Gård Vasvik (14)

Bruksnr 1

Hovedsiden

14 01 Rydningen 1994

1994 Hjemmel: Oddlaug Marie Amundsen

Fra 14.3.1994, vederlag kr 30.000.

Rydningen

Foto fra Fjesboka - lagt ut av Hans Amundsen. (12806),

14 01 - Sigurd og Hartvig Rynning

1950 Eiere - Sigurd og Hartvid Rynning

Skyld av 68 øre
Matrikkelutkastet av 195

Sigurd

Folketellingen 1900 - sønn av forrige bruker Jens Hansen.
005 01 Sigurd Jensen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b

Hartvig

Folketellingen 1900 - sønn av forrige bruker Jens Hansen.
006 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

14 01 1941 Jens Bernhard Bang Hansen

Skjøte av 20.1.1941

Undertegnede selvskiftere og myndige arvinger i boet etter Jens Hansen, Strand, bopel Vasvik skjøter og overdrag herved til våre brødre Sigurd Rydning og Hartvig Rydning, Vasvik, den den forannevnte dødsbo tilhørende gård Rydningen (Vasvig) Gnr 14, bnr 1 av skyld mark 0,68 i Rødøy herred.

Kjøpesum for gården er bestemt ved kjøpekontrakt opprettet den 17. november 1936 mellom Jens Hansen og anførte sønner - fastsatt til kr 1 800 og er betalt.
Hans Jensen
Sigurd Rydning
Hanna Rydning
Anton J. Rydning
Alma Rydning
Edvard Rydning
Hartvig Rydning
Jenny Rydning
Bernhard Rydning
Rolf Rydning

Notert av lensmann Leonhard Losvik på skjøtet

I henhold til Rødøy lensmannbestillings dødsfallprotokoll attesteres at der i forannevnte bo er følgende arvinger - alle myndige:
1. Hans Jensen Rydning, adresse Kvina.
2. Edvard Jensen Rydning, Visnes Normøre (anf. Refsnes).
3, Sigurd Jensen Rydning, Øresvik.
4. Hartvig Jensen Rydning, Øresvik.
5. Hanna Jensen Rydning, Øresvik.
6. Jenny Jensen Rydning, Øresvik.
7. Bernhard Jensen Rydning, Oslo pr. Hemnesberget (Øresvik).
8. Anton Jensen Rydning, Håkareng, Selsøyvik.
9. Alma Jensen Rydning, Øresvik.
10. Rolf Jensen Rydning, Øresvik.

1920 folketellingen (14 01 0026 Rydningen)

001 Jens Bang Hansen 01 1865-01-27 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Julianna Marie !! 01 1867-03-30 Rødøy - hu g Husmor
003 Sigurd Anton Kyrre !! 01 1895-01-30 Rødøy - s ug Fisker. Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider
004 Hartvik Johan Kyrre !! 01 1899-02-26 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide for sine foreldre uten kontant lønn.
005 Hanna Marie Eide 01 1901-05-19 Rødøy - d ug Utfører fjøsarbeide (budeie) for sine foreldre uten kontant lønn
006 Jenny Marie !! 01 1903-07-04 Rødøy - d ug Utfører husarbeide for foreldrene uten kontant lønn (Indepike
007 Anton Kaurin !! 01 1905-03-23 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide for foreldrene uten kontant lønn.
008 Alma Ragnhild !! 01 1907-08-27 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
009 Bernhard Lund 01 1910-03-10 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
010 Rolf Norin Angel 01 1913-06-09 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

1910 Folketellingen

001 01 Jens Hansen 27.01.1865 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker f
002 01 Julianna Jakobsdatter 30.03.1867 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Hans Jensen 01.05.1891 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide f
004 01 Edvard Jensen 17.02.1893 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
005 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Hanna Jensdatter 19.05.1901 Rødøy d ug Datter b
007 01 Jenny Jensdatter 04.06.1903 Rødøy d ug Datter b
008 01 Anthon Jensen 23.03.1905 Rødøy s ug Søn b
009 01 Alma Jensdatter 24.08.1907 Rødøy d ug Datter b
010 01 Bernhard Jensen 10.03.1910 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Hansen 1865 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Gaardsdrift Gaardbruger b
002 01 Julianne Jakobsen 1867 Rødøy herred* Hm g Husgjerning Kreaturstel b
003 01 Hans Jensen 1891 Rødøy herred* S ug hugger Ved b
004 01 Edvard Jensen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Sigurd Jensen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Kristiane Larsdatter 1830 Rødøy herred* Besøgende e underviser eller staver med Børn mt

Jens Hansen sin mor

1910: 011 01 Karen Jensdatter 1822.06.? Rødøy fl e Intet erhverv, Fors. gbr. b

Jens - hvor fra

Født 27.1.1865 på gården Strand. Sønn av Hans Rolfsen og Karen Martha Birgitha Jensdtr. Lenke dit.

Ektefelle: Julianna Marie Hedevig Jakobsdtr

Født 30.3.1867.

1910 Sønn; Bernhard Jensen

1910: 010 01 Bernhard Jensen 10.03.1910 Rødøy s ug Søn b

1907 Datter: Alma Jensen

1910: 009 01 Alma Jensdatter 24.08.1907 Rødøy d ug Datter b

1905 Sønn: Anthon Jensen

1910: 008 01 Anthon Jensen 23.03.1905 Rødøy s ug Søn b

1903 Datter: Jenny Jensdtr

1910: 007 01 Jenny Jensdatter 04.06.1903 Rødøy d ug Datter b

1901 Datter: Hanna Jensdtr

1910: 006 01 Hanna Jensdatter 19.05.1901 Rødøy d ug Datter b

1899 Sønn: Hartvig Jensen (Rynning)

1900: 006 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
1910: 005 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy s ug Søn b

1895 Sønn; Sigurd Jensen (Rynning)

Nevnt i tellingen 1900 som bosatt hjemme, ikke 1910. Overtar som bruker her sammen med en bror - se hjemmel fra 1950.

1893 døpt sønn Edvard Martin Dahl

1893.6G 17.02.1893 26.06.1893 Edvard Martin Dahl E husmand Jens Bernhard Bang Hansen Strand 1865
Juliane Marie Hedevik Jakobsen 1867

Mer om EDVARD:

Født 17.2.1893 på gården Strand. Nevnt tellingen som hjemme 1900, men ikke nevnt 1910 bosatt hjemme.

1891 døpt sønn: Hans Karolius Bang

1891.14G 01.05.1891 05.07.1891 Hans Karolius Bang E husm Jens Bernhard Bang Hansen Strand 1865
Juliane Marie Hedevik Jakobsdtr 1867

Mer om HANS:

Født 1.6.1891 på gården Strand. Hjemme her ved tellingen 1900 og 1910.

14.01 1886 Jørgen Lusanius Meyer Steffensen

Jørgen dør her

AVDØD:
1891.21G 27.12.1891 07.12.1891 gift, gaardbruger Jørgen Meier Steffensen Tonnæs i Lurø Vasvik Telnæs 1851

Jørgen Lusanius Meier Steffensen

1 75a Rydningen Jørgen Meyer Steffensen 0-68 0-0-17-17

Hvor fra kom han?

Jørgen ble født ca 1850/1851 i Lurøy, mens foreldre hans bodde den meste av tiden på gården Skivik 17. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

1890 Kristine Marie

AVDØD:
1890.7P 25.06.1890 ægte født Kristine Marie Jørgensdtr Vasvik Vasvik Telnæs 20.6.1890 [Ug]

1888 Alfons Meyer

AVDØD:
1888.5G 22.01.1888 ægtefødt tvilling Alfons Meyer Vasvik Vasvik Telnæs 18.1.1887

1889 Martin August

AVDØD:
1889.9G 14.08.1889 21.08.1889 ægte født Martin August Jørgensen Vasvik Vasvik Telnæs 9.8.1889

14,01 (75a) 1772 Martinus Hansen

Lovise Bergitte Zahl - nå bosatt i Meløy

OLKETELLINGA 1900:
Lovise er bosatt som selveier og gårdbrukerenke på Olderøen 2-11 i Meløy kommune. Hun bor der med 2 barn. Hun og de 2 barna er født i Rødøy. I huset bor også Emil Pettersen f.1888 i Rødøy, som midlertidig bosatt.

Familien er flytta til Meløy

Martinus er født i Meløy og barna født 1872 og 1874 er født i Meløy. Han dør der før år 1900.

1875 folketellingen

001 01 Martinus Hansen 1850 Melø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Lovise Hansdatter 1853 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Anna Martinusen 1871 Rødø Pr. d b
004 01 Albert Martinusen 1872 Melø Pr. s b
005 01 Konrad Martinusen 1874 Melø Pr. s b
006 01 Eline Østensdatter 1858 Melø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

M. Hansen
Utsæd: by1/5 po6
Husdyr: ku5 ka3 få14 gj3

Ektefelle: Lovise Bergitt Zahl Hansdtr

Født den 14.4.1853 i Vasvik som datter av Hans Kristian Kristiansen og Kristiane Kristoffersdtr. Brukere under her.

1875: 002 01 Lovise Hansdatter 1853 Rødø Pr. Hans Kone g b

1882 Sønn: Olaf Martion Rønne Hansen

Født 16.6.1882 på gården Vasvik.
Olaf er år 1900 bosatt som voksen sønn hjemme hos mora, selveier og enke på Olderøen 2-11 i Meløy kommune.

1880 Sønn; Wilhelm

Flytta sammen med familien til Meløy.
Vilhelm er år 1900 bosatt som voksen sønn hjemme hos sin mor, enke og eier av gården Olderøen 2-11 i Meløy kommune.

1875 Datter: Mathilde Lund

Født på gården Vasvik 14 1875. Flytta med familien til Meløy og ble gift der.

Mer om Mathilde Lund

KIRKEBOKA VIET 1897:
15.09.1897 - fisker Johannes Mikal Hansen, født Snyen i Melø 1875, bosatt Snyen i Melø, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Hans Olai Olsen. Mathilde Lund Martiniusdtr (Hansen), født Vasvik 1875, 1.ekt. Datter av gårdbruker Martinus Johan Hansen. Merknad: Brudens heim er Bolgvær i Melø.

1874 Sønn: Konrad Martinussen

1875: 005 01 Konrad Martinusen 1874 Melø Pr. s b

1872 Sønn: Albert Martinussen

1875: 004 01 Albert Martinusen 1872 Melø Pr. s b

1871 Datter: Anna Martinussen

1875: 003 01 Anna Martinusen 1871 Rødø Pr. d b

ANDRE personer:

1875 ft: Tjenestepike: Eline Østensdtr

1875: 006 01 Eline Østensdatter 1858 Melø Pr. tj ug Tjenestepige b

14.01 (75a) 1875 Hans Kristensen

1875 folketellingen

007 02 Hans Kristiansen 1790?? Lurø Pr. hf g Kaarmand Fisker b
008 02 Kristiane Kristoffersdatter 1831 Mo Pr. Hans Kone g b
009 02 Saras Hansen 1862 Radøy s b

1865 folketellingen

001 01 Hans Kristansen 47 Lurø Præstegjæld Husf. g Gaardbr Leilændg Fiskr
002 01 Kristiane Kristofersdatter 35 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Lovise Hansen 13 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Hansine Hansen 10 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Saras Hansen 3 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Kristansen
Utsæd: by1/4 po7
Brukers yrke: Gaardbr Leilændg Fiskr
Husdyr: ku7 få10 gj3

1856 datter: Hansine Marie Zahl Hansen

Hun ble gift med Albert Martinius Petersen f. 1850 i Meløy. Eier og bruker av gården Gjersvik bnr 1.

AVDØD datter (?)

AVDØD:
1862.32 02.07.1862 03.08.1862 ægtef pgbr Jørgine Ovidia Eide Hansd Vasvik 2 1/2 Død af halsesyge.

14.01 1830 Ole Kristensen

Bruker: Ole Kristensen

Født ca 1793.
Sønn av tidligere bruker her Kristen Nilsen og Daaret Olsdtr.
Bror en Nils Kristensen.Nevnt i mannskapsrullene helt fra de starta 1809 og fremover. Lenge som dreng - sammen med broren Nils som ble bruker rundt 1825.

Bruker fra ca 1830 og videre en tid. Nevnt da som "maatelig høy og frisk". Senere som "er svakelig". Nevnes her helt til rullenes siste år 1835.

Sønn: Kristen Olsen

Nevnt 1835 som 6 år gammel sønn av brukeren. Nevnt fra 1830/1831, da 11 og 2 år.

Stesønn: Hans Kristensen

Nevnes som "stesønn" hos brukeren Ole Kristensen 1835, 15 år gammel, Nevnt født "Lia" - er vel i Lurøy?

Sønn: Hans Olsen

Hans nevnes siste gang i mannskapsrullene 1831-1833 som 11 år gammel sønn av brukeren.

14.01 1828 Anders Isaksen

Mannskapsrullene

Anders Isaksen er nevnt som bruker av gården Vasvik, bnr 1 - er registrert her i årene 1822 - 1828. Han var før det dreng på gården Æsvik i Rødøy. Lenke dit.

Mer om Anders

Årene 1817 og 1818 er han nevnt som dreng på Sleipnes.
1813: Merknad: "er frisk, har tjent på Nyholm 1813 en sommer.
1817: Merknad: Denne har tient en sommer på Hunholmen i kronarbeide".
1818: Merknad: "er frisk. Har tientpå Nyholm - godt utseende".
Mye notater om at han er født på "Synmør".

Sønn: Hans Andersen

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835 RØDØY:
Bosatt som sønn på gården Vasvik åra 1830-1831, 10 og 11 år gammel. Antagelig også han som er bosatt som 13 år gammel dreng på gården Hamarøen året 1835.

Datter av ektefelle: Maren Hansdtr

KIRKEBOKA RØDØY KONFIRMERTE 1820:
Da Maren Hansdtr ble konfirmert 21 år gammel i 1820, er "Anders Isachsen" nevnt som hennes far (stefar?).

Stesønn av Anders Isaksen: Johan Hansen

Johan er nevnt i mannskapsrullene som stesønn til brukeren Anders Isaksen. Nevnt 1827, 20 år - "er liten". Eller er kommentaren: " tufs", "har feil i en fotæ" nevnes 1831. Nevnt som født og bosatt her som dreng årene 1824-1831.

14.01 Mannskapsrullene

1809-1835

Karl (Carel/Karel) Pedersen

Nevnt mannskaprullene:
Vasvik: 1817, 1818,1822, 1823.
Oldervik: 1825

14.01

1801

Bruker - Hans Andreassen

Var bruker her ved tellingen 1801.