Gård MYKEN (71)

OBS: SIDER UNDER ARBEID - KOMMER MYE MER HER

bruk nr 7 og 8

Johan Kristian Mathiesen og Petter Andreas Moe

Myken ALT

Gården og fiskeværets hovedside

OM

OM JOHAN KRISTIAN MATHIESEN

Mathiesens firma (2)

Mathiesens firma (3)

Bakeriet

Hus som ble bygget 1910.
Eier var handelsmennene Joh. Falch, Tjong og Joh. Mathisen, Myken.

Båtene

Skjøytene og de andre båtene som Johan Kristian Mathiesen eide

Utheim - hans bosted

Mathiesen sitt bosted fra 1901

Dødsboet

Familien

Om hans familie fra 1910...

.

OM PETTER ANDREAS MOE

Martha og Petter Moe

Hvor kom de fra og noe om bakgrunnen deres.

Jakob Jakobsen (Theodorsen)

Hele sitt arbeidsliv var han knytta til Mathiesen og senere Petter Moe sitt virke på Myken.

Anne Mathisen

Søster av Petter Moe sin ektefelle Kristine.
Hun kom tidlig som tjenestejente til til Johan og Martha Mathiesen.
Senere bosatt hos søster Kristine, og etter hennes død - styrte hun huset til svogeren Petter Moe.

Bruket "Småhaug"

Bruk nr 8 hvor Petter Moe bodde i årene 1923-1964.

Den meteorologiske stasjon

Omtale i tekst og bilder - fra 1919 og til han slutta 1964.

Krigsårene 1940-1945

Den meteorologiske stasjon fortsatt under krigsårene, men på en noe annet måte enn før og etter.