Gård Nordnesøy - bnr 1

Midtiggården.

Medtiggården. Det store hvite huset er på dette tidspunkt våningshuset på gården. Det skal angivelig være en saltfiskbrygge som ble flyttet fra Besvær etter at den eventyrlige storsildtida var over midt på 1870-tallet. Midtigården var på den tid bebodd av Lina og Paul Jentoft. Gammelstua på gården er mellom Gården og Midtiggården, alder ukjent. Utsnitt fra et større bilde. ©FFR.

NB:

I Rødøy historielags årbok for Rødøy nr. 8 (2011) har Lina Hagland Jentoft fortalt mye om sitt 50 årige liv som gaardbrukerkone, gårdbrukerenke og kaarkone på dette bruket. 

01.01 - Medtigården

2013: Eiere: Tore Jentoft og Jim Lorentsen

Eies nå av Tore Jentoft og Jim Lorentsen. Utleiebolig med to moderne leiligheter. Har fått navnet FESKKLÆPPEN.

01.01 Nordnesøy

Eier og bruker - Edmond Jentoft

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Fem foto fra bruket på sidene 29-30-31. Bolighuset: Oppført i 1963 av Edmond og Gudrun Jentoft på tomten av det gamle huset.

Også foto av fjøsen. Ble oppført av Paul Jentoft i 1932. Eller foto av redskaphus, restaurert av Edmond Jentoft. Opprinnelig var huset i to etasjer, andre etasje var taus og drengloft. Også et av det gamle gårdstunet her med huset. En bygning er et privat museum. Bygd i hovedsak av materialer fra det famle huset som ble revet i 1962-63.

01.01

1950: Paul Jentofts dødsbo

Skyld er 2 mark og 12 øre.
I matrikkelutkastet fra 1950 er de med hjemmel til gården lista opp som følgende personer:
Lina Jentoft, og søsken av avdøde ektefelle:
Birgitte (Jentoft) Løvmo,
Anne (Jentoft) Nygård,
Peder Jentoft,
Josefine (Jentoft) Aakre,
Aubert Jentoft.

01.01

Eier og bruker - Paul Jentoft

Paul Jentoft overtok gården før faren Nils Jentoft døde. Den skulle betales når begge foreldre var døde. Paul Jentoft døde i 1940. Enken Lina (Hagland)Jentoft drev gården videre selv og ved forpaktere - noe år. Ekteparet hadde ikke etterkommere. Det var skrevet at bare en i slekta kunne overta gården.
Det ble da slik at Paul Jentofts sønn fra før ekteskap - Edmond Jentoft kjøpte gården fra dødsboet. Lina hadde da borett og kaar.

1910 FT: Lina Hagland

Bosatt som tjenestejente hos Gina Krog (Oline Gurina Jæger g. Krog) i Kristiania i 1910. Det var før hun giftet seg med Paul Jentoft.

Brukeren Paul Jentoft

Paul Ebenhard Normand Jentoft (f.1889) og Hans Aakre sen. (f.1893). Her har de latt seg fotografere hos Einan i Hammerfest. ©RLA.

01.01 1910 Nils Jentoft

1910 FT: Eier og bruker - Nils Jentoft

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Nils Jentoft 10.04.1839 Rødøy hf g Selveier, Jordbruk, Gaardbruker b
002 01 Kristianne Jentoft 29.12.1839 Mo hm g Gbr.kone, husgjerning (matlavning) b
003 01 Paul Jentoft 07.02.1889 Rødøy s ug Gbr.søn, fiskeri og jordbruk b
004 01 Aubert Jentoft 09.01.1892 Rødøy s ug Elev f
005 01 Josofine Jentoft 03.07.1885 Rødøy d ug Lærinde ved folkeskolen, datter b
006 01 Sara Larsen 07.01.1880 Gildeskaal tj ug Tjenestepike, kreaturstel (budeie) b

1900 FT: Eier og bruker - Nils Jentoft

001 01 Nils Jentoft 19.04.1848 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger S & fisker b
002 01 Kristianne Nilsdtr. 21.12.1849 Mo, Helgel. Nor Hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Anne Jentoft 09.05.1897 Rødøy herred* D ug Budeie b
004 01 Josefine Jentoft 03.07.1885 Rødøy herred* D ug Budeie b
005 01 Paul Jentoft 07.02.1889 Rødøy herred* S ug Barn b
FOLKETELLINGEN 1900:
006 01 Konrad Jentoft 09.01.1893 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Elise Pedersen 14.07.1851 Rødøy herred* FL ug Kokkepige b

1886 Matrikkel

1 62a Nesøen nordre Nils Jentoft Pedersen 3-16 0-4-8-8

01.01 1886 Peder KristianEliassen

1886 Matrikkel

1 62a Nesøen nordre Peder Eliassens Enke 3-16 0-4-8-8

1875 FT: Eier og bruker - Peder Kristian Eliassen

FOLKETELLINGEN1875:
001 01 Peder Eliasen 1818 Mo S. og Pr. hf g Gaardbruger og Selveier b
002 01 Ane Nilsdatter 1817 Lurø Sogn og Pr. Hans Kone g b
003 01 Nils Pedersen 1848 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Jordarbeide b
004 01 Edvardt Pedersen 1859 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Jordarbeide b
005 01 Lise Pedersdatter 1850 Rødø S. og Pr. Deres d ug Meget Svag og hos Forældrene b
006 01 Bergitha Jørgensdatter 1835 Rødø S. og Pr. Tjænestepige ug Budeie b
007 01 Olava Benonisdatter 1848 Rødø S. og Pr. Tjænestepige ug Tjænestepige b

Utsæd: by2 po5
Husdyr: he1 ty1 ku6 få20 sv1

1865 FT: Selveier og bruker: Peder Kristian Eliassen

001 01 Peder Eliasen 49 Moe Præsteg. Husfader g Gbr. Selveier
002 01 Anne Nielsdatter 49 Lurø Præsteg. hans Kone g
003 01 Niels Pedersen 17 Rødø Præsteg. Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget.
004 01 Edvard Pedersen 7 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
005 01 Elise Pedersdatter 14 Rødø Præsteg. Deres Datter ug
006 01 Juliane Jonsdatter 21 Rødø Præsteg. ug Tjenestepige
007 01 Ole M. Olsen 45 Rødø Præsteg. Logerende ug Fisker

Utsæd og husdyr:

Skriv inn senere

1848 Innflyttet

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1848:
1848-08. 28.5. Ungkar Peder Christian Eliassen. 31. "for at tjene". Nordranen. Antagelig også til Per Persen Melfjorde

Eier også bnr 2

Også nevnt som eier av bnr 2.

Proklama

© RLA. (1716),

01.01 1900 Anders Olsen

1900 FT: Kaarmann - Anders Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Olsen 23.09.1827 Rødøy herred* Hf e Intet erh. Strandsid. og lever af sine midler. b
002 01 Samuel Hanssen 1845 Buksnæs Nor EL ug Fisker b

1875 FT: Eier og bruker - Anders Olsen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Anders Olsen 1821 Alstadhaug S. og Pr. hf g Gaardbruger og Selveier Fisker b
002 01 Elisabeth Jensdatter 1814 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Karen Pedersdatter 1833 Lurø S. og Pr. Tjænestepige ug Budeie b
004 01 Lovise Olsdatter 1866 Lurø S. og Pr. tj Datter til K. Pedersdatt. b
005 01 Gabriel Johnsen 1829 Mo Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og Leilænding i Hæmnæs mt

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by2 po4
Husdyr: he1 ty1 ku6 få13 gj6 sv1

1865 FT: Eier og bruker - Anders Olsen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Anders Olsen 44 Herø Præstegjl. Husfader g Gbr. og Selveier
002 01 Elisabeth Jensdatter 52 Lurø Præsteg. hans Kone g
003 01 Hans Jensen 23 Lurø Præsteg. ug Tjenestekarl
004 01 Henriette Kristiansdatter 15 Rødø Præstg ug Tjenestepige
005 01 Trine Hagen 27 Christiansund ug Tjenestepige
006 01 Hendrika Olsdatter 75 Moe Præsteg ug Lægdslem

1801 og før den tid

Egen side om dette