Gård Rødøy (74)

Postkort, © RLA. (3584).

 

Diverse

Andre bruk og plasser

74.02

Øvre Vassdal

Ikke oppgitt eiere i matrikkel 1950. Skyld av 34 øre.

74.03

Bnr 3 og 5

BRUKKØY:
1950 Josefine Pedersen
1910 Peder Pedersen
ØSTRE GRINVÆR:
1950 Anton Hansen
1910 Hans Johnsen
1910 Jon Sivertsen
1875 Peder Abel Sivertsen

74.04

Selvåg - som klokkergård

Eier: Det nordlandske kirke og skolefond. Skyld 89 øre.

74.04

Selvåg - plassen og bruket

De andre som har vært bosatt her.

74.05

Bnr 5

Se foran under bnr 3

74.06

Vestre Grindvær

1875 Ole Aleksandersen
1824 Hans Andreas Pedersen
1910 Maren Jensdtr
1900 Helmer Hansen
1865 Ole Olsen

74.7/8/9

Bnr 7 8 9

Bnr 7 Båtsmedvik
1950 Jakob Strøm
1910 Jakob Strøm
Bnr 8 Takø
Rødøy Kommune
Edvin Olai Ingvvaldsen Takøy
1910 Kornelius Mikalsen
Bnr 9 Leirvikbakken
Hans Ludvigsen
Anne Sofie Hansen
Helmer Hansen

74.10

Nedre Vassdal

Eier er Sverre Kvalvik, skyld av 21 øre.

74.11

Vestre Engøy

Bnr 11 Vestre Engøy
1950 Aksel Engø med flere
1926 Anna Engøy (Anna Sofie Jensen)
1910 Saras Olsen
Hågen Andreas Mekkelborg Olsen
Bnr 11 - 12 ? Engøy
Ole Olsen
1865 Jens Larsen
Bnr 12 Østre Engøy
1950 Aksel Olen Engøy
1910 Ole Hansen
Bnr 13 Bryggevik
Flere eiere Vinje
1950 Opplysningssenes fond
Bnr 14 Korsvollen
Tomas Arntsen
Håkon Olav Arntsen
Opplysningsvesenes fond
PLASS Rishaugen
1910 Fyrbøter Elias Lie

74.12

Østre Engøy

Se over

74.13

Bryggevik

74.14

Korsvollen

Hjemler

Bruk/tomt med nr 15 og høyere

Disse er alle utskilt formelt fra bnr 1 etter 1950.

Plasser og tomter

Bosatt ved tellingen 1900 og 1910.
1910 Rishaugen - Elias Lie
1910 Fuglesang - Lensmanns L. Forsaa
1910 Galten - Johan Jørgensen
1910 Galten - Johan Hagevik (Valdemarsen)
1910 Do
1910 Skaalnes - Knud Vinje
1900 Belgen - Anton Hansen
1910 Lillevik Didrik Tollefsen

Nordfjordholmen

Var både matrikulert bruk og husmannsplass under Prestegården.

Div

1886

Rødøy - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 74
•Gammelt matrikkelnr: 133
•Navn på gård: Rødøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 138 Præstegaarden !! Sognepræsten!! 8-49 3-2-6-6

1782/1783

Viet - begge som tjenere på Rødøya

1782 Anders Larsen, brudgom, ungkar, født og bosatt Rødøye. Brur Maren Christensdtr, pige, født og bosatt Rødøye.
Merknader:
BEGGE TIENENDE PÅ RØDØE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
(Det samme skrevet inn I KB for begge årene).

1763

Et uekte barn

Døpt 1763 Rachel Olsdtr, uekte.
Far: Christen Olsen, Rødøen.
Mor: Gurra Pedersdtr.
Merknader:
GURRUE SOM DEN GANG TIENTE PAA PRESTEGAARDEN
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760

Avdød Karen Steen

Avdød 1760 Karen Steen, Rødøen. Alder 51 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1647

Skattematrikkel

H e s t v i g . Aufflsgaard en d er vnd er .
R ødeø p r e steboel bygger .
Kand iche eh r fares huad de 2 gaa rder sehylder

1647

Skattematikkel

R ø d ø e hof fuit p r estegaard . P r e st ens r esidentz .

Et spesielt postkort...

© RLA. (2908)

Tekst fra en hjemmside på internett:
Peder Tønder (1877-1946) var født på Halland på Hugløya. Etter endt skolegang, inkludert amtskolen, reiste han i 1897 til Levanger og jobb i Nordenfjeldske Tidenes trykkeri. Han gikk samtidig i fotograflære, og var ferdig opplært i 1899. Så dro Peder Tønder tilbake til Nesna, og ble fotograf. Fram til 1905 tok han en rekke bilder, men klarte ikke å tjene nok til leve av det. Derfor drev han krambuhandel på Halland fra 1905. Krambua ble flyttet til Vikholmen i 1911, og Tønder tok bilder på fritida. Det sluttet han med etter at han flyttet til Nesna tettsted i 1915. Han giftet seg med Jenny Simonsen fra Bjarkøy, og fikk barna Elida (f. 1913), Arvid (f. 1915), Reinholt (f. 1920), Ingeborg (f. 1924) og Ragnhild (f. 1929).


Han malte bilder, skrev dikt, vers og nidviser. Han skrev også lokalhistoriske artikler. Flere av fotografiene ble trykket som postkort med vers på. Tønder var slekts- og lokalhistorisk interessert, og samlet en mengde opplysninger om Tønder slekten og gårdene på Hugløy og lagde slektsbok overTønder familien. Gamle rariteter samlet han også inn, og etablerte stedets første samling av gamle gjenstander. Noen av disse er plassert på Nesna bygdemuseum.

Flere lenker