Gård Svinvær (69) bruk nr 1 og 6 - "Danielsan"

 

Tilbake...

Bnr 1 Fjøsgården

2008

Andel

Andel av - Gnr 69, bnr 1 er overdradd fra Oddrun Konstanse Zahl Tidemann til Doris Karin Tidemann og Even Tidemann (03.07.2008).

1950

Eier og bruker - Daniel Danielsen

Matrikkelutkastet av 1950.
Gård Svinvær 69 - bruk nr.1.
Skyld av 2 mark og 75 øre.
Hjemmelsinnehaver: Daniel Danielsen

Bnr 1/bnr 6 Nordre Svinvær

1950

Eier og bruker - Alfred Danielsen

Gård Svinvær 69 - bruk nr 6 Nordre Svinvær.
Skyld: 1 mark og 40 øre.
Hjemmelsinnehaver: Alfred Danielsen.

1910

Eier og bruker - Johan Danielsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Danielsen 03.10.1844 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Regine Jakobsdatter 17.06.1853 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Olga Danielsen 05.08.1884 Rødøy d ug Datter b
004 01 Anna Danielsen 05.05.1892 Rødøy d ug Datter b
005 01 Ragna Danielsen 30.01.1895 Rødøy d ug Datter b
006 01 Haukhild Danielsen 27.11.1896 Rødøy d ug Datter b
007 01 Sigurd Danielsen 25.01.1891 Rødøy s ug Søn b
008 01 Alfred Danielsen 18.01.1879 Rødøy s ug Fisker f
009 01 Daniel Danielsen 26.02.1888 Rødøy s ug Fisker f
010 01 Johan Amandussen 02.05.1908 Rødøy s ug Pleiesøn, Fors. gbr. b
011 01 Beret Danielsen 1849 Meløy fl ug Bor hos sin broder J. Danielsen b

1900 (1)

Eier og bruker - Johan Danielsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Danielsen 1844 Rødøy herred* Hf g Gaardbr.(Selveier) og Fisker b
002 01 Regine Jakobsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Alfred Johansen 1878 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Olga Johansdatter 1884 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning og Kreaturstel b
005 01 Olava Johansdatter 1886 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
006 01 Daniel Johansen 1888 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b
007 01 Sigurd Johansen 1891 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b
008 01 Anna Johansdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter b
009 01 Ragna Johansdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b
010 01 Alfie Johansdatter 1896 Rødøy herred* D ug Datter b
011 01 Beret Danielsdatter 1849 Melø Nor Husfaderens Søster ug Alm. Husgjerning b
012 01 Adolf Kristiansen 1874 Melø Nor B ug Snedker(som Dagarbeider) mt

1886

Matrikkel

1 133 Svinvær Jon Danielsen 5-2 1-3-15-15

Fiskekjøper: Johan Hilseth

1900 FT

Fiskekjøper - Johan Hilseth

FOLKETELLINGEN 1900:
013 02 Johan Hilseth 1871 Herø, Helgeland Hf g Handel med Fiske., og Trælast f
014 02 Mathilde Johansdatter 1879 Rødøy herred* Hm g Alm. Husstel b
015 02 Bergeton Johansen 17.06.1900 Rødøy herred* S ug Barn b