Svinvær (69)

© RLA (Jann Breivik).

 

Mark og fjøs

© RLA (Jann Breivik).

Mark, fjøs og sten på Nordre Svinvær (bnr 6).

Div

1886 Svinvær - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 69
•Gammelt matrikkelnr: 128
•Navn på gård: Svinvær
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 133 Svinvær Jon Danielsen 5-2 1-3-15-15

1691-1699 Skatt

Skattemanntallet - Lars Oluffssøn
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
673 1699 Rødøe Rødøe Lars Ollufssøn Svinvær 2 ort Huus-Mænd

Skattematrikkelt 1647

S w i n w e h r
1 w .
Tholluf f 1 w .
Kongen bygger.
3 ort.

1967

© RLA. (20857).

Notater

Jacobia Henriksdtr

Hun er nevnt i et skiftet fra Meløy 1808 som gift og bosatt på gården Svinvær.
Bror: Henrich Erichsen, død.
Barn av Henrich: Erich Henrichsen, gift, bor Bogt i Meløy.
Lars Henrichsen (25) Spilleren.
Andrea Henrichsdtr (28) tjener Halsa.
Jacobia Henrichsdtr, gift og bosatt Svinvær.

HUN ER OMTALT UNDER SIN FARFAR ERIK ANDERSEN PÅ GÅRDEN TJONG I RØDØY.

1764 Michel Olsen - avdød

Avød Michel Olsen Svinvæhr 1764
Ingen alder oppgitt.
Pårørende: Karen Andersdtr.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764 Karen Andersdtr - pårørende

Avød Michel Olsen Svinvæhr 1764
Ingen alder oppgitt.
Pårørende: Karen Andersdtr.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764 Ingeborg Isaksdtr

Avdød Svinvæhr 1764 Ingebor Isaacdtr
Merknader: {Alder ved skrifte:} 7 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764 Lisbeth Henriksdtr

Avdød Svinvæhr 1764 Lisbeth Henrikstr:
{Alder ved skrifte:} 32 AARenrichsdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763 Malena Brant

Avdød Svinvæhr 1753 Malena Brendt
Alder 24 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)