Gård Nordnesøy (1)

© RLA. Postkort.

- bruk og brukere 21-28

Bnr 21 Fjellheim

2013 før Eiere: Gunnar Johansen og Ellinor Karin Herseth

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Mellommarka. Oppført som funkishus av Halvdan og Emma Grimsland i 1948-49.
Eies nå av Gunnar Johansen og Elinor Karin Herseth.
I boka er tre bilder fra bruket.

1950 Eier og bruker - Halvdan og Emma Grimsland

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1947 Skjøte - ny eier - Halvdan og Emma Grimsland

Halvdan og Emma Grimsland fikk skjøte fra Ansgar Hansen, og hustru Anna Hansen, eiere av gnr 1, bnr 2 i Rødøy. Datert 2.9.1947 med etterfølgende tinglesning.

1942 Skylddelingsforretning

Denne skjede 22. juni 1942 - utskilt fra gnr 1, bnr 2. Den fradelte andel ble gitt 20 øre i skyld. Resterende på bnr 2 ble 55 øre. Bruket ble kalt Fjellheim og fikk bnr 21.

01 22 Nyheim

2013 Eier - Carsten Hansen

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av hytte og et tilhørende fjøs.
Carsten Hansens nytte oppført 1981.
Gamlehuset på Nyheim som ble bygd av hans foreldre Kato og Alida Hansen (se bilde 165) ble revet og hytten bygd i løpet av fire uker.

1950 Eier og bruker - Kato og Alida Hansen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1947 Skjøte - ny eier - Kato og Alida Hansen

Skjøte ble utstedt av eiere av bnr 2 - Ansgar og Anna Hansen. Solgt for 800 kr. Datert 4.2.1947.

1942 Skylddelingsforretning

Bruket ble fradelt gnr 1, bnr 2 i anledning salg til Kato og Alida Hansen. Ble gitt en skyld av 20 øre og bnr hadde da til rest 35 øre.

01 23 Solvang

2013 Solvang

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilder av tre hus på gården: Boligheus, uthus og naust. Beskrivelse av bolighuset: Opprinnelig bygd på Nygård av Jørgen Jonassen. Flyttet og gjenoppbygd her før 1910. Overtatt av Aksel Eliassen Solvang ca 1926. Feriehus (2013).

1950 Eier og bruker - Aksel Eliassen

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946 Skjøte - ny eier - Aksel Eliassen

Skjøte fra Alfred Meyer til hans halvbror Aksel Eliassen på den utskilte eiendom Solvang. Kr 700.

1946 Skyldskifte

10. august 1946. Fradeling av bruket gnr 1, bnr 13 Staulen - eid av Alfred Meyer. Skylden er satt til 17 øre, gjenværende bruk nr 13 er 23 øre. Gitt Navn Solvang med eier Aksel Eliassen

01 24 Nymo

2013 Tekst

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
3 fargefoto på side 16-17. Bolighus oppført av Kåre og Ingeborg Olsen som funkishus i 1957, Eies og bebos av Kåre Olsen (2013). Ellers uthus og sjøhus.

2013 Tekst

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bildet av et hus (side 16). Tekst: Bnr 24 Nymo. Godtfred og Haldis Olsen, Staulen. Opprinnelig bygd på Elias Eliassen tomt 1924-25. Flyttet og gjenoppbygd av Godtfred Olsen i 1935. Ingen beboere (2013).

1950 Eier og bruker - Godtfred Olsen

Skyld av 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946 Skjøte - ny eier - Godtfred Olsen

Bruket selges fra arvinger etter avdøde Paul Jentoft - hans enke Lina Jentoft og alle mannens søsken - oppgitt her med navn. Kjøpesum er 500 kr.

1946 Skyldskifte

26.8.1946 - fra bruker av Gnr 1, bnr 1 - enken Lina Jentoft (Hagland). Bnr 24 ble kalt for Nymo og fikk en skyld av 12 øre. Gjenværende skyld på bnr 1 ble 2 mark og 12 øre.

01 25 Kjølvik

EDVARD JOHAN HANSEN KJØLVIK

1950 Eier og bruker - Julianne Marie Hansen Kjølvik

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1950 Skjøte - ny eier - Julianne Marie Hansen Kjøvik

Undertegnede Sig. Carson, født 9.2.1885, skjøter herved på vegne av Rødøy kommune til Julianne Marie Hansen Kjøvik f. 23.7.1920 eiendommen Kjølvik, gnr 1, bnr 25 av skyld 15 øre. Kjøpesum er 400 kr. Borett til foreldrene - Edvard Hansen og Valborg - nevnt nedenfor.

1949 Skylddelingsforretning

Skjer den 29. oktober 1949. Går fra bnr 20 Nergård. Skyld her blir 15 øre. Forlangt av Rødøy kommune v/ordfører Sig. Carson. Bruk nr 25 Kjølvik.

1920 folketellingen (01 03 0039 Kjølvik)

001 Edwart Johan Kjølvik 01 1880-01-16 Rødøy - hp g Husmand
002 Valborg Jonelle Kjølvik 01 1888-03-20 Lurøy - hu g Husmor
003 Ester Helmine Kjølvik 01 1915-04-28 Rødøy - d - Pf
004 Anna Kristine Sal Kjølvik 01 1917-03-25 Rødøy - d - Pf
005 Julianne Marie Kjølvik 01 1920-07-23 Rødøy - d - Pf
006 Nanna Sal Davidsen 01 1904-11-28 Meløy - tj ug Innepike

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Edvard Hansen 16.01.1880@26 Rødøy hf ug Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Elen Iversen 27.02.1844 Lurøy hm e Husmandsenke, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Hans Pareliussen 07.03.1899 Lurøy Sønnesøn til enk. ug Deltar litt i fiskeri, opholdes forresten av sin bestemor b
004 01 Helga Nilsen 09.04.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike, husgjerning og kreaturstel b

EKTEFELLE og BARN:

1917 døpt datter: Anna Kristine Zal

1917.31P 25.03.1917 19.08.1917 Anna Kristine Zal E husm Edvard Johan Hansen Kjølvik (Nesøy, Nordre) 1880
hust Valborg Jonette Kristoffersen 1888

Mer om ANNA:

1915 døpt datter: Ester Helmine Zal

1915.27P 28.04.1915 12.09.1915 16.05.1915 Ester Helmine Zal E fisker Edvard Johan Hansen Nesøy 1880
hust Valborg Jonelle 1888

Mer om ESTER:

01.25 Plass Kjølvik - Hans Reginius Zahl Jensen

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hans Jenssen 25.12.1843 Trænen Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Elen Iversdatter 27.02.1844 Lurø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Edevard Hanssen 16.01.1880 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Albert Hanssen 29.06.1881 Rødøy herred* S ug Hoteltjener f
005 01 Petra Hanssen 18.05.1883 Rødøy herred* D ug Kokkepige b

1891 folketelling (62e)

001 Hans Regeneus Zal Jensen 1 1843 i Trænen - Familiens overhode g -
002 Elen Olava Iversdatter 000 1844 i Lurø Sogn - Hustru g -
003 Julianne Marie Hansdatter 000 1870 i Lurö - Datter ug -
004 Pareli Nekolai Hansen 000 1872 Rødø - Søn ug -
005 Hedevig Emelie Kristine Hansd 000 1876 Rødø - Datter ug -
006 Edvard Johan Angel Hansen 000 1880 Rødø - Søn ug -
007 Albert Martin Hansen 000 1882 Rødøy - Søn ug -
008 Petra Emelia Hansd 000 1884 Rødøy - Datter ug

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875 (62 c). Plassen "Kjølviken".
001 01 Hans Jensen 1841 Lurø Sogn og Pr. hf g Husmand med Jord, Hovednæringsvei Sjøbrug b
002 01 Elen Iversdatter 1843 Lurø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Hendriette Kristiansdatter 1850 Lurø Sogn og Pr. Tjænestepig ug Tjænestepig b
004 01 Marie Hansdatter 1869 Lurø Sogn og Pr. H. Jensens d Hos Forældrene b
005 01 Pareli Hansen 1872 Rødø Sogn og Pr. H. Jensens s Hos Forældrene b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: po2
Husdyr: ku2 få3

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Iversdtr

1886/1885 døpt sønn: Julius Kristian Normand

1886.4G 24.11.1885 21.05.1886 28.01.1886 Julius Kristian Normand E husmand Hans Reginius Zahl Jensen Nesøy 1844
Elen Olava Iversdatter 1844

Mer om JULIUS:

1883 døpt datter: Petra Emilia

1883.24P 18.05.1883 12.08.1883 Petra Emilia E husmand Hans Reginius Sal Jensen Nesøy 1843
Elen Olava Iversdatter 1843

Mer om PETRA:

1900: 005 01 Petra Hanssen 18.05.1883 Rødøy herred* D ug Kokkepige b
Hun ble gift med Einar Olay Risvik og var en tid bosatt i Risvika. Familien omtales under Risvika (Gård 73 Høyvågen).

1881 døpt sønn: Albert Martin Hansen

1881.27G 29.06.1881 18.09.1881 Albert Martin E husmand Hans Reginius Zahl Jensen Nesøy 1843
Elen Olava Iversdatter 1843

Mer om ALBERT:

1880 døpt sønn: Edvard Johan Angell

1880.6G 06.01.1880 17.05.1880 Edvard Johan Angell E husm Hans Regenius Zahl Nesøy 1843
hstr Elen Olava Iversdtr 1843

Mer om EDVARD:

1878 døpt sønn: Jens Jørgen Zahl Hansen

1878.42G 11.07.1878 01.09.1878 Jens Jørgen Zahl E husmand Hans Reginius Zahl Jensen Nesøy 1849
hustru Elen Olava Iversdatter 1843

Mer om JENS:

1876 døpt datter: Hedevig Emilie Christine

1876.5 01.03.1876 14.05.1876 Hedevig Emilie Christine E husmd Hans Jensen Nesøy, Nordre 1843 [Gift 1869]
Elen Olava Ivarsdatter 1843

Mer om HEDEVIG:

1874 døpt datter: Iverine Albertine

1874.64 08.06.1874 Iverine Albertine E husmd Hans Reginius Zahl Nesøy, Nordre 1843 [Gift jul 1869, Db, Hjd]
Elen Olava Iversdatter 1843

Mer om IVERINE:

1872 døpt sønn: Pareli Nikolai Hansen

1872.52 05.08.1872 29.09.1872 Pareli Nicolai E husmd Hans Jensen Nesøy, Nordre 1843 [Gift jul 1869]
hstr Elen Iversdatter 1843

Mer om PARELI:

Se Lines gjestebok 21.11.04 hvor denne person er omtalt som død på Titran ulykka 1899. Lasta ned omtalen. Ole Selvær.

Bnr 26 Samhold

Eier - Bjørn Johansen, Fjellstad.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Nåværende eier Bjørn Johansen, Fjellstad. To bilder i boka på side 39.

1985 Eier - Harry Johansen, Sandvik.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
I 1985 ble huset solgt til Harry Johansen, Sandvik.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Eilif Hågensen overtok forretningen og drev den til 1983 da Ernst Djupvik og Unni Jørgensen overtok butikken og varebeholdningen.

1952-1958 Nesøya samvirkelag

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Gammelbutikken. Oppført her i 1952 av Nesøya samvirkelag som kjøpte det fra kjøpmann Hilling på Innhavet og fraktet hit med MK Kvarøyfjord. Trygve Lorentsen var skipper. Samvirkelaget ble drevet til 1958.

1950 Bruker - Karolius Jørgensen

Skyld av 1 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 27 Løvli av Nergård

1988 ca Eiere: Millian og Nina Grønnning.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Fornevnte som eiere (2013).

1959-1960 Eier - Emil og Jette Eliassen

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Bnr 27, Løvli. Kleiva (Nøstkleiven, Naustkleiva og Sjøkleven). Oppført i "Selsøystein" av Emil og Jette Eliassen 1959-1960. osv. Fjøs bygd av Emil Eliassen ca 1953, delvis materialer fra Anton Albertsens hus på Lamøya.

1950 Eier og bruker - Efusine Sivertsen

Skyld av 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 28 Fjellstad

2008 ca Eier: Bjørn Johansen og Rita Tuven

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Bygd som hytte av Kitty Lydersen i 2006 på tomten til det opprinnelige huset til Berner og Hjørdis Martinsen som ble bygd i 1953, Kjøpt av Magnor Lydersen ca 1985. Huset ble brannskadet i 2005 og revet, og hytten ble bygd. Bjørn Johansen og Rita Tuven kjøpte hytten i ca 2008 og den er senere påbygd til full boligstørrelse. Beboes av dem (2013).
Bilde av huset og et fjøs fra 1953 som hører med.

Eier og bruker - Anskar Angell Hansen

Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.