Gård Rødøy (74)

Plasser

Bryggevik

Hovedside

74 13 Bryggevik

1999 Eiendomoverdragelse

Gnr 74, bnr 13 er overdradd fra Ester Sigvalda Vinje til:
Hildegunn Henny Vinje,
Robert John Vinje og
Ann-Elise Vinje
(13.12.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 22.

1950 Eies av Opplysningsvesenets fornd

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 13 plass Bryggevik 1920 Knud Adolf Vinje

Knut Adolf Vinje

001 Knut Adolf Vinje 01 1876-10-04 Ginsøy Lofoten - hp g Baker og Fisker Sa
002 Olga Vilhelmine Andersen Vinje 01 1881-01-11 Rødøy - hu g Husmor
003 Karl Vilhelm Knutsen 01 1902-11-06 Rødøy - s ug Driver fiske delvis paa motor og delvis hjemmefiske. (for Far) uten kontant løn
004 Solveig Johanna Knutsen 01 1905-02-20 Rødøy - d ug Innepike hjemme hos Far uten kontant løn
005 Sigurd Andreas Knutsen 01 1907-06-15 Rødøy - s ug Pf
006 Aksel Kristoffer Knutsen 01 1910-01-09 Rødøy - s ug Pf
007 Anskar Johan Knutsen 01 1912-11-09 Rødøy - s ug Pf
008 Anna Rebekka Knutsen 01 1915-09-08 Rødøy - d ug Pf
009 Marie Kasbara Lovise Knutsen 01 1918-03-13 Rødøy - d ug Pf

74 14 Korsvolden

2007 Hjemmelsoverdragelse

Andel av Gnr 74, bnr 14 er overdradd fra Håkon Olav Arntsen til Thomas Arntsen (26.11.2007).

1950 Eier er Opplysningsvesenes fond

Skyld av 22 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 14 tidligere plass 1920 Teodor Mikkeborg Olsen

1920 folketellingen (74 01 002 Korsvolden)

001 Theodor Mekkelborg Arntsen 01 1851-03-12 Rødøy - hp g Fisker paa motorbaat
002 Antonette Dorthea Arntsen 01 1856-08-17 Lurøy - hu g Husmor
003 Hildur Bergliot Arntsen 01 1880-06-07 Rødøy - d ug Hjemmearb

74 14 tidligere plass Korsvolden

1920 folketellingen (74 01 0002 Korsvolden)

74 01 plass 0002 Korsvolden
004 Karlot August Arntsen 02 1885-03-03 Rødøy - hp e Fiskeri paa motorbaat
005 Anna Mattea Arntsen 02 1894-08-30 Rødøy - tj ug Husbestyrerinde hos Bror med kontant løn
006 Haakon Andreas Hansen 02 1907-10-07 Mo i Ranen - Pleiesøn ug Pf
007 Toralf Anskar Arntsen 02 1911-06-23 Rødøy - s ug Pf
008 Aslaug Gurine Arntsen 02 1913-11-09 Rødøy - d ug Pf
009 Ester Charlotte Arntsen 02 1916-05-26 Rødøy - d ug Pf