Gård Nordnesøy (1) - bruk og brukere - bnr 5 og 6

Hovedsiden

5 og 6 med navn Storrisøen

©Rla. Lokalbåt ved Nordnesøy.

Bnr 5 Storrisøen

1950

Harald Olai Jensen

Skyld av 14 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
Dør på Nordnesøy den 14. juni 1964.

Harald Olai Jensen

Gift med Olga Josefine Marie Jensen

1947

Skjøte - 1/2 til Harald Jensen

Marianne Jensen skjøter over sin halvdel av gården her til sin bror Harald Jensen. Skjøte datert 27. august 1947. Kr 1500 får hun betalt, halvparten av tekst på kr 3000.

Hvor fra..

Sønn av forrige bruker Jens Jørgen Zahl Kristensen

Bnr 5 Storisøen

1935

Fradeling av bruk

Skylddeling, hvorved en parsell "Solstrand", der er gitt en skyld av 6 øre, med bestemmelse om havnegang, avholdt 4. juni, tinglyst 10. august 1935. Restskyld etter fradeling er 20 øre. Bnr 18 og ny eier er Reidar Olsen Risøy. Realpanteregisteret nr 5.

1910

Eier og bruker - Jens Jørgen Zahl Kristensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jens Kristensen 14.01.1848 Træna hf g Gaardbruker selveier, Fiskeri og Jordbruk b
002 01 Anne Kristensen 1858.??.28 Rødøy hm g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Harald Kristensen 04.10.1877 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
004 02 Birger Olsen 31.01.1876 Rødøy fl svigersøn g Fiskeri, Inderst b
005 02 Marianna Olsen 28.06.1875 Rødøy fl d g Fiskerkone, husgjerning, Matlavning, strikning, syning b

1910

Svigersønn - Birger Olsen

Gift med Marianne Olsen - nevnt ovenfor.
Birger Olsen kommer fra Bø. Lenke dit. År 1924, den 5.4 omkommer han på havet mellom Risøy og Nesøy. Var da sammen med ungkar Egil Olai Olsen, Risøy. Selv bodde han da på Risøy. Begge ble ikke funnet.

Barn

Sønn - Harald Olai Jensen

Nevnt i tellingen som Harald Kristensen og født 4.10.1877. Han brukte navnet Jensen - som han er nevnt som ved matrikkelen 1950. Han og søsteren Marianne arver gården, men søsteren selger han sin del som etter takst er verd kr 1500.

Barn

Datter - Marianne Emaus Tønder Jensen

Født 28. juni 1875 på Nordnesøy (01-05) Store Risøen.
Marianne er bosatt hjemme hos foreldrene i 1910, Hun er gift med Birger Olsen.

1900

Eier og bruker - Jens Jørgen Zahl Kristensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Kristensen 14.01.1850 Trænen Nor Hf g Fisker & gaardbr. (Selveier) b
002 01 Anne Olsen 1852 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Marianna Jenssen 28.06.1875 Rødøy herred* D ug Budeie & kokkepige b
004 01 Harald Jenssen 04.10.1877 Rødøy herred* S ug Fisker & tjenestedreng b
005 01 Baard Samuelsen 03.02.1829 Finnæs Nor FL Lægdslem g Lægdslem b

1900

Lægdslem - Baard Samuelsen

005 01 Baard Samuelsen 03.02.1829 Finnæs Nor FL Lægdslem g Lægdslem b
Har foreløpig ikke mer opplysninger om han.

1891 folketellingen (62 e Risøen)

001 Jens Jørgen Zal Krestensen 1 1848 Trænens Sogn - Familiens overhode g -
002 Anne Olava Olsdatter 000 1851 i Rødø Sogn - Hustru g -
003 Marianne E T Jensdatte 000 1875 i Rødø Sogn - Datter ug -
004 Harald Olai Kristensen 000 1877 i Rødø Sogn - Søn ug -
005 Nils Olai Tomasen 000 1857 i Rødø Sogn - Familiens overhode g -
006 Hansine Randine Olsdatte 000 1856 i Rødø Sogn - Hustru g

1886

Matrikkel

5 62e Store Risøen Jens Kristensen 0-26 0-0-9-9

Bnr 5 plass "Indrestranden"

1910 Plass

Husmann - Nils Thomassen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "INDRESTRANDEN"
001 01 Nils Tomassen 03.05.1857 Rødøy hf g Husmand, fiskeri og lidt av plassen?? b
002 01 Hansine Tomassen 01.03.1856 Rødøy hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Ole Hansen 03.10.1894 Lurøy tj ug Fiskeri, tjenestedreng b
004 01 Trygve Nikolaisen 18.01.1891 Hemnes el ug Fiskeri, Inderst b
005 01 Tine Ovesen 06.10.1866 Rødøy b %tj% ug Budeie, tjenestepike mt

1900/1910

Ektefelle - Hansine Olsdtr

Født 1. mars 1856 på gården Bjerga. Datter av Innerste Ole Eriksen og ektefelle Hanna Olsdtr. Lenke dit.

1910

Tjenestedreng - Ole Hansen

1910: 003 01 Ole Hansen 03.10.1894 Lurøy tj ug Fiskeri, tjenestedreng b

1910

Tjenestepike - Tine Ovesdtr

1910: 005 01 Tine Ovesen 06.10.1866 Rødøy b %tj% ug Budeie, tjenestepike mt.
Hun er uekte datter av Ove Edvard Olsen og Lavine Nicoline Tomasdtr,
Mora Nikoline er søster til husmannen her - Nils Thomassen.

1910

Innerste - Trygve Nikolaisen

1910: 004 01 Trygve Nikolaisen 18.01.1891 Hemnes el ug Fiskeri, Inderst b
1900: 003 01 Drygve Nikkolaisen 18.01.1891 Hemnæs, Helgel. Nor FL (Pleiebarn) ug Barn b

1900 Plass

Husmann - Nils Thomassen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "INDERSTRAND".
001 01 Nils Thomesen 03.05.1857 Rødøy herred* Hf g Fisker & husmand b
002 01 Hansine Olsen 01.03.1856 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Drygve Nikkolaisen 18.01.1891 Hemnæs, Helgel. Nor FL (Pleiebarn) ug Barn b
004 01 Erik Eriksen 1827 Rødøy herred* B %%EL%% e Fisker & kaarmand mt

1900

Fisker og kaarmann - Erik Benoni Eriksen

Født 5.2.1828 på gården Sandvik (23).
1900: 004 01 Erik Eriksen 1827 Rødøy herred* B %%EL%% e Fisker & kaarmand mt

1870-1875

Skifte etter hans far og hans mor

Skifter i Rødøy:
Skifte 1870 på gården Myken etter Thomas Pedersen. Ektefelle Anne Larsdatter. Ingen andre navn er nevnt.

Skifter i Rødøy:
Skifte 1875 på gården Myken etter Anne Larsdatter. Døde 16.april 1874. Enke. Barn: Peder Thomassen (19) sønn; Mygen. Nils Thomassen (17). Saras Thomassen (12) Nordfjordnes. Lavine Thomasdatter (30) For tiden på gården Levang i Nesne. Mortina Thomasdatter (24) Mygen. Else Thomasdatter (22); Halland i Nesne. Randine Thomasdatter (15) Mygen. Verge for de umyndige Johan Arntsen Mygen.

1875/1865

Kom fra Myken

Sønn av Tomas Kristian Pedersen og Anne Maria Larsdtr.
Født 3.5.1857.

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 8 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Myken 135C.
FOLKETELLINGA 1875:
Bosatt som dreng hos gårdbruker Johan Arntsen på Myken 71-03. (135c).

Bnr 6 Storrisøen

1950

Eier og bruker - Johan Ludvigsen Risøy

Skyld av 26 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 6 Storisøen

1910

Eier og bruker - Lars Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lars Andersen 1857 Træna hf g Fiskeri og jordbruk (gaardbruker) selveier f
002 01 Jesken Olsen 07.09.1873 Træna fl stedatter g Fiskerkone, husgjerning og kreaturstel (matlavning, vask og strikning) b
003 01 Kristian Olsen 13.07.1871 Rødøy fl svigersøn?? g Fiskeri, Inderst b
004 01 Egil Olsen 01.11.1904 Rødøy s ug Opholdes av forældrene, fiskersøn b
005 01 Reidar Olsen 16.07.1910 Rødøy s ug Opholdes av forældrene, fiskersøn b
006 01 Olga Olsen 17.08.1901 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b
007 01 Johanna Antonsen 02.02.1864 Næsna tj ug Deltar i husgjerningen og kreaturstellet, tjenestepike b

1900

Eier og bruker - Lars Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lars Anderssen 1856 Trænen Nor Hf g Fisker & gaardbr. (Selveier) b
002 01 Jørgine Johansen 01.03.1850 Trænen Hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Julius Olsen 28.01.1875 Trænen Nor S ug Fisker & selvholder b
004 01 Olea Olsen 16.12.1881 Rødøy herred* D ug Budeie & kokkepige b
005 01 Pareli Olsen 04.07.1883 Rødøy herred* S ug Fisker & selvholder b
006 01 Oline Olsen 27.01.1885 Rødøy herred* D ug Behjælpelig i huset b
007 01 Olga Larssen 03.05.1895 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Bertan Nikkolaisen 1880 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng b

1891 folketellingen (62f Risøen)

001 Lars Kristian Olai Andersen 1 1856 i Trænens Sogn - Familiens overhode g -
002 Jorgine Bergethe Johansdattr 000 1851 i Trænens Sogn - Hustru g -
003 Gistren Antonethe Olsdatte 000 1873 i Trænens Sogn - Datter, Stebarn ug -
004 Julius Alfred Olsen 000 1875 i Trænens Sogn - Søn, Stebarn ug -
005 Olea Jørgine Olsdatter 000 1879 i Rødø Sogn - Datter, Stebarn ug -
006 Parelius Bernhard Olsen 000 1882 i Rødø - Søn, Stebarn ug -
007 Oline Jakobine Olsdatter 000 1884 i Rødø - Datter ug

1880/1882

Utskiftning

Grensene mellom denne eiendom og løpenr 62 E. Store Risøen, bnr 6 av skyld 26 øre.
Realpanteregisteret (bnr 6) nr 1.

Bnr 6 Store Risøen

1888

Enken - Jørgine Bergite Johansdtr

Hjemmelskontrakt tinglest 1888 - arv til Ole Mikal Johansen og Kristine sine barn. 7 barn er nevnt ved navn. Realpanteregisteret (bnr 6) nr 4.

Hun gifter seg med Lars Andersen som er bruker her ved tellingen 1900.

Bruker - Ole Mikal Hansen

1886

Matrikkel

6 62f Store Risøen Ole Mikael Johannessens Enke 0-26 0-0-9-9

1882

Skjøte - ny eier - Ole Mikal Johansen

Ole Mikal Johansen får skjøte fra Jørgen Isaksen. Kr 400.

1880-1882

Utskiftning

Grensene mellom denne eiendom og løpenr 62 E. Store Risøen, bnr 6 av skyld 26 øre.
Realpanteregisteret (bnr 6) nr 1.

Bnr 6 Storrisøen

1875

Husmann - Benjamin Eriksen

FOLKETELLINGEN 1875 - Risøen:
001 01 Benjamin Eriksen 1843 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord og Sjøbrug b
002 01 Anna Sivertsdatter 1835 Mo Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Elias Benjaminsen 1865 Rødø S. og Pr. s Hjælper Faderen b
004 01 Tine Benjaminsdatter 1867 Rødø S. og Pr. d Hjælper Faderen b
005 01 Edvard Eriksen 1853 Tromsø S. og Pr. Dræng ug Hjælper med Sjøbruget b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få16 gj6

Sønn: Elias Benjaminsen

Bosatt som husmann på plassen "NØSTKLEVEN" under bnr 3. Lenke dit.