Gård Selsøyvik (4) - bruk nr 4 og videre

© RLA (1796).

Tilbake...

Matrikkelutkastet av 1950

Matrikkelutkastet av 1950. Brukene 4 til 8. Det var 8 matrikulerte bruk her i 1950.

 Bruk nr 7 her en en skylddeling, hvorved er fraskilt en parcel Jægersborg II, der er gitt en skyld av 1 øre, hvilket bruk er tillagt Jægersborg, avh 16, tinglest 25. mai 1935.  Parsellen besluttet sammenføyes med bnr 2.

Bnr 4 Hestøy

1950

Eier og bruker - Karl Hoff

Skyld av 20 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1935

Eier og bruker - Karl Hoff

Skjøte fra Elen Marie Olsen til Karl Hoff, Brevik. Kjøptekontrakt av 2.1.1935. Skjøte tinglyst 7.5.1938.

Bnr 4 Plass

Tekst

Olaus Pedersen - bosatt Langnes

FOLKETELLINGA 1900: Olaus er bosatt som husmand, mur- og jordbruksarbeider på plassen Langnesvik under gården Langnes (8-1). Nevnes her som født VUKU, Nord-Trøndelag.

1865

Husmann - Olaus Pedersen

001 01 Olaus Pedersen 36 Verdalen Præstg Husfader g Husmand uden Jord ernære sig med Murerarbeide
002 01 Pernilla Pedersdatter 30 Rødø Præstegj hans Kone g
003 02 Fordel Pedersen 45 Rødø Præstegj Logerende ug Fisker
004 02 Dorthea Olsdatter 60 Brønø Præst. ug hans Husholderske
005 02 Ole Thobias Olausen 3 Rødø Præst Husmandens Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Olaus Pedersen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmand uden Jord ernære sig med Murerarbeide
Husdyr: gj2

Bnr 4 Hestø Plass 1 og 2

1910 Plass 1

Husmann - Anders Heltvedt

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Heltvedt 09.11.1851 Hosanger hf g Husmand og fisker b
002 01 Petrine Johnsdatter 16.10.1869 Veø hm g Husmandskone b
003 01 Borghild Andersdatter 20.06.1902 Rødøy d ug Datter b
004 01 Jenny Andersdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Astrid Andersdatter 23.08.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anna Andersdatter 12.12.1909 Rødøy d ug Datter b
007 01 Guri Pedersdatter 1821.09??.29 Leisje fl e Fattigunderstøttet b

1900 Plass 1

Husmann - Anders Heltvedt

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Heltvedt 1851 Hosanger Hf g Jordbrug og Haandværk Bødker, Husmand b
002 01 Petrine Jonsdatter 1869 Veø Rom Hm g Husmandskone b
003 01 Olga Andersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Jeny Andersdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Signe Andersdatter 12.01.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

1910 Plass 2

Husmann - Elling Jensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Erling Jenssen 22.05.1852 Rødøy hf g Gaardsdreng og husmnd. b
002 01 Ingeborg Hansdatter 05.01.1858 Meløy hm g Husmandskone b
003 01 Anna Jenssen 19.05.1894 Rødøy d ug Datter b
004 01 Torolf Jenssen 30.08.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Aksel Jenssen 24.04.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Emma Jenssen 22.11.1902 Rødøy d ug Datter b

1900 Plass 2

Husmann Torsten Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Torsten Hanssen 1855 Dovre Hf g Jordbrug og Dagarbeide ved Jordbrug Husmand m J b
002 01 Gustine Jensdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Kristian Torstensen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri og Dagarbeide ved Jordbrug b
004 02 Hanna Melkersdatter 1833 Rødøy herred* El ug Spindning b

1891 Tellingen

Hessø (054-05)
001 Torsten Hansen 1 1854 Dovre Sogn - Familiens overhode g -
002 Gustine Olava Jensdtr. 000 1836 Rødøy - Hustru g -
003 Vilhelm E. Krestian Torstensen 000 1884 Rødøy - Søn - -
004 Helga Andrea Torstensen 000 1889 nov. Rødøy - Datter - -
005 Anne Olsdtr. 000 1864 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Knut Ostensen Grutle 000 1851 Finaas sogn - Familiens overhode g -
007 Kasbara Johanna Jensdtr. 000 1832 Rødøy - Hustru g

Bnr 5 Solvang

1950

Eier og bruker - Edgar Jensen

Skyld av 9 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 6 Lillegård

1950

Eier og bruker - Ellen Marie Olsen

Skyld av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 7 ?

1950

?

Ingen opplysninger i 1950

Bnr 8 Solvang

1950

Eier og bruker - ?

Bnr 9

2007

Eier - Finn Olsen As

Gnr 4, bnr 9 er overdradd for kr 214.438 fra Inga Edvarda Olsen til Finn Olsen AS (07.02.2007).

2007

Eier - Inga Edvarda Olsen

Gnr 4, bnr 9 er overdradd for kr 214.438 fra Inga Edvarda Olsen til Finn Olsen AS (07.02.2007).

Hjemler

2007

Bnr 11

Gnr 4, bnr 11 er overdradd for kr 700.000 fra Inga Edvarda Olen til Olsen Finn as. (07.02.2007).

2003

Bnr 25

Andel av Bnr 4, bnr 25 er overdradd fra Oddny Helløy til Edgar Paul Kalås (06.10.2003).

1999

Bnr 25

Gnr 4, bnr 25 er overdradd fra Finn Olai Olsen til Edgar Paul Kalås og Oddny Elise Helløy Kalås (15.11.1999).

2014

Bnr 31

Gnr 4, bnr 31 er solgt for kr 69.000 fra Odd Kristian Nordvoll til Kent-Rune Bakker og Mariane Bakker (19.03.2014).