74.04 Selvåg - Klokkergården Selvågen

Kirkesanger og folkeskolelærer Bikset i unge år. © RLA.

Kirkesanger og folkeskolelærer Bikset i unge år, mulig omtrent da han ble ansatt her og flytta fra Tjong.

74 04 Selvågen

1920 folketellingen (74 04 Selvågen)

001 Martinus Johannes Olsen Bikset 01 1880-08-11 Hareid Ulstein - hp g Lærer og kirkesanger
002 Edvarda Olava Bikset 01 1894-12-15 Meløy - hu g Husmor
003 Ola Bikset 01 1914-05-16 Rødøy - s ug Pf
004 Odd Bikset 01 1915-12-31 Rødøy - s ug Pf
005 Margit Helene !! 01 1915-02-16 Meløy - Pleiedatter ug Pf
006 Maren Helene !! 01 1920-10-31 Rødøy - d ug Pf
007 Gudrun Helmine Jørgensen 01 1901-09-09 Rødøy - tj ug Husarbeide fast

Bikset - helt ung

© FFR - Fotoarkiv for Rødøy. Utsnitt av et "visittkortfoto".

Martinus Johannes Bikset (1880-1961) var en av flere "åndshøvdinger" som kom til Rødøy som lærere før og etter århundreskiftet 1900.

Bikset er omtalt i en artikkel - skrevet av hans sønn Odd Bikset. "MARTINUS JOHANNES BIKSET - EN KLOKKER AV DEN GAMLE SKOLE". Artikkelen er publisert i Rødøy historielags årbok nr 3 (1995), fra side 8 og til og med side 13. Boka kan kjøpes fra Rødøy historielag - se under årbøker på denne hjemmeside.

Bikset vil også bli omtalt under gården Tjong Øvre's gårdshistorie. Han kjøpte mark til et bruk,bygde et fjøs, og mura grunmur for hus - før han fikk klokkerjobben på Rødøy og flytta dit.

Han vil også bli omtalt under klokkergården Selvågen, under hovedgård Rødøy - i gårdshistorien. Ut fra hans store- og langvarig innsats er hans sønns artikkel relativt beskjeden skrevet. Det blir fylt på, nevnte steder, med mer om hans store samfunnsinnsats innenfor Rødøy kommune.

Ola Bikset

Henry Kristiansen
Administrator · 25. november kl. 15:47
Norsk Barneblad 1926
Ola Bikset

Per Bikset

Norsk Barneblad 1937 Per Bikset (21654)
Henry Kristiansen
Administrator · 25. november 2018.

Kirkesanger og lærer - Rafael Røsok

1919 NA. © RLA.

Røsok er ved folketellinga 1900 bosatt som "kirkesanger og folkeskolelærer" på den gamle "klokkergården", på nabogården til Rødøygården - gården Høyvågen med Gnr. 73.

Klippet til høyre er fra NA 27. oktober 1919.  Han avslutter da sin lange innsats som kirkesanger og folkeskolelærer i Rødøy - fra sitt nye bosted - Klokkergården i Selvågen.

Bnr 4 Selvågen

1910

Kirkesanger og lærer - R. Røsok

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 R. Røsok 05.07.1846 Akerøy hf g Kirkesanger og lærer b
002 01 Margrethe Olsen 28.04.1848 Nærøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Richard Røsok 16.01.1878 Akerøy s ug Handlende med fiskevarer f
004 01 Ovedia Røsok 21.09.1879 Akerøy d ug Deltager i husgjærningen b
005 01 Olga Røsok 13.02.1885 Akerøy d ug Lærerinde ved folkeskolen b
006 01 Sverre Røsok 13.04.1889 Flatanger s ug Lærer ved folkeskolen f
007 01 Ottar Røsok 17.07.1891 Flatanger s ug Sløidelev f
008 01 Marie Strømsvik 01.07.1896 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. lærer og kirkesanger b
009 01 Olufine Branum 26.03.1892 Rødøy tj ug Tjenestepike b