Gård Rødøy (74)

Postkort, © RLA. (3584).

 

Diverse

Andre bruk og plasser

74 02 Øvre Vassdal *

Ikke oppgitt eiere i matrikkel 1950. Skyld av 34 øre.

Bnr 3 og 5 *

BUKKØY
ØSTRE GRINDVÆR

74 04 Selvåg - som klokkergård *

Eier: Det nordlandske kirke og skolefond. Skyld 89 øre.

74 04 Selvåg - plassen og bruket *

De andre som har vært bosatt her.

74 06 Vestre Grindvær *

Bnr 7 8 9 *

BNR 7 BÅTSMEDVIK
BNR 8 TAKØ
BNR 9 LEIRVIKBAKKEN

74 10 Nedre Vassdal *

Eier er Sverre Kvalvik, skyld av 21 øre.

71 11 Vestre Engøy *

74 12 Østre Engøy *

74 13 Bryggevik *

Plass A

74 14 Korsvollen *

Plasser A *

Solheimsvolden
Abrahamsplassen
Vaagenga

Plasser B *

RISHAUGEN
FUGLESANG
GALTEN
SKAALNES
LILLEVIK
BELGEN

Bruk/tomt med nr 15 og høyere *

Disse er alle utskilt formelt fra bnr 1 etter 1950.

Hjemler *

Nordfjordholmen *

Var både matrikulert bruk og husmannsplass under Prestegården.

Div

1886 Rødøy - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 74
•Gammelt matrikkelnr: 133
•Navn på gård: Rødøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 138 Præstegaarden !! Sognepræsten!! 8-49 3-2-6-6

1782/1783 Viet - begge som tjenere på Rødøya

1782 Anders Larsen, brudgom, ungkar, født og bosatt Rødøye. Brur Maren Christensdtr, pige, født og bosatt Rødøye.
Merknader:
BEGGE TIENENDE PÅ RØDØE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
(Det samme skrevet inn I KB for begge årene).

1763 Et uekte barn

Døpt 1763 Rachel Olsdtr, uekte.
Far: Christen Olsen, Rødøen.
Mor: Gurra Pedersdtr.
Merknader:
GURRUE SOM DEN GANG TIENTE PAA PRESTEGAARDEN
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760 Avdød Karen Steen

Avdød 1760 Karen Steen, Rødøen. Alder 51 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1647 Skattematrikkel

H e s t v i g . Aufflsgaard en d er vnd er .
R ødeø p r e steboel bygger .
Kand iche eh r fares huad de 2 gaa rder sehylder

1647 Skattematikkel

R ø d ø e hof fuit p r estegaard . P r e st ens r esidentz .

Et spesielt postkort...

© RLA. (2908)

Tekst fra en hjemmside på internett:
Peder Tønder (1877-1946) var født på Halland på Hugløya. Etter endt skolegang, inkludert amtskolen, reiste han i 1897 til Levanger og jobb i Nordenfjeldske Tidenes trykkeri. Han gikk samtidig i fotograflære, og var ferdig opplært i 1899. Så dro Peder Tønder tilbake til Nesna, og ble fotograf. Fram til 1905 tok han en rekke bilder, men klarte ikke å tjene nok til leve av det. Derfor drev han krambuhandel på Halland fra 1905. Krambua ble flyttet til Vikholmen i 1911, og Tønder tok bilder på fritida. Det sluttet han med etter at han flyttet til Nesna tettsted i 1915. Han giftet seg med Jenny Simonsen fra Bjarkøy, og fikk barna Elida (f. 1913), Arvid (f. 1915), Reinholt (f. 1920), Ingeborg (f. 1924) og Ragnhild (f. 1929).


Han malte bilder, skrev dikt, vers og nidviser. Han skrev også lokalhistoriske artikler. Flere av fotografiene ble trykket som postkort med vers på. Tønder var slekts- og lokalhistorisk interessert, og samlet en mengde opplysninger om Tønder slekten og gårdene på Hugløy og lagde slektsbok overTønder familien. Gamle rariteter samlet han også inn, og etablerte stedets første samling av gamle gjenstander. Noen av disse er plassert på Nesna bygdemuseum.

Flere lenker