Gård Strand (18) - bruk nr 1

18.01 Strand

1950

Eier og bruker - Ole Sætervik

1 Strand 0 mark 42 øre Ole Sætervik

18.01 1910 Anders Jørgen Klæbo Mentsen

1910 FT

Eier og bruker - Anders Jørgen Klæbo Mentsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Mentsen 30.04.1851 Rødøy hf g Gaardbruker og skomaker (selveier) b
002 01 Karoline Amundsdatter 17.05.1855 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Dorthea Andersdatter 21.01.1883 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Anna Andersdatter 09.09.1885 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
005 01 Edvin Andersen 15.04.1888 Rødøy s ug Fisker f
006 01 Albert Andersen 10.01.1891 Rødøy s ug Fisker b
007 01 Hilda Andersdatter 17.08.1894 Rødøy d ug Arbeide i huset f
008 01 Bernhard Andersen 13.03.1898 Rødøy s ug Søn b
009 01 Arthur Jensiniusen 27.11.1908 Rødøy Pleiesøn ug Pleiesøn, Fors. gbr. b
010 01 Magda Jensiniusdatter 27.11.1908 Rødøy Pleiedatter ug Pleiesøn!! Fors. gbr. b
011 01 Petronelle Pedersdatter 29.09.1833 Rødøy el ug Spinding b

1900 FT

Eier og bruker - Anders Jørgen Klæbo Mentsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Mensen 1851 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, Gaardbruger Fiskeri, Skomager b
002 01 Karoline Amundsen?? 1855 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Thea Andersen 1883 Rødøy herred* D ug Spinding, Vævning b
004 01 Anna Andersen 1885 Rødøy herred* D ug Kokke, Kreaturstel b
005 01 Edvind Andersen 1888 Rødøy herred* S ug Vedhugger Ved b
006 01 Albert Andersen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Hilda Andersen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Bernhard Andersen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Mens Jensen 1818 Rødøy herred* Husfaderens Far e Baadflikker/ Føderaadmand b

1900 FT

Far til brukeren - Mens Jensen

1900: 009 01 Mens Jensen 1818 Rødøy herred* Husfaderens Far e Baadflikker/ Føderaadmand b

Beskrevet som bruker nedenfor på siden her.

EKTEFELLE og BARN:

1910

Ektefelle: Karoline Amundstr

1910: 002 01 Karoline Amundsdatter 17.05.1855 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
1900: 002 01 Karoline Amundsen?? 1855 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

1898

Sønn: Bernhard Andersen

Født her 13.3.1898.
1910: 008 01 Bernhard Andersen 13.03.1898 Rødøy s ug Søn b
1900: 008 01 Bernhard Andersen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1894

Datter: Hilda Gurine Andersen

1910: 007 01 Hilda Andersdatter 17.08.1894 Rødøy d ug Arbeide i huset f
1900: 007 01 Hilda Andersen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b

Hilda ble 24. desember 1922 viet Rødøy kirke til Ole Johan Rode Eliassen, sønn av fisker Elias Jensen.

1891

Sønn: Albert Johan Hagen Andersen

Født her 10.01.1888. Døpt kirken 3.6.1888.
1910: 006 01 Albert Andersen 10.01.1891 Rødøy s ug Fisker b
1900: 006 01 Albert Andersen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b

1888

Sønn: Edvin Heiberg Andersen

Født her 15.4.1888. Døpt kirken 3.6.1888.
1910: 005 01 Edvin Andersen 15.04.1888 Rødøy s ug Fisker f
1900: 005 01 Edvind Andersen 1888 Rødøy herred* S ug Vedhugger Ved b

1885

Datter: Anna Katinka Andersen

Født her 9.9.1885. Døpt kirken 11.10.1885.
1910: 004 01 Anna Andersdatter 09.09.1885 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
1900: 004 01 Anna Andersen 1885 Rødøy herred* D ug Kokke, Kreaturstel b

1883

Datter: Dorthea Marie Jentoft Andersen

Født her 21.01.1883. Døpt kirken 27.5.1883.
1910: 003 01 Dorthea Andersdatter 21.01.1883 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
1900: 003 01 Thea Andersen 1883 Rødøy herred* D ug Spinding, Vævning b

1879

Sønn: Albert Johan Hagen Andersen

Født her 18.08.1879, Hjemmedøpt 24.8.1879. Døpt kirken 23.5.1880.
1910: 006 01: Albert Andersen 10.01.1891 Rødøy s ug Fisker b
1900: 006 01 Albert Andersen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b

ANDRE

1910

Pleiesønn: Arthur Jensiniussen

009 01 Arthur Jensiniusen 27.11.1908 Rødøy Pleiesøn ug Pleiesøn, Fors. gbr. b

1910

Pleiedatter - Magda Jensinusdtr

010 01 Magda Jensiniusdatter 27.11.1908 Rødøy Pleiedatter ug Pleiesøn!! Fors. gbr. b

1910

Bosatt i huset - Petronelle Pedersdtr

Hun er ifølge tellingen 1910 født 29.9.1833 i Rødøy.
011 01 Petronelle Pedersdatter 29.09.1833 Rødøy el ug Spinding b

18.01 1900 Anton Mentsen

1910 FT

Bosatt nå på bnr 3 Nordstrand

Omtalt der med familie folketelling 1910.

1900 FT

Bruker og fisker - Anton Mentsen

FOLKETELLINGEN 1900:

010 02 Anton Mensen 1857 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Snedker. Gdbr. b
011 02 Randine Jakobsdr 1872 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
012 02 Ragnvald Antonsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
013 02 Dagny Antonsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
014 02 Harald Antonsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
015 02 Aksel Antonsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
016 02 Borghild Antonsen 11.05.1899 Rødøy herred* D ug Barn b
017 02 Teodora Jakobsen 1875 Nesne Nor Tyende ug Spinding b

EKTEFELLE:

Ektefelle: Randine Jakobsdtr

1910: 002 01 Randine Jakobsdatter 28.01.1872 Rødøy hm g Gaardmandskone b

BARN:

1908

Datter: Agnes Antonsen

1910: 008 01 Agnes Antonsdatter 16.02.1903 Rødøy d ug Datter b

1905

Datter: Emma Antonsen

1910: 009 01 Emma Antonsdatter 07.10.1905 Rødøy d ug Datter b

1903

Datter: Ruth Antonsen

010 01 Ruth Antonsdatter 11.01.1908 Rødøy d ug Datter b

1899

Datter: Borghild Antonsen

1900: 016 02 Borghild Antonsen 11.05.1899 Rødøy herred* D ug Barn b
1910: 007 01 Borghild Antonsdatter 11.05.1899 Rødøy d ug Datter b

1895

Sønn: Aksel Antonsen

1900: 015 02 Aksel Antonsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
1910: 006 01 Aksel Antonsen 21.01.1896 Rødøy s ug Søn b

1893

Sønn: Harald Antonsen

1900: 014 02 Harald Antonsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
1910: 005 01 Harald Antonsen 22.05.1893 Rødøy s ug Fisker f

1891

Datter: Dagny Antonsen

1900: 013 02 Dagny Antonsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
1910: 004 01 Dagny Antonsdatter 14.05.1891 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b

1889

Sønn: Ragnvald Antonius Antonsen

Født her 5.6.1889. Døpt kirken 18.8.1889.
1900: 012 02 Ragnvald Antonsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
1910: 003 01 Ragnvald Antonsen 05.07.1889 Rødøy s ug Fisker f

ANDRE

1910

Tjenestejente: Teodora jakobsen

1910: 017 02 Teodora Jakobsen 1875 Nesne Nor Tyende ug Spinding b

18.011 (77a)

1886

Strand 77a - matrikkel

1 79a Strand Gurine Jæger 2-19 0-3-13-13

1886

Strand 77a - matrikkel

1 79a Strand Knud Alexander Jæger 2-19 0-3-13-13

18.01 1 (77) Johan Arnt Klæbo Mensen

1910 FT

Johan Arnt Klæbo Mensen - 1833 Mo Herred

Folketellingen for Rana -1910:
005 02 Johan Arnt Mensen 26.08.1847 Rødøy hf g Arbeider (fattigunders.) b
006 02 Kristine Marie Gullesen 14.01.1846 Mo hm g Husmor b
007 02 Dagfrid Kristine Astrid Hansdatter 22.02.1900 Mo d ug Datter b
(Nevnt som PLEIEDATTER 1900),
0046 Mo nedre, husno. 37 (Thoranæsset) under 20 1 6-2-4 7-3-4

1900 FT

Johan Arnt Klæbo Mensen - 1833 Mo Herred

001 01 Johan Arnt Mensen 1847 Rødø Nor hf g Gaardbruger, selveier, fisker b
002 01 Kristine Marie Gullesdatter 1847 Nord-Rana hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Grete Dortea Johansdatter 1880 Nord-Rana d ug Husligt arbeide Datter b
004 01 Inge Mikal Ronesen 1873 Hatfjeldalen Nor fl ug Haandverker. Snedker for egen regning b
005 01 Dagfrid Kristine Hansdatter 22.02.1900 Nord-Rana Pleiedatter ug Pleiedatter b
0057 Hauknesenget 17 2

1875 FT

Husmann - Johan Arnt Klæbo Mensen

007 02 Johan Mensen 1841 Rødø Pr. hf g Husmd. med Jord, Fisker b
008 02 Kristine Gullesdatter 1845 Mo Pr. Hans Kone g b
009 02 Emelie Johansdatter 1866 Mo Pr. d b
010 02 Jensine Johansdatter 1871 Mo Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Bruker: J. Mensen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få6 gj2

1865

Johan Arnt Klæboe Mensen

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 53 - PLASS/BRUK SKOGAN UNDER GÅRDEN HAUKNES:
"Skogan eller Hauknesenget, husmannsplass, utskilt fra bnr. 1 i 1875, som bnr. 2 (22 øre). Den første bruker var Gulle Kristensa fra Elsbuneset, f. 1821, d. 1883. Han kom hit i 1840-åra, fikk husmandsseddel i 1855 og skjøte av Kr. Kristoffersa Hauknes 21.9.1875 for 65 spd., da plassen ble skyldsatt fra gården. Til plassen hørte en skogteig og han skulle ha samme havnegang med Utigården. Gift 1842 med Dorthea Eriksdatter Storbekkmoen, f. 1818, f.1894. Barn: Jens Lorents f. 1842, d.1869. Kristine f. 1846 og Johan Normann f. 1856 (Mo).

2. bruker var versonen Johan Arnt Menssen fra Strand i Rødøy, f. 1847, d. 1933 på Yttern Gamlehjem. Han fikk skjøte i 1891. Gift 1871 med Kristine Marie Gullesdatter Skogan, f. 1846, d.1918. Barn: Jensine f. 1871 (Prestenget) og Grethe f. 1880 (Moheia)."

EKTEFELLE og BARN:

1845

Ektefelle: Kristine Gullesdtr

Født 1845 ca i Mo Prestegjeld.

1846

Datter: Emilie Johansdtr

Født 1866 i Mo prestegjeld.

1841

Johan er sønn av:

Født 23.9.1847 her. Døpt kirken 23.8.1847.
Sønn av Mens Jensen, bruker foran her.

18.01 1 (77) 1905 Mens Klæbo Jensen

1905

Føderaadsmann- Mens Klæbo Jensen - død

Føderaadsmann og enkemann - Mens Klæbo Jensen - født og død her - død den 30.3.1905 av et slagtilfelle.

1900

Føderaadsmann og båtflikker: Mens Klæbo Jensen

Bosatt hos sin sønn Anders - bruker foran her:
009 01 Mens Jensen 1818 Rødøy herred* Husfaderens Far e Baadflikker/ Føderaadmand b

1875 FT

Bruker - Mens Jensen

001 01 Mens Jensen 1817 Rødø Pr. hf g Gaardb. Leilænding Baadbygger Fisker b
002 01 Dorthea Jonasdatter 1817 Mo Pr. Hans Kone g b
003 01 Anders Mensen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker b
004 01 Anton Mensen 1858@1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker b
005 01 Lovise Eliasdatter 1845 Rødø Pr. tj e Tyende b
006 01 Benjamin Benjaminsen 1872 Rødø Pr. Hendes s ug b

Utsæd/husdyr:

M. Jensen
Utsæd: by2 po5
Husdyr: he1 ty1 ku5 ka2 få13
Hage og frukttrær: Kjøretøy og maskiner:

1865 FT

Bruker - Mens Jensen

001 01 Mens Jensen 51 Rødø Præste Husf. g Leilend. Gaardbr Baadbygger
002 01 Dorthea Jonasdatter 51 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Johan Mensen 18 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Anders Mensen 16 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
005 01 Anton Mensen 8 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
006 01 Regine Mensdatter 23 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

008 01 Ingeborg Andreasdatter 60 Rødø Præstegjæld e Lægdslem

Utsæd/husdyr:

Bruker: Mens Jensen
Utsæd: by1 1/2 ha1 po6
Brukers yrke: Leilend. Gaardbr Baadbygger
Husdyr: he1 ku9 få13

1818 ca

Mens - var fra...

Han var sønn av Jens Larsen og Anna Elisabeth Monsdtr. Bruker og føderaadsmann nevnt nedenfor.

EKTEFELLE:

Dorthea døde

Døde her 14.8.1881.

Ektefelle: Dorthea Jonasdtr

Hun skal være født Mo præstegjeld ca 1814. Nevnes i tellingen 1865 og 1875.

Viet

Viet 17.7.1842 til Mens Klæbo Jensen, døpt 21.9.1817.

Mer om Dorthea:

Kilde: Nye Gård og slekt i Rana, bok 1, side 86:
Dorthea Jonasdtr, døpt 21.9.1817. Død 14.8.1881. Til Strand i Rødøy.
Gift 17.7.1842 til Mens Kløbo Jensen. Datter av Jonas Monsen født 13.7.1885. Død 18.12.1869. Jonas var sønn av Mons Nilsen og Martha Andersdtr gnr 103/1, bruker 4 Stor-Røvatnet. Jonas var gift 20.9.1811 med Johanna Andersdtr, døpt 22.4.1792, død 26.1.1885.

UEKTE SØNN:

Mens hadde barn med - Kristine Marie Jakobsen

KIRKEBOKA DØPTE 1884-17: Uekte barn 21031884 - Enkemann Mens Jensen Strand og pige Kristine Marie Jakobsdatter, Strand. Sønnen Ludvik nevnt under her.

1884

Sønn: Ludvig Kristian Meier Mensen

Født her 21.3.1884. Døpt kirken 9.6.1884.
Uekte barn 21031884 - Enkemann Mens Jensen Strand og pige Kristine Marie Jakobsdatter, Strand. Sønnen Ludvik nevnt under her.
Han er år 1900 nevnt som bosatt i Træna. Husmannsplass Kvornes Husø Husmannsplass under. Tjenestedreng der hos Mikaael Jeppesen.

BARN:

1858

Sønn: Anton Johan Klæbo Mensen

Født her 20.6.1858. (eller 9.3 - annen kilde?).
Overtar som bruker sammen med sin bror - familien omskrevet foran her.
1875: 004 01 Anton Mensen 1858@1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker
1865; 005 01 Anton Mensen 8 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1851

Sønn: Anders Jørgen Klæbo Mensen

Født her 30.04.1851. Døpt kirken 9.6.1851.
Overtar som bruker her og er nevnt med familie foran her.
1875: 003 01 Anders Mensen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen, Fisker b
1865: 004 01 Anders Mensen 16 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1847

Sønn: Johan Anrt Klæboe Mensen

Født her 23.8.1847. Nevnt med familien sin foran her.

1843

Datter: Regine Marie Klæboe Mensdtr

Født her 25.4.1843. Døpt kirken 4.6.1843.
1865: 006 01 Regine Mensdatter 23 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
Gift 5.8.1866 med Ole Peder Antonius Mortensen. Familien bodde på gården Storselsøy.

ANDRE:

1875 FT

Enke og tjenestejente: Lovise Johanne Kristine Eliasdtr

1875: 005 01 Lovise Eliasdatter 1845 Rødø Pr. tj e Tyende b
Lovise bor her som enke og tyende.
Hun er omtalt med ektefelle og tre barn under gården Melfjorden 25-8 Ravnskar. Lenke dit. Hun her med seg yngste sønn her, se under.
De to andre - Elias og Kristine er bosatt på gården Skivik.

Lovise sitt barn (1 av 3) - Benjamin Benjaminsen

1875: 006 01 Benjamin Benjaminsen 1872 Rødø Pr. Hendes s ug b
Sønn av Lovise Johanne Kristine Eliasdtr. Lenge til Ravnskar.

18.01 1871 Jens Larsen

1871

Skifte etter Jens Larsen

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Strand 1871 etter Jens Larsen. Døde 14.mars 1869.
Barn:
Mentz Jensen, Strand.
Markus Jensen; Olderøen.
Karen Jensdatter, gift Hans Rolfsen, Strand.

1869

Føderaadsmann - Jens Larsen - dør

Dør her på gården Strand den 14.3.1869.
1869. Død: 19 14.03.1869 Gravlagt: 08.07.1869 kaarmd Jens Larsen Strand 81

1865

Føderaadsmann - Jens Larsen

Bosatt 1865 hos sønnen Mens Klæbo Jensen:
007 01 Jens Larsen 80 Rødø Præstegjæld hans Fdr e Føderaadsmd

1816

Sølvskatten 1816

Fornavn Jens
Etternavn: Larsen
Innskudd: 5-0-0 spd-ort-sk
Dato:1816-10-03
Bosted: Strand
Personmerknader:
Kiøbt JNo. 1128/23
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801

Jens Larsen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Bjerga 53-1.

Skifte etter Jens Larsens foreldre

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Bjerga 1811 etter avdøde Lars Jensen og Barbara Johansdtr. Sønn: Jens Larsen. Karen Larsdtr, død. Ole Christensen (4) barn av Karen. Markus Christensen (1) barn av Karen. HER ER DET EN MISFORSTÅELSE I SKIFTET. KAREN ER IKKE DØD, DET ER HENNES SØSTER SOM ER MOR TIL BARNA, HUN ER DØD.

1823-1825

Sønn: Johan Peder Klæbo Jensen

Døde på gården Strand 29.6.1825. Gravlagt 3.7.1825. 2 år gammel.
(1825.7G 29.06.1825 03.07.1825 Johan Peder Klæboe Strand 2)

1821-1850

Datter: Anna Martha Klæboe

1850.18 Døde: 27.08.1850 Gravlagt: 08.09.1850 pige Anna Martha Jensd Strand Falt i en elv.

18.01 1801 Peder Pedersen

1801 folketellingen

1801 folketellingen
001 01 Peder Pedersen 58 Husbonde 1te ægteskab Bonde, gaard bruger og fisker
002 01 Ingebor Kristophersdatter 45 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Abel Nielsen 6 Foster søn
004 01 Ane Elisabeth Melchersdatter 10 Foster datter
005 01 Bereth Ellingsdatter 4 Foster datter
006 01 Jens Olsen 22 Tjeneste dreng Ugift
007 01 Ane Sørensdatter 19 Tjeneste pige Ugift