Gård Sleipnes (66) - bnr 15 - 21

til hovedsiden

Bruksnr:
15 Oddvik
16 Mevold
17 Kiståsen
18 Nordgård
19 Vonheim
20 Nordvik
21 Åsmo

66.15 - Oddvik

Eier og bruker: Torolf Pareli Knutsen

Født den 31.5.1910.
Døde på Rødøy sykehjem 28.6.2001.

1950

Eier og bruker - Torolf Knutsen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra 3 og 4).

Ektefelle: Borghild (Bolla) Jensen, g. Knutsen

Datter: Martha Mathilde Knutsen, g. Holger

Født 1949

Datter: Ella Knutsen, g. Hilstad

66.16 - Mevold

1950

Eier - Karlof Arntsen

Skyld av 50 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra bnr 2)

Hvem

Person født 3.3. 1885.

66.17 - Kiståsen

Eier: Helga Jupdal Seines

Skilt ut fra bnr 3.
Helga Jesine var født den 27.7.1898.
Hun døde 1.8.1981.
Se mer under gården Seines 67-06 Seinesbukt.
Gift med Teodor Parelius Seines.

66.18 - Nordgård

Eier: Reidar Pedersen

Skilt ut fra bnr 3.

66.19 - Vonheim

Eier: Øyvind Antonsen

Skilt ut fra bnr 4.

1950

Eier og bruker - Jens Bekkvik

Skyld av10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

66.20 - Nordvik

Eier og bruker: Olaf Kilavik

Født den 2.10.1906

1950

Eier og bruker - Olav Kilavik

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra bnr 4).

66-21 - Åsmo

1950

Eier og bruker - Jørgen Jensen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra bnr 2).

Våga

En del av bruket "Åsmoa" ble også kjøpt og utskilt på gården Våga - hvor "Sleipnesdelen" grenser til.