Gård Rødøy (74)

Bruk nr. 6

Til hovedsiden

1875 Ole Aleksandersen
1824 Hans Andreas Pedersen
1910 Maren Jensdtr
1900 Helmer Hansen
1865 Ole Olsen

Bnr 5 eller 6

1875 folketellingen

001 01 Ole Aleksandersen 1800 Mo S. og Pr. hf g Føderaadsmd. og Fisker b
002 01 Abelone Olsdatter 1790 Mo S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Aleksandersen
Utsæd: po1/2
Brukers yrke:
Husdyr: ku1 få2

1865 folketellingen

001 01 Ole Sandersen 67 Moe Præstegjel Husfader g Husmand med Jord
002 01 Abelone Olsdatter 70 Moe Præstegjel hans Kone g
003 01 Anna Poulsdatter 17 Flakstad Præstg ug Tjenestepige
004 02 Hans Johansen 26 Rødø Præstg Logerende g Fisker
005 02 Ædel Gabrielsdatter 28 Rødø Præstg hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Sandersen
Utsæd: by1/2 po3 1/2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku4 få5

Bnr 5 eller 6 Grindvær

HANS ANDREAS PEDERSEN,

1824 Skifte etter Hans Andreas Pedersen

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Grinvær 1824 etter Hans Pedersen og ektefelle Giertrue Olsdtr. Peder Hansen (15) sønn, formynder Hans Liljendahl. Marta Hansdtr (12), formynder Hans Liljendahl, Høivågen. Christian Olsen (32) kvinnens sønn, 1 ekteskap, bosatt Grinvær.

1809 Hans Andreas Pedersen

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt her åra 1809-23, ikke etter. "Høy og frisk". Bosatt som husmand i Grinvær? Født "Hoivaaga". 1812:6xxx, 1814:2xxx, 1817:3xxx, 1818:7xxx, 1822:6xxx og 1823:5xxx.

1801 ft: Hans Andreas Pedersen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Tjenestedreng hos prest Leganger på Prestegården på Rødøya. 21 år gammel.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Gjertrud Olsdtr

Lenke til Evik hvor hun ble født - omtale av foreldre og søsken.

1824 Skifte etter Giertrud Olsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Grinvær 1824 etter Hans Pedersen og ektefelle Giertrue Olsdtr. Peder Hansen (15) sønn, formynder Hans Liljendahl. Marta Hansdtr (12), formynder Hans Liljendahl, Høivågen. Christian Olsen (32) kvinnens sønn, 1 ekteskap, bosatt Grinvær.

1801 folketellingen

Folketellinga for Rødøy 1801:
I 1801 var hun enke og bosatt som tjenestejente hos prest Leganger på Rødøy prestegård. 35 år gammel, enke etter 1.ekteskap.

BARNA:

1812 Datter Marta Hansdtr

Nevnt i skiftet etter foreldrene 1824 som 12 år gammel datter.

1809 sønn: Peder Hansen

Nevnt i foreldrenes skifte 1824 som 15 år sønn - bosatt i Grinvær.

HENNES 1STE EKTESKAP:

1793 Giertrud Olsdtr - 1. ekteskap

Gift Rødøy kirke 6.1.1793 med Ole Olsen Tjong. Var enke ved tellingen 1801, men hadde før det fått to barn med første ektefelle.

1796 Sønn Mikal Olsen (1.ekt)

FOLKETELLINGA 1801: Fosterbarn hos Lars Bertelsen og kona Ane Malena Jakobsdatter på gården Kila. Han er også sansynlig bror av det eldre fostersbarnet Kristian Olsen på 8 år.

Mikal er ikke nevnt i skiftet etter moren 1824 og antas død før den tid?

1793 Sønn Kristian Olsen (1.ekt)

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som fostersønn hos Lars Bertelsen og kona Ane Jakobsdatter på gården Kila. Han er sansynlig bror av Mikal Olsen som også er fostersønn her, 5 år gammel. Nevnt som bosatt i Grinvær i 1824.

74 06 2003

2003 Eierskifte - andel

Andel av Gnr 74, bnr 6 er solgt for kr 5000 fra Per Sigmund Johannessen, Gunvald Johan Johannessen, Ruth Johannessen og Åge Jan Johannessen - til Simon Per Petter Fallmyr (07.10.2003).

74 06 1950 Lydia Fallmyr

1950 Eier og bruker - Lydia Fallmyr

Skyld av 17 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Fallmyr

Familien Fallmyr fra Grindvær min bestemor Lydia Fallmyr med sine 11 barn tenker bilde er tatt på slutten av 40-tallet. Hun ble enke og mistet samtidig sin sønn, Per da hun var gravid med sitt 12 barn mai 1943 under tragiske omstendigheter. På bilde ser vi henne med Marie, Svanhild, Gudrun, Kåre, Arne, Harald, Vidar, Martin, Roald, Nils og lille Simon... Oppkalt etter sin far han aldri fikk møte...

74 06 1910 Anders larsen - senere enken Maren Jensdtr

Bnr 6 Vestre Grimvær

Husmannen 1900 Anders Larsen er død, Hun er enke og en sønn drifter gården.
1910: 002 01 Kristian Kleven 1862??.10.24 Rødøy s ug Gaardbruger og skomager b

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Maren Jensdatter 24.06.1833 Rødøy hm e Ved siden av husholdningen, drives søm b
002 01 Kristian Kleven 1862??.10.24 Rødøy s ug Gaardbruger og skomager b
003 01 Olga Martinsdatter 02.10.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Larsen 1853 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Maren Jensdatter 1833 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Parelius Pedersen 1880 Rødøy herred* FL ug Fisker f
004 01 Tina Ovesdatter 1866 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige, Husgjerning b
005 02 Helmer Hansen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
006 02 Anne Olsdatter 1866 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
007 02 Olga Hansdtr. 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketellingen

001 Anders Johan Larsen 1 1853 Rödø Sogn - Familiens overhode g -
002 Maren Kristine Jensdatt 000 1833 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Olea Katrine Jansdattr 000 1859 Rødø Sogn - Tjenestetyende ug -
004 Jakob Strøm Jakobsen 000 1878 Rødø Sogn - Logerende hørende til Familien, er Sønnesøn til Hustruen ug -
005 Kristian Anton Olsen 000 1862 Rødø Sogn - Søn ug -
006 Parelius Johan Pedersen 000 1880 Rødø Sogn - Brorsön af Hustruen ug -
007 Petra Olea Pedersd 000 1885 Rødø Sogn - Brordatte af Hustruen ug -

1875 folketellingen

001 01 Anders J. Larsen 1853 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Maren K. Jensdatter 1835 %1854% Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Jakob Olsen 1853 Rødø S. og Pr. s af No. 2 ug Driver Fiskeri b
004 01 Jonethe Olsdatter 1857 Rødø S. og Pr. d af No. 2 ug Kokkepige b
005 01 Kristian Olsen 1862 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
006 01 Ole Olsen 1864 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
007 01 Anne Olsdatter 1867 Rødø S. og Pr. d af No. 2 b
008 01 Ottelius Olsen 1869 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b

Utsæd/husdyr:

Anders Larsen
Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku3 få8

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren K. Jensdtr

Særkullbarn:
Hennes barn fra tidligere ekteskap.

1869 Hennes sønn: Ottelius Olsen

1875: 008 01 Ottelius Olsen 1869 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b

1867 Hennes datter: Anne Olsdtr

1875 007 01 Anne Olsdatter 1867 Rødø S. og Pr. d af No. 2 b

1864 Hennes sønn: Ole Olsen

1875: 006 01 Ole Olsen 1864 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
1865: 004 01 Ole Olsen 2 Rødø Præstegjel Deres Søn ug (Telling u/far).

1862 Hennes sønn: Kristian Olsen

002 01 Kristian Kleven 1862??.10.24 Rødøy s ug Gaardbruger og skomager b
1875: 005 01 Kristian Olsen 1862 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
1865: 011 02 Kristian Olsen 4 Rødø Præst Husmandes Søn ug (tellingen nedenfor)

1864 Sønn: Johan Olsen

1865: 006 01 Johan Olsen 5 Rødø Præstegjel Deres Søn ug

1857 Hennes datter: Jonethe Olsdtr

1875: 1875: 004 01 Jonethe Olsdatter 1857 Rødø S. og Pr. d af No. 2 ug Kokkepige b
005 01 Jonette Olsdatter 8 Rødø Præstegjel Deres Datter ug (telling u/far).

Hennes sønn: Jakob Olsen

1875: 003 01 Jakob Olsen 1853 Rødø S. og Pr. s af No. 2 ug Driver Fiskeri b
1865: 003 01 Jakob Olsen 13 Rødø Præstegjel Deres Søn ug (Telling under far).

ANDRE personer:

1910 ft: Tjenestejente: Olga Martinsdtr

1910: 003 01 Olga Martinsdatter 02.10.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 ft: Tjenestejente: tina Ovesdtr

004 01 Tina Ovesdatter 1866 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige, Husgjerning b

1900 ft: Familie losjerende: Parelius Pedersen

1900: 003 01 Parelius Pedersen 1880 Rødøy herred* FL ug Fisker f

74 06 1900 Innerste Helmer Hansen

1900 folketellingen

005 02 Helmer Hansen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
006 02 Anne Olsdatter 1866 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
007 02 Olga Hansdtr. 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

1901 Døpt sønn: Ole Marenius Angel Hansen

1901.3G 13.03.1901 27.05.1901 Ole Marenius Angel E inderst Helmer Otelius Klæbo Hansen Grindvær 1875
k Ane Soffie Heggevig Olsen 1867

74 06 1865 Ole Olsen

Husmann Ole Olsen er død

Ektefellen er gift på nytt med husmann Anders Larsen - omtalt foran her.
ALLE BARNA OMTALES UNDER DEN NYE FAMILIEN.

1865 folketellingen

001 01 Ole Olsen 39 Thronhjem Husfader g Husmand med Jord
002 01 Maren Jensdatter 33 Rødø Præstegjel hans Kone g
003 01 Jakob Olsen 13 Rødø Præstegjel Deres Søn ug
004 01 Ole Olsen 2 Rødø Præstegjel Deres Søn ug
005 01 Jonette Olsdatter 8 Rødø Præstegjel Deres Datter ug
006 01 Johan Olsen 5 Rødø Præstegjel Deres Søn ug
007 01 Inger Jensdatter 16 Rødø Præstegjel ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Olsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku4 få9

EKTEFELLE og BARN:

1869 døpt sønn: Otelius Edvard Olsen

1869.28 22.01.1869 18.07.1869 Otelius Edvard E husm Ole Olsen Grindvær
hstr Maren Kirstine Jensdatt

1866 døpt datter: Anna Sophia Hagvik

1866.32 01.01.1866 16.09.1866 Anna Sohia Hagvik E huusmd Ole Olsen Grindvær [Uf]
hstr Maren Kirstine Jensdatter

1864 døpt sønn: Ole Meyer Olsen

1864.12 16.04.1864 12.06.1864 Ole Meyer E huusmd Ole Olsen Grindvær
hstr Maren Kirstine Jensd

1863 døpt sønn: Christian Anton Berg Olsen

Barn 3: Christian Anthon Berg Navn: Olsen
1863.14 24.10.1862 07.06.1863 Christian Anthon Berg E huusmand Ole Olsen Grindvær
Maren Jensd

1861 døpt sønn. Johannes Sevartus Olsen

1861.17 13.03.1861 09.06.1861 Johannes Sevartus E huusmd Ole Olsen Grindvær
Maren Kirstine Jensdatter

1857 døpt datter: Olea Jonetta Olsdtr

1901.3G 13.03.1901 27.05.1901 Ole Marenius Angel E inderst Helmer Otelius Klæbo Hansen Grindvær 1875
k Ane Soffie Heggevig Olsen 1867

ANDRE:

1865 ft: Tjenestejente: Inger Jensdtr

1865: 007 01 Inger Jensdatter 16 Rødø Præstegjel ug Tjenestepige