Gård Sleipnes (66) - bruk nr 22 og videre

66.22 - Myreng

Eier: Ingrid Sleipnes

Eier: Gunnar Sleipnes

66.23 - Solvoll

Eier: Reidar Pedersen

66.23 - Solvoll

Eier: Alf Kristian Fagerheim

1950

Eier og bruker - Hagbart Nilsen

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

66.24 - Laukvoll

1950

Eier - Aslaug kvarv

Skyld av 25 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Aslaug Kvarv

Hjemmeværende datter av Karl Kvarv, eier og bruker av bnr 1. Datteren fikk skilt ut noe mark fra gården. Det ble aldri bygget noe på. Hun hadde en datter, som også igjen har barn.

66.25 - Sagatun

1950

Eier - U/L Polarsirkel

Skyld av 1 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(utskilt fra bnr 2)

66.26 - Nymo

1950

Eier og bruker - Edvard Jakobsen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

66.27 - Kveldro

Eiere: Ole og Valborg Olsen

66.28 - Nyheim

Eier: Alfred Solem

Utskilt fra bnr 9.

66.29 - Storvoll

Eier: Rolf Mathisen

Utskilt fra bnr 4.

66.30 - Bjerkeng

Eier: Magne Hansen

Utskilt fra bnr 4.

66.31 Nyheim

Eier: Mathias Berg Hansen

Tomt, skyld 1 øre.
Utskilt fra bnr 3.

66.32 - Vesterheim

Eier: Eva Pedersen

Utskilt fra bnr 3.

66.33 - Fagerdal

2019 Eier Håvard Våtvik

Gnr 66, bnr 33 er solgt for kr 200.000 fra Lisbeth Guldbjørnsen og Yngve Brox Guldbjørnsen til Håvard Våtvik (18.02.2019)

2017 Eier: Yngve og Lisbeth Guldbjørnsen

Gnr 66, bnr 33 er solgt for kr 170.000 fra Marit Guldbjørnsen og Remi Andrè Pettersen Rendal til Lisbeth Guldbjørnsen og Yngve Brox Guldbjørnsen (10.11.2017).

2017

2017 Eier: Marit Guldbjørnsen/Remi Andre P. Rendal

Gnr 66, bnr 33 er solgt for kr 170.000 fra Marit Guldbjørnsen og Remi Andrè Pettersen Rendal til Lisbeth Guldbjørnsen og Yngve Brox Guldbjørnsen (10.11.2017).

Eier: Osvald Fagermo

Utskilt fra bnr 7.

Fra bnr 34 og videre

Bnr 34 ?

2017

Bnr 35

Gnr 66, bnr 35 er solgt for kr 200.000 fra Ståle Skogstad til Kristin Høgner. (05.07.2017).

1996

Bnr 35 - ?

Eier: Alf Fagerheim.
Utskilt fra bnr 23.

1993

Bnr 36

Helga og Jurgen Steffen.
Utskilt fra bnr 20.

Bnr 37

Bnr 38

Bnr 39

Eier: Hans Magnus Sleipnes.
Utskilt fra bnr 16.

1998

Bnr 40

Eier: Kjell Arne Solem.
Utskilt fra bnr 9 og 28.

1998

Bnr 41

Eier: Kjell Arne Solem
Utskilt fra bnr 9 og 28.

2001

Bnr 42

Eier: Ellen Åbotsvik
Utskilt fra bnr 10.