Gård Rødøy (74)

Postkort, © RLA. (3584).

 

Diverse

Andre bruk og plasser

74.02

Øvre Vassdal

Ikke oppgitt eiere i matrikkel 1950. Skyld av 34 øre.

74.03

Bnr 3 og 5

74.04

Selvåg - som klokkergård

Eier: Det nordlandske kirke og skolefond. Skyld 89 øre.

74.04

Selvåg - plassen og bruket

De andre som har vært bosatt her.

74.05

Bnr 5

74.06

Vestre Grindvær

Eier er Lydia Fallmyr, skyld av 17 øre.

74.07

Båtsmedvik

Eier er Jakob Strøm, skyld av 10 øre.

74.08

Takø

Eier er Rødøy kommune, skyld av 10 øre.

74.09

Leirvikbakken

Eier er Hans Ludvigsen, skyld av 3 øre.

74.10

Nedre Vassdal

Eier er Sverre Kvalvik, skyld av 21 øre.

74.11

Vestre Engøy

Eier er Aksel Engø med flere, skyld av 37 øre.

74.12

Østre Engøy

Eier er Aksel Olsen Engøy med flere, skyld av 60 øre.

74.13

Bryggevik

Eier er Oppllysningsvesenets fond. Skyld 8 øre.

74.14

Korsvollen

Eier er Opplysningsvesenets fond. Skyld 22 øre.

Hjemler

Bruk/tomt med nr 15 og høyere

Disse er alle utskilt formelt fra bnr 1 etter 1950.

Plasser og tomter

Bosatt ved tellingen 1900 og 1910.
1910 Rishaugen - Elias Lie
1910 Fuglesang - Lensmanns L. Forsaa
1910 Galten - Johan Jørgensen
1910 Galten - Johan Hagevik (Valdemarsen)
1910 Do
1910 Skaalnes - Knud Vinje
1900 Belgen - Anton Hansen
1910 Lillevik Didrik Tollefsen

Nordfjordholmen

Var både matrikulert bruk og husmannsplass under Prestegården.

Div

1886

Rødøy - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 74
•Gammelt matrikkelnr: 133
•Navn på gård: Rødøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 138 Præstegaarden !! Sognepræsten!! 8-49 3-2-6-6

1782/1783

Viet - begge som tjenere på Rødøya

1782 Anders Larsen, brudgom, ungkar, født og bosatt Rødøye. Brur Maren Christensdtr, pige, født og bosatt Rødøye.
Merknader:
BEGGE TIENENDE PÅ RØDØE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
(Det samme skrevet inn I KB for begge årene).

1763

Et uekte barn

Døpt 1763 Rachel Olsdtr, uekte.
Far: Christen Olsen, Rødøen.
Mor: Gurra Pedersdtr.
Merknader:
GURRUE SOM DEN GANG TIENTE PAA PRESTEGAARDEN
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760

Avdød Karen Steen

Avdød 1760 Karen Steen, Rødøen. Alder 51 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1647

Skattematrikkel

H e s t v i g . Aufflsgaard en d er vnd er .
R ødeø p r e steboel bygger .
Kand iche eh r fares huad de 2 gaa rder sehylder

1647

Skattematikkel

R ø d ø e hof fuit p r estegaard . P r e st ens r esidentz .

Et spesielt postkort...

© RLA. (2908)

Tekst fra en hjemmside på internett:
Peder Tønder (1877-1946) var født på Halland på Hugløya. Etter endt skolegang, inkludert amtskolen, reiste han i 1897 til Levanger og jobb i Nordenfjeldske Tidenes trykkeri. Han gikk samtidig i fotograflære, og var ferdig opplært i 1899. Så dro Peder Tønder tilbake til Nesna, og ble fotograf. Fram til 1905 tok han en rekke bilder, men klarte ikke å tjene nok til leve av det. Derfor drev han krambuhandel på Halland fra 1905. Krambua ble flyttet til Vikholmen i 1911, og Tønder tok bilder på fritida. Det sluttet han med etter at han flyttet til Nesna tettsted i 1915. Han giftet seg med Jenny Simonsen fra Bjarkøy, og fikk barna Elida (f. 1913), Arvid (f. 1915), Reinholt (f. 1920), Ingeborg (f. 1924) og Ragnhild (f. 1929).


Han malte bilder, skrev dikt, vers og nidviser. Han skrev også lokalhistoriske artikler. Flere av fotografiene ble trykket som postkort med vers på. Tønder var slekts- og lokalhistorisk interessert, og samlet en mengde opplysninger om Tønder slekten og gårdene på Hugløy og lagde slektsbok overTønder familien. Gamle rariteter samlet han også inn, og etablerte stedets første samling av gamle gjenstander. Noen av disse er plassert på Nesna bygdemuseum.

Flere lenker