Gård Selsøyvik (4) - de "Andre" på gården før 1935

© RLA (349).

Tilbake...

04.01 1910 Fjøsgården

1910

Strandsitter - Melker Melkersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Melker Melkersen 16.08.1839 Rødøy hf g Strands., Seilmaker %seilrepparatør% og fisker b
002 01 Ingeborg Hansdatter 15.07.1851 Binddalen hm g Budeie b
003 01 Mathea Melkersdatter 06.10.1874 Rødøy d ug Tjenestepike b
004 01 Aslaug Haakonsdatter %Sivertsen% 10.05.1908 Rødøy d ug Understøttes af faderen b
005 01 Hanna Melkersdatter 27.07.1834 Rødøy el ug Fattigunderstøttet b

Kom fra Rangund

Han er år 1875 og 1900 bosatt i Rangsund. Bnr 2 som innerste.

04.01 1900 Elling Jensen

1900: gårdsbestyrer Elling Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Elling Jenssen 1857 Rødøy herred* Hf g Jordbrugsarbeide og Fiskeri. Gaardsbestyrer b
002 01 Ingeborg Hansdatter 1858 Melø Hm g Gaardsbestyrer-Kone b
003 01 Hans Ellingsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Einar Ellingsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Anna Ellingsen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Torolf Ellingsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Aksel Ellingsen ??041899 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Emilie Matisdatter 1882 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

04.01 1900-1910 Telegrafstasjonen

1910:Telegrafbestyrer - Gerhard Sjønning

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Gerhard Schønning 30.08.1841 Vaagan hf g Telegrafbestyrer b
002 01 Angeline Johansdatter 13.04.1858 Loppen hm g Telefonistinde b
003 01 Johan Amundsen 01.06.1833 Vegøy fl e Bor sammen med sin datter og svigersøn, (pensioneret lærer) b
004 01 Lise Hanssen 17.10.1891 Brønøy tj ug Tjenestepike b

1900: Telegrafbestyrer - Gerhard Schønning

001 01 Gerhard Schønning 1841 Hadsel Nor Hf g Tellefonist og Tellegrafist, Postaabner b
002 01 Angelline Schønning 1858 Loppen Fin Hm g Tellefonist - Hustru b
003 01 Harald Schønning 1875 Brønø Nor S ug Kontorbetjent ved Postaabneriet b
004 01 Helfrid Schønning 1877 Brønø Nor D ug Alm. Husgjerning b
005 01 Ane Hansdatter 1878 Bjærkø Nor Tj ug Tjenestepige b
006 01 Anton Berg 1870 Lurø Nor FL ug Tellegrafbud f

04.01 1865

1865: Telegrafbestyrer: Dorius A. Lied

025 01 Dorius A. Lied 1849 Rød ell. Næssets Pr. %Rø. S. Nækkets Pr.% Logerende g Tellegrafist b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gudrunb Petrine Lied

1877 døpt datter: Gurdun Lied

1877.48 28.04.1877 22.07.1877 Gudrun E telegrafist Donus Amundus Lied? Selsøyvik 1850
hust Laura Petrine Lied? 1841

04.01 1910 Svensken

1910: Strandsitter - Edvard Jenssen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Edvard Jenssen 10.07.1855 Meløy hf g Fisker og Strandsidder f
002 01 Julie Torstensdatter 25.02.1869 Brønøy hm g Fiskerkone, pleier undertiden at være borte og deltage i vask o.s.v. b
003 01 Alfred Edvardsen 26.11.1888 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Edgard Edvardsen 16.07.1908 Rødøy s ug Søn b

1900: Innerste: Edvard Jensen

Bosatt hos Otelius Olsen og hans ektefelle:
003 02 Edvard Jenssen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri Inderst b
004 02 Julie Olsdatter 1869 Brønø Nor Hm g Dagarbeide. ved Jordbrug og Husstel b
005 02 Ingvarda Edvardsdat 1888 Bindalen Nor D ug Barn b
006 02 Alfred Edvardsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1870

Konfirmert 19. juni 1870 i Rødøy 16 år gammel. Hjemme på Storjord i Meløy ved F 1865. Hjemme på Hestøy ved F 1875, matros. Inderste ved Svensken under Selsøyvik ved F 1900, gift.
Kilde:
Med Røtter i Rødøy (Selsøyvik-folket).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olea Julie Olsdtr

Olea Julie Olsdtr, Valberg fra Brønnøy, f. 25.02.1869.

1888 datter: Ingvaarda

Født 26.11.1888 i Bindal.Kilde: ”Med røtter i Rødøy”:
Hjemme ved F 1900. Gift med Leif Lauritsen Rangsund, f. 23. september 1899.
De var barnløse. Leif Bernhof var som barn bosatt HER.

1893 sønn: Alfred

Kilde: ”Med røtter i Rødøy”:
Hjemme F 1900. Bosatt på Askøy ved Bergen. Gift med Sigrid og hadde 2 barn.
Barna og barnebarna går fram av nevnte slekts tavle og kan skrives inn senere.

1908 døpt sønn: Edgar Julin Jensen

1908.20G 16.07.1908 13.09.1908 Edgar Julin E fisker Edvard Kristian Jensen Selsøyvik 1855
Olea Julie Olsdatter 1869

1913 døpt sønn: Ole Hagen Jensen

1913.13G 19.08.1912 07.07.1913 Ole Hagen E fisker Edvard Jensen Selsøyvik 1855
hust Julie Olsdatter 1868

Mer

Slektsboka: ”Med røtter i Rødøy”: Ole døde 1986.
Ole Hagen ble gift med Anny Nordvoll (d. 1985) og hadde 2 barn som er nevnt med familier.

04.01 1910 Stien eller Stigen

Bosatt Gjerøy en tid?

Lenke til Gjerøy Søndre 77-18 Jensheim?

1910

Strandsitter - Jens Schjønning Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jens Pedersen 19.05.1872 Rødøy hf g Bryggedreng & Expeditionsbetjent, Strandsidder b
002 01 Hilda Torbjørnsdatter 1879??.03.28 Rødøy hm g Husmor b
003 01 Magnus Jenssen 01.07.1900 Rødøy s ug Søn b
004 01 Thordis Jensdatter 25.05.1902 Rødøy d ug Datter b
005 01 Judith Jensdatter 27.04.1905 Rødøy d ug Datter b
006 01 Herborg Jensdatter 05.10.1907 Rødøy d ug Datter b
007 01 Haakon Jenssen 24.12.1909 Rødøy s ug Søn b
008 01 Olga Andersdatter 1895.08??.19 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900

Bryggemand

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Pedersen 1872 Rødøy herred* Hf g Bryggemand b
002 01 Hilda Pedersen 1879 Rødøy herred* Hm g Bryggemands-Kone b
003 02 Heggelund Olsen 1869 Stegen Nor Hf g Bager b
004 02 Petra Olsen 1875 U.S. Amerika Hm g Bagerkone b
005 02 Magnus Pedersen 01.07.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

Jens var fra

Jens var sønn av Peder Johan Jensen og Marit Olsdtr og født Gjerøyhavn den 19.5.1872.

EKTEFELLE og BARN:

1917 døpt sønn: Kristian Andreas Jensen

1917.3G 10.11.1917 09.12.1917 Kristian Andreas E tjener Jens Schjøning Pedersen Selsøyvik 1872
h Hilda Sofie 1879
Dissentere

04.00 1891 Anna Dorthea Melkersdtr

1891 folketellingen

001 Anne Dortea Melkersdtr. 1 1839 Rødøy - Familiens overhode e -
002 Edvard Olai Hansen 000 1861 Rødøy - Søn ug -
003 Laurits Krestian Hansen 000 1865 Rødøy - Søn ug -
004 Knut Alleksander Hansen 000 1870 Rødøy - Søn ug -
005 Nils Eide Hansen 000 1872 Rødøy - Søn ug -
006 Edel Helene Hansdtr. 000 1875 Rødøy - Datter ug -
007 Helga Albeta Hansdtr. 000 1878 Rødøy - Datter - -
008 Eline Krestine Hansdtr. 000 1881 Rødøy - Datter - -

04.00 1891 Jens Hansen

1891 folketellingen

Sælsø lill (056-65).
001 Jens Emil Hansen 1 1842 Kristiania. - Familiens overhode g -
002 Julie Hansen 000 1846 Kristiania. - Hustru g -
003 K. Einar Hansen 000 1870 Bodö. - Søn ug -
004 Julie Dorotea Hansen 000 1872 Kristiania - Datter ug -
005 Ragna Maria Hansen 000 1877 Flakstod. - Datter - -
006 Sigrid Albertine V. Hansen 000 1881 Rødøy - Datter - -
007 Inga Elise Hansen 000 1884 Rødøy - Datter - -
008 Sverre Valdemar Hansen 000 1887 Rødøy - Søn - -
009 Edvard Græger Norum 000 1865 Lurö. - Besøgende ug -
010 Lyde Motea Pedersen 000 1870 Rødøy - Tjenestetyende ug -

04.01 1875 Markus Andersen

1875 Plass

Strandsitter - Markus Andersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Markus Andersen 1827 Rødø S. og Pr. hf g Strandsider uden Jord, Fisker b
002 01 Krestense Olsdatter 1832 Hemnæs S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Johanne Markusdatter 1797?? Rødø S. og Pr. Moder til hf e Forsørges af Sønnen b

Markus sin mor: Johanna M;arkusdtr

003 01 Johanne Markusdatter 1797?? Rødø S. og Pr. Moder til hf e Forsørges af Sønnen b

Hvor fra

Overtar som strandsitter etter stefaren og nevnes på samme sted i tellingen 1875. Stefaren er død i 1875 og hans mor er bosatt hos ham.

04.01 1875 Bernt Edvard Gaarde Pedersen

1875

Stradsitter - Bernt Edvard Gaarde Pedersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Bernt Pedersen 1848 Rødø S. og Pr. hf g Strandsider uden Jord, Fisker b
002 01 Anne Eilertsdatter 1835 Velfjord S. Brønø Pr. Hans Kone g b
003 01 Hendriethe Berntsdatter 1872 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Eldor Berntsen 1874 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Johan Berntsen 1875 Rødø S. og Pr. s b

Ektefelle: Anne Pernilla Birgitha Eilertsdtr

Folketelling 1875:
002 01 Anne Eilertsdatter 1835 Velfjord S. Brønø Pr. Hans Kone g b

1875

Datter: Johan Bentsen

Født her 1875.
1875; 005 01 Johan Berntsen 1875 Rødø S. og Pr. s b

1874

Sønn: Eldor Bentsen

Født her den 18. mars 1874. Døpt kirken 25.5.1874.
1875: 004 01 Eldor Berntsen 1874 Rødø S. og Pr. s b

1872

Datter: Henriethe Emilie Bentsdtr

Født her den 3. mai 1872. Døpt kirken 2. juni 1872.
1875: 003 01 Hendriethe Berntsdatter 1872 Rødø S. og Pr. d b
FOLKETELLINGA 1900:
Henriette er bosatt som husmandskone på Seingsholmen under gård 20-4 i Lurøy kommune. Hun arbeider med husgjerning og kreatursel. Hun er gift med Hans Jensen f. 1859 i Lurøy.

1849

Bent Edvard Gaarde - hvor fra

Bent er født 13. februar 1849 på Gjerøy søndre 77-03. Han er sønn av Peder Kristensen Riibe og Alethe Johanne Andreasdtr.

04.01 1865 Nils Kristensen

1865

Husmann u/jord: Niels Kristensen

001 01 Niels Kristensen 72 Hemnæs Præsteg. Husfader g Husmand uden Jord Fisker
002 01 Johanna Marcusdatter 70 Rødø Præstegjel hans Kone g
003 01 Marcus Andersen 31 Rødø Præstegjel hendes Søn ug hjælper at underholde Forældrene

1797 ca

Ektefelle: Johanna Marcusdtr

Johanna er født ca 1797 på gården Selsøyvik. Datter av Markus Jonsen og Dorthea Jonsdtr Liljendal.

Sønn av Johanna: Markus Andersen

Overtar som strandsitter etter stefaren og nevnes på samme sted i tellingen 1875. Faren er død i 1875 og hans mor er bosatt hos ham.

Bnr 1 - Hvid

1804

Eier og handelsmann - Ole Hartvig Hvid

Han er omtalt på siden "1801 og før den tid". Lenke dit.
Handelsstedet gitt så over til Hartvig Mogensen Jentoft fra Steine som fikk gjestgiverbevilling 9. februar 1804.

Bnr 2 Jægersborg

Skyldeling - skjøter og heftelser registrert i Realpanteregisteret.

Bnr 3 Torvøy Plass

04.03 Torvøy

Bruk nr 3 av gården Selsøyvik.
Ved matrikkelutkastet av 1950 er det eier av bruk nr 1 som også er eier her - Ellen Marie Olsen.

Plassen Torvøy

1910 Plass

Husmann og skipper - Tomas Jensen

FOLKETELLINGEN 1910 (Plass under gnr 1):
001 01 Tomas Jenssen 16.07.1861 Rødøy hf g Husmand og skipper f
002 01 Julia Antonsdatter 01.09.1867 Wisconsin U.S.A. hm g Husmandskone b
003 01 Anton Tomassen 22.09.1893 Rødøy s ug Søn f
004 01 Lina Tomasdatter 25.01.1896 Rødøy d ug Datter b
005 01 Theodora Tomasdatter 25.12.1898 Rødøy d ug Datter b
006 01 Helga Tomasdatter 16.04.1902 Rødøy d ug Datter b
007 01 !! Tomasdatter* 16.03.1910 Rødøy d ug Datter b

1900 Plass

Husmann - Tomas Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Thomas Jenssen 1865 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand f
002 01 Julie Antonsdatter 1868 Wiskonsin U.SA. Hm g Husmandskone b
003 01 Anton Thomassen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Lina Thomasdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Lise Thomasdatter 25.12.1898 Rødøy herred* D ug Barn b