Gård Våga (65)

Våga - brukene. © Ingvar Berg-Hansen.

 

Sider

Brukerne...

© RLA.

Div

1886

Våga - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 65
•Gammelt matrikkelnr: 124
•Navn på gård: Vaage
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4

1 126 Vaage Kristian Hansen 0-82 0-2-21-21
2 127 Vaage Hans Hansen 0-72 0-1-22-22
3 128 Vaage Andreas Andreassen 0-62 0-2-21-21
4 129 Vaage Julius Jensen 1-3 0-1-22-22

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1395 Peder Peder og Niels Slepnæs 1 qværn øde 6 s.
1396 Niels Peder og Niels Slepnæs 1 qværn øde 6 s.

1647

Skattematrikkel

W 0 (' g e 2t \V . !pd .
Clau s .; pd . )
Thollach 4 pd . )
H an s Slepnes 4 pd . J oen Øesund 4 pd . Huer bygg er sit .