faren 1813.

Datter

Karen Hansdtr

16 år gammel datter ved skifte etter faren 1813.

1737

Hans Poulsen - innflytter fra Rana

Ifølge mannskapsrullene er han født Altern i Nord Rana.

Bnr 2 Stokkmyren

1950

Eier og bruker - Håkon Pedersen

Skyld av 67 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 2

1910

Eier og bruker - Olav Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olav Pedersen 07.04.1882 Lurøy hf g Gaardbruker (selveier) b
002 01 Sara Hansdatter 24.03.1882 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Hakon Olavsen 23.07.1903 Rødøy s ug Søn b
004 01 Olaug Olavsdatter 28.03.1908 Rødøy d ug Datter b

Bnr 2 (72b)

1886

Matrikkel

2 74b Sørfjorden Hans Andersen 1-34 0-2-21-21

Bnr 2

1801 (2)

Bruker - Niels Joensen

010 02 Niels Joenssen 36 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri
011 02 Martha Israelsdatter 32 Hans kone 1te ægtesk.
012 02 Isach Nielsen 7 Deres søn
013 02 Jonas Nielsen 5 Deres søn
014 02 Elias Nielsen 2 Deres søn
015 02 Milla Israelsdatter 26 Tjeneste pige Ugift

1801

'Ektefelle: Martha Israelsdtr

Født ca 1769.
1801: 011 02 Martha Israelsdatter 32 Hans kone 1te ægtesk.

1794 ca

Sønn: Isach Nilsen

1801: 012 02 Isach Nielsen 7 Deres søn

1794 ca

Sønn: Jonas Nilsen

1801: 013 02 Jonas Nielsen 5 Deres søn

Sønn: Elias Nilsen

1801: 014 02 Elias Nielsen 2 Deres søn

1801

Tjenestepige - Milla Israelsdtr

Født ca 1775.
1801: 015 02 Milla Israelsdatter 26 Tjeneste pige Ugift