Vasdal i Tjongsforden

Disse var tidligere matrikulerte husmannsplasser under Prestegården - 74 -1 på Rødøy.  Det er lagt en lenke under denne gården - men disse settes selvstendig som en "gård" i Rødøy.

Det blir lagt inn mer her litt senere.

Sider

Div

1766

Marta Hemmingsdtr

Avdød 1766 Marta Hemingsdtr Vasdal
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 15 UGER
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1743

Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
227 23 Rødøe fierding Wasdahl Peder Albrigtsen Betler, Død 1 rd. 25 s