Gård Rødøy (74) bnr 11 -14

Hovedside

Bnr 11 Vestre Engøy
1950 Aksel Engø med flere
1926 Anna Engøy (Anna Sofie Jensen)
1910 Saras Olsen
Hågen Andreas Mekkelborg Olsen
Bnr 11 - 12 ? Engøy
Ole Olsen
1865 Jens Larsen
Bnr 12 Østre Engøy
1950 Aksel Olen Engøy
1910 Ole Hansen
Bnr 13 Bryggevik
Flere eiere Vinje
1950 Opplysningssenes fond
Bnr 14 Korsvollen
Tomas Arntsen
Håkon Olav Arntsen
Opplysningsvesenes fond
PLASS Rishaugen
1910 Fyrbøter Elias Lie

74.11 Venstre Engøy

2001

Skriv inn senere

1950 Eier Aksel Engø med flere

Skyld av 37 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1926 Eier - Anna Olsen, Engøy (Anna Sofie Jensen)

Hjemmelsbrev - hvor hennes sønns barn overtar eiendommen:
Tinglyst den 18.12.1926.
- Solveig Engø
- Jentoft Engø
- Aasta Engø
- Jenny Engø, og
- Sara Engø.
Anne Olsen Engø avgikk ved døden 25.8.1937.
I skiftesamling i avdødes bo den 8. august 1940 at også sønnens to fødte senere barn Halfrid og Arnold Engø skulle tilgodesees som arvinger.
Rana skifterett 10. september 1940.

74.11 Vestre Engøy

1937 Anna dør

Anne Olsen Engø avgikk ved døden 25.8.1937.

1926 hjemmelsbrev

Se neste avsnitt foran.

Husmann Saras Olsen

1910: 001 01 Saras Olsen 27.07.1860 Rødøy hf g Husmand og fiskekjøper b
1900: 001 01 Saras Olsen 1860 Rødøy herred* Hf g Husmand m J Fiskeri og Jordbrug b
1891: 002 Anna Marie Andersd 000 1863 Rødø Sogn - Hustru g -

1910 folketellingen

001 01 Saras Olsen 27.07.1860 Rødøy hf g Husmand og fiskekjøper b
002 01 Anna Andersdatter 21.08.1863 Rødøy hm g Husmnds.kone b
003 01 Sigvald Sarassen 26.03.1888 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Antonette Petersdatter 18.07.1873 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Saras Olsen 1860 Rødøy herred* Hf g Husmand m J Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Anna Andersdtr. 1863 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Sigvald Sarassen 1888 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Olga Andersdtr. 1881 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning b
005 01 Antonette Petersdtr. 1875 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b
006 01 Alfilde Olufsdtr. 1895 Rødøy herred* Pleiebarn ug Barn b
007 01 Ole Olsen 1815 Rødøy herred* FL e Garnbinder, forsørges forøvrigt af Familien b

1891 Folketellingen

001 Saras Andreas Olsen 1 1861 Rødø Sogn - Familiens overhode g
002 Anna Marie Andersd 000 1863 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Sigvald Andreas Sarassen 000 1888 Rødø Sogn - Søn ug -
004 Welhelm Kristian Bentsen 000 1879 Rødø Sogn - foste Gut ug -

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Andersdtr

1910: 002 01 Anna Andersdatter 21.08.1863 Rødøy hm g Husmnds.kone b
1900: 002 01 Anna Andersdtr. 1863 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
1891: 002 Anna Marie Andersd 000 1863 Rødø Sogn - Hustru g -

1888 sønn: Sigvald Andreas Olsen

1910: 003 01 Sigvald Sarassen 26.03.1888 Rødøy s ug Fisker b
1900: 003 01 Sigvald Sarassen 1888 Rødøy herred* S ug Barn b
1891: 003 Sigvald Andreas Sarassen 000 1888 Rødø Sogn - Søn ug -

1888 døpt sønn: Sigvald Andreas Olsen

1888.7G 26.03.1888 17.06.1888 26.03.1888 Sigvald Andreas E husm Saras Olsen Engøy 1860
Anna Andersdtr 1864

1886 døpt sønn: Simeon Angell Olsen

1886.6G 07.04.1886 22.05.1886 Simeon Angell E husmand Saras Andreas Olsen Engøy 1860
Anna Andersdatter 1863

ANDRE:

1891 ft: 1879 Fostergutt: Wilhelm Kristian Bentsen

1891: 004 Welhelm Kristian Bentsen 000 1879 Rødø Sogn - foste Gut ug -

1900 ft: 1895 pleiebarn Alfilde Olufsdtr

006 01 Alfilde Olufsdtr. 1895 Rødøy herred* Pleiebarn ug Barn b

1900 ft: Tjenestejente Antonette Petersdtr

1910: 004 01 Antonette Petersdatter 18.07.1873 Rødøy tj ug Tjenestepike b
1900: 005 01 Antonette Petersdtr. 1875 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b

1900 ft: Olga Andersdtr

004 01 Olga Andersdtr. 1881 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning b

74.11 Venstre Engøy: Peter Anderen, innerste

Peter Andersen, innerste

008 02 Peter Andersen 1869 Rødøy herred* Hf g Sergeant og Fisker b

1900 folketellingen

BOSATT HOS SARAS OLSEN
008 02 Peter Andersen 1869 Rødøy herred* Hf g Sergeant og Fisker b
009 02 Marie Pedersdtr. 1872 Rødøy herred* Hm g Segeanthustru b
010 02 Petra Andersdtr. 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
011 02 Borghild Andersen 11.09.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle Marie Pedersdtr

1900: 009 02 Marie Pedersdtr. 1872 Rødøy herred* Hm g Segeanthustru b

1898 datter: Peder Andersen

1900: 010 02 Petra Andersdtr. 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

1900 datter: Borghild Andersen

1900: 011 02 Borghild Andersen 11.09.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

74.11 Vestre Engøy - Ole Olsen

1900 folketellingen

Bosatt hos husmann Saras Olsen.
007 01 Ole Olsen 1815 Rødøy herred* FL e Garnbinder, forsørges forøvrigt af Familien b

1891 folketellingen

BOSATT HOS SARAS OLSEN - NEVNT FORAN:
005 Ole Olsen 000 1816 Rødø - Familiens overhode g -
006 Hanna Katrine Larsdatte 000 1816 Rødø Sogn - Hustru, No 5 Hustru g -

1875 Plass

Husmann - Ole Olsen

001 01 Ole Olsen 1820 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Hanna Larsdatter 1819 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Anton Olsen 1866 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Far b
004 01 Albert Olsen 1864 Rødø S. og Pr. Fostesøn Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Ole Olsen
Utsæd: po5
Husdyr: ku3 ka1 få10

Kom fra - bosatt tidligere

Ved tellingen 1865 er han bosatt på gården Gjervalen (15). Lenke dit.

Hvor fra...

Ole er født ca 1817 på gården Strand 18-01 - hvor familien var midlertidig bosatt.
Hans foreldre - Ole Kristian Olsen og Ane Sørensdtr - er omtalt under bestefar Nils Olsen og kona Kirsten Olsdtr på gården Gjervalen. Lenke dit.

74-11 Vestre Engøy

Hågen Andreas Mekkelborg Olsen

Bosatt sammen med familien Saras Olsen (Ovenfor her) ved tellingen 1891.

1891 folketellingen

007 Hågen Andreas Mekkelbog Olsen 000 1863 Rødø Sogn - Familiens overhode g -
008 Petrine Olava B Pedersd 000 1861 Lurø Sogn - Hustru, No 7s Hustru g -
009 Johanne Marie Hågund 000 1885 Lurø Sogn - Datter, No 75 ug -
010 Wilhelm Pareleus B. Hågensen 000 1886 Lurø Sogn - Søn, no 75 ug -
011 Konrad Peder Aug. Hågensen 000 1888 Lurø Sogn - Søn, No 75 ug -
012 Hilda Olea Jorgine Hågensd 000 1889 sept. Lurø Sogn - Datter, No 75 ug

Bnr 11 eller 12 Engø 1865

1872

Skifte etter - Sara Johanne Pedersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Engøen 1872 etter avdøde Sara Johanne Pedersdtr, død 18.oktober 1870. Jens Larsen, ektefelle. Peder Jensen (36) sønn, John Jensen (34) sønn, Lorents Jensen (33) sønn, Jens Jensen (27) sønn, Maren Jensdatter (37) datter, Kasbara Jensdtr (28) datter, Elen Dorthea Jensdatter (26) datter, Gustina Jensdatter (23) datter og Inger M. Jensdtr (21) datte

1865 Plass

Husmann - Jens Larsen

001 01 Jens Larsen 58 Rødø Præstegjed Husfader g Husmand med Jord
002 01 Sara Pedersdatter 58 Lurø Præsteg hans Kone g
003 01 Lorents Jensen 28 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen
004 01 Jens Jensen 22 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen
005 01 Caspara Jensdatter 24 Rødø Præsteg Deres Datter ug
006 01 Gustine Jensdatter 19 Rødø Præsteg Deres Datter ug
007 01 Kristine Jonsdatter 4 Rødø Præsteg Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jens Larsen
Utsæd: by1/4 po4
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku4 få9

1808 ca

Jens - hvor fra....

Faren - Lars Jensen er bosatt på gården Selsøyvik ved tellingen 1801.

1851 døpt sønn: Fredrik Nikolai Bye Jensen

1851.23 16.02.1851 09.06.1851 Fredrik Nicolai Bye E huusmd Jens Larsen Engøy
kone Sara Pedersd

1849 døpt datter: Enger Margrete Jensdtr

1849.48 29.09.1849 26.12.1849 Enger Margrete E huusmand Jens Larsen Engøy
hstr Sara Pedersd

1847 døpt datter; Gustina Olava Jensdtr

1847.14 18.01.1847 16.05.1847 Gustina Olava E huusmd Jens Larsen Engøy
hstr Sara Olsd

1845 døpt datter: Elen Dorthea Jensdtr

1845.22 28.04.1845 15.06.1845 Elen Dorthea E huusmd Jens Larsen Engøy [T]
hstr Sara Pedersdatter

1844 døpt sønn: Jens Saras jensen

1844.15 12.03.1844 27.05.1844 Jens Saras E huusmd Jens Larsen Engøy [Hjd]
hstr Sara Pedersd

1842 døpt datter: Caspara Johanne Jensdtr

1842.39 11.10.1842 26.11.1842 Caspara Johanne E huusmd Jens Larsen Engøy
hstr Sara Pedersd

1840 døpt sønn: Casper Jensen

1840.21 06.06.1840 12.07.1840 Casper E Jens Larsen Gjesøy
hustru Sara Johanna Pedersd

1838 Lorents Martinus Christian

1838.15 19.05.1838 01.07.1838 26.05.1838 Lorentz Martinus Christian E Jens Larsen Gjerøy
kone Sara Pedersdatter

1837 Sønn: John Peder Jensen

Født 14.2.1837 på gården Gjesøy. Bosatt på gården Gjerøyhavn 1865. Lenke dit.

1837 døpt sønn: John Peder Jensen

1837.12 14.02.1837 21.05.1837 15.02.1837 John Peder E inderst Jens Larsen Gjesøy
kone Zara Johanna Pedersd

1835 døpt sønn: Peder Johan Jensen

1835.11 19.02.1835 17.05.1835 08.03.1835 Peder Johan E ind Jens Larsen Gjesøy
kone Sara Johanna Pedersd

74.12 Østre Engøy

2000

ANDEL overdratt

ANDEL av gnr 74 bnr 12 er overdratt fra Johan Enevold Engø og Olga Johanna Kanutte Engø til Johan Enevold Engø (23.2.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

2000

ANDEL overdratt

ANDEL av gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Aksel Olsen til Olga Johanna Kanutte Engø (23.02.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

1950

Eier er Aksel Olsen Engøy med flere

Skyld av 60 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1910

Husmann - Ole Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Hanssen 13.10.1836 Lurøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Henriette Olsen 23.01.1843 Rødøy hm g Husmandskone b
003 02 Enevold Olsen 01.03.1873 Rødøy s hf fl g Fisker, driver pladsen sammen med sin fader b
004 02 Konstanse Jenssen 23.03.1876 Rødøy hm g Fiskerkone, syerske b
005 02 Anna Enevoldsdatter 08.04.1899 Rødøy d ug Datter b
006 02 Aksel Enevoldsen 31.01.1901 Rødøy s ug Søn b
007 02 Halvdan Enevoldsen 05.08.1902 Rødøy s ug Søn b
008 02 Eugen Enevoldsen 09.04.1905 Rødøy s ug Søn b
009 02 Johan Enevoldsen 09.04.1905 Rødøy s ug Søn b

1900 Plass

Husmann - Ole Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Hanssen 1835 Lurø Nor Hf g Fiskeri, Husmand b
002 01 Henrika Olsdatter 1843 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Vilhelm Olsen 1880 Lurø S ug Fiskeri b
004 01 Alfred Olsen 1885 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 02 Enevald Olsen 1873 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Inderst b
006 02 Konstanse Jensdatter 1876 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
007 02 Anna Enevaldsdatter 08.04.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketelligen

001 Ole Andreas Hansen 1 1836 Lurø Sogn - Familiens overhode g -
002 Hendreethe Margrethe Olsd 000 1843 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Enevold Albinus Olsen 000 1873 Rødø Sogn - Søn ug -
004 Jørgine Ovidia Olsdattr 000 1877 Lurø Sogn - Datter ug -
005 Vilhelm Kornelius Olsen 000 1880 Lurø Sogn - Søn ug -
006 Alfred Martin Olsen 000 1885 Rødø Sogn - Søn ug -

  • Konstanse

    © RLA (8644),

Bnr 13 Bryggevik

1999

Eiendomoverdragelse

Gnr 74, bnr 13 er overdradd fra Ester Sigvalda Vinje til:
Hildegunn Henny Vinje,
Robert John Vinje og
Ann-Elise Vinje
(13.12.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 22.

1950

Eies av Opplysningsvesenets fornd

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 14 Korsvollen

2007

Hjemmelsoverdragelse

Andel av Gnr 74, bnr 14 er overdradd fra Håkon Olav Arntsen til Thomas Arntsen (26.11.2007).

1950

Eier er Opplysningsvesenes fond

Skyld av 22 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Plass 74 -1 Rishaugen

1910 Plass

Fyrbøter - Elias Lie

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Lie 1848@03.03.1858 Lurøy hf g Fyrbøter (arbeider med at pudse og holde maskiner reen) f
002 01 Olava Larsdatter 20.09.1860 Mo hm g Steller huset, pleier dessuten at være rundt om i husene paa vaskning etc. b
003 01 Leonhard Ingvaldsen 1889.01??.03 Rødøy fl ug Fisker b
004 01 Margrethe Ingvaldsdatter 20.09.1894 Rødøy d ug Datter, mest borte paa tilfældigt arbeide b
005 01 Henriette Haagensen 21.04.1879 Rødøy fl ug Syerske mt

1910 FT

Kom fra gården Gjerøy Nordre

Var bosatt på gården Gjerøy Nordre ved tellingen 1900, lenke dit.

Plass 74 1 - Fuglesang

1921

Lensmann Forsaa dør her

19213G Død 18.1.19251. Graflagt 8.2.1921. Lensmann. Lorents Andreas Israelsen Forsaa, født Gildekål prestegjeld, bosted Rødøy, født 1854- Døde av bronkit (Tuberkuløs).

1910

Lensmann - L. Forsaa

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 L. Forsaa 12.06.1854 Gildskaal hf g Lensmand, sparebank og herreds kasserer b
002 01 Abelone Forsaa 07.02.1846 Bodin hm g Lensmandsfrue b
003 01 Johan Hagerup 05.10.1892 Lurøy tj ug Lensmandsbetjent b
004 01 Alida Hagland 18.08.1882 Gildskaal tj e Tjenestepike b
005 01 Astrid Hagland 16.09.1902 Rødøy d ug Pleiedatter b
006 01 Hans Frank 16.11.1905 Rødøy s ug Pleiesøn b

1900

Lensmann - Lorents Forsaa

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Forsaa 1854 Gildeskaal Nor Hf g Lensmand og Herredskasserer b
002 01 Abelone Forsaa 1846 Bodin Nor Hm g Lensmandens Hustru b
003 01 Ibenhard Kristensen 1883 Gildeskaal Nor Tj ug Bud hos Lensmanden b
004 01 Marie Hoff 1878 Hatfjelddal Nor Tj ug Husgjerning, - Tjenestepige b
005 01 Ragna Halvorsdatter 1888 Gildeskaal Nor Fosterdatter ug Fosterdatter b
006 02 Egil Hagland 1872 Bodø Nor Hf g Skomager, Inderst b
007 02 Alida Hagland 1882 Gildeskaal Hm g Skomagerens Hustru b

74.01 Galten

Johan Jøgensen - husmann

1910: 001 01 Johan Jørgensen 25.09.1882 Trondhjem hf g Husmand og fisker b

1910 Plass

Husmann - Johan Jørgensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Jørgensen 25.09.1882 Trondhjem hf g Husmand og fisker b
002 01 Kanutte Hansdatter 17.02.1882 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Gudrun Johansdatter 24.02.1903 Rødøy d ug Datter b
004 01 Astrid Johansdatter 05.03.1904 Rødøy d ug Datter b
005 01 Magda Johansdatter 21.01.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Karl Johansen 21.08.1910 Rødøy s ug Søn b

1910 (2)

Husmann - Johan Hagevik

FOLKETELLINGEN 1910;
007 02 Johan Hagevik 14.09.1851 Selle hf fl g Fisker og notbøter f
008 02 Karen Svendsen 19.07.1858 Meløy hm g Fiskerkone, er i husene paa tilfældigt arbeide som vaskning etc. b
009 02 Idda Olsen 19.07.1898 Vardø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og notbøter b

1900

Husmann - Johan Valdemarsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Valdemarsen 1851 Selø Nordfjord Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Karen Svendsdatter 1858 Melø Hm g Husmandskone b
003 01 Johan Johansen 1878 Lade ST S ug Fiskeri b
004 01 Marie Thoresdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
005 01 Ida Olsdatter 1898 Vardø Fin Pleie-d ug Barn b

74-01 Skaalnes

Knut Vinje - husmann og baker

1910: 001 01 Knud Vinje 04.10.1876 Gimsøy hf g Baker (ikke selvstændig) f

1910 folketellingen:

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Knud Vinje 04.10.1876 Gimsøy hf g Baker (ikke selvstændig) f
002 01 Olga Andersdatter 11.01.1881 Rødøy hm g Bakerkone b
003 01 Karl Knudsen 06.11.1902 Rødøy s ug Søn b
004 01 Solveig Knudsdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Sigurd Knudsen 15.06.1907 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Knudsen 09.01.1910 Rødøy s ug Søn b

Robert Marius Vinje f- 13.2.1923.

Robert Marius Vinje omkom 13 februar 1944 da Hurtigruta DS. Irma  ble senket på Hustavika på reise fra Bergen til Kristiansund.

74-01 Belgen

Anton Hansen, husmann

1900: 001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Ædel Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Martin Antonsen 1885 Melø S ug Fisker b
004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

Ektefelle: Ædel Jensdtr

002 01 Ædel Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1898 sønn: Simon Fredrik Meier Antonsen

Født 5.6.1898. Døpt kirken 21.8.1898.
1900: 008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1896 datter: Helga Gurine Meyer Antonsen

Født 25.2.1896. Døpt kirken 5.7.1896.
1900: 007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 datter: Anna Edvarda Zahl Antonsen

Født 13.9.1893. Døpt kirken 23.7.1894.
1900: 006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

1890 sønn: Hans Marinus Angel Antonsen

Født 22.2.1890. Døpt kirken 8.6.1890.
1900: 005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

1887 datter: Jenny Kristine Antonsen

Født 4.10.1887. Døpt 30,11.1887. Familien er nå kommet til Belgen.
1900: 004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b

1884 sønn: Albert Rikard Sal Antonsen

Født 8.4.1884. Døpt kirken 9.6.1884. Foreldrene er inderster på Gjerøy.

Plass 74-1 Lillevik

Husmann - Didrik Tollefsen

1910: 001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b
003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Toline Olsen

1910: 002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b

1887 sønn: Ole Didriksen

Født 5.10.1887.
1910: 003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b

1902 sønn: Hans Didriksen

Født 30.1.1902.
1910: 004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b

ANDRE:

1910 ft: Enslig losjerende: Kristine Mikkelsen

Født 17.3.1844.
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b