Vasdal i Tjongsforden

Disse var tidligere matrikulerte husmannsplasser under Prestegården - 74 -1 på Rødøy.  Det er lagt en lenke under denne gården - men disse settes selvstendig som en "gård" i Rødøy.

Det blir lagt inn mer her litt senere.

Sider

Rødøy (74) hovedgården

Plasser og senere matrikulerte bruk under gården Rødøya

Vassdal brukene - hovedside

Ole Pedersen slekta

Bruk - brukere og husmenn

Vasdal - "Okseland"

UPLASERT 1920 FOLKETELLINGEN

001 Bernt Johan Knutsen 01 1880-02-03 Varnes i Rødø - hp g Notbøter Sa
002 Mathilde Jørgine Johansen 01 1885-02-26 Sandhallene Herrø - hu g Husmor
003 Ingvald Kristian Berntsen 01 1905-01-06 Bø i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far
004 Benjamin Bang Berntsen 01 1906-03-05 Bø i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos far
005 Borghild Marie Berntsen 01 1908-01-11 Bø i Rødø - d ug Barn
006 Hildur Petrine Berntsen 01 1910-02-02 Bø i Rødø - d - Barn
007 Anskar Johan Berntsen 01 1912-01-29 Bø i Rødø - s - Barn
008 Sylvia Aurora Berntsen 01 1913-07-23 Bø i Rødø - d - Barn
009 Kathinka Julie Berntsen 01 1915-02-11 Bø i Rødø - d - Barn
010 Astrid Helmine Berntsen 01 1917-05-29 Bø i Rødø - d - Barn
011 Aksel Lund Berntsen 01 1919-08-15 Vasdal i Rødø - s - Barn
012 Johan Holter Berntsen 01 1920-10-04 Vasdal i Rødø - s - Barn

Div

1766

Marta Hemmingsdtr

Avdød 1766 Marta Hemingsdtr Vasdal
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 15 UGER
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1743

Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
227 23 Rødøe fierding Wasdahl Peder Albrigtsen Betler, Død 1 rd. 25 s

Om Anders Olai Meyer Davisen

Måvær i Lurøy  -  en idyllisk utpost med grønne, frodige øyer? Av  Rune  Bang:

15-A/16-B   1890  - 1934
Året 1890 kom ekteparet Anders Olai Meyer Davidsen (f.4.10 1860) med sin kone Ane Oline Jonsdatter (f.31.3 1866) og sønnen Oskar til Måvær for å overta deler eller hele gårdsbruket. De hadde giftet seg i Rødøy den 1. november i 1888. Anders hadde hatt en ungdomsforelskelse med Helene Kristiansdatter Tønder før giftemålet.  De fikk en datter sammen som ble døpt Mette Oline den 17.4 1884. Men, dette barnet døde allerede samme år og de ble ikke gift.

Denne familie ble nå de neste brukerne av øygruppen.  Anders Davidsen var sønn av husmann David Olsen og Kaspara Pedersdatter, som var husmannsfolk både i Blokk(1865) og på Ytre Vasdal (1875) i Rødøy. Faren livnærte seg også som fisker og skredder. Ane Oline var datter av gårdbruker John Johnsen og hustru Ane Johanne Olsdatter i Breivik.  

Gjennom de siste 25 år hadde de gamle brukerne Peder Pedersen og hans kone Kristianne Jacobsdatter hatt kår til senere brukere av eiendommen, først under sønnen Anders og senere også til Anders Davidsen (?). Den 3.februar 1891 døde imidlertid kårmannen Peder Pedersen, 87 år gammel. Året etter den 7. oktober døde også hans kone Kristianne i den høye alder av 94 år. Tross alt måtte dette oppleves som en stor lettelse for den nye gårdbrukeren i Måvær, som i en periode kanskje hadde hatt kårkrav fra to familier? 

 

Folketellinga 1891 angir at her da bodde 11 mennesker, 9 i familien Davidsen og i tillegg en husmann Benjamin Jørgensen m/kone.

 

Det fremgår ikke av matrikkelen når Anders Davidsen tok over "”hele" Måvær, men det er trulig at han umiddelbart tok over hele eiendommen da han kom og da også mot kår til den andre brukeren Anders M. Pedersen og hans hustru Elen Steffensdatter.  Anders var jo blitt 60 år gammel da familien Davidsen kom til Måvær.

 

Brukere på 1900-tallet.

Folketellinga 1900, med noen tilføyelser:  
G.nr.16 b.nr.1  Maavær

            Anders Davidsen, (f. 1860)  gbr., leilending og fisker,  d. 1939
            Ane Oline Johnsdatter (f.1866), kone  d. 25.3 1918
            Oskar, sønn  (f.1889, Rødøy), Utv. til Amerika, 19 år gammel
            Agathe Marie Petrine Tønder, datter (f.19.5 1891), gift med Ole Enoksen, Finneid 
            Ane Johanne, datter (18.8 1892), gift med Nils Urlandå, Finneid
            Anders Elenius Dass, sønn (f.3.5 1894), gift 31.10 1920 i Måvær med Marie Agnete Olsen fra Sørnesøy. De bodde
                                    første tiden i Måvær og fikk her to barn      
                                    a)   Anton Andreas    f. 12.4 1821        
                                    b)   Anna   f. 5.4   1922 Familien flyttet før 1925 til Engan, Sørnesøy, hvor de fikk nok et barn.

Anders Andersen døde i Sørnesøy bare 34 år gammel, den 23.12-27.
Hulda Sofie Dorthelia Krøge, datter (f.14.9 1895), Valdres, utv. senere til Amerika 
Elfrida Amanda Hauberg, datter (f. 14.7 1897), gift med Johan Urlandå, Finneidfjord
Alfon Otelius Schønning, sønn  (f.18.2 1899), g. 1928 med Laurine Kristiansen, Onøy 

Anders M. Pedersen, føderåd og fisker, 71 år
Elen Steffensdatter, føderådskone, 83 år
Petrine Kristine Andersdatter, datter, (f.1858), syerske
Alfred Emelius Lauritsen, hennes sønn (f.28.8 1899

Benjamin Jørgensen, fisker og husmann  (f.1837, Storselsøy i Rødøy)
Pauline Pedersdatter, kone  (f.1837, Alleren i Lurøy)

Her var altså til sammen 15 mennesker i Måvær ved dette hundreårsskifte, fordelt på tre familier, - altså en ”fordobling” av folketallet fra forrige hundreårsskifte.

Familien Anders og Ane Davidsen fikk ytterligere tre barn etter 1900, det var:

Darner Kristian   f. 28.3 1901, g. m. Ester Martinussen, Onøy. Etter giftemålet og etter at de hadde fått sin
                                            førstefødte, dattera Ragnhild på Onøy, bodde de en kort tid i Måvær.
Kristofa Pernille  Eugenia  f. 24.1 1903, g.m   Johannes Ølstørn, Lensvika
Magnus Reinholt Tidemann  f. 14.7 1905, g.17.5 1932 m.  Klara Stoksvik, Onøy
                                            Barn:  Anders Olai f. 1932 i Måvær.