Gård Værang (43) - bruk nr 2 og 3

1950 Værang

1950

Eier og bruker - Alfred Kristiansen

Skyld av 1 mark og 22 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 2 - Familien Ivar Mathisen

Eier og bruker - Ivar Mathisen

1910: 001 01 Ivar Mathisen 1873??.08.18 Rødøy hf ug Fisker og Gaardbruker selveier b
1900: 003 01 Ivar Matiassen 1873 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og fisker b
1875: 003 01 Iver N. Pedersen 1873 Rødø Sogn og Pr. s b

1910 FT

Eier og bruker - Ivar Mathisen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ivar Mathisen 1873??.08.18 Rødøy hf ug Fisker og Gaardbruker selveier b
002 01 Gabriel Mathisen 26.03.1877 Rødøy el ug Fisker b
003 01 Anne Mathisen 21.04.1879 Rødøy tj ug Tjenestepike b
004 01 Beret Evertsdatter 21.09.1873 Rødøy tj ug Tjenestepike b
005 01 Mathis Pedersen 24.08.1826 Rødøy fl e Føderaadsmand b

1910 FT

Gabriel Mathisen

Bror av Ivar, omtalt mer nedenfor under foreldrene.

1910 FT

Anne Mathisen

Søster av Ivar, omtalt mer nedenfor under deres foreldre.

1910 FT

Tjenestejente: Beret Everstsdtr

Født 21. september 1873.
1910: 004 01 Beret Evertsdatter 21.09.1873 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1910 FT

Føderaadsmann: Mathis Pedersen

Omtalt nedenfor som bruker.

1875 -1910 - Mathis Pedersen

1910 FT

Føderaadsmann - Mathis Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
005 01 Mathis Pedersen 24.08.1826 Rødøy fl e Føderaadsmand b
(Bosatt i husholdningen til sønnen Ivar)

1900

Eier og bruker - Mathias Pedersen

001 01 Matias Pedersen 1827 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger S og fisker b
002 01 Maren Nilsdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Ivar Matiassen 1873 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og fisker b
004 01 Gabriel Matiassen 1877 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn og fisker b
005 01 Martinus Matiassen 1882 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn og fisker b
006 01 Anne Matiasdatter 1879 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
007 01 Kristine Matiasdatter 1888 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b

1886

Matrikkel

2 104b Værangen Mathias Pedersen 1-47 0-4-7-7

1875

Eier og bruker - Mathias Pedersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Matthias Pedersen 1826 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og Fisker, Selveier b
002 01 Maren Nilsdatter 1847 Rødø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Iver N. Pedersen 1873 Rødø Sogn og Pr. s b
004 01 Peder Chr. Pedersen 1875 Rødø Sogn og Pr. s b
005 01 Masina B. Lorntsdatter 1852 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjænestepige b
006 01 Anna Pedersdatter 1802 Rødø Sogn og Pr. Hus Konens Moder e Hjelper Datteren, forsørges af N 1. b

Utsæd og husdyr:

Utsæd: by3/4 po3 1/2
Husdyr: ku3 ka1 få12

EKTEFELLE OG BARN

Ektefelle: Maren Nilsdtr

1900: 002 01 Maren Nilsdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
1875: 002 01 Maren Nilsdatter 1847 Rødø Sogn og Pr. Kone g b

1877

Sønn: Gabriel Mathisen

Født 26. mars 1877.
1910: 002 01 Gabriel Mathisen 26.03.1877 Rødøy el ug Fisker b
(Bosatt hos broren Ivar - som er blitt bruker her).
1900: 004 01 Gabriel Matiassen 1877 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn og fisker b

Mer om Gabriel

Gabriel ble eier og bruker av gården Kjetvik i Tjongsfjorden og har derfra en stor etterslekt i Tjongsfjorden og andre steder i og utenfor Rødøy.

1888

Datter: Kristine Mathisen g. Moe

1900: 007 01 Kristine Matiasdatter 1888 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b

Hun ble gift med Petter Moe, svoger til handelsmann Mathisen og bodde da også en del år i eget leilighet på¨Utheim, Myken, frem til hun flytta en annen eiendom på Myken sammen med mannen, Hun døde der. Kristine er nevnt i folketellingen 1900 under sin farfar og far.

1882

Sønn: Martinus Mathisen

005 01 Martinus Matiassen 1882 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn og fisker b

1879

Datter: Anne Mathisen

1910: 003 01 Anne Mathisen 21.04.1879 Rødøy tj ug Tjenestepike b
(Bosatt hos broren Ivar som tjenestejente).
1900: 006 01 Anne Matiasdatter 1879 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
(Bosatt hjemme hos faren)

Mer om henne: Anne Mathisen

Anne ble like etter 1910 tjenestejente hos handelsmann Johan Kristian Mathisen på Myken - i hans hus Utheim der. Hun og handelsmannen var litt i slekt, hun var søskenbarn til hans far. Hun var tilknytta denne familien helt frem til døde over 90 år gammel. Ugift.

Og litt til

Hun bodde de siste åra av sitt liv hos handelsmannens sønn - Magnus Johan Mathisen på gården Tjong Nedre 59-06 Fjellheim. Lenke dit.

ANDRE - 1875

1875 FT

Tjenestepige: Masina B. Lorentsdtr

Født ca 1852.
1875: 005 01 Masina B. Lorntsdatter 1852 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjænestepige b

1875 FT

Mor til huskona: Anna Pedersdtr

006 01 Anna Pedersdatter 1802 Rødø Sogn og Pr. Hus Konens Moder e Hjelper Datteren, forsørges af N 1. b

1875 FT

Bosatt: Peder Kristian Pedersen

Født ca 1875.
1875: 004 01 Peder Chr. Pedersen 1875 Rødø Sogn og Pr. s b

1875 FT

Bosatt: Iver N. Pedersen

Født ca 1873
1875: 003 01 Iver N. Pedersen 1873 Rødø Sogn og Pr. s b

Bnr 2 (104b) - Elias Amundsen

1875 FT

Han er nå bosatt som husmann

Husmann og bosatt på plassen "Verangklubben".

1875 FT

Husmann - Elias Amundsen

FOLKETELLINGEN 1875: (104g).
001 01 Elias Amunsen 1822 Rødø Sogn og Pr. hf e Fisker og Husmnd eier Plassen b
002 01 Johan Chr. Eliasen 1864 Rødø Sogn og Pr. s b
003 01 Adrianna Eliasdatter 1858 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
004 01 Berith M. Amunsdatter 1826 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjenestepige b

1865 (1)

Eier - Elias Amundsen

001 01 Elias Amundsen 45 Rødø Præstegj g Selveier, Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Johnsdatter 34 Rødø Præstegj hans hustru g
003 01 Ædel Eliasdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug
004 01 Adrianna Eliasdatter 7 Rødø Præstegj Datteren deres ug
005 01 Kristine Eliasdatter 5 Rødø Præstegj Datter ug Gaardbrugerens Datter
006 01 Johan Eliassen 2 Rødø Præstegj hans Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Elias Amundsen
Utsæd: by1 ha1/5 po4
Brukers yrke: Selveier, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku4 få8 gj6

Ektefelle: Anne Martin Johannesdtr

Født 14.09.18312 på gården Forsdal. Datter av Johannes Andreas Jonsen (1794-1842) og Elen Andrea Katrine Jonsdtr.

Bnr 2 (104b)

1865 (2)

Holdsenke - Elen Jensdtr

007 02 Elen Jensdatter 55 Ranens Præstegjeld e Holdsenke
008 02 Jens Gabrielsen 26 Rødø Præstegj hendes Søn ug Fisker og Selvholder
009 02 Lornz Gabrielsen 20 Rødø Præstegj hendes Søn ug Dreng
010 02 Jakob Kristensen 20 Rødø Præstegj ug Dreng
011 02 Birith Amundsdatter 30 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

1863

Elen Jensdtr selger bruket

Hun selger straks bruket til Elias Amundsen som blir neste bruker her og omtaler foran-

1862

Kongelig skjøte på bruk nr 2

Enken Elen Jensdtr kjøper bruket ved kongelig skjøte av 9. oktober 1862.

Utsæd/husdyr:

Bruker: Elen Jensdatter
Utsæd:
Brukers yrke: Holdsenke
Husdyr: ku1

Bruker - Gabriel Sakarissen dør

Gabriel dør her på gården 14, november 1851.
Obs. Enken Elen Jensdtr kjøper gårde og blir selveier.

Bruker - Gabriel Sakariassen

Født ca 1807/1810?. Sønna av Sakarias Larsen og ektefelle Gjertine Ellingsdtr, bruk nr 1 her.

1834 ekt

Ektefelle: Elen Jensdtr

KIRKEBOKA VIET 1834:
27.07.1834. Gabriel Zachariassen, Værangen, født Kista. 24 år. Sønn av Zacharias Larsen, Værangen. Elen Dorthea Jensdatter, f. Yttern i Ranen, 31 år, datter av Jens Østensen Yttern.

Gabriel - var fra

Gabrielsen var født før 1800 på gården Kisten (40). Foreldre var Sakarias Larsen og Gjertrud Ellingsdtr.

Bnr 2

1801 (2)

Bruker - Lars Eriksen

Mer omtalt på siden "1801 og før" på denne gården.

Bnr 3

1801 (3)

Bruker - Hans Pedersen

Omtales mer på siden "1801 og før" her på gården.

Bnr 3 - Nils Andreas Johannessen

Bruk nr 3 er senere inngått i bnr 2 (104c)

1865

Bruker - Niels Johansen

001 01 Niels Johansen 49 Rødø Præstegj g Styrm, Gaardbr, Fisker, Leil
002 01 Hanna Hansdatter 56 Lurø Præstegj hans Kone g
003 01 Olaus Nielsen 19 Rødø Præstegj deres Søn ug hjælp i Arbeide
004 01 Birith Nielsdatter 24 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
005 01 Birith Tomasdatter 12 Rødø Præstegj ug Viserpige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Niels Johansen
Utsæd: by3/4 po3
Brukers yrke: Styrm, Gaardbr, Fisker, Leil
Husdyr: ku4 få8 gj6

Sønn: Olaus Martinus Nilsen

Født den 24. januar 1847. Bruker av gården her senere. Lenke dit.