Gård Oldervik (19) - bruk nr 1 - side 2

19.01 John Johnsen

1950

Eier og bruker - John Johnsen

1 Oldervik 0 mark 60 øre John Johnsen

1910 (1)

Eier og bruker - John Johnsen

001 01 John Johnsen 29.10.1866 Rødøy hf g Gaardbruker selveier b
002 01 Kristine Larsdatter 01.10.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 John Johnsen 31.10.1905 Rødøy s ug Søn b
004 01 Haakon Johnsen 25.03.1907 Rødøy s ug Søn b
005 01 Jenny Hartviksdatter 12.04.1889 Rødøy tj ug Tjenestepike b
006 01 Mina Johnsdatter 06.03.1859 Rødøy fl e Syarbeide b
007 01 Hartvik Hartviksen 16.02.1894 Rødøy fl ug Fiskeri b
008 01 Norman Petersen 13.10.1882 Rødøy fl ug Jordbruksarbeide b

John og Kristine

Kåre Johan Nygård‎
Gamle og Nye Rødøy
Han gammel John og ho Kristine i Oldervika.

19.01 Plass Oldernes - Elias Jensen

1900

Husmann - Elias Jensen

001 01 Elias Jensen 1867 Rødøy herred* Hf g Fiskeri- Husmand m J b
002 01 Hedevik Larsen 1873 Rødøy herred* Hm g Husgjerning. Kreaturstel b
003 01 Elise Eliasen 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Ole Eliasen 1892 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Signy Meier 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Steller med Barna b

19.01 Ole Markussen

1900

Handelsmann - Ole Markussen

012 03 Ole Markussen 1860 Rødøy herred* Hf ug Handelsmand, Landhandel b
013 03 Markus Jensen 1821 Rødøy herred* Bestefar e Underholdes af Sønnen b
014 03 Olava Markusen 1862 Rødøy herred* FL ug Sypige b
015 03 Helmine Hansdtr. 1877 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige b

19.01 (80a) Markus Jensen

1910 (2)

Føderaadsmann - Markus Jensen

009 02 Markus Jensen 22.07.1821 Rødøy hf e Føderaadsmand b
010 02 Olava Markusdatter 15.02.1864 Rødøy d ug Syarbeide Syerske b
011 02 Antonætte Jensdatter 30.01.1861 Rødøy tj e Tjenestekvinde b

1900

Føderaadsmann - Markus Jensen

Bosatt hos sin sønn - handelsmann Ole Markussen.

1886

Matrikkel

1 80a Oldervik Markus Jensen 2-26 1-0-18-18

1875

Bruker - Markus Jensen

001 01 Markus Jensen 1821 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Leilænding Baadbygger Fisker b
002 01 Abelone Olsdatter 1825 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Anton Markussen 1857 Rødø Pr. s til Markus Jensen ug Hjælper Faderen f
004 01 Ole Markussen 1860 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Martha Markussen 1862 Rødø Pr. d Hjælper Faderen b
006 01 Olava Markussen 1864 Rødø Pr. d Hjælper Faderen b
007 01 Berith Pedersdatter 1849 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
008 01 Johanna Andersdatter 1829 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
009 01 Ole Olsen 1788 Lurø Pr. Svigerfader g Kaarmand, forsørges?? af sin Svigersøn N 1 b
010 01 Karen Jensdatter 1792 Rødø Pr. Hans Kone g b
011 01 Ole Einarsen 1850 Rødø Pr. Logerende ug Fisker og Dagarbeide b

Utsæd/husdyr:

M. Jensen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: he1 ku7 ka2 få10 gj2

1865 (1)

Bruker - Markus Jensen

001 01 Markus Jensen 45 Rødø Præste g Leilendig, Gaardbr, Baadbyger
002 01 Abelone Olsdatter 41 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Anton Markussen 10 Rødø Præste deres Søn ug
004 01 Ole Markussen 7 Rødø Præste deres Søn ug
005 01 Martha Markusdatter 5 Rødø Præste deres Datter ug
006 01 Olava Markusdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug
007 01 Ole Einarsen 16 Rødø Præste Pleiebarn ug
008 01 Mine Jensdatter 14 Rødø Præste Pleiebarn ug
009 01 Anders Kristiansen 21 Rødø Præste ug Tjenestekarl
010 01 Elen Paulsdatter 41 Rødø Præste ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Markus Jensen
Utsæd: by1 ha1/2 po6
Brukers yrke: Leilendig, Gaardbr, Baadbyger
Husdyr: he1 ku6 få16 gj3

19.01 John Mortensen

1900 FT: Eier og bruker - John Mortensen

001 01 John Mortensen 1827 Mo, Helgeland Nor Hf g Fisker og Gaardbruger (Selveier) b
002 01 Marta Olsdatter 1830 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 John Johnsen 1866 Rødøy herred* S ug Fiskeri og Jordbrug b
004 01 Mina Johnsdatter 1857 Rødøy herred* D e Kreaturstel b
005 01 Jenny Hartvigsdtr. 1889 Rødøy herred* DatterDatter ug Barn b
006 01 Hartvig Hartvigsen 1894 Rødøy herred* Dattersøn ug Barn b
007 01 Jørgine Larsdatter 1875 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige b
008 01 Nikolai Nilsen 1887 Rødøy herred* Tj ug Fiskeri b

1875 FT: Innerste - John Mortensen

Han er da bosatt som innerste på gården Sørfjorden 13-01. Lenke dit
Hans barn er døpt mens han var bosatt der og er slik omtalt under Sørfjorden. Kan senere overføres hit.

EKTEFELLE og BARN:

1900 FT: Datter av John - Benjmine (Mina) Andrea Johnsdtr

Bosatt her som enke - etter innerste Hartvig Peder Angell Hansen. Hartvik døde i forlis den 26.9.1894 sammen med to andre. Det skjedde i Selvær. Lenke til omtale av forliset.

1865/1875 FT: Benjamine (Mina) Andrea Johnsdtr

Benjamine Andrea ble født 1857.

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 9 år gammel datter hjemme hos foreldrene, logerende fiskerfamilie på gården Sørfjorden (13-01 Også 1875.

19.01 1900 Innerste John Jensen

1900 FT: Innerste John Jensen

009 02 John Jensen 1874 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
010 02 Sara Johnsdatter 1873 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
011 02 Olga Johnsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

19.01 1865 Ole Olsen

1865 (2)

Føderaadsmann - Ole Olsen

011 01 Ole Olsen 73 Lurø Præstgl g Føderaadsmand
012 01 Karen Jensdatter 71 Rødø Præstgl hans Kone g

EKTEFELLE og BARN:

Ektefellen: Karen Petronelle Jensdr

Hun er født 1794 ca på gården Oldervik som datter av Jens Olsen og Martha Elisabet (Lisa) Tidemann. Lenke til 1801 og før den tid.

Datter: Elen Helena Jæstrop Olsdtr

Hun er født her 1.3.1821.
Gift med Benjamin Kristensen, bruk nr 2 av gården Stensland (9).

19.01 Andreas Jensen

1830

Andreas Jensen

I manntallsrullene er han nevnt som bosatt Bjerang i Melø i 1830.

1799

Hvor fra

Sønn av Jens Olsen og Martha Elisabeth Tidemann (Lisa). Lenke til foreldrene 1801 og før. Han var bosatt her 1822 og 1825 da barn ble døpt.
FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som 2 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Oldervik 19-1.

Ektefelle: Pernille Abelsdtr

1825

Hans Petter Tidemann Andreassen

Født 14.4.1825 på gården Oldervik i Rødøy.FOLKETELLINGA MELØY KOMMUNE 1900:
Hans er bosatt som gift føderådsmand - hos gårdbruker Hans Georg Hansen på Bjærangen 31-3 i Meløy kommune. Han er gift med Gertrud Marie Hansen f.1824 i Meløy.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som selveiende gårdbruker, noteier og fisker på gården Bjærangen 176c. Nevnt her som født i Rødø sogn og Pr. Bor der med kone og 4 barn.

1822

Marta Johanna Tidemann Andreasdtr

Født på gården Oldervik i Rødøy 1.8.1822.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som selveiende gårdbrukerkone på gården Kilvikmoen i Melø sogn. Gift med Sivert Olsen f. 1816 i Støren pr. 6 barn nevnt 1875.

19.01 Plass "Mosnes" - Mons Andersen

1865

Husmann - Mons Andersen

001 01 Mons Andersen 53 Mo Præstgl g Husmd uden Jord, Skytter
002 01 Sara Fordelsdatter 43 Mo Præstgl hans Kone g
003 01 Bergette Monsdatter 11 Rødø Præstgl deres Datter ug
004 01 Saras Monsen 7 Rødø Præstgl deres Søn ug
005 01 Albert Monsen 3 Rødø Præstgl deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Mons Andersen
Utsæd:
Brukers yrke: Husmd uden Jord, Skytter
Husdyr: ku1 få3

OM

I Rødøy historielags årbok fra 1983 (nr 1) er Mons Andersen omtalt, i en tidligere trykt artikkel av Trygve Gjerøy. Artikkelen er illustrert med to foto og en tegning. Boka er idag utsolgt fra Rødøy historielag, men finnes for lån i bibliotekene i nærområdet til Rødøy.
I historielagets årbok nr 3 fra 1995 er det også en artikkel av Trygve Gjerøy: "Bjørnejakt i Nordfjorden

Personomtale

Mye omskrevet person, se register.

EKTEFELLE og BARN:

Datter: Birgithe Kirstine Petronelle Monsdtr

Født den 1-7-1855.
1865: 003 01 Bergette Monsdatter 11 Rødø Præstgl deres Datter ug
Hun ble gift med Johan Kristian Mikkelborg Johansen, bruker av gården Kvalvik 16.
Lenke dit.

Uekte barn - før ekteskap

Uekte datter: Hanna Marie Monsdtr

Født den 22.03.1840 på gården Gjerøy søndre 77-01.

Uekte sønn: Anton Johan Monsen

Født den 2.7.1847 på gården Brendsvik, barnemor Andrine Einarsdtr. Lenke til bnr 3 der. Andrine er datter til husmannen Einar Jonsen.