Gård Værang (43)

Matrikkelutkastet fra 1950. Hjemmelsinnehavere på gården. Skann: © RLA.

 

Sider

Bruk nr 1

Bruk nr 2 og 3

Bruk nr 4 og videre

Blir innskrevet mer her fra "plassene" senere.

Plassene

1801

1700

1600

Div

1886

Værang - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 43
•Gammelt matrikkelnr: 102
•Navn på gård: Værangen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

1 104a Værangen Olaus Nilsen 0-59 0-2-2-2
2 104b Værangen Mathias Pedersen 1-47 0-4-7-7
3 104c Værangen Olaus Nilsen 0-80 0-2-2-2

1830

Marit Benjaminsdtr

Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok 1, side 24:
Marit Benjaminsdtr, døpt 13.5.1759. Ved skifte etter bror hans var hun gift i Skivik i Rødøy. I 1830 var hun enke i Verang, Røødy.
Hun var datter av bruker nr 9 av gården 130 Loftfjelle i Rana - Benjamin Pedersen.(1724-1771). Lenke til Skivik.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1368 Peder 1 qværn i brug 4 s.
1369 Hans Niels nu hans 1 qværn øde 4 s

1691-1699

Skatt

Skattemanntallet - Nils Lfures
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

669 1699 Rødøe Rødøe Niels Ifuers. Verang 2 ort Huus-Mænd

1647

Skattematrikkel

W e r e n 3 w .
Hann a 1 w . ) Enchenn l w .)
Ander s 1 w . Forarmit t .
Rødøe pre steboell bygge r .

1610

Navn

Gårdsnavnet

b.16, s.167
43. Værangen. Udt. væ2rran. -- Verrenn 1610. Verenn 1614.
Werreen 1661. Werang 1723. Har Navn efter Fjorden Værangen, ved hvilken Gaarden ligger. At dette Navn imidlertid ikke er gammelt, men en nyere Dannelse, fremgaar baade af Udt. og de ældre Former af Gaardnavnet og af Navnet Værnes (sendf.). Fjorden maa opr. have havt et usms. Navn, der udentvivl har været det samme Veri, som vides at have været det gamle Navn paa Verrasundet,en Arm af Trondhjemsfjorden i Verran, og sandsynlig ogsaa paa Værrafjorden i Agdenes. Paa begge disse Steder har man ved Fjordenes Mundinger ligesom her en Gaard Værnes (paa det 1ste Sted nu Vennes). Se N. Fjordn. S. 58 f.Bd. XIV S. 44. XV. S. 168. Det er muligt, at den nordlige af Saltenfjordene i Kolvereid ogsaa opr. har havt det samme Navn (Bd. XV S. 386). Dette Navn indeholder en Stamme ver-, som ogsaa gjenfindes i nogle Elvenavneog gjennem et saadant i Bygdenavnet Veradalr, og efter S. B. har havt Betydningen: rolig, stille

Eier og brukerhistorie - fra 1800-tallet

Bnr 1

1800 - 1854

Norslandske skole og kirkefondet er eier
Eier av bruk nr 1 i denne tid og brukt av leileninger

Bnr 1

Bruker Sakarais Larsen

Nevnt som bruker på gården her i mannskapsrullene 1809-1831.

Bnr 1

1854 - 1858

Bruker Jens Pedersen har fått kongelig skjøte.

Bnr 1

1858 - 1874

Brukeren Jens Pedersen selger bruket til handelsmann O. S. Jæger Selsøyvik.

Bnr 1

1874 - 1875

Handelsmann O. S. Jæger selger bruket til Johan Edvard Andreas Johansens dødsbo (?).

Bnr 1

1875 - 1917

Olaus Nilsen får auksjonskjøte på bruket 1875.

Bnr 1

1917 -

Alaus Nilsen selger til sønnen Hans H. Olaussen.

Bruk nr 2 videre her

Bnr 2

1800 - 1862

Nordlandske skole og kirkefondet er eier
Eier av bruk nr 2 i denne tid og brukt av leileninger

Bnr 2

1862

Kongelig skjøte til Elen Dorthea Jensdtr

Bruk nr 3 videre her

Bnr 3

1800 - 1832

Nordlandske skole og kirkefondet er eier
Eier av bruk nr 3 i denne tid og brukt av leileninger

Bnr 3

1832/1833

Kongelig skjøte til Sakarias Larsen på dette bruk datert 1832, tinglest 1833.

Bnr 3

1849

Skjøte fra Gabriel Sakariassen ved lensmann H. Grøtting

Bnr 3

1849

Bygselbrev fra O. S. Jæger på denne eiendom - til Nils Johannessen og Hanna Hansdtr datert og tinglest 1849.

Bnr 3

1917

Skjøte fra Olaus Nilsen til Hans H. Olsen