Gård Nordnesøy (1) - bruk og brukere 21-28

© RLA. Postkort.

Tilbake...

Bnr 21 Fjellheim

2013 før

Eiere: Gunnar Johansen og Ellinor Karin Herseth

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Mellommarka. Oppført som funkishus av Halvdan og Emma Grimsland i 1948-49.
Eies nå av Gunnar Johansen og Elinor Karin Herseth.
I boka er tre bilder fra bruket.

1950

Eier og bruker - Halvdan og Emma Grimsland

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1947

Skjøte - ny eier - Halvdan og Emma Grimsland

Halvdan og Emma Grimsland fikk skjøte fra Ansgar Hansen, og hustru Anna Hansen, eiere av gnr 1, bnr 2 i Rødøy. Datert 2.9.1947 med etterfølgende tinglesning.

1942

Skylddelingsforretning

Denne skjede 22. juni 1942 - utskilt fra gnr 1, bnr 2. Den fradelte andel ble gitt 20 øre i skyld. Resterende på bnr 2 ble 55 øre. Bruket ble kalt Fjellheim og fikk bnr 21.

Bnr 22 Nyheim

2013

Eier - Carsten Hansen

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av hytte og et tilhørende fjøs.
Carsten Hansens nytte oppført 1981.
Gamlehuset på Nyheim som ble bygd av hans foreldre Kato og Alida Hansen (se bilde 165) ble revet og hytten bygd i løpet av fire uker.

1950

Eier og bruker - Kato og Alida Hansen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1947

Skjøte - ny eier - Kato og Alida Hansen

Skjøte ble utstedt av eiere av bnr 2 - Ansgar og Anna Hansen. Solgt for 800 kr. Datert 4.2.1947.

1942

Skylddelingsforretning

Bruket ble fradelt gnr 1, bnr 2 i anledning salg til Kato og Alida Hansen. Ble gitt en skyld av 20 øre og bnr hadde da til rest 35 øre.

Bnr 23 Solvang

2013

Solvang

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilder av tre hus på gården: Boligheus, uthus og naust. Beskrivelse av bolighuset: Opprinnelig bygd på Nygård av Jørgen Jonassen. Flyttet og gjenoppbygd her før 1910. Overtatt av Aksel Eliassen Solvang ca 1926. Feriehus (2013).

1950

Eier og bruker - Aksel Eliassen

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946

Skjøte - ny eier - Aksel Eliassen

Skjøte fra Alfred Meyer til hans halvbror Aksel Eliassen på den utskilte eiendom Solvang. Kr 700.

1946

Skyldskifte

10. august 1946. Fradeling av bruket gnr 1, bnr 13 Staulen - eid av Alfred Meyer. Skylden er satt til 17 øre, gjenværende bruk nr 13 er 23 øre. Gitt Navn Solvang med eier Aksel Eliassen

Bnr 24 Nymo

2013

Tekst

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
3 fargefoto på side 16-17. Bolighus oppført av Kåre og Ingeborg Olsen som funkishus i 1957, Eies og bebos av Kåre Olsen (2013). Ellers uthus og sjøhus.

2013

Tekst

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bildet av et hus (side 16). Tekst: Bnr 24 Nymo. Godtfred og Haldis Olsen, Staulen. Opprinnelig bygd på Elias Eliassen tomt 1924-25. Flyttet og gjenoppbygd av Godtfred Olsen i 1935. Ingen beboere (2013).

1950

Eier og bruker - Godtfred Olsen

Skyld av 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946

Skjøte - ny eier - Godtfred Olsen

Bruket selges fra arvinger etter avdøde Paul Jentoft - hans enke Lina Jentoft og alle mannens søsken - oppgitt her med navn. Kjøpesum er 500 kr.

1946

Skyldskifte

26.8.1946 - fra bruker av Gnr 1, bnr 1 - enken Lina Jentoft (Hagland). Bnr 24 ble kalt for Nymo og fikk en skyld av 12 øre. Gjenværende skyld på bnr 1 ble 2 mark og 12 øre.

Bnr 25 Kjølvik

1950

Eier og bruker - Julianne Marie Hansen Kjølvik

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1950

Skjøte - ny eier - Julianne Marie Hansen Kjøvik

Undertegnede Sig. Carson, født 9.2.1885, skjøter herved på vegne av Rødøy kommune til Julianne Marie Hansen Kjøvik f. 23.7.1920 eiendommen Kjølvik, gnr 1, bnr 25 av skyld 15 øre. Kjøpesum er 400 kr. Borett til foreldrene - Edvard Hansen og Valborg - nevnt nedenfor.

1949

Skylddelingsforretning

Skjer den 29. oktober 1949. Går fra bnr 20 Nergård. Skyld her blir 15 øre. Forlangt av Rødøy kommune v/ordfører Sig. Carson. Bruk nr 25 Kjølvik.

1910 Plass

Husmann - Edvard Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Edvard Hansen 16.01.1880@26 Rødøy hf ug Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Elen Iversen 27.02.1844 Lurøy hm e Husmandsenke, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Hans Pareliussen 07.03.1899 Lurøy Sønnesøn til enk. ug Deltar litt i fiskeri, opholdes forresten av sin bestemor b
004 01 Helga Nilsen 09.04.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike, husgjerning og kreaturstel b

01.25 Plass Kjølvik

1891 folketelling (62e)

001 Hans Regeneus Zal Jensen 1 1843 i Trænen - Familiens overhode g -
002 Elen Olava Iversdatter 000 1844 i Lurø Sogn - Hustru g -
003 Julianne Marie Hansdatter 000 1870 i Lurö - Datter ug -
004 Pareli Nekolai Hansen 000 1872 Rødø - Søn ug -
005 Hedevig Emelie Kristine Hansd 000 1876 Rødø - Datter ug -
006 Edvard Johan Angel Hansen 000 1880 Rødø - Søn ug -
007 Albert Martin Hansen 000 1882 Rødøy - Søn ug -
008 Petra Emelia Hansd 000 1884 Rødøy - Datter ug

Husmann: Hans Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hans Jenssen 25.12.1843 Trænen Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Elen Iversdatter 27.02.1844 Lurø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Edevard Hanssen 16.01.1880 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Albert Hanssen 29.06.1881 Rødøy herred* S ug Hoteltjener f
005 01 Petra Hanssen 18.05.1883 Rødøy herred* D ug Kokkepige b

1875 FT

Husmann: Hans Jensen

FOLKETELLINGEN 1875 (62 c). Plassen "Kjølviken".
001 01 Hans Jensen 1841 Lurø Sogn og Pr. hf g Husmand med Jord, Hovednæringsvei Sjøbrug b
002 01 Elen Iversdatter 1843 Lurø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Hendriette Kristiansdatter 1850 Lurø Sogn og Pr. Tjænestepig ug Tjænestepig b
004 01 Marie Hansdatter 1869 Lurø Sogn og Pr. H. Jensens d Hos Forældrene b
005 01 Pareli Hansen 1872 Rødø Sogn og Pr. H. Jensens s Hos Forældrene b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: po2
Husdyr: ku2 få3

EKTEFELLE og BARN:

1883

Datter: Petra Eline Hansen

1900: 005 01 Petra Hanssen 18.05.1883 Rødøy herred* D ug Kokkepige b
Hun ble gift med Einar Olay Risvik og var en tid bosatt i Risvika. Familien omtales under Risvika (Gård 73 Høyvågen).

Bnr 26 Samhold

Senere

Eier - Bjørn Johansen, Fjellstad.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Nåværende eier Bjørn Johansen, Fjellstad. To bilder i boka på side 39.

1985

Eier - Harry Johansen, Sandvik.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
I 1985 ble huset solgt til Harry Johansen, Sandvik.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Eilif Hågensen overtok forretningen og drev den til 1983 da Ernst Djupvik og Unni Jørgensen overtok butikken og varebeholdningen.

1952 - 1958

Nesøya samvirkelag

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Gammelbutikken. Oppført her i 1952 av Nesøya samvirkelag som kjøpte det fra kjøpmann Hilling på Innhavet og fraktet hit med MK Kvarøyfjord. Trygve Lorentsen var skipper. Samvirkelaget ble drevet til 1958.

1950

Bruker - Karolius Jørgensen

Skyld av 1 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 27 Løvli av Nergård

1988 ca

Eiere: Millian og Nina Grønnning.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Fornevnte som eiere (2013).

1959-60

Eier - Emil og Jette Eliassen

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Bnr 27, Løvli. Kleiva (Nøstkleiven, Naustkleiva og Sjøkleven). Oppført i "Selsøystein" av Emil og Jette Eliassen 1959-1960. osv. Fjøs bygd av Emil Eliassen ca 1953, delvis materialer fra Anton Albertsens hus på Lamøya.

1950

Eier og bruker - Efusine Sivertsen

Skyld av 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 28 Fjellstad

2008 ca

Eier: Bjørn Johansen og Rita Tuven

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Bygd som hytte av Kitty Lydersen i 2006 på tomten til det opprinnelige huset til Berner og Hjørdis Martinsen som ble bygd i 1953, Kjøpt av Magnor Lydersen ca 1985. Huset ble brannskadet i 2005 og revet, og hytten ble bygd. Bjørn Johansen og Rita Tuven kjøpte hytten i ca 2008 og den er senere påbygd til full boligstørrelse. Beboes av dem (2013).
Bilde av huset og et fjøs fra 1953 som hører med.

Eier og bruker - Anskar Angell Hansen

Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.