Gård Rødøy (74) bnr 11 -14

Hovedside

Bnr 11 Vestre Engøy
Bnr 11 - 12 ? Engøy
Bnr 12 Østre Engøy
Bnr 13 Bryggevik
Bnr 14 Korsvollen

Bnr 11 Vestre Engøy

2001

Flere overdragelser her

Skriv inn senere

1950

Eier er Aksel Engø med flere

Skyld av 37 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1926

Eier - Anna Olsen, Engøy (Anna Sofie Jensen)

Hjemmelsbrev - hvor hennes sønns barn overtar eiendommen:
Tinglyst den 18.12.1926.
- Solveig Engø
- Jentoft Engø
- Aasta Engø
- Jenny Engø, og
- Sara Engø.
Anne Olsen Engø avgikk ved døden 25.8.1937.
I skiftesamling i avdødes bo den 8. august 1940 at også sønnens to fødte senere barn Halfrid og Arnold Engø skulle tilgodesees som arvinger.
Rana skifterett 10. september 1940.

1910

Husmann - Saras Olsen

001 01 Saras Olsen 27.07.1860 Rødøy hf g Husmand og fiskekjøper b
002 01 Anna Andersdatter 21.08.1863 Rødøy hm g Husmnds.kone b
003 01 Sigvald Sarassen 26.03.1888 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Antonette Petersdatter 18.07.1873 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900

Husmann - Saras Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Saras Olsen 1860 Rødøy herred* Hf g Husmand m J Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Anna Andersdtr. 1863 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Sigvald Sarassen 1888 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Olga Andersdtr. 1881 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning b
005 01 Antonette Petersdtr. 1875 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b
006 01 Alfilde Olufsdtr. 1895 Rødøy herred* Pleiebarn ug Barn b
007 01 Ole Olsen 1815 Rødøy herred* FL e Garnbinder, forsørges forøvrigt af Familien b
008 02 Peter Andersen 1869 Rødøy herred* Hf g Sergeant og Fisker b
009 02 Marie Pedersdtr. 1872 Rødøy herred* Hm g Segeanthustru b
010 02 Petra Andersdtr. 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
011 02 Borghild Andersen 11.09.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

Bnr 11 - 12 ? Engøy

1875 Plass

Husmann - Ole Olsen

001 01 Ole Olsen 1820 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Hanna Larsdatter 1819 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Anton Olsen 1866 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Far b
004 01 Albert Olsen 1864 Rødø S. og Pr. Fostesøn Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Ole Olsen
Utsæd: po5
Husdyr: ku3 ka1 få10

Kom fra - bosatt tidligere

Ved tellingen 1865 er han bosatt på gården Gjervalen (15). Lenke dit.

Hvor fra...

Ole er født ca 1817 på gården Strand 18-01 - hvor familien var midlertidig bosatt.
Hans foreldre - Ole Kristian Olsen og Ane Sørensdtr - er omtalt under bestefar Nils Olsen og kona Kirsten Olsdtr på gården Gjervalen. Lenke dit.

1875 Plass

Husmann - Hans Olsen

005 02 Hans Olsen 1849 Rødø S. og Pr. Logerende g Driver Fiskeri b
006 02 Eli Jakobsdatter 1848 Vaage S. og Pr. Hans Kone g b
007 02 Ole Jonsen 1845 Melhus S. og Pr. Midlertidigt paa Arbeide ug Snikker og Fisker b
008 02 Helmer O. Hansen 1874 Rødø S. og Pr. s af No. 5 Forsørges af No. 5 b

Utsæd/husdyr:

Hans Olsen
Utsæd:
Husdyr: få2

Bnr 11 eller 12 Engø 1865

1872

Skifte etter - Sara Johanne Pedersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Engøen 1872 etter avdøde Sara Johanne Pedersdtr, død 18.oktober 1870. Jens Larsen, ektefelle. Peder Jensen (36) sønn, John Jensen (34) sønn, Lorents Jensen (33) sønn, Jens Jensen (27) sønn, Maren Jensdatter (37) datter, Kasbara Jensdtr (28) datter, Elen Dorthea Jensdatter (26) datter, Gustina Jensdatter (23) datter og Inger M. Jensdtr (21) datte

1865 Plass

Husmann - Jens Larsen

001 01 Jens Larsen 58 Rødø Præstegjed Husfader g Husmand med Jord
002 01 Sara Pedersdatter 58 Lurø Præsteg hans Kone g
003 01 Lorents Jensen 28 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen
004 01 Jens Jensen 22 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen
005 01 Caspara Jensdatter 24 Rødø Præsteg Deres Datter ug
006 01 Gustine Jensdatter 19 Rødø Præsteg Deres Datter ug
007 01 Kristine Jonsdatter 4 Rødø Præsteg Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jens Larsen
Utsæd: by1/4 po4
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku4 få9

1837

Sønn: John Peder Jensen

Født 14.2.1837 på gården Gjesøy. Bosatt på gården Gjerøyhavn 1865. Lenke dit.

1808 ca

Jens - hvor fra....

Faren - Lars Jensen er bosatt på gården Selsøyvik ved tellingen 1801.

74.12 Østre Engøy

2000

ANDEL overdratt

ANDEL av gnr 74 bnr 12 er overdratt fra Johan Enevold Engø og Olga Johanna Kanutte Engø til Johan Enevold Engø (23.2.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

2000

ANDEL overdratt

ANDEL av gnr 74, bnr 12 er overdratt fra Aksel Olsen til Olga Johanna Kanutte Engø (23.02.2000).
Også andel av:
74.59
74.61
74.62
74.63

1950

Eier er Aksel Olsen Engøy med flere

Skyld av 60 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1910

Husmann - Ole Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Hanssen 13.10.1836 Lurøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Henriette Olsen 23.01.1843 Rødøy hm g Husmandskone b
003 02 Enevold Olsen 01.03.1873 Rødøy s hf fl g Fisker, driver pladsen sammen med sin fader b
004 02 Konstanse Jenssen 23.03.1876 Rødøy hm g Fiskerkone, syerske b
005 02 Anna Enevoldsdatter 08.04.1899 Rødøy d ug Datter b
006 02 Aksel Enevoldsen 31.01.1901 Rødøy s ug Søn b
007 02 Halvdan Enevoldsen 05.08.1902 Rødøy s ug Søn b
008 02 Eugen Enevoldsen 09.04.1905 Rødøy s ug Søn b
009 02 Johan Enevoldsen 09.04.1905 Rødøy s ug Søn b

1900 Plass

Husmann - Ole Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Hanssen 1835 Lurø Nor Hf g Fiskeri, Husmand b
002 01 Henrika Olsdatter 1843 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Vilhelm Olsen 1880 Lurø S ug Fiskeri b
004 01 Alfred Olsen 1885 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 02 Enevald Olsen 1873 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Inderst b
006 02 Konstanse Jensdatter 1876 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
007 02 Anna Enevaldsdatter 08.04.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

  • Konstanse

    © RLA (8644),

Bnr 13 Bryggevik

1999

Eiendomoverdragelse

Gnr 74, bnr 13 er overdradd fra Ester Sigvalda Vinje til:
Hildegunn Henny Vinje,
Robert John Vinje og
Ann-Elise Vinje
(13.12.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 22.

1950

Eies av Opplysningsvesenets fornd

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 14 Korsvollen

2007

Hjemmelsoverdragelse

Andel av Gnr 74, bnr 14 er overdradd fra Håkon Olav Arntsen til Thomas Arntsen (26.11.2007).

1950

Eier er Opplysningsvesenes fond

Skyld av 22 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Plass 74 -1 Rishaugen

1910 Plass

Fyrbøter - Elias Lie

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Lie 1848@03.03.1858 Lurøy hf g Fyrbøter (arbeider med at pudse og holde maskiner reen) f
002 01 Olava Larsdatter 20.09.1860 Mo hm g Steller huset, pleier dessuten at være rundt om i husene paa vaskning etc. b
003 01 Leonhard Ingvaldsen 1889.01??.03 Rødøy fl ug Fisker b
004 01 Margrethe Ingvaldsdatter 20.09.1894 Rødøy d ug Datter, mest borte paa tilfældigt arbeide b
005 01 Henriette Haagensen 21.04.1879 Rødøy fl ug Syerske mt

1910 FT

Kom fra gården Gjerøy Nordre

Var bosatt på gården Gjerøy Nordre ved tellingen 1900, lenke dit.

Plass 74 1 - Fuglesang

1921

Lensmann Forsaa dør her

19213G Død 18.1.19251. Graflagt 8.2.1921. Lensmann. Lorents Andreas Israelsen Forsaa, født Gildekål prestegjeld, bosted Rødøy, født 1854- Døde av bronkit (Tuberkuløs).

1910

Lensmann - L. Forsaa

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 L. Forsaa 12.06.1854 Gildskaal hf g Lensmand, sparebank og herreds kasserer b
002 01 Abelone Forsaa 07.02.1846 Bodin hm g Lensmandsfrue b
003 01 Johan Hagerup 05.10.1892 Lurøy tj ug Lensmandsbetjent b
004 01 Alida Hagland 18.08.1882 Gildskaal tj e Tjenestepike b
005 01 Astrid Hagland 16.09.1902 Rødøy d ug Pleiedatter b
006 01 Hans Frank 16.11.1905 Rødøy s ug Pleiesøn b

1900

Lensmann - Lorents Forsaa

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Forsaa 1854 Gildeskaal Nor Hf g Lensmand og Herredskasserer b
002 01 Abelone Forsaa 1846 Bodin Nor Hm g Lensmandens Hustru b
003 01 Ibenhard Kristensen 1883 Gildeskaal Nor Tj ug Bud hos Lensmanden b
004 01 Marie Hoff 1878 Hatfjelddal Nor Tj ug Husgjerning, - Tjenestepige b
005 01 Ragna Halvorsdatter 1888 Gildeskaal Nor Fosterdatter ug Fosterdatter b
006 02 Egil Hagland 1872 Bodø Nor Hf g Skomager, Inderst b
007 02 Alida Hagland 1882 Gildeskaal Hm g Skomagerens Hustru b

Plass 74-1 - Galten

1910 Plass

Husmann - Johan Jørgensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Jørgensen 25.09.1882 Trondhjem hf g Husmand og fisker b
002 01 Kanutte Hansdatter 17.02.1882 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Gudrun Johansdatter 24.02.1903 Rødøy d ug Datter b
004 01 Astrid Johansdatter 05.03.1904 Rødøy d ug Datter b
005 01 Magda Johansdatter 21.01.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Karl Johansen 21.08.1910 Rødøy s ug Søn b

1910 (2)

Husmann - Johan Hagevik

FOLKETELLINGEN 1910;
007 02 Johan Hagevik 14.09.1851 Selle hf fl g Fisker og notbøter f
008 02 Karen Svendsen 19.07.1858 Meløy hm g Fiskerkone, er i husene paa tilfældigt arbeide som vaskning etc. b
009 02 Idda Olsen 19.07.1898 Vardø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og notbøter b

1900

Husmann - Johan Valdemarsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Valdemarsen 1851 Selø Nordfjord Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Karen Svendsdatter 1858 Melø Hm g Husmandskone b
003 01 Johan Johansen 1878 Lade ST S ug Fiskeri b
004 01 Marie Thoresdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
005 01 Ida Olsdatter 1898 Vardø Fin Pleie-d ug Barn b

Plass 71-1 Skaalnes

1910 Plass

Baker - ansatt - Knud Vinje

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Knud Vinje 04.10.1876 Gimsøy hf g Baker (ikke selvstændig) f
002 01 Olga Andersdatter 11.01.1881 Rødøy hm g Bakerkone b
003 01 Karl Knudsen 06.11.1902 Rødøy s ug Søn b
004 01 Solveig Knudsdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Sigurd Knudsen 15.06.1907 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Knudsen 09.01.1910 Rødøy s ug Søn b

Robert Marius Vinje f- 13.2.1923.

Robert Marius Vinje omkom 13 februar 1944 da Hurtigruta DS. Irma  ble senket på Hustavika på reise fra Bergen til Kristiansund.

Plass 74-1 Belgen

1900

Husmann - Anton Hanssen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Ædel Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Martin Antonsen 1885 Melø S ug Fisker b
004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

Ektefelle: Ædel Jensdtr

002 01 Ædel Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1898

Sønn: Simon Fredrik Meier Antonsen

Født 5.6.1898. Døpt kirken 21.8.1898.
1900: 008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1896

Datter: Helga Gurine Meyer Antonsen

Født 25.2.1896. Døpt kirken 5.7.1896.
1900: 007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

1890

Sønn: Hans Marinus Angel Antonsen

Født 22.2.1890. Døpt kirken 8.6.1890.
1900: 005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

1887

Datter: Jenny Kristine Antonsen

Født 4.10.1887. Døpt 30,11.1887. Familien er nå kommet til Belgen.
1900: 004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b

1884

Sønn: Albert Rikard Sal Antonsen

Født 8.4.1884. Døpt kirken 9.6.1884. Foreldrene er inderster på Gjerøy.

1893

Datter: Anna Edvarda Zahl Antonsen

Født 13.9.1893. Døpt kirken 23.7.1894.
1900: 006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

Plass 74-1 Lillevik

1910

Husmann - Didrik Tollefsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b
003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b

1910

Ektefelle - Toline Olsen

1910: 002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b

1887

Sønn: Ole Didriksen

Født 5.10.1887.
1910: 003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b

1902

Sønn: Hans Didriksen

Født 30.1.1902.
1910: 004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b

1910

Enslig losjerende: Kristine Mikkelsen

Født 17.3.1844.
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b