Svinvær (69)

© RLA (Jann Breivik).

 

Mark og fjøs

© RLA (Jann Breivik).

Mark, fjøs og sten på Nordre Svinvær (bnr 6).

Div

1886

Svinvær - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 69
•Gammelt matrikkelnr: 128
•Navn på gård: Svinvær
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 133 Svinvær Jon Danielsen 5-2 1-3-15-15

1691-1699

Skatt

Skattemanntallet - Lars Oluffssøn
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
673 1699 Rødøe Rødøe Lars Ollufssøn Svinvær 2 ort Huus-Mænd

1647

Skattematrikkelt 1647

S w i n w e h r
1 w .
Tholluf f 1 w .
Kongen bygger.
3 ort.

1967

© RLA. (20857).

Notater

Jacobia Henriksdtr

Hun er nevnt i et skiftet fra Meløy 1808 som gift og bosatt på gården Svinvær.
Bror: Henrich Erichsen, død.
Barn av Henrich: Erich Henrichsen, gift, bor Bogt i Meløy.
Lars Henrichsen (25) Spilleren.
Andrea Henrichsdtr (28) tjener Halsa.
Jacobia Henrichsdtr, gift og bosatt Svinvær.

HUN ER OMTALT UNDER SIN FARFAR ERIK ANDERSEN PÅ GÅRDEN TJONG I RØDØY.

1764

Michel Olsen - avdød

Avød Michel Olsen Svinvæhr 1764
Ingen alder oppgitt.
Pårørende: Karen Andersdtr.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764

Karen Andersdtr - pårørende

Avød Michel Olsen Svinvæhr 1764
Ingen alder oppgitt.
Pårørende: Karen Andersdtr.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764

Ingeborg Isaksdtr

Avdød Svinvæhr 1764 Ingebor Isaacdtr
Merknader: {Alder ved skrifte:} 7 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1764

Lisbeth Henriksdtr

Avdød Svinvæhr 1764 Lisbeth Henrikstr:
{Alder ved skrifte:} 32 AARenrichsdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763

Malena Brant

Avdød Svinvæhr 1753 Malena Brendt
Alder 24 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Husmenn og andre

Lenke til

Husmenn og andre her under JUUL og HVID familiene.
Husmennene bodde antagelig der som det idag kalles for "Fjøsgården".
Handelmennene bosatt "Svinvær havn".

1801

Tomas Kristophersen

Under Hvid

1783

Nils Olsen

Under Hvid

1776

Jakob Jonsen

Under Hvid

1769

Henrik Olsen

Under Hvid

1714

Nils Olsen

Under Juul familien

1701

Lars Larsen

Under Juul familien

1711

Ole Tollefsen

Under Juul familien

1696

Peder Nilsen

Under Juul familien