Gård Vågenge (64) - bruk nr 3 og 4

Til hovedsiden

Tidligere plasser - nå brukene:

03 Svenolsenviken

04 Einvoll

Bnr 3 Svendolsenvika

1950

Eier og bruker - Kåre Solem

Skyld av 28 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 3

1950

Bilde av han og sønnen Per m/familie

Sønnen Per Johansen bodde i noen år på gården Våga i Rødøy - før han flytta med familien til Lurøy. Han eide da bruk nr 1 av gården Våga. Lenke til bnr 3 hvor det er bilde av Per og hans far og flere av familien.

1947

Flyttet til Nesna

Flyttet formelt fra Vågaholmen 16.10.1947. Reiste da sammen med Helga Solfjeld f. 13.09.1872 og sønnen Karl m/familie. De flyttet til Nesna.

1910

Eier og bruker - Anton Mathias Johansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anton Johansen 12.03.1874 Melø hf g Fisker og gaardbr. f
002 01 Petra Johansdatter 04.04.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Henry Antonsen 07.02.1898 Rødøy s ug Søn b
004 01 Aagot Antonsdatter 17.06.1902 Rødøy d ug Datter b
005 01 Ole Antonsen 20.05.1905 Rødøy s ug Søn b
006 01 Karen Antonsdatter 28.04.1909 Rødøy d ug Datter b

1893

Omtale i Meløy bygdebok

MELØY BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 223: "Foto - med 3 personer som omtaler: "Mannskapet på Jekta "Sjofna" av Sinvær i Rødøy, tatt i 1893 i Bergen. Sittende til venstre skipperen Ole Jakobsen Engen f. på Årnes i Rødøy, til høyre styrmann Han Thomassen Strømdal, kjent for sin store styrke. Bakerste rekke fra venstre: Per Hansen Kjetvik i Rødøy. Hilmar Jakobsen, bror til skipperen og Anton Johansen fra Åbotsvik i Meløy. Ole Jakobsen kjøpte gården Engen i 1892."

1898 - viet

Petra Hansine Zahl Olsdtr Norum Johansen

Hun ble født på bnr 1 av gården Vågenge som datter av Ole Norum Kristiansen og hans ektefelle Ola Krøger.
Rødøy kirkebok 1898.12:
Fisker Anton Mathias Johansen, født og bosatt Aabetsvik i Melø. Petra Hansine Zahl Norum, Vaagenga. Han tilhører intet kirkesamfund. Hun tilhører statskirken.

1899 - sønn

Johan Ditlef Henrik Johansen

Født 6.2.1899 på gården Vågenge. Hjemmedøpt 6.2.1899. Døpt kirken 16.7.1899.
Nevnes som "Henry" i folketellingen 1900.

FOLKETELLINGA 1900: Henry er år 1900 bosatt som barn hjemme hos foreldrene, inderster på Vågeng 64-1.
ENGEVIKSLEKTA, side 67: Gift. 2 barn. Bosatt i Finnmark.

1902 - datter

Aagot Normanna Johanna Johansen, g. Sandberg

Født 6.6.1902 - døpt 20.7.1902. Faren nevnes som husmann her.

ENGEVIKSLEKTA, side 67: Gift. Enke. 1 barn. Bosatt Ørnes i Meløy.

1905 - sønn

Ole Anthon Norum Johansen

Født 22.5.1905. hjemmedøpt 1.6.1905 og i kirken 3.9.1905.

1909 - datter

Karen Anna Kristine Johansen

Født 4.10.1909 på gården Vågenge. Foreldre fisker Anthon Johansen (1873) og Petra Hansine Norum f. 1878. Hjemmedøpt 6.5.1909 og dødt kirken 4.10.1909.

1912 - datter

Aslaug Othelia Johanna Johansen

Født 22.7.1912. Hjemmedøpt 29.11.1912 og i kirnen 20.7.1913.
ENGEVIKSLEKTA, side 68: Bosatt i Sverige.

1916 - sønn

Carl (Karl) Marthin Kruger Johansen

Født 12.9.1916, hjemmedøpt 24.12.1916 og i kirken 29.7.1917.
Karl flytta formelt med familien den 16.10.1947 til Nesna. Hans far Anton og en Helga Solfjeld flytta samtidig med dem.
Karl arbeidet en årrekke på dampskipsekspedisjonen på Ørnes. Han flytta senere sørover til Herøya, hvor han døde. Gift og har flere barn.

1919 - sønn

Per Invald Harry Johansen

Født 16.7.1919 på gården Våga. Døde i Lurøy 13.7.2002.
Dødsannonse:
Min kjære mann, vår far, svigerfar, bestefar, oldefar og bror - Per Ingvald Harry Johansen, født 16.juli 1919, døde fra oss 13.juli 2002. Nelly (ektefelle). Oddgeir, Kolbjørn, Anita, Per Anton (Linda), Elisa (Kristian), Jørn-Børre (Liv). Barnebarn, oldebarn og søster. Øvrig familie. Begravelse fra Konsvik bedehus fredag 19. juli 2002.
ENGEVIKSLEKTA, side 68: Gift. 6 barn. Bosatt i Lurøy.

1875

Foreldre og besteforeldre 1875 Meløy

Gården 157 Aabudsvik i Melø
001 01 Johan Andersen 1840 Melø Sogn i R. Pr. hf g Gaarbruger Læilænding Fisker b
002 01 Daartea Andersdatter 1835 Mo Pr. Hans Kone g b
003 01 Edel Johansen 1866 Melø Sogn i R. Pr. d b
004 01 Ane Johansen 1869 Melø Sogn i R. Pr. d b
005 01 Hanne Johansen 1871 Melø Sogn i R. Pr. d b
006 01 Anton Johansen 1873 Melø Sogn i R. Pr. s b
007 01 Antonætte Johansen 1875 Melø Sogn i R. Pr. d b
008 01 Johan Eversen 1853 Rødø Pr. Dreng ug Gaardsdræng b
009 01 Elen Hansdatter 1859 Melø Sogn i R. Pr. tj ug Budeie b
010 01 Olea Jakobsdatter 1861 Melø Sogn i R. Pr. Fosterdatter Forsørges af Johan Andersen b
011 02 Anders Larsen 1808 Melø Sogn i R. Pr. hf Føderaadsmand b
012 02 Malene Kristoffersdatter 1809 Gilleskaals Pr. Hans Kone b

64.03 Peder Andersen

1875

Husmann - Peter Andersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Peter Anderssen 1822 Sommerseth i Melø Sogn hf g Husmd. Fisker b
002 01 Pernilla Hansdatter 1842 Rendalsvig i Melø Sogn Kone g b
003 01 Nils Petersen 1857 Vaaga i Rødø s ug Fisker b
004 01 Evert Petersen 1861 Vaaga i Rødø s Hjælper Faderen b
005 01 Marianna Petersdatter 1863 Vaaga i Rødø d Hjælper Faderen b

Utsæd/husdyr:

Peter Anderssen
Utsæd: by1/8 po1 1/2
Husdyr: ku2 få5 gj2

64.04 Einvolden

1950

Eier og bruker - Albert Hansen

Skyld av 38 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Nytt hus

Det nye huset fra 1926/27. © RLA. Avisklipp fra 1926: Albert Hansens stuebygning i Vaage Rødøy nedbrendte natt til lørdag. Ildens opkomst er ukjent. Huset var assurert.

64.04 Eier Elias Nilsen Sletnes

1917/1918

Eier av bruker: Elias Nilsen Sletnes

Det skrives at taksten gjelder gnr. 64, bruk nr .4 – Einvolden, eiet av Elias Nilsen Sletnes.

1910 FT

Lyder Eliassen, bosatt Meløy 17.02.

001 Elias Nilsen 01 1848-09-29 Meløy b hf g Føderaad & fiskeri
002 Mina Persdatter 01 1850-10-03 Meløy b hm g Føderaadskone
003 Lyder Eliasen 01 1869-09-26 Meløy b s ug Gaardsbruk, Selveier og fiskeri
004 Helmer Eliasen 01 1875-09-23 Meløy b s ug Fiskeri & gaardsarb.
005 Mathias Brandt 02 1883-08-29 Sjonen Helgeland b hf g Fiskeri & gaardsarb.
006 Ida Brandt 02 1888-07-13 Meløy b hm g Husligt arbeide
007 Sigrid Brandt 02 1906-09-25 Meløy b d ug Datter
008 Marie Brandt 02 1909-08-15 Meløy b d ug Datter

1900 FT

Elias Nilsen Sletnes, bosatt Meløy 17.02.

001 Elias Nielsen 01 1847 Meløy herred* b Hf g Fisker Gaardbruger S og Hustømmermd
002 Benjamine Pedersdatter 01 1850 Meløy herred* b Hm g Gaardmandskone
003 Lyder Eliassen 01 1869 Meløy herred* b S ug Fisker
004 Helmer Eliassen 01 1875 Meløy herred* b S ug Fisker
005 Hilda Eliasdatter 01 1879 Meløy herred* b D ug Kreaturstel og Husgjærning
006 Bente Eliasdatter 01 1885 Meløy herred* b D ug Datter
007 Simon Eliassen 01 1891 Meløy herred* b S ug Søn

Mer

Elias er far til Hilda - kona her. Hennes bror Lyder ble senere bosatt her. Se mer nedenfor her.

1918

Forsikring av nybygd hus

31. august 1918 er lensmann Leonhard Losvik på besøk, på vegne av Brannkassen, for å ta takst på eiendommen i anledning assuranse. Med seg som takstmenn har han – bruker av gården Æsvik (misjonspprest) J.O. Bang og gårdbruker Hansen Monsen fra Seines.
Det skrives at taksten gjelder gnr. 64, bruk nr .4 – Einvolden, eiet av Elias Nilsen Sletnes. Det ble nevnt at den tidligere branntaks var fra 14.12.1917, dvs. året før.
Det ble tatt takst på følgende bygninger:
Stue bygning.
I den før nevnte forsikring, ble bygningen forsikret til kr 1120. Da huset under forrige takst var under opførelse, forlanges ny taks etterat den nu er opført og paa det nærmeste færdlig. Byggematriale: Byggeplanker, boks og bord. Taket er papp på bord. Bygningern er 7 meter lang, 4.10 bred og 2,85 m høy til taket. I første etasje er det stue, kammers, kjøkken og gang. I andre etasje er det to værelser. Ingrn grunnmur og kjeller. Ingen pipe, men to ovner (?). Taksert til kr 2450.

og mer

Merknad: Enda ikke piper oppsatt. De innsatte ovener er nye o ubrukte. Da piper enda ikke var oppsatt, kann dette ikke helt besvares. Men erier er gjort bekjent med ildstedsreglene. Eieren ble gjort oppmerksom på at han straks eller før ildstedene tages i bruk må la disse besiktiges av en taksmand.

Det er nevnt at det mellom stue- og sjøhusbygningen er 26 meter.

Sjøhus:
Taksert til kr 750. Sjøhusbygningen er overgått til rekvirenten av denne takstsforretning . Den tidligere eier av dette sjøhuset var Lyder Eliassen, Sletnes. Huset var branntaksert 14.12.1917.

Etter ehandling i Norges Brannkasse i Kristiania ble forsikringsummen 3200 og premien 3,60 årlig å betale.

1910 Plass

Husmann - Albert Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Albert Hansen 27.01.1877 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Hilda Eliasdatter 28.02.1878 Melø hm g Husmandskone b
003 01 Simon Albertsen 17.04.1906 Rødøy s ug Søn b
004 01 Alsing Albertsen 07.09.1908 Rødøy s ug Søn b
005 01 Eline Sivertsdatter 31.01.1893 Gilleskaal tj ug Tjenestepige b %mt%
006 01 Anna Eliasdatter 14.04.1880 Melø b ug Tjenestepige mt
007 01 Maren Petersdatter 80 ca Melø fl e Føderaad b

1910

Omtale

Ved folketellingen 1910 er Abert og Hilda bosatt her som husmannsfolk. Barna Simon og Alsing er født og bosatt med foreldrene. Ellers er det en tjenestejente fra Gildeskål som heter Eline Sivertsdatter f. 31.1.1893, antaglig bare midlertidig bosatt etter en utydelig merknad. Anna Eliasdatter f. 14.4.1880, nevnes også som tjenestejente og midlertidig bosatt. Antagelig en to år yngre søster av huskona. Alberts mor – Maren Petersdatter, 80 år gammel og født i Meløy, bor her også som enke. Hun nevnes å ha føderåd.

På foto tur med kamera

RLA 2612.

Fotograf og skrepphandler

FIRMA: Einvoll, Alsing. Fotograf, kortevarer, frukt- og frøforretning, brensel og smøreoljer. Fromue: 1400.  Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Foto:

Fra en samling med "løse" foto mottatt fra gården Aarnes - v/Lillian Aarnes Falch (april 2007): Jann Breivik opplyser: Fra venstre: Linas Breivik, Alsing Einvoll, Magnhild Pettersen, trolig Sverre Kvalvik, trolig Ragnvald Sandberg, Robert Pedersen, Normann Sandberg. Sigurd Danielsen, Svinvær. © RLA (Johan Martin Mathisen). 

Bnr 4 Einvolden

1900 Plass

Husmannsenke - Maren Pettersdtr

001 01 Maren Pettersdatter 1830 Melø Nor Hm e Husmandskone m J b
002 01 Albert Hansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker og husmandssøn b
003 01 Rigine Johansdatter 1851 Melø Nor Tj ug Tjenestepige b
004 01 Ellen Torsteinsdatter 1893 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

1895

Forlist - Hans Pedersen, Einvoll, Vågenga.

Død 12.10.1895. 68 år gammel. Attfunden. Merknad: Forliste paa en lien båt i storm".

1875 Plass

Husmann - Hans Pedersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Hans Pedersen 1825 Vaaga i Rødø hf g Husmand Fisker b
002 01 Maren Petersdatter 1831 Kilvig i Melø Sogn Kone g b
003 01 Kristine Hansdatter 1867 Vaagenga i Rødø d b
004 01 Andreas Høidal Olsen 1820 Mo Pr. Logerende ug Hornskearbeider og Fisker b

Utsæd/husdyr:

Hans Pedersen
Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku2 ka1 få8 gj3

1865 Plass

Husmann - Hans Pedersen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Hans Pedersen 37 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord
002 01 Maren Pettersdatter 34 Rødø Præstegj hans Kone g