Gård Selsøyvik (4)

RLA (10616)

 

 

Sider

Olsen-familien

Elen Marie Johnsen g.Olsen
Finn Olai Olsen
Janna Fygle
Ole Pedersen
Othelius Olsen

Andre på gården

Bernt Edvard Gaarde Pedersen
Edvard Jensen
Elling Jensen
Dorius A. Lied
Gerhard Schønning
Jens Pedersen
Markus Andersen
Melker Melkersen
Nils Kristensen
Ole Hartvig Hvid
Tomas Jensen

Bruk nr 4 og videre

Anders Heltvedt
Edgar Jensen
Ellen Marie Johnsen, Olsen
Elling Jensen
Karl Hoff
Olaus Pedersen
Torsten Hansen

Jæger-familien

Kristian Jæger (Edvard KRISTIAN Jæger)
Olaf Jæger
Ole Jæger

Handelsstedet før 1835

Arnt Olsen
Hans Emershof Mibes Jentoft
Hartvig Jentoft
Marchus Joensen
Mikkel Andersen
Nils Jensen
Nils Olsen
Ole Hartvig Hvid
Ole Arntsen Storch
Ole Nilsen
Peder Andersen
Peder Munch Glad
Peder Jonsen

1801

Anders Bottelsen
Anders Selsøyvik (1696)
Anders Jonsen
Borger Jensen
Enken Selsøyvik (1647)
Hans Pedersen f. ca. 1735
Hans Pedersen f. ca. 1732 (kan være samme personer)
Peder Hansen
Per Kristoffersen

Div

1936

Oldfunn

Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER, HAVNØ 1936

1.
Hein funden ved jordarbeide paa en vold som heter "Svensken" efter arbeideren som drev jordarbeider paa gården, heinen indsendt til Tromsø museum.

2.
Paa en flat vold av skjællsand syd for Ørnstolen, 5 lave og uregelmæssige rullestensrøser. Meget lik de uregelmæssige grave fra vikingetiden som paa Buøyvolden paa Nordgjærøy (gno.76). Kun en liten røs østligst paa volden, av høist 3 meters tverm. synes ubeskadiget.

3.
Rundhaug av rullesten og jord, 6 a 7 meter i tverm. i en liten vik mot Hestøen. Neppe utgravet, men dog uregelmæssig og vistnok beskadiget paa anden maate.

1896

Selsøyvik

Gårdmatrikkel
Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 4
•Gammelt matrikkelnr: 63
•Navn på gård: Selsøen lille
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 65 Selsøvik Edvard Kristian Jæger 5-20 1-0-18-18

1747

Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
225 23 Rødøe fierding Lil Selsøen Iver Iversen Død i armod 2 rd. 25 s

1647

Skattematrikkel

L i l l e S e l s ø e n
1 w .
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort