Gård Gjesøy (72) - bruk nr 10 og videre

Til hovedsiden

Denne siden omhandler brukene fra og med bnr 10 og videre...

72.10 ØRNREDET

72.10 1950

1950

Eier og bruker: Kristoffer Kristoffersen

Skyld av 18 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1931

Skjøte

Skjøte fra Ole Hansen Grinvær til Kristoffer Kristoffersen herpå for kr 1400, datert 12. juni 1931.

72.10 Ole Hansen

1925

Eier og bruker - Ole Hansen

Skjøte fra gårdeieren til denne plassen - Kristoffer Fallmyr og Frithjof Olsen til Ole Hansen, datert datert 11.7.1925.

1925

Grunnbyrde

Grunnbyrde avlyst og tinglest.

1924

Fra plass til bruk

Skyldsatt 5. september 1924 og gitt bnr 10.

72.10 1910 Helmer Hansen

1910 FT

Husmann - Helmer Hansen

FOLKETELLINGEN 1910: (Plass under 1 og 2):
001 01 Helmer Hanssen 09.08.1874 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Anne O. Kleven 17.07.1866 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Ole Helmersen 09.03.1901 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne O. Kleven

Født den 17.7.1866 i Rødøy.
1910: 002 01 Anne O. Kleven 17.07.1866 Rødøy hm g Husmandskone b

1901

Sønn: Ole Hansen

Født den 9.3.1901.
Overtar her etter foreldrene og er omtalt foran her.

72.10 1900 Hans Olsen

1900 FT

Husmann - Hans Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
(Plass Ørnredet under bnr 1 og 2):001 01 Hans Olsen 1849 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Eli Jakobsdatter 1845 Sæl i Vaage Hm g Husmandskone b
003 01 Anton Hanssen 1887 Rødøy herred* S ug Søn b

72.11 LEIRVIK

Bnr 11 Leirvik

1950

Eier og bruker - Sigvald Johansen

Skyld av18 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1941

Eier - Sigvald Johansen

Skjøte av 18.6.1941. Selger er Frithjof Olsen og hustru Ester Olsen.

1935

Fra plass til bruk

Plassen blir skyldsatt og er blitt et bruk med bnr 11. Selger Frithjof Olsen og kjøper er Sigvald Johansen.

72.11 1910 Johan Larsen

Husmannsplassen

I tellingen 1910 er den omtalt slik: Dikan under bnr 1 og 2.
I telllingen 1900 er det oppgitt som: Diget under bnr 2.

1910 FT

Husmann - Johan Larsen

FOLKETELLINGEN 1910:
(Plass Dikan under bnr 1 og 2).
001 01 Johan Larsen 20.05.1867 Øxnæs hf g Husmand og fisker b
002 01 Kristense Jensen 30.03.1864 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Sigvald Johansen 13.04.1890?? Rødøy s ug Fisker b
004 01 Martin Johansen 23.04.1892 Rødøy s ug Fisker f
005 01 Borghild Johansen 01.03.1904 Melø fl ug Pleiedatter, Fors. fisker b
006 01 Olga Sakariasdatter 31.03.1893 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 FT

Husmann - Johan Larsen

FOLKETELLINGEN 1900:
(Plass DIGET under bnr 2):
001 01 Johan Larssen 1867 Øksnæs Nor Hf g Jordbrug og Fiskeri m J b
002 01 Kristense Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Sigvald Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Martin Johansen 1892 Rødøy herred* S ug Søn b
005 02 Lars Ribe Gudbrandsen 1836 Rødøy herred* Hf Inderst g Tømring og Snedkring (Hustømmermand og Snedker) b
006 02 Elen Nilsdatter 1831 Mo, Helgeland Nor Hm Inerstkone g b

Lars - innflytta fra

ØXNÆS
1910: 001 01 Johan Larsen 20.05.1867 Øxnæs hf g Husmand og fisker b
1910: 001 01 Johan Larssen 1867 Øksnæs Nor Hf g Jordbrug og Fiskeri m J b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristense Jensen

1910: 002 01 Kristense Jensen 30.03.1864 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
1900: 002 01 Kristense Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1890

Sønn: Sigvald Johansen

1910: 003 01 Sigvald Johansen 13.04.1890?? Rødøy s ug Fisker b
1900: 003 01 Sigvald Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Søn b

1892

Sønn: Martin Johansen

1910: 004 01 Martin Johansen 23.04.1892 Rødøy s ug Fisker f
1900: 004 01 Martin Johansen 1892 Rødøy herred* S ug Søn b

ANDRE:

1910 FT

Pleiedatter: Borghild Johansen

1910: 005 01 Borghild Johansen 01.03.1904 Melø fl ug Pleiedatter, Fors. fisker b

1910 FT

Tjenestepige: Olga Sakariasdtr

1910: 006 01 Olga Sakariasdatter 31.03.1893 Rødøy tj ug Tjenestepige b

72.11 1910 Lars Ribe Guldbrandsen

1900 FT

Innerste familie

Bosatt 1900 hos husmann Johan Larsen på plassen Diget under Gjesøy 2.
Husmannen er hans sønn fra 1. ekt.

1900 FT

Snekker: Lars Ribe Guldbrandsen

005 02 Lars Ribe Gudbrandsen 1836 Rødøy herred* Hf Inderst g Tømring og Snedkring (Hustømmermand og Snedker) b
006 02 Elen Nilsdatter 1831 Mo, Helgeland Nor Hm Inerstkone g b

Hvor fra

Lars er født den 19.6.1836 på gården Gjerøy Nordre som sønn av Gulbrand Olsen.

1875

Bosatt i Valvær

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Lars Gulbrandsen 1837 Rødø S. og Pr. hf g Husmand Selveier, Handelsmand og driver Sjøbrug b

Bnr 12 Nyheim

1950

Eier og bruker - Othelie Fredriksen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1946

Skyldsetting - fra plass til bruk

Rekvirert av grunneiere - som er Ytre Prestvikvolden 72-05. Albert Frediksens enke - Othelie Fredriksen. Forretningen ble foretatt av: Johannes Gjerø, Georg Skivik og Petter Johansen.

1900

Bruker - Albert Fredriksen

FOLKETELLINGEN1900:
(Nygården 72-2)
001 01 Albert Fredriksen 1874 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri f
002 01 Otilie Sakariasdatter 1878 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Amanda Albertsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Sigvart Albertsen 11.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Kristine Jakobsen 1846 Værø Nor FL ug Vævning b

72.14 Solvang

2002

Flere eiere nevnt under

Gnr 72, bnr 13 er overdradd fra Gudrun J. Johannessen til Ingunn Bang, Lillian Synnøve Elveland og Knut Johannessen (27.02.2002).

2002

Eier - Gudrun J. Johannessen

Gnr 72, bnr 13 er overdradd fra Gudrun J. Johannessen til Ingunn Bang, Lillian Synnøve Elveland og Knut Johannessen (27.02.2002).

1950

Eier og bruker - Thorvald Johansen

Skyld av 5 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

Bnr 15 Råkkstad

1950

Eier og bruker - Gudolf Benjaminsen

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1945

Skylddeling av husmannsplassen

Forretning av 19. september 1949. Skilt ut fra 72-03. Skyld 8.

1945

Eier og bruker Gudolf Benjaminsen

Skjøte fra Kornelius Benjaminsen til Gudolf Benjaminsen 19.9.1949. Medunderskrevet av Albertine Benjaminsen. Vitner Johan og Aksel Engø.

Mer

BOKA: DET NORSKE NÆRINGSLIV, SIDE 904:
Vareadresse Kamsøy, Helgeland. Postadresse Rødøy. Tlf. Gjessøy. Tlgr.adr. Innkjøpslaget. Innkjøpslaget ble starta i 1937 av Martin Johansen. Nåværende bestyrer er Ally Fredriksen og lagets formann er Gudolf Benjaminsen. Laget startet med 12 medlemmer, men er nå 24. Laget besørger innkjøp av alle slags var til sine medlemmer. Lagets omsettning i 1952 var på kr 33.547.00."

72.15 1945 Kornelius Benjaminsen

Kornelius Benjaminsen

Født den 31.8.1878.
Døde 20.01,1970.

1945

Eier og bruker: Kornelius Benjaminsen

Skjøte fra Kornelius Benjaminsen til Gudolf Benjaminsen 19.9.1949. Medunderskrevet av Albertine Benjaminsen. Vitner Johan og Aksel Engø.

FLERE

2015

Bnr 17

Gnr 72. bnr 17 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Strøre.

2015

Bnr 18

Gnr 72. bnr 18 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Strøre.

2015

Bnr 22

Gnr 72, bnr 22 er solgt for kr 80.000 fra Tor Kristian Fredriksen og Evelyn Anita Fredriksen til Thomas Arntsen (18.11.2015).