Gård Myken (71)

Et forbedret foto av Åbodsvik foto nr 9162-148, se RLA 700.
Bearbeidet av Bjørn Skauge Myken og retunert til Johan Martin Mathisen 17.1.05.
Dette foto er tatt for TIDLIG til at Åbodsvik kunne ha fotografert det. Det må være et foto som har har fått negativ til for å lage positiv til noen.

Sidene

Familieliste

Familier under hvert bnr

Bruk nr 1

1950 Konrad Hansen
1910 Hans Johansen
1906 P.M. Hansted (eier)
1875 Nikolai Pedersen (fisker)
1865 Johan Arntsen
1936 Jens Jørgensen

Bruk nr 2

1950 Penny Eriksen (eier og bruker)
1910 Erik Trondsen (eier og bruker)
1875 Sivert Johnsen (leilending)

Bruk nr 3

2006 Emma Helene Lunheim
2006 Alfhild Lunheim
1950 Einar Eliassen (eier)
1910 Elias Johansen
1900 Johan Arntsen (matrikkel 1886)
1865 Tomas Kristian Pedersen
1801 Peder Nilsen
1801 Rasmus Olsen (holdsmann)

Bruk nr 4 Valvær

Bruk nr 5

Bruks nr 6 Jutøyhatten - fyret

Bruk nr 07-08

Bruk nr 09 -19

Bruk nr 20 og flere

1801 og før

1700 B

1700 A

Husmenn og strandsitteren under bnr 1 og 2

Husmenn og strandsittere - flere

På gården Myken er "strandsittere" i overvekt.

Havneutbyggingen

Myken - noe fra forrige århundre

Div

1886

Myken - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 71
•Gammelt matrikkelnr: 130
•Navn på gård: Myken
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 5

1 135a Myken Hans Johansen 0-44 0-0-7-7
2 135b Myken Sivert Jonsens Enke 0-87 0-0-13-13
3 135c Myken Johan Arntsen 0-87 0-0-13-13
4 135d Valvær Elias Eliassen Telnes 0-15 0-0-3-3
5 135e Myken Johan Nilsen 0-44 0-0-6-6

1647

Skattematrikkel

M y c h e n z 1/2 w .
Enchenn 1/2 w .
1 1/2 ort .
Kongen bygger.

OM navnet

Torbjørn Nilssen (Fjesboka okt 2017): Alle som forsøker å finne ut betydningen av et stedsnavn , kommer ikke utenom Oluf Rygh , Norske Gaardsnavne . Når det gjelder navnet Myken er det imidlertid stor enighet blant navneforskerne . Man finner samme forklaring bla. I Norsk Stadnamnsleksikon som det O.Rygh hevder , mykr , "avfald efter søfugle" . For meg var imidlertd problemet : Hvor kommer denne "j"
fra som benyttes i dialekten ? Man sier
" Mykjøyen " . Da kom min gammelnorske ordbok meg til hjelp . I slike sammensatte ord star første ledd som oftest i genitiv . På gn. heter ordet mykr - mykjar i genitiv . Da var spranget fra - Mykjarøyen til Mykjøyen ganske opplagt