Gård Gjerøy Nordre (76) - bnr 10 og 11

76.10 Parelius Johan Pedersen

Eier: Parelius Johan Pedersen

Født den 30.03.1906.
Døde på Rødøy sykehjem den 4.6.1991.

76.10 Esvågnes

1950 Eier og bruker - Anna Pedersen

Skyld av 45 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1932 utskifteattest

Uskifteattest for Ole Pedersens enke Anna Pedersen, datert 30.3.1939.

1932 Eier, ny - Ole Pedersen

Skjøte. Landbruksdepartementet overdrar herved bruket Esvågnes, gnr 76, bnr 10, av skyld 45 øre til Ole Pedersen, Gjerøy. Kjøpesum kr 9000. osv.

1931/1932 Skylddeling

Skylddelingsforretning avholdt 22. oktober 1931, tinglyst 19. mars 1932.

76.10

1910

Husmann - Jeronemus Johnsen

001 01 Jeronemus Johnsen 16.05.1863 Rødøy hf g Husmand og skomager b
002 01 Nilsine Olausen 01.09.1861 Lurø hm g Styrer husholdningen b
003 01 Sigvard Jensen 13.03.1895 Bjugn fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b
004 01 Ragnvald Johansen 23.08.1902 Lurø fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b

1900

Husmann - Hjeronimus Johnsen

001 01 Hjeronimus Jansøn 1863 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Haandværk, Husm. m J og Skomager b
002 01 Nilsine Olausen 1861 Lurø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Kornelia Hjeronimusd 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Hansine Danielsdat 1887 Rødøy herred* Pleie-D. ug Barn b
005 01 Sigvart Jenssen 1896 Aafjorden ST Pleie-S ug Barn b

1891 folketellingen

001 Hjeroninus Jensen 1 1863 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Nilsine Johanna Olausdr 000 1862 Lurö - Hustru g -
003 Kornelie Evarda Hjeronimusdtr 000 1890 sept. Rødøy - Datter - -
004 Petra K. Hansdtr. 000 1876 Rødøy - til opfostring - -
005 Jon Peder Jensen 000 1837 Rødøy - Logerende hørende til Familien g -
006 Gjertru Marie Kristensdtr. 000 1837 Buksnæs. - Logerende hørende til Familien g -
007 Sofie Peternille Jensdr. 000 1876 Rødøy - Logerende hørende til Familien - -
008 Gunhilda Marie Jensdt. 000 1878 Rødøy - Logerende hørende til Familien - -
009 Johan Peder M. Pedersen 000 1886 Rødøy - til opfostring. -

1887 gift

Ektefelle: Nilsine Olaisen

Født 1.9.1861 i Lurøy.
Da de giftet seg 1887 var han dreng på Kongsvold.
1910: 002 01 Nilsine Olausen 01.09.1861 Lurø hm g Styrer husholdningen b
1900: 002 01 Nilsine Olausen 1861 Lurø Nor Hm g Husmandskone b

1889

Datter: Kornelia Gaarde Johansen

Født 29.9.1889 på gården Gjerøy Nordre, Esvågnes.
1900: 003 01 Kornelia Hjeronimusd 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
Konfirmert Rødøy kirke1906.
Hun ble 28.2.1909 gift med Sigurd Kornelius Bernhof Syvertsen, født 1882 i Alstahaug, Terje Pedersen:: Konfirmert 11.7.1897 i Alstahaug. Arbeider. Sønn av fisker Leonhard Syvertsen.

1865/1875

Hieronimus Stasius Koldevin Jonsen

1865 var han bosatt på sitt fødested. 1875 er familien flytta til Gjerøy Nordre - Kongvold.

1863

Kom fra...

Hieronimus Stasius Koldevin Jonsen ble født 16.5.1864 på gården Gjerøyhavn. Foreldrene John Peder Jensen og Gjertrud Marie Kristensdtr bodde da der på den tid.

1900/1910

Pleiesønn: Sigvard Jensen

1910: 003 01 Sigvard Jensen 13.03.1895 Bjugn fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b
1900: 005 01 Sigvart Jenssen 1896 Aafjorden ST Pleie-S ug Barn b
Vet foreløpig ikke mer om han videre...

1910

Pleiesønn: Ragnvald Johansen

1910: 004 01 Ragnvald Johansen 23.08.1902 Lurø fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b

1900

Pleiedatter: Hansine Danielsdtr

004 01 Hansine Danielsdat 1887 Rødøy herred* Pleie-D. ug Barn b
Hansine er datter av Daniel Olai Olsen og Inger Margrethe Jensdtr.
Hun ble gift med Edvin Olai Ingvaldsen Takøy. Ingvald er 1900 bosatt hos sin farfar på Takø under Rødøy (74-1).

Foreldrene til Hansine Danielsdtr

Daniel Olai Olsen og Inger Margrethe Jensdtr. Sundøy (03-02) Kvitnesset.

76.10

1910 Plass

Husmann - Thore Jørgesen Aanæs

001 01 Thore Aannæs 1843 Stangvik Rom Hf g Jordbrug og Fiskeri og Fattigunderstøttelse. Husmand m J b
002 01 Dortea Nilsdatter 1846 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Edvarda Thoresdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketellingen

001 Tore Jorgensen 1 1843 Stangvik. - Familiens overhode g -
002 Dortea Nilsdtr. 000 1845 Rødøy - Hustru g -
003 Jens Andreas Toresen 000 1882 Rødøy - Søn - -
004 Marie Olea Toresen 000 1884 Rødøy - Datter - -
005 Edevarda Johanne Toresen 000 1889 des. Rødøy - Datter - -

1874/1875 1

Inflyttet

KIRKEBOKA INNFLYTTET:
1874 (1875/1) Ungkar Thore Jørgensen, 33 år, "for at tjene". Født 21.4.1851 Stangvik prestegjeld.

1880

Sønn: Edvard Johan Thoresen

Født på gården Gjerøy Nordre (76-10) Esvågnes den 4.8.1880.

1889

Datter: Edvarda Johanne Thoresen

Født den 2.12.1889.

Skifte

Skifter i Rødøy. Skifte "Belgen" 1885.
Nils P. Danielsen, hovedperson, døde 16.mai 1883.
Birgithe Andersdtr, hovedperson, døde 21.okober 1885.

Dorthea Marie Nilsdtr, gift, 39 år, mannens barn: Thore Jørgensen, Esvaagen. Moderen var Ane Johannesdtr.

Andrea Amalie Nilsdtr, 30 år, mannens barn, moderen var Ane Johannnesdtr.

Anna Helena Olea Ovesdtr, gift, 30 år, kvinnens barn: Nn Klausen, Kvasfjord, uekte født. Mannen var skomager.

76.10

1975 Plass

Husmann - Nils Nilsen

001 01 Nils Nilsen 1831?? Rødø S. og Pr. hf g Fisker, Husmand med Jord b
002 01 Aletha Danielsdatter 1820 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Nilsine Nilsdatter 1862 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Ole Olsen 1873 Rødø S. og Pr. Pleiesøn Understøttes delvis af Fattigvæsenet b
005 02 Frik Torstensen 1815 Legangers S. Pr. Logerende ug Fiskeri b

Utsæd/husdyr:

Nils Nilsen Utsæd: by1/8 po2
Husdyr: ku2 få8 gj2

1865 Plass

Husmann - Nils Nilsen

001 01 Niels Nielsen 35 Rødø Præstegjel Husfader g Husmand med Jord
002 01 Alette Danielsdatter 46 Rødø Præstegjel hans Kone g
003 01 Kristine Nielsdatter 11 Rødø Præstegjel Deres Datter ug
004 01 Nielsine Nielsdatter 3 Rødø Præstegjel Deres Datter ug
005 01 Daniel Thomasen 7 Rødø Præstegjel Fostersøn ug
006 01 Hans Caspersen 25 Lurø Præsteg g Tjenestekarl
007 01 Maren Pedersdatter 25 Rødø Præsteg hans Kone g Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Niels Nielsen
Utsæd: by1/16 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku1 få6 gj5

76.11 Buøy

1950

Eier og bruker - Arne Kristoffersen

Skyld av 60 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1910 (1)

Husmann - Garmann Hansen

001 01 Garmann Hanssen 18.03.1859 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Anna Jenssen 27.06.1866 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Ingberta Garmansdatter 21.02.1899?? Rødøy d ug Datter b
004 01 Alfred Garmannsen 23.01.1901 Rødøy s ug Søn b
005 01 Arne Garmannsen 14.05.1903 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Garmannsen 17.05.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Rangvald Garmansen 23.04.1910 Rødøy s ug Søn b

1910 (2)

Fisker - Nils Gabrielsen

008 02 Nils Gabrielsen 27.05.1855 %Dolstad% hf (el) g Fisker b
009 02 Kristine Olsdatter 15.09.1858 Rødøy hm g Fiskerkone b
010 02 Jenny Toralfsen 14.11.1902 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. inderst b
011 02 Borghild Johansen 1907??.04.21 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. gbr. (understøttes af sin fader) b

1900 (1)

Husmann - Kristoffer Garmann Hansen

001 01 Kristoffer Garman Hansen 1859 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Anna Jensdatter 1866 Rødøy herred* Hm g Husmndskone b
003 01 Ingberta Kristoffersdat 20.02.1898 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Hans Heitman Mikkelsen 1824 Rødøy herred* Hf.Fader e Kaarmand b

1900 (2)

Innerste - Helmer Abrahamsen

005 02 Helmer Abrahamsen 1874 Melø Hf g Fiskeri, Inderst b
006 02 Helene Olsen 1852 Rødøy herred* Hm g Inderst-kone b

1884

Personalanteregisteret

Kristoffer Garmann Hansen

76.11 Buøy

1891

Realpanteregisteret

Obligasjon fra Hans Heitmann Buø til sønnen Kristoffer Gardmann Hansen for 500
med pant i følgende på plassen Buø stående hus: En stuebygning, en fjøs og ladebygning, et stabbur, et otringsnaust og en brygg.

1884

Realpanteregisteret

Var registrert et utlegg hos Hans Heetmann Mikkelsen med pant i hans stuebygning på Buøy.

1875 Plass

Husmann - Hans Heetmann

001 01 Hans Heetman 1825 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord b
002 01 Elen D. Larsdatter 1823 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Lars Hansen 1839 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen med Fiske b
004 01 Kristofer Hansen 1859 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen med Fiske b
005 01 Antonethe Hansdatter 1853 Rødø S. og Pr. d I Kjøkenet b
006 01 Hanna Hansdatter 1857 Rødø S. og Pr. d ug Budeie b
007 01 Anne Hansdatter 1861 Rødø S. og Pr. d b
008 01 Anton Markussen 1857 Rødø S. og Pr. Tilreisende ug Fisker, hos Faderen mt

Utsæd/husdyr:

Hans Heetman
Utsæd: by1/2 po4
Husdyr: ku2 få8

1849

Sønn: Lars Hansen

Født 24.1.1849 på Gjesøy. Etter at han giftet seg med en jente fra Gjerøyhavn - bodde han der da 3 av hans barn ble født. Lenke dit for mer omtale.

1865 Plass

Husmann - Hans Hettmand

001 01 Hans Heitman 41 Rødø Præstegjd g Husmand med Jord
002 01 Elen Larsdatter 43 Rødø Præstegjd hans Kone g
003 01 Lars Hansen 17 Rødø Præstegjd Deres Søn ug
004 01 Kirsten Hansdatter 14 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
005 01 Antonette Hansdatter 12 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
006 01 Hanna Hansdatter 9 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
007 01 Kristopher Hansen 7 Rødø Præstegjd Deres Søn ug
008 01 Anne Olea Hansdatter 4 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
009 01 Niels Petersen 20 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl
010 01 Olava Nielsdatter 66 Rødø Præstegjd Logerende e

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Heitman
Utsæd: by3/4 po4
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få8 sv1

76.11 Buøy

1875 Plass

Husmann - Ole Larsen

001 01 Ole Larsen 1825 Stavnæs S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Beret Benjaminsdatter 1832 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Olsdatter 1853 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
004 01 Johan Olsen 1851 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen, Fiske b
005 01 Ludvik Olsen 1862 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen i Fisket b
006 01 Ole Olsen 1865 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen i Fisket b
007 01 Hans Olsen 1868 Rødø S. og Pr. s b
008 01 Marselius Olsen 1870 Rødø S. og Pr. s b
009 01 Anne J. Olsdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
010 01 Dorthea Olsdatter 1875 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Ole Larsen Utsæd: by2/3 po3
Husdyr: ku2 få8

1865 Plass

Husmann - Ole Larsen

001 01 Ole Larsen 42 Alstadhaug Præstegjeld Husfader g Husmand med Jord
002 01 Berit Benjaminsdatter 33 Rødø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Johan Olsen 6 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
004 01 Ludvig Olsen 3 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
005 01 Ole Olsen 1 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Kristine Olsdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
007 01 Malene Amunsdatter 58 Rødø Præstegjeld hendes Moder e

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Larsen
Utsæd: by1/2 po2 1/2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få6

1875

Barn: Dorthe Nilsine Andrea Olsdtr

Hun var fra Gjerøy Nordre 76-11 Buø. Født 1875 der. Foreldre: Ola Johan Larsen og Beret Helena Benjaminsdtr.

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 04.10.1900 - fisker Edvard Olai Gaarde Pedersen, født og bosatt Flatøy, f. 1871, 1.ekt. Sønn av husmann Peder Elias Eliassen?. Hjemmeværende datter Dorthea Nilsine Andrea Olsdtr, født Buøy 1875, 1.ekt. Datter av husmann Ole Johan Larsen.