Gård Selsøyvik (4)

RLA (10616)

 

 

Sider

Olsen-familien

Elen Marie Johnsen g.Olsen
Finn Olai Olsen
Janna Fygle
Ole Pedersen
Othelius Olsen

Telegrafstasjonen

Dorius A. Lied
Jens Hansen
Gerhard Schønning
Ane Jørgine Lindegaard, f. Marstrand, uplassert person.

Bruk nr 1 -3

Bruk nr 1 Selsøyvik gårdsbruket
Kjell Setvik
Bruk nr 2 Jægersborg
Tove Hansen, Alfred Sigbjørn Jensen og Johan Arne Jensen.

Bruk nr 3 Torvøy, tidligere husmannsplass
Tomas Jensen, husmann og skipper

Bruk nr 4 Hestøy og plassene

Anders Heltvedt
Edgar Jensen
Ellen Marie Johnsen, Olsen
Elling Jensen
Karl Hoff
Olaus Pedersen
Torsten Hansen
Knut Østensen

Bruk nr 5 og flere

05 Solvang
- Edgar Jensen
06 Lillegård
- Ellen Marie Olsen
04 07 Jægersborg II - sammenslått med bnr 2
04 08 Solvang
osv

01 Husmenn og strandsittere

Melker Melkersen, strandsitter
Elling Jensen, senere bosatt Hestøy
Edvard Jensen
Jens Pedersen hadde festetomt fra 1922.

02 Husmenn og strandsittere

Bernt Edvard Gaard Pedersen 1875
Markus Andersen, 1875
Nils Kristensen, husmann 1865

Jæger-familien

Kristian Jæger (Edvard KRISTIAN Jæger)
Olaf Jæger
Ole Jæger

1801

Hans Emershof Mibes Jentoft
Hartvig Jentoft
Ole Hartvig Hvid
Marchus Joensen
Hans Pedersen

Uplasserte personer

Anne Abrahamsdtr
Anton Gunerligus Estensen
Lars Peter Pedersen
Olava Pernilla Olsdtr
Peder Tostrup
Sigurd Hansen, barn

Div

1936

Oldfunn

Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER, HAVNØ 1936

1.
Hein funden ved jordarbeide paa en vold som heter "Svensken" efter arbeideren som drev jordarbeider paa gården, heinen indsendt til Tromsø museum.

2.
Paa en flat vold av skjællsand syd for Ørnstolen, 5 lave og uregelmæssige rullestensrøser. Meget lik de uregelmæssige grave fra vikingetiden som paa Buøyvolden paa Nordgjærøy (gno.76). Kun en liten røs østligst paa volden, av høist 3 meters tverm. synes ubeskadiget.

3.
Rundhaug av rullesten og jord, 6 a 7 meter i tverm. i en liten vik mot Hestøen. Neppe utgravet, men dog uregelmæssig og vistnok beskadiget paa anden maate.

1896

Selsøyvik

Gårdmatrikkel
Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 4
•Gammelt matrikkelnr: 63
•Navn på gård: Selsøen lille
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 65 Selsøvik Edvard Kristian Jæger 5-20 1-0-18-18

1747

Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
225 23 Rødøe fierding Lil Selsøen Iver Iversen Død i armod 2 rd. 25 s

1647

Skattematrikkel

L i l l e S e l s ø e n
1 w .
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort