Gård Vågenge (64)

© RLA.

 

Sidene

Bruk nr, 1 B

Side 1 - skal overføres tekst hit

Bruk nr. 1 A

Gamle foto fra bnr 1

Bruk nr 2

Bruk nr 3 Svendolsenviken

Bruk nr 4 Einvoll

Bruk nr 5 og videre

1801 og før

1836 Andreas Jensen (1801)
1814 Jens Olsen (1801)
1803 Andreas Severingsen (1801)
1773 Hans Jensen
1769 Peder Mikkelsen
1762 Peder Olsen
1755 Gabriel Jonsen
1748 Anders Olsen, Vaagenge
1744 Lasarus Andersen

1700 og 1600

1763 Borgeer Pedersen
1726 Lars Larsen
1721 Peder Andersen
1711 Nils Pedersen
1668 Peder Olsen
1668 Anders Tallaksen

Div

1886 Vaagenge - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 64
•Gammelt matrikkelnr: 123
•Navn på gård: Vaagenge
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 125a Vaagenge Ole Norum Kristensen 1-67 0-3-8-8
2 125b Vaagenge Olaus Danielsen 1-57 0-3-8-8

1661 Navn

b.16, s.169
64. Vaagenge. Udt. vå:2gæNNa. -- Woghenge 1661. Vaag
Enge 1723. Sms. med den flg. Gaards Navn og ligesom dette Flertalsform. Se Brønnø GN. 37.

Oldfunn på gården

Klipp fra Lofotposten, ukjent år.

Sønnen Ole fant også mer under graving av vannledning.