Gård Aarnes (58) - bruk og brukere 2

Bnr 2

1950

?

2 Årnes 0 mark 72 øre

Ekteparet - Johan og Oline

© rla.

1910

1920

Skifte - Johan Karl Vold Olsen og ektefelle

** Aarnes; Rødøy/1920
7686 Johan Karl Vold M Hovedperson; Døde 1. april 1910,
Olsen født 14. september 1849.
7687 Oline Olsen K Hovedperson; Døde 19. januar 1912,
født 12. mai 1855.
7688 Ole Andreas Meyer M Sønn; Født. 1882. 1316 Market str.,
Johansen Tacoma, Wash. Amerika.
7689 Johan Vold Johansen M Sønn; Født 1186. Aarnes.
7690 Anton Peder M Sønn; Født. 1891. Aarnes. Var en
Johansen tur i Amerika da faren døde.
7691 Ragnhild Larsen K Datter; Født 1891. Pladsen i Rødøy

1910

Eier og bruker - Johan Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Olsen 14.09.1849 Rødøy hf g Gaardbruger (eiendom) fisker b
002 01 Oline Olsdatter 12.05.1855 Sell hm g Gaardmandskone b
003 01 Johan Johansen 24.03.1886 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Anton Johansen 04.07.1891 Rødøy s ug Fisker f
005 01 Ragnhild Johansdatter 04.07.1891 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anna Antonsdatter 20.07.1896 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker, gbr. mt

1900

1900

Eier og bruker - Johan Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Olsen 1849 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Oline Olsdatter 1855 Sel i Gudbrandsdal Hm g Gårdmandskone b
003 01 Ole Johansen 1882 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og Fisker b
004 01 Ole Johan Johansen 1884 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og Fisker b
005 01 Johan Johansen 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og Fisker b
006 01 Anton Johansen 1891 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
007 01 Ragnhild Johansdr. 1891 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
008 01 Rønnaug Knutsdatter 1856 Sel i Gudbrandsdalen Tj ug Tjenestepige b

1886

Matrikkel

2 119b Aarnes Johan Olsen 0-72 0-1-23-23

1880

Ektefelle: Oline Olsdtr

Kirkeboka for Rødøy:
1880.13 24.10.1880 dreng Johan Karl Vold Olsen Strømdal Aarnæs 1849
Oline Olsdatter Sels annex 1855

Bnr 2 mer

1875

Bruker - Ole Andersen

001 01 Ole Anderssen 1813 Mo Pr. hf g Bygselmand Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Johansdatter 1812 Mo Pr. Kone g b
003 01 Johan Olssen 1849 Rødø Sogn s ug Fisker b
004 01 Anthon Olsen 1852 Rødø Sogn s ug Fisker b
005 01 Ingeborg Olsdatter 1860 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
006 01 Kjerstina Jensdatter 1845 Rødø Sogn Tjenestepige e Tjener hos No. 1 b
007 01 Hanna Hansdatter 1873 Rødø Sogn d af No. 6 Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Ole Anderssen
Utsæd: by1/2 po4
Husdyr: ku3 ka2 få6 gj4

Utsæd/husdyr:

Kjerstina Jensdatter
Utsæd:
Husdyr: få2

1865 (1)

Bruker - Ole Andersen

001 01 Ole Andersen 51 Ranens Præstegj g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Johansdatter 53 Ranens Præstegj hans Kone g
003 01 Berith Olsdatter 18 Rødø Præstegj Datter ug Tjener
004 01 Johan Olsen 16 Rødø Præstegj Søn ug Tjener
005 01 Anton Olsen 13 Rødø Præstegj Søn ug Tjener
006 01 Ingebor Olsdatter 8 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Andersen
Utsæd: by1 po6
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: ku7 få16 gj3
Merknader: For begge Brugere av Aarness.

Bruker: Jacob Olsen
Utsæd:
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker Husdyr:
Merknader: For begge Brugere av Aarness Fæ og Sæd ut supra.