Gård Nordnesøy (1) - bruk bnr 13 - 14

Parti fra øya

© RLA. Postkort.

 

0.13 Staulen

Omtale

01.13 1950 Martin Eliassen Staulen

1950

Eier og bruker - Martin Eliassen Staulen

Skyld av 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Tekst

I boka "Nesøyas bebyggelse og litt historie" (2013) er det bilde av husene på dette bruk (3). 'Våningshus, fjøs og naust. Under bolighuset står følgende tekst: 1-13 Staulen. Nils Jentofts ønkel Alfred Meyer bygde dett huset for Elias og Mathea Eliassen. Huset ble senere bebodd av deres sønn Martin Eliassen og hans kone Anna f. Ludvigsen. Feriehus (2013).

01.13 Elias Eliassen

1946

Fradeling fra bruket her

10. august 1946. Fradeling av bruket gnr 1, bnr 13 Staulen - eid av Alfred Meyer. Skylden er satt til 17 øre, gjenværende bruk nr 13 er 23 øre. Gitt navn Solvang med eier Aksel Eliassen. Bnr 23.

1937

Eier - Alfred Meyer

Skjøte fra Martin Eliassen, Aksel Eliassen og Emma Sandvik - arvinger etter Elias Eliassen og hustru Matea - til halvbror Alfred Meyer her på for kr 3000. datert 1.9.og tinglyst 6.10.37. Personalpanteregisteret nr 4.
Tinglyst attest fra Rødøy kommune om riktig familietilknytinger. Personalpanteregisteret nr 5.

1934

Skjøte på hus

Skjøte fra Jørgen Jonassen til Aksel Eliassen på huse her på for kr 505..... skrevet og tinglest i 1934. Personalpanteregisteret nr 3.

1910

Eier og bruker - Elias Eliassen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Eliassen 17.07.1858 Skjerstad hf g Gaardbruker selveier, fiskeri og jordbruk b
002 01 Matea Eliasen 10.06.1860 Vefsen hm g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Alfred Pedersen 03.03.1886 Rødøy Stedsøn ug Elev ved handelsskolen f
004 01 Martin Eliasen 25.02.1894 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
005 01 Aksel Eliasen 02.08.1897 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
006 01 Emma Eliasen 12.08.1890 Rødøy d ug Sypige, datter b

Ektefelle: Mathea Pauline Pedersdtr

Født 10.6.1860 Vefsen. (Nevnt også at hun er født 10.6.1858?). Hun var gift med Edvard Johan Pedersen og hadde to barn før hun ble enke - Peder Kristian Edvardsen og Alfred Meier Edvardsen (Alfred Meyer).

1899/1900

Eier og bruker Elias Eliassen

Får skjøte å¨eiendommen for kr 300 - datert i 1899 og tinglest i 1900. Personalpanteregisteret nr 2.

1898/1899

Skyldsetting

Bruket her skyldsettes 1898 og det blir tinglest 1899. Personalpanteregisteret nr 1.

1891 folketelling (62a plass under)

001 Elias Olaus Eliasen 1 1858 Skjerstad Sogn - Familiens overhode g -
002 Mathea Pauline Pedersen 000 1860 Vefsen Sogn - Hustru g -
003 Anne Olava Nilsdatte 000 1817 Lurø Sogn - Logerende hørende til Familien. moder til Hustruens 1a mand e -
004 Elise Jensine Pedersd 000 1851 Rødøy - Logerende hørende til Familien, Søster of Hustruens 1a mand ug -
005 Dorthea Eline Pedersd 000 1821 Moe Sogn - Logerende hørende til Familien, moder til Husfaderen e -
006 Peder Kristian Edvardsen 000 1884 Rødø Sogn - Søn, Stesøn til No 1 ug -
007 Alfred Meer Edvardsen 000 1886 Rödø - Søn, Stedsøn til No 1 ug -
008 Emma Amanda Eliasd 000 1890 12/9 90 Rødø

01.13 Plass

1934

Selger husene og skjøter over til ny eier

Skjøte fra Jørgen Jonassen til Aksel Eliassen på huse her på for kr 505, skrevet og tinglest i 1934. Personalpanteregisteret nr 3.

1910 Plass

Husmann Jørgen Jonassen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Jonassen 26.10.1855 Stamnes hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Dortea Jonassen 01.10.1841 Dolstad hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b

01.13 - feste nr 1

Ekspedisjonen (Kai) på Nordnesøy

Bygget på festet tomt på bnr 13. Feste nr 1. Ekspedisjonskaiet på Nordnesøy. På tomtet/kaiet hus bygget av Alf Hågensen i 1962. Eier 2013 Arnt Karl Sivertsen.
Venterom og kontor ved ekspedisjonen i Nordnesøy. Bygget av Alf Hågensen i 1966. Restaurert i 2003. Eier (2013) Arnt Karl Sivertsen.
Kilde: Nesøyas bebyggelse - og litt til - bok av Asbjørn Mediå. Side 13. Tor fargefoto.

Bnr 14 Fagerheim

1950

Eier og bruker - Julius og Angel Olsen

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1964

Julius dør her

Døde som bosatt på gården Nordnesøy 23.5.1964.

1910

Eier og bruker - Julius Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Julius Olsen 28.01.1875?? Træna hf ug Fiskeri, landhandel (kolonial) og litt jordbruk, gbr. handelsm. f
002 01 Jørgine Johansen 01.03.1850 Træna hm, mor til hf g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Olga Larsen 03.05.1895 Rødøy d til hm ug Deltar i husgjerning, kreaturstel, datter b
004 01 Hansine Martinsen 26.05.1880 Rødøy tj ug Tjenestepike, husgjerning og vævning b
005 01 Pareli Olsen 04.07.1883 Rødøy fl ug Fiskeri, Inderst f

1906

Eier og bruker - Julius Olsen

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).

1875

Hvor fra...

Julius Olsen er født 28. januar 1875 i Træna. Han er sønn av Ole Mikal Hansen og Jørgine Bergite Johansdtr. Foreldrene er bosatt på 01-06 Store Risøen.

Auksjon 1905

© RLA. (1720).

Plasser

Bnr 14 Myren

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Bilde av hus. "Olav stua". Oppført ca 1890 av Lyder Olsen og Bina Isaksen (Fra Grimsland). Siste beboere var sønnene Martin og Olav Lydersen

1910 Plass

Husmann - Lyder Olsen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "MYREN"
001 01 Lyder Olsen 02.04.1864 Meløy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Bina Olsen 13.05.1865 Rødøy hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Martin Olsen 13.08.1888 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Olav Olsen 08.08.1890 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
005 01 Møler Olsen 24.01.1901 Rødøy s ug Intet erhverv, barn b
006 01 Lura Olsen 14.10.1897?? Rødøy d ug Deltar i husgjerning og kreaturstell, datter b

1900 FT: Husmann - Lyder Olsen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "Myren" u/1.12.?
001 01 Lyder Olsen 02.04.1864 Melø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Bine Isaksen 13.05.1865 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Martin Lydersen 13.08.1888 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Olaf Lydersen 08.08.1890 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Laura Lydersen 11.10.1897 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketellingen (62b)

001 Lyder Kristian M Olsen 1 1864 Melø Sogn - Familiens overhode g -
002 Bine Kristine Meier Isaksd 000 1865 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Martin Kristian Lydersen 000 1888 Rødø - Søn ug -
004 Olaf Johan Lydersen 000 1890 8/8 90 Rødø - Søn ug

Ektefelle: Bine Kristine Meyer Isaksdtr

Født Nordnesøy den 22. mai 1865. Døpt kirken 16. juli 1865.
Hun var datter av Isak Mikelborg Kristiansen og Massi Zahl Jensdtr. Lenke til foreldrene.